Fietsparkeren

Fietsparkeren
Voorstelling
Vademecum samengesteld met steun
van GRACQ
Fietsparkeren
Overzicht
• GPA (ARS), behoeften van gebruikers en
beheerders
• Regelgeving
• Definities
• Verschillende types voor verschillend gebruik
• Over trommels boxen en kluizen, inpandige
stallingen
• Box à vélos, Coffres à vélo à usage individuel,
Tambours à vélos collectifs, Locaux à vélos
intérieurs
Fietsparkeren
Gewestelijk parkeer
agentschap
• centraal aanspreekpunt voor fietsparkeren binnen het
Gewest voor alle partijen,
• initiator om tot een aantal standaarden te komen voor
fietsparkeervoorzieningen en -systemen,
• uitbouw en opvolging van het netwerk van
nabijheidsstallingen,
• organisatie van fietsparkeervoorzieningen voor bewoners,
• ondersteunende rol bij bewonersinitiatieven,
• een centrale rol bij fietsparkings waarbij meerdere partijen
betrokken zijn,
• organisatie van fietsparkeervoorzieningen bij evenementen
en bovenlokale publieksvoorzieningen
=Fietsparkeren
Behoeften van de fietser
•
•
•
•
•
Veiligheid
Coherentie
Toegankelijkheid
Nabijheid
Comfort
Fietsparkeren
Behoeften van de
beheerder
•
•
•
•
•
•
•
Ruimte
Financiering
Veiligheid
Personeel
Juridische borging
Materiaal
Erkenning
Fietsparkeren
Fietsparkeren op het
trottoir
• Fietsers zijn volgens de
verkeerscode verplicht om
hun fiets op het voetpad te
parkeren. De stilstaande
fiets is geen voertuig en
mag niet op de weg worden
geparkeerd. Daarbij mag de
geparkeerde fiets geen
gevaar opleveren of de
doorgang van het overige
verkeer belemmeren. Er
dient minstens anderhalve
meter vrij voetpad over te
blijven.
Fietsparkeren
Gew. Stedebouwkundige
Verordening (RRU)
• De Gewestelijke
stedenbouwkundige verplicht
voor nieuwe of te renoveren
gebouwen om per 200
vierkante meter minstens één
fietsparkeerplaats te
voorzien. Die moet veilig,
overdekt, makkelijk
toegankelijk van de openbare
weg zijn en dienen te zijn
uitgerust met een geschikte
voorziening om de fiets vast
te maken.
Fietsparkeren
Fietsparkeren bij
bedrijven
het aantal autoparkeerplaatsen
waarover het bedrijf beschikt,
gedeeld door vijf,
• 120 procent van het aantal
werknemers en bezoekers dat
met de fiets komt.
• Het is mogelijk van deze regel
af te wijken.
De fietsvoorziening is:
• beveiligd, goed te vinden en
verlicht,
• beschut tegen het weer,
• voorzien van een goede
aanbindmogelijkheid.
•
Fietsparkeren
Openbare voorzieningen
• De voorziening dient zich zo
dicht mogelijk bij de
publieksingang te bevinden,
op maximaal twintig meter
afstand. Indien er meerdere
voorzieningen bij elkaar liggen
kunnen deze gebundeld
worden als dat een
meerwaarde zou opleveren.
Voor het middellang en lang
parkeren bij stations en
sportcentra dient minstens 50
procent van de plaatsen
overdekt te zijn.
Fietsparkeren
Fietsdiefstal en
fietsgebruik
• De schaduwkant van de
toename van het
fietsverkeer is dat de
fietsdiefstal met gelijke
pas toeneemt. Tussen
2005 en 2010 steeg het
aantal fietsdiefstallen
met 60%.
Fietsparkeren
Definities - Definition
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aanbindmogelijkheid: een voorziening die het
mogelijk maakt om de fiets aan een
fietsparkeersysteem te bevestigen.
Aanleunbeugel: een beugel waar de fiets kan
worden tegen geparkeerd.
•
•
•
‘Hart op Hart’-afstand of hoh-afstand: de
afstand tussen twee naast elkaar geplaatste
fietsen, gemeten vanaf het hart van het
fietsframe tot het hart van de volgende
fietsframe.
•
•
Fietsparkeervoorziening: een voorziening
bestemd voor de plaatsing van één of
meerdere fietsen.
•
•
Fietsparkeersysteem: een constructie
waarin, waaraan of waartegen fietsen kunnen
worden geplaatst. Het fietsparkeersysteem is
een onderdeel van de totale
fietsparkeervoorziening.
•
Dispositif d'accrochage : dispositif
permettant de fixer le vélo au système de
stationnement.
Arceau : support contre lequel le vélo peut
être stationné en toute stabilité
Distance "centre à centre" ou distance axiale
: distance séparant deux vélos contigus,
mesurée entre les axes respectifs des cadres
des deux vélos.
Installation de stationnement vélo :
installation conçue pour y parquer un ou
plusieurs vélos.
Système de stationnement vélo :
construction à l'intérieur de laquelle, à
laquelle ou contre laquelle il est possible de
parquer des vélos. Le système de
stationnement vélo est une composante de
l'installation de stationnement vélo .
Fietsparkeren
Fietsparkeersysteem
•
•
•
Stabiliteit: het stallingssysteem
moet de hele fiets stabiliteit geven
en ervoor zorgen dat het voorwiel
niet weg kan draaien, waardoor de
fiets zou kunnen vallen.
Veiligheid: naast de normen die
gesteld worden aan het materiaal
(C2.2), dient het systeem een
aanbindmogelijkheid te bieden op
twee punten: vooraan bij de
stuurbuis en achteraan bij de
zadelbuis.
Comfort: het systeem moet
comfortabel zijn, berekend op
menselijke maat
Basismodel (tot 20)
Fietsparkeren
Beschrijving van het
systeem:
• De aanleunbeugel met tussenbuis koppelt parkeergemak aan
een redelijke dichtheid en een gunstige prijs. Hierdoor is het
geschikt als basismodel voor fietsparkeren op straat
• Aanleunmogelijkheid: het systeem ondersteunt de hele
fiets waardoor de fiets stabiel blijft staan bij het inpakken
van de fietstassen.
• Toegankelijkheid: het systeem heeft geen beperkingen,
anders dan de afstand tot de volgende fiets.
• Veiligheid: het biedt aanbindpunten op de juiste hoogte. De
tussenbuis zorgt ervoor dat de sloten niet te dicht bij de
grond geraken en dient als steun voor lage fietsen
Fietsparkeren
Opstelling bij
herininrichtingsprojecten
• Bij herinrichtingsprojecten in
de openbare ruimte moet de
fietsinfrastructuur
systematisch aan bod komen.
Goede locaties voor
aanleunbeugels zijn
uitstulpingen van het trottoir
bij
voetgangersoversteekplaatsen
bushaltes en de zogenaamde
‘oren’ bij straathoeken. Deze
uitstulpingen zijn ingepland
om voetgangers beter
zichtbaar te maken voor
automobilisten.
Fietsparkeren
Type Gent (laag)
•
•
•
•
•
Geschikte parkeerduur:
middellang parkeren
Stabiliteit: het type Gent op gelijk
niveau biedt een
aanleunmogelijkheid waarbij het
voorwiel wordt gefixeerd zonder te
klemmen.
Toegankelijkheid: het systeem is
geschikt voor alle types velgen en
banden.
Aanbindmogelijkheid: het rek
biedt een aanbindmogelijkheid
achteraan het frame waardoor de
fietser niet voorover hoeft te
buigen. De fiets kan niet tegen de
grond worden gewerkt.
Comfort: gemmideld
Fietsparkeren
Hoog-Laag (20-200)
•
•
•
•
•
•
•
•
Geschikte parkeerduur: middellang tot
langparkeren
Beschrijving: dit is het standaard
fietsenrek bij NMBS-stationsparkings.
Het heeft een robuust uiterlijk.
Stabiliteit: door de ruime plaats bij het
voorwiel staat de fiets pas goed stabiel
als hij op slot staat.
Toegankelijkheid:
alle types banden passen erin,
niet geschikt voor kleine fietsen of
fietsen met een mand voorop.
Aanbindmogelijkheid:
het systeem biedt een goede
aanbindmogelijkheid op de juiste plaats,
achteraan de fiets zodat je niet
voorover hoeft te bukken.
Fietsparkeren
Tot duizenden fietsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stabiliteit: de bovenste laag moet een goede
aanleunmogelijkheid bieden.
Toegankelijkheid: dubbellaagse voorzieningen
kennen beperkingen. Daarom dienen er altijd
andere voorzieningen te worden geboden.
Niet alle types fietsen passen in dit systeem.
Het bovenste systeem is lastig te bedienen
voor ouderen en kinderen.
Aanbindmogelijkheid:
De bovenste laag dient een goede
aanbindvoorziening te bieden om de fiets op
twee plaatsen af te sluiten alvorens deze naar
boven wordt gebracht.
De plaatsen in de onderste laag dienen
achteraan een goede aanbindvoorziening te
bieden op de juiste hoogte tussen 60 en 80
cm.
Comfort:
De grootste winst voor fietsers is dat ze minder
afstand moeten afleggen binnen de stalling
door het gebruik van compacte systemen.
Fietsparkeren
Fietsboxen
• ‘Fietsboxen’ is de verzamelnaam voor
individuele fietskluizen en gemeenschappelijke
fietstrommels. Het gaat om losse modules die
eenvoudig te plaatsen en later ergens anders te
verplaatsen zijn
• Box à vélos
• Coffres à vélo à usage individuel
• Tambours à vélos collectifs
Fietsparkeren
Fietskluizen voor
individueel gebruik
. Bij fietskluizen is het
parkeersysteem meestal
geïntegreerd in het
ontwerp. Meestal bestaat
die uit een goot waarover
de fiets naar binnen
gereden wordt en een
wielklem vooraan. Een
aanbindvoorziening kan als
extra veiligheidsmaatregel
worden toegevoegd.
Fietsparkeren
Gemeenschappelijke
fietstrommels
• Doelgroep / toepassing:
• parkeren op straat, voor
bewoners in oude
woonbuurten met veel
appartementen. Daarbij
is de fietstrommel een
opmaat naar een grotere
voorziening in de buurt.
Fietsparkeren
INPANDIGE LOKALEN
•
•
•
het maximale aantal plaatsen per
lokaal is 20. Hoe kleiner de groep,
hoe veiliger het is.
het verloop in een fietslokaal mag
niet te groot zijn: jaarcontracten
zijn het beste.
voor nieuwbouw kunnen de
toegangen zo worden ontworpen
dat er een drempelloze toegang
voor fietsers ontstaat. Een
fietslokaal in een bestaande
bebouwing vraagt de nodige
aanpassingen. Fietslokalen binnen
appartementsgebouwen moeten
bovendien zo ontworpen worden
dat ze direct toegang geven tot het
gebouw en direct toegang geven tot
de straat.
Ondergrondse
fietsparkings
Fietsparkeren
BEHEERPLAN
• De maatregelen die getroffen worden in het kader van
een beheerplan, hangen af van de karakteristieken van
de parking: type, duur, private of openbare ruimte,
kosten.
• Wat zijn de grote stappen van een beheerplan?
• Contracten
• Bepaal duidelijk de rol en de verantwoordelijkheden
van de beheerder en de verschillende betrokken
partijen.
• Monitoring
• Volg de bezettingsgraad van de parking en aanpassing
van de inrichtingen aan de evolutie van de vraag naar
parkeerplaatsen op.
Fietsparkeren
Doelstellingen (Besluit)
• Veiligheid: Een veilige omgeving creëren voor het
fietsparkeren.
• Toegankelijkheid: Fietsparkings voor iedereen toegankelijk
maken
• Coherentie: Een samenhangend aanbod bieden over het
gehele grondgebied.
• Directheid: Fietsparkings inplannen zonder omwegen te
creëren.
• Comfort: Comfortabele fietsparkeersystemen en –
voorzieningen aanbieden op de maat van de gebruiker.
• Communicatie: Informatie op maat aanbieden,
aanspreekbaar zijn en gegevens uitwisselen.
• Aantrekkelijkheid: Een aangename omgeving voor het
fietsparkeren creëren.
Vragen en discussie