Krantenartikel de Gelderlander 15-4

De Gelderlander 15/04/2014
Page : 30
30 MAAS & WAAL
Vragen SP bij
verkoop groen
DREUMEL – De SP zet vraagtekens
bij de verkoop van ‘snippergroen’
door de gemeente West Maas en
Waal. Het gaat om kleine stroken
grond die al enige tijd door omwonenden worden gebruikt. Inwoners van Dreumel en Maasbommel hebben hier onlangs een
brief over gekregen, met de vraag
of ze enkele vierkante meters willen kopen.
Volgens de Socialistische Partij is
de brief niet volledig. Het eigendomsrecht van sommige stroken
zou verjaard zijn en dus kan de gemeente de grond helemaal niet
meer verkopen. Maar dat staat
niet in de brief van de gemeente.
De SP noemt het ‘te gek voor
woorden’ dat de gemeente inwoners geld laat betalen voor grond
die misschien al van hen is. Wie
te goeder trouw is, en niet weet
dat de grond niet officieel zijn eigendom is, wordt binnen tien jaar
automatisch eigenaar.
Voor wie wél weet dat de grond
niet van hem is, geldt een verjaringstermijn van twintig jaar.
Wethouder Theo Hol van West
Maas en Waal vindt de opmerkingen van de SP niet terecht.
Hij zegt: „Wij doen niks dat niet
goed is. Iedereen dient de wet te
kennen. Ik begrijp dat veel woningkopers te goeder trouw zijn,
maar het is ieders eigen verantwoordelijkheid bij het Kadaster
na te gaan wat precies de afmetingen en eigendomsrechten van
een gekocht perceel zijn.” Hol wil
de kwestie wel in het college bespreken.
De verkoop van snippergroen in
Dreumel is een proefproject. Volgens de wethouder gaat het om
stroken groen van 15 tot 150 vierkante meter.
Doel is gelijkheid onder de gebruikers van de gemeentegrond, minder onderhoud voor de gemeente,
en voor inwoners dat zij hun tuin
wat kunnen vergroten. De prijs
van de grond is 75 euro per vierkante meter, exclusief de notariskosten.
䊳 De SP vindt het te gek voor
woorden dat West Maas en
Waal grond verkoopt waarvan rechten verjaard zijn
Onbekenden geven
zich uit voor ambtenaar
DRUTEN – De politie en de gemeente Druten waarschuwen inwoners
voor personen die zich uitgeven
als medewerkers van de gemeente en langs de deuren gaan om advies te geven over het voorkomen
van woninginbraak. Deze personen melden dat er zich momenteel een inbraakgolf voordoet.
Daarvan is geen sprake, zo meldt
wijkagent Brugt Peper. Ambtenaren van de gemeente Druten kunCopyright (c)2014 De Gelderlander
nen15/04/2014
zich altijd legitimeren, zo
stelt een woordvoerder. Zij adviseren inwoners van de gemeente al-
Over e
Veel animo was er
voor een middag
van KBO Druten
over tablets: geen
medicijn maar een
wonderapparaatje.
door Merel Dado
DRUTEN – Of meneer eerst kan uit-
leggen wat een iPad is? Voorzichtig steekt een dame in het publiek
een vinger in de lucht. Harry van
Deelen, tabletcoach van KBO Druten antwoordt: „Een computer,
zegt u dat wat mevrouw? Ja? Deze
nieuwe versie van de computer is
wat handiger, en dat noemen ze
dan ineens een tablet. Het is dus
niet een nieuw medicijn, maar
een wonderapparaatje. Met aanraakscherm.”
KBO Druten en zorginnovatiebedrijf Focus Cura hielden gisteren
een voorlichtingsmiddag over de
tabletcomputer. De theaterzaal
van cultureel centrum D’n Bogerd was met 148 KBO-leden helemaal vol. Tim Herfst van Focus
Cura: „Ongelooflijk zo veel mensen. Ik heb zeven presentaties
meegemaakt, daar waren maximaal vijftig personen.”
Van Deelen over de animo in Druten: „We kunnen de mensen enthousiasmeren voor dit onderwerp. Vroeger was de KBO er
voor de gezelligheid, nu zijn we
tijd naar deze legitimatie te vragen, wanneer zich iemand aan de
deur meldt.
Het is nog niet bekend welke perHet is goed dat
sonen langs de deuren zijn gegaan. De politie heeft de zaak in
we op deze
onderzoek en roept burgers op
leeftijd leren
om verdachte activiteiten altijd te
melden.
ermee om
Preventieadvies over voorkoming
van woninginbraak vindt regelmate gaan
tig plaats in de gemeente. Zo was
April 16,
Powered
er vorige week donderdag
een2014
in- 11:21 am /Marius
Slobby TECNAVIA
formatiemiddag in dorpshuis ’t
Trefpunt in Deest.
“