WOZ-waarde % WOZ-waarde % WOZ

BELASTING/RECHT
Tarief 2012
OZB (per eenheid)
Eigenaar woning
Gebruiker woning
Eigenaar niet-woning
Gebruiker niet-woning
Afvalstoffenheffing
Vastrecht afzonderlijk inzamelen van gft
Vastrecht NIET afzonderlijk inzamelen van gft
Variabel:
RST 240
GFT 240
RST 140
GFT 140
RST 80
GFT 80
RST 40
GFT 40
Verzamelsysteem:
RST 40
GFT 15
Tarief 2013
Tarief 2014
% WOZ-waarde % WOZ-waarde % WOZ-waarde
0,0862%
0,0901%
0,0973%
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
0,2280%
0,2379%
0,2569%
0,1835%
0,1915%
0,2068%
€ 89,00
nvt
€ 90,00
nvt
€ 135,00
€ 117,00
€ 9,21
€ 5,61
€ 5,63
€ 3,53
€ 3,45
€ 2,25
€ 2,10
€ 1,50
€ 9,21
€ 5,61
€ 5,63
€ 3,53
€ 3,45
€ 2,25
€ 2,10
€ 1,50
€ 9,21
€ 1,11
N.V.T.
€ 1,11
N.V.T.
€ 1,11
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
€ 5,63
€ 3,45
€ 2,10
Kwijtschelding (maximum)
€ 227,76
Rioolrecht
€ 218,00
€ 243,00
€ 255,00
Hondenbelasting
2e hond
Kenneltarief
€ 49,90
€ 74,70
€ 350,60
€ 63,25
€ 94,70
€ 444,40
€ 64,50
€ 96,60
€ 453,30
Toeristenbelasting
€ 0,56
€ 0,66
€ 0,77
Forensenbelasting
12,5 - 20m2
20 - 30m2
30 - 40m2
40 - 50m2
50 - 60m2
> 60m2
€ 82,00
€ 123,00
€ 160,00
€ 201,00
€ 238,00
€ 315,00
€ 83,00
€ 125,00
€ 163,00
€ 204,00
€ 242,00
€ 320,00
€ 85,00
€ 127,00
€ 166,00
€ 208,00
€ 247,00
€ 326,00