REMINDER UITNODIGING - RPA West

REMINDER
UITNODIGING
Indien u zich al heeft aangemeld voor deze bijeenkomst,
kunt u dit schrijven als niet verzonden beschouwen!
Congres & Netwerkevent
Duurzame Participatie West-Brabant
18 september 2014 vanaf 12.00 uur
Locatie: !GO B.V. Wilhelminakanaal Noord 3, Oosterhout
DURFT U OOK TE VRAGEN?
De Participatiewet en de Wet Werk en Zekerheid stellen ondernemers en de overheid
voor nieuwe vraagstukken. De Brabantse Zeeuwse Werkgeversvereniging -BZW- en de
drie Sociale Werkbedrijven -ATEA, WVS en !GO- nodigen u daarom graag uit voor het
Congres en Netwerkevent Duurzame Participatie West-Brabant op 18 september 2014.
U maakt op een unieke wijze kennis met diverse invalshoeken rondom het thema
Duurzame Participatie. Vragen en antwoorden komen interactief aan bod.
De dag bestaat uit twee delen. We beginnen om 12.00 uur met het Congres. Het Congres bestaat
uit tien workshops met uiteenlopende thema’s. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan
twee workshops.
U kunt kiezen uit de volgende workshops:
• De Participatiewet in West-Brabant
Door Tanja Willemsen en Natasja van Meer, Projectleiders Participatiewet West-Brabant en
Beleidsadviseurs Arbeidsmarkt Breda.
• Een gezamenlijk aanbod voor werkgevers en werknemers
De drie managers P&O van de drie SW-bedrijven geven uitleg en toelichting over hun gezamenlijk
aanbod op gebied van werknemersondersteuning.
• Afstemming in de werkgeversbenadering tussen landelijk /regionaal /sub-regionaal
niveau.
Niek Iversen (UWV), Adri Gabriëls (Gemeenten), Hanne Overbeek (Locus) en Astrid Persons (RWB)
gaan met elkaar en met de deelnemers in gesprek onder leiding van Jos Koopman (WVS) en Ron
van der Werf (!GO).
• De medewerkers aan het woord
Een aantal medewerkers van de drie SW-bedrijven gaat met de deelnemers in gesprek over hun
levens- en werkervaring en de wijze waarop zij met hun talenten en beperkingen omgaan.
• Op eigen kracht
Joy van der Stelt vertelt vanuit haar persoonlijke ervaringen over het zoeken en vinden van eigen
kracht en de wijze waarop zij daarin ondersteuning én belemmeringen heeft ervaren vanuit de
georganiseerde hulpverlening.
• Praktijkworkshop; Begeleiding op de werkvloer
Werkleiding en jobcoaches van de drie bedrijven laten in de praktijk zien wat het betekent om
medewerkers te begeleiden met verschillende talenten.
• Werk is de beste Zorg
Maarten Adelmeijer (Berenschot) zal uitgebreid ingaan op het onderzoek dat Berenschot in 2012 en
2013 in het land heeft uitgevoerd met verschillende partijen over de relatie tussen de transities en
met name die tussen de arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk.
• De zestigjarige geschiedenis van de Sociale Werkvoorziening
In de museumkamer van WAVA/!GO zullen Hans van den Berg (!GO) en een medewerker van de
landelijke branchevereniging Cedris ingaan op de geschiedenis. Dit alles onder het motto van
Bordewijck “In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal.”
• Een Nieuw Organisatie Model voor de Onderkant van de Arbeidsmarkt (NOMA)
De gemeente Tilburg heeft samen met de Diamant-groep een nieuwe vorm van samenwerking
opgezet om de Participatiewet uit te kunnen voeren. Dit model zal worden toegelicht.
• Werkgevers aan het woord over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Genomineerden voor de Participatieprijs vertellen over hun inzet op het gebied van Maatschappelijk
verantwoord Ondernemen en de wijze waarop ze de P van People daarin invullen.
Na dit Congres gaan we over op het tweede deel van de middag, het Netwerkevent.
Waarom is het Netwerkevent interessant voor u?
Verhoging van de arbeidsdeelname staat al langere tijd op de agenda van de overheid. Dat is niet
alleen een zaak van de overheid, ook sociale partners, individuele bedrijven en werknemers
hebben daarin een belangrijke rol. Vanuit de BZW gaat de voorzitter in op wat werkgevers en
ondernemers uit de regio nodig hebben. Job Cohen vertelt over de mogelijke schakels tussen mens
en werk. Verder neemt Bob Bergkamp u mee in de meeste recente ontwikkelingen binnen WestBrabant.
Waarom is dit Netwerkevent inspirerend voor u?
Betrokken ondernemers maken deze avond kans op de Participatieprijs West-Brabant. En Nils
Roemen neemt u mee in de bijzondere wereld van #durftevragen. We sluiten de avond
gezamenlijk af onder het genot van een live cooking diner buffet waarbij u kunt netwerken met
ondernemers, gemeenten en maatschappelijke partners.
Programma
Congres:
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 16.00
Inloop, gezamenlijke lunch en welkomstwoord
Workshopronde 1
Intermezzo / begeleiding naar volgende workshop
Workshopronde 2
Intermezzo
Event:
16.00 – 16.15 Kick Off met Gerard Korthout
Multitalent Gerard Korthout van Bleyewerk is geliefd en gevat. Energiek en relaxed. Werkelijk een
bruisende bron van leren en vermaak. Hij is vandaag onze spreekstalmeester!
16.15 – 16.30 Voorzitter BZW
De voorzitter van BZW neemt u mee in hoe het bedrijfsleven tegenover de Participatiewet staat en
wat werkgevers en ondernemers hierbij nodig hebben: Werk krijgen & Werk houden.
16.30 – 16.45 Job Cohen, Voorzitter Cedris
De sociale werkvoorziening zal door de komst van de Participatiewet veranderen. Sociale
werkbedrijven kunnen op een nieuwe manier een brugfunctie vervullen tussen mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers. Cohen vertelt hierover meer.
16.45 – 17.00 Bob Bergkamp, Voorzitter Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
Bergkamp informeert u over de bestuurlijke aanpak in West-Brabant en over het gezamenlijk
bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt.
17.00 – 17.20 Uitreiking Participatieprijs West-Brabant
Een vakjury bekroont de onderneming uit West-Brabant die in 2014 de participatie van kwetsbare
groepen het best vorm en inhoud heeft gegeven.
17.20 – 17.30 Intermezzo
17.30 – 18.15 Nils Roemen, #Durftevragen
Roemen vertelt op inspirerende en interactieve wijze of uw organisatie sociale overwaarde kan
benutten. Ook spreekt hij over het mobiliseren van netwerken en hun collectieve bouwkracht.
Uiteraard neemt hij u ook mee in het verhaal over de kracht van #Durftevragen en hoe u dit in het
dagelijks leven kunt toepassen.
18.30 – 22.00 Live cooking diner buffet
We sluiten de avond af met een gezamenlijk diner buffet. Onze chef-koks bereiden à la minute de
heerlijkste gerechten speciaal voor u. Een prima gelegenheid tot netwerken.
Deelname aan het congres en het event is kosteloos, aanmelden is gewenst voor 10 september via
http://dpwb.eventbrite.nl.
Wij ontmoeten u graag op donderdag 18 september!