Cliffhanger - Veluws College

Cliffhanger
Je kent het gevoel wel als je droomt dat je vliegt: het moment van neerstorten. Je
evenwichtsorgaan houdt je even voor de gek waardoor je de zeer realistische ervaring van
vallen zelfs in je slaap ervaart. Vorige week mocht ik ervaren hoe je dit moment met
technologie kunt simuleren.
Gewapend met een occulus rift op mijn hoofd (een soort oversized zonnebril met twee
schermen) stortte ik in een virtuele achtbaan naar beneden, terwijl ik gewoon op een stoel
zat. Waanzinnig! Je lichaam reageert op elke bocht. Het ziet er overigens wel enigszins
stompzinnig uit als je met zo’n apparaat op je hoofd zit te wankelen op een bankje. Maar
bedenk eens wat je hier allemaal mee zou kunnen doen? Hoe vet zou het zijn als je als
leerling tijdens de les geschiedenis door de piramide van Cheops zou kunnen lopen in 3D,
terwijl je gewoon in je klaslokaal zit? Met je docent als reisbegeleider?
Over reizen gesproken: over een kleine maand verplaatsen we ons weer massaal naar
warmere oorden. Wat bij mij altijd meegaat is een groot krat met boeken. Nee, geen ereader of ipad waar ik op lees maar ouderwetse boeken. Zo dik mogelijk ook. Er gaat weinig
boven het fysiek omslaan van de laatste bladzijde in de wetenschap dat er een volgend boek
ligt te wachten op je. Dit lineaire lezen is een fundamenteel andere vaardigheid dan het
opnemen van informatie via digitale media. Digitale media houden je regelmatig voor de gek
en doen zich voor als offline informatie. Vooral omdat we steeds meer te maken krijgen met
offline teksten die gedigitaliseerd zijn, is het belangrijk om te weten waar de verschillen dan
in zitten. Wij gaan er in het onderwijs te vaak vanuit dat onze leerlingen als “digital natives”
weten hoe ze met deze verschillen om moeten gaan. Maar dat is niet het geval. Alleen al het
feit dat je online teksten vaak leest op apparaten die meerdere functies in zich herbergen,
heeft grote gevolgen. Mobiele technologie heeft ontzettend veel voordelen maar voor het
aandachtig lezen van teksten is het niet ideaal. Wanneer je als leerling je teksten op een ipad
of smartphone leest en je wordt voortdurend onderbroken omdat whatsapp of facebook
een bericht ontvangt, kun je niet meer geconcentreerd en echt diepgaand in de tekst duiken.
Als je verder kijkt naar de verschillen, ontdek je dat online teksten anders geschreven zijn,
met een andere layout werken en gebruik maken van de mogelijkheid om intertekstualiteit
uit te breiden en daadwerkelijk bestanden met elkaar te koppelen met hyperlinks en
doorverwijzingen naar video en andere media. Ook volwassenen ervaren deze handicap van
het voortdurend verbonden zijn.
Als je kijkt naar de bestaande methodes die vakken gebruiken waar leesvaardigheid
essentieel is, ervaar je ook een bijna-neerstortmoment. Het is schokkend om te zien dat de
makers van methodes geen enkele aandacht besteden aan digitale leesvaardigheid. We
lijken de afgelopen tien jaar stilgestaan te hebben als het gaat om de ontwikkeling van een
vak als Nederlands. Er is niets veranderd terwijl de wereld om ons heen in sneltreinvaart
innoveert en transformeert. Onderzoeken zoals dat van Jeroen Clemens (zie Levende talen
magazine 2013/8) wijzen uit dat het papieren boek voor het aandachtig bestuderen van
informatie een belangrijke functie blijft behouden. Maar het zou naïef zijn om te denken dat
we terug kunnen naar een klaslokaal en studieomgeving zonder digitale media. Wat we
missen is een didactiek voor het nieuwe lezen. Wat leerlingen nodig hebben, zijn strategieën
waarmee zij kunnen bepalen wanneer welk medium te gebruiken. En wat docenten nodig
hebben, is een goed gefundeerde didactische aanpak waarmee zij hun leerlingen hierin
kunnen bedienen.
De occulus rift zal het boek voorlopig dus niet vervangen. Maar ik ga voor een school waar
we nadenken over het weloverwogen gebruik van dergelijke nieuwe technologie. Als we
ondertussen maar
niet vergeten dat de
knop ook uit kan.
Soms is er tijd voor
offline leven. Op
een zonnige
camping het liefst,
waar de wifi alleen
bij de receptie goed
werkt, zodat je ook
af en toe moet
opstaan uit je luie
stoel om de laatste
twitterberichten te
ontvangen.
Fijne vakantie alvast en tot volgend jaar!