nr. 75 – juni 2014

De Vreelandb de
Gratis maandelijks huis-aan-huis blad voor Vreeland • Jaargang 7• nr 3 • juni 2014 • [email protected]
Vliegende start nieuwe Dorpsraad
Van de redactie
Op 18 juni gaat het nieuwe bestuur van de
Dorpsraad kennismaken met de nieuwe gemeenteraad. Het wordt meer dan een kennismaking. Want de Dorpsraad wil duidelijke afspraken. Over wat de Dorpsraad van
de gemeente mag verwachten en andersom.
Regelmatig overleg hoort daarbij.
Daarnaast heeft de Dorpsraad een lijst met
tien aandachtspunten, die ze met de raad wil
bespreken. De brug staat er natuurlijk op, net
zoals de collegeafspraken over het
gebied Vreeland, Greif, verkeer
en parkeren, overhangend groen,
en de dreigende sluiting van het
afvalstation Loenen. Ook wil de
Dorpsraad snel duidelijkheid
over het opknappen van het Spookhuisje, het
Sperwerterrein, het voormalig CSV-terrein
en Tierelantijn. Een ambitieus lijstje, dat natuurlijk nog verder kan worden aangevuld
met items die bij de Vreelandse bevolking
leven. Mail dus úw zorgen en/of ergernissen
naar [email protected] Dan kunnen wij zorgen dat ze op de agenda komen.
Of zelf met een oplossing komen, natuurlijk.
De vernieuwde site van de Dorpsraad www.
dorpsraadvreeland.nl is eind mei live gegaan,
net zoals de Facebook pagina. Dat maakt het
communiceren met de Dorpsraad nóg gemakkelijker.
Adopteer een bord
Vreeland is nu op zijn mooist. Alles is groen
en fris, en de bloembakken aan de brug zorgen voor een fleurige noot. Maar het oorlogsmonument verdient een opknapbeurt.
Dat gaan we zelf doen. En ook u
kunt een bijdragen leveren aan
een schoner dorp. Op de laatste
Dorpsraadvergadering merkte iemand op dat veel straatnaam- en
verkeersborden viezer zijn dan nodig. Daarom doen we hier een oproep aan alle
Vreelanders: ADOPTEER EEN BORD. Ga af
en toe met een trapje en een emmertje sop
naar buiten en sop dat bord bij u vlak voor
de deur even lekker schoon. Als u via de mail
meldt welk bord u adopteert (dat mogen er
ook meer dan één zijn), maken wij op de site
een kaartje van de ‘gedekte’ gebieden. Help
ons. Dan kunnen wij u helpen!
Bericht
van de
Dorpsraad
Heel Nederland is oranje gekleurd deze maand van het WK voetbal,
en daar kan de Vreelandbode niet bij achterblijven! Onze dorpsgenoot Marcel Maijer verslaat de wedstrijden voor RTL en schreef
speciaal voor de Vreelandbode over zijn ervaringen in Brazilië.
Ook buiten het voetbal om gebeurt er weer genoeg in Vreeland.
We blikken even terug op de Haringparty van Cor en Nelly en
op de avondvierdaagse en kijken onder ander vooruit naar het
Countryweekend op Pondarosa en het Brugconcert dat geheel in het
teken van Viva Brasil staat. Burgemeester Mirjam van ’t Veld heeft
ons dorp vaak bezocht. Nu zij onze gemeente helaas gaat verlaten
blikken wij met een fotocollage terug op haar enthousiaste aanwezigheid bij Vreelandse activiteiten. ImportVreelander deze maand
is Simone Enneking, in de rubriek OerVreelander staan de eerste
bewoners van het Maartenplein centraal. Chris Witteveen van SMS
Intermediair komt aan het woord in de rubriek Bedrijvigheid en u
leest over Michiel van Dijk, die de erepenning van NOC*NSF ontving. Regelmatig wordt er geklaagd over de slechte verbindingen
met het openbaar vervoer van en naar Vreeland. Pauline van der
Hoeden deed onderzoek en wat blijkt? Met de buslijn B122 komen
veel Vreelanders snel en tevreden op hun plek van bestemming.
Lees de reiservaringen in dit nummer. Dit en nog veel meer in dit
zonnige juninummer van de Vreelandbode. Veel leesplezier!
Let op! N201 afgesloten voor wegverkeer
van 24 juni (avond) t/m 7 juli (ochtend).
De ‘Gezonde Apotheek’ in Dorpshuis
Botermals, een mooie bite en glimmend van
het (gezonde) vet. Cor had weer de allerbeste
Hollandse Nieuwe weten te regelen voor zijn
jaarlijkse haringparty. Jammer genoeg wisten
minder mensen dan anders de weg naar het
dorpshuis te vinden. Lag dat aan het (te) mooie
weer? Of dat het ook de dag was van de eindexamenuitslagen? Hoe dan ook: de liefhebbers
die er wél waren, maalden er niet om. Zij deden
zich tegoed aan het zeebanket, en lieten de vis
ook flink zwemmen in het bier en de wijn die
Nellie met vakmanschap in de glazen schonk.
Iedereen was het erover eens: het is weer een
CGM
De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988
Het zichtbare verschil tussen jongens
die ramen lappen en echte glazenwassers
best haringjaar. Cor en Nellie: bedankt voor de
heerlijke vis en al jullie goede zorgen.
Rob van der Linden, Vossenlaan 20
tel: 06-45453555 email: [email protected]
2 juni 2014
De Vreelandbode
Agenda
Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie
praktijk Henk Kieviet
Nigtevechtseweg 48 3633 XT | Vreeland | 0294 231355
behandelingen op afspraak
website: alternatievehulpverleners.nl/henkkieviet
21 juni
Oud papier
24 juni t/m 7 juli N201 dicht
26 juni
Lezing HKGL: Bruggen en
sluizen van de Vecht, 19 u,
Bibliotheek Loenen
27 juni
Brugconcert MV de Vecht
‘Viva Brasil’ 20.30 u.
5 & 6 juli
Countryweekend Pondarosa
12 juli t/m 24 aug. Vakantie CSV
19 t/m 21 aug. Huttenbouwen
30 aug.
Dorpsfeest
Kerkdiensten
Protestantse gemeente Vreeland
22 juni Ds. P. Hoekstra
10.00 uur
Dienst van Schrift en Tafel
29 juni Ds. A. Stegeman
10.00 uur
6 juli
Ds. P. Hoekstra
10.00 uur
13 juli Drs. mw. W. Jonker 10.00 uur
Vechtzooitje
Panachee wijnimport
Gezocht: ouders in Vreeland die hun
kinderen ook iets meegeven uit de antroposofie en die hun kind naar een Vrije
School laten gaan of er misschien wel over
denken om hun kind naar een Vrije School
te laten gaan. Eventueel geinteresseerd in
starten van een kleine Ouder-kindgroep
in Vreeland of mogelijkheid tot carpoolen naar de Vrije School in Bussum of
Amsterdam over een paar jaar.
[email protected]
Eigen import uit Frankrijk, Spanje en
Portugal
Wijncursussen en proeverijen aan huis
Colofon
www.panachee-wijn.nl
Joop Bremer
0294-232354
UITVAARTVERZORGING VOOR DE VECHTSTREEK
Uitvaartcentrum “De Oude Bank”
Keizer Ottolaan 10, Loenen aan de Vecht
Tel.: 0346 261636
[email protected] / www.vandijkuitvaart.nl
Kantoor-/postadres: Kerkplein 1, 3621 BA Breukelen
De Vreelandbode is een uitgave van Stichting
Vreelandbode (KvK 30238883)
Rek. 11.27.81.632 t.n.v. St. Vreelandbode
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland. Email: [email protected]
Voorzitter Stichting Vreelandbode:
Karin van Dis.
Redactie: Pauline van der Hoeden, Juliette
Jonker, Renée Bink, Connie Lohuis, MarieAnne van Stijgeren, Wietske Tammes en
Barbara Mees.
Met medewerking van:
Harold Linnartz, Lis van Haagen en Gerdjan
Rapati
Advertenties: Kiki Molewijk:
[email protected]
Administratie: Monique Driessen (penn.).
Website: Wietske Tammes.
www.vreelandbode.nl
Kopij voor de volgende Vreelandbode uiterlijk 9 juli 2014 inleveren via [email protected] De volgende Vreelandbode
komt uit op 17 juli 2014.
Drukwerk: Dunnebier Print.
De redactie behoudt zich het recht voor om
de aangeleverde teksten in te korten, danwel
niet te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.
Belangrijke telefoonnummers en adressen
Weekenddienst huisarts
tel.: 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend belt u
de centrale van de Huisartsenpost Gooi en
Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht
tel.: alg.: 0346 25 40 00
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 035 6953522 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Welzijn Stichtse Vecht
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG Loenen aan de Vecht, tel.: 230400
e-mail: [email protected]
www.welzijnstichtsevecht.nl
Careyn Maatschappelijk Werk
tel.: 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 0294 231568
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij.
Huish. onderst. en Thuiszorg tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland
p/a Nigtevechtseweg 9, 3633 XR Vreeland
tel.: 231558 of 06 15908850
e-mail: [email protected]
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: [email protected]
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: [email protected]
Bibliotheek Loenen
Keizer Ottolaan 11 BV Loenen a/d Vecht
tel: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden:
Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten
Vr 13.00-20.00 uur Za. 11.00-15.00 uur
Gezondheidscollectief
Vreeland
Fetha 3
* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348
tel. 06 - 251 400 31
* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87
* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 035 - 695 35 22
Spreekuur volgens afspraak
De Vreelandbode
juni 2014 3
De vele mogelijkheden van bus B122
Sinds een aantal jaren kunnen Vreelanders
bij het Dorpshuis opstappen op bus B122: een
rechtstreekse verbinding tussen Vreeland en
Weesp. De redactie van de Vreelandbode was
benieuwd welke mogelijkheden deze busverbinding nu eigenlijk biedt aan onze dorpsgenoten en ging op onderzoek uit.
Stephanie Bink reist het afgelopen jaar met
lijn B122 naar haar opleiding in Amsterdam.
“In 58 minuten ben ik, met maar één keer
overstappen en met een uitstekende aansluiting op station Weesp, in Amsterdam Zuid
waar mijn opleiding is.”
Valentijn van der Hoeden probeerde onlangs
de bus uit om naar zijn middelbare school
aan de Vaartweg in Hilversum te komen. “Om
7u35 stapte ik op bus 122 en met een snelle
overstap op Kerklaan was ik 45 minuten later al op school en was ruim op tijd voor het
eerste uur. Op de fiets moet ik ongeveer op
dezelfde tijd vertrekken en kom ik krap voor
half negen aan.”
Stephanie heeft inmiddels een soort van band
opgebouwd met de buschauffeurs die ze het
afgelopen jaar vrijwel dagelijks heeft gezien.
“Henk was altijd in voor een praatje, helaas
is hij nu ziek. Ben is de andere vaste chauffeur
en Ton valt nu regelmatig in voor Henk.” Heel
soms is de bus al vol bij aankomst in Vreeland, en dat lijkt vaker voor te komen sinds
de korte tijd dat losse kaartjes, naast de OV
chip, ook weer in de bus te koop zijn. En dat
terwijl de losse kaartjes bijna dubbel zo duur
zijn en de treinstations juist volledig op OV
overgaan. Valentijn denkt dat hij deze buslijn
zeker meer zal gaan gebruiken. “Als ik eens
een lekke band heb of het echt hard stortregent ben ik blij dat ik weet dat deze optie er is.
Jammer alleen dat er geen echt bushokje is bij
het Dorpshuis, want dan krijg je alsnog een
nat pak.”
Reinko Abels vraagt zich af of de Vreelanders
wel bewust zijn van de vele mogelijkheden
die deze busverbinding biedt. “In het afgelopen jaar heb ik een aantal keren met deze bus
vanaf Schiphol, met slechts een overstap in
Weesp, naar Vreeland gereisd en dat is me bijzonder goed bevallen! Bovendien veel goedkoper dan je auto op Schiphol parkeren of
een taxi.” Ook Reinko pleit voor een overdekt
bushokje want in de stromende regen op de
bus wachten is toch wel een beetje armoede.
Deze gehele zomer is Lokaal Zuid hét adres voor
een van onze verfrissende bieren van de tap,
een van onze 12 speciaal geselecteerde huiswijnen
op glas of heerlijk schepijs van Mövenpick.
Een tipje van onze ijsberg:
| MAPLE WALNUT | SWISS CHOCOLATE | VANILLA DREAM
| CARAMELITA | RUM RAISIN | WHITE CHOCOLATE |
TIRAMISU | YOGHURT | MANGO PASSION |
Stephanie ziet verder eigenlijk maar weinig
nadeel van deze fijne busverbinding, behalve;
“Als je echt een aansluiting moet hebben na
Weesp kan de brug bij Nigtevecht heel soms
een hindernis zijn. Maar verder ben ik supertevreden en biedt het voor mij een hele goede
oplossing voor het vervoer naar Amsterdam.”
Hoe fijn deze lijn ook is, het blijft nog wel
jammer dat de dienstregeling al vroeg in de
avond stopt. Vreelandse Mieke Hoek (lid Provinciale Staten en gemeente raadslid) voegt
nog toe dat zij zich graag wil inspannen om
de busverbinding vanaf Loenen via Vreeland
naar Weesp te laten rijden, maar afgezien van
de kosten moet dan uiteraard ook rekening
gehouden worden met de huidige aansluitingstijden.
Het gaat te ver om alle opties voor alle Vreelanders die deze busverbinding biedt hier toe
te lichten. Een overkapping van de bushalte
en verruiming van de tijden zouden sowieso
al een verbeterpunt zijn. Het lijkt er in ieder
geval wel op dat B122 ons dorp iets meer uit
haar isolement qua openbaar vervoer heeft
gehaald. Misschien ook iets voor u of uw kinderen? Kijk op www.connexxion.nl/dienstregeling voor uw planning voor een heen en
terugreis.
P.v.d.H.
VRIJDAG 11 JULI 2014
vieren wij de start van de zomer!
Wilco steekt de BBQ aan
en serveert o.a. zijn befaamde 1/2 kreeft.
Er is een cocktail bar en de DJ draait zomerse hits.
Reserveer nu voor deze heerlijke zwoele avond
via 0294 23 23 26 of [email protected]
We starten om 19.00u en de toegang is gratis.
Met een culinaire groet,
De Nederlanden
Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26
www.nederlanden.nl
(Let op wijzigingen en uitval i.v.m. vervanging
brug A’dam Rijnkanaal)
Er op uit in de buurt
De maand juni leent zich uitstekend voor een
paar mooie fietstochten. Raak geïnspireerd
op www.zichtopdevechtstreek.nl voor diverse
thematische tochten met veel informatie en
beeldmateriaal. Er is ook een gratis app Zicht
op de Vechtstreek met alle routes te downloaden in de Appstore. Wie geen hele tocht
wil fietsen hier wat tips voor een paar leuke
‘doelen’. Vorige week is het park van kasteel
Loenersloot geopend voor het publiek. Het is
bijzonder om te wandelen door dit recentelijk gerestaureerde Engelse landschapspark.
De hond mag niet mee helaas. Ingang via
het bruggetje direct na de witte ophaalbrug.
In de Oude School, Kortenhoefsedijk 145 in
Kortenhoef is t/m 6 juli een prachtige tentoonstelling van de schilder Jan Rijlaarsdam
te zien, die op kleurrijke wijze het stadsleven
vastlegde. In het Vechtstreekmuseum naast
Goudestein in Maarssen zijn maar liefst
drie tentoonstellingen te bezoeken: over de
vondsten van het baggeren in de Vecht, de
schilder/tekenaar Willem van Leusden en
over de Zeven Wereldwonderen van Stichtse
Vecht. Op 1 juli opent er de tentoonstelling ‘Topstukken rond de buitenplaats’. In
Museum Weesp, gevestigd op de tweede verdieping van het schitterende gemeentehuis
van Weesp, is t/m 27 juli een expositie over
Weesper molens te zien. Genoeg te ontdekken dus in de directe omgeving!
De Kleur en Interieur winkel voor:
Gordijnen • Vloerbedekkingen • Raamdecoratie
Shutters • Traplopers & Vloerkleden • Horren
Verf & Behang • Antieke kleuren “van Oort”
Woonaccessoires
Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993
[email protected]
www.schumacherinterieur.nl
4 juni 2014
De Vreelandbode
Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail [email protected]
Openingtijden
Wo - do - vrij 10.00 -16.00
Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten
Nieuw bij Enerki “Yoga lessen”
Hatha yoga en Yinyoga
Proefles € 5,- Meld je aan bij docente Marieke te Wierik
Info: www.YogaM.nl
Vreelandseweg 37A, Nederhorst den Berg
Bereik ons op 0294-255425 of [email protected]
We ontvangen u graag in ons schoonheidsatelier
Berichtje van de wijkagent
Aan alle inwoners van Vreeland
Via dit medium wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Meqiza Rozema. Sinds
januari 2014 ben ik samen met Linda de Jong
uw wijkagent in Nigtevecht, Nieuwersluis,
Loenen aan de Vecht, Loenersloot en
Vreeland. Hiervoor werkte ik als wijkagent in
Breukelen. Het is leuk te ervaren hoe het is
om weer eens in een ander gebied te werken.
De afgelopen maanden heb ik mij kunnen
verdiepen in mijn nieuwe werkomgeving. Het
gebied is werkelijk prachtig en u ontving mij
enthousiast. Ik vind het erg leuk om samen
met mijn collega wijkagent Linda hier te mogen werken. Ik vind het belangrijk dat inwoners goed op de hoogte zijn op welke manier
zij ons kunnen bereiken. Bovendien vind ik
het gesprek aangaan en in verbinding zijn met
mijn wijkbewoners een van de belangrijkste
taken! Ik vind het een uitdaging om verbinding te maken met vertegenwoordigers van
de diverse instellingen/organisaties om op
die manier een bijdrage te leveren aan de veiligheid in uw wijk. Ik hoop dan ook met veel
plezier te kunnen werken in dit mooie gebied.
Daarnaast wil ik benadrukken dat de politie
dag en nacht voor u klaarstaat. Bel direct en
zonder twijfel het alarmnummer 1-1-2 als
u een verdachte situatie wilt melden of bel
0900-8844 als spoed niet is vereist of u andere
vragen heeft over politie gerelateerde zaken!
Mocht u verdere vragen hebben of contact
met ons op willen nemen, bel dan ook naar
het telefoonnummer 0900-8844 of stuur een
mail naar: [email protected] of
[email protected]
En we gaan nog niet naar huis...
Machinaal borduren van logo’s en namen
Tevens levering van sport, promotie
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage
Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail [email protected]
www.borduurstudiohetgooi.nl
Ook dit jaar heeft DOS Vreeland weer de
avond4daagse gelopen. Dit jaar begonnen
we op dinsdag en was de laatste dag op vrijdag. Dat zorgde bij een aantal meelopende
vaders voor wat onrust, maar we waren op
tijd terug voor de voetbalwedstrijd.
Wat hadden we een prachtig weer en wat waren de kinderen in een goed humeur! Zonder
al te veel pleisters te plakken, zijn we al zingend de week doorgekomen. Het was keer op
keer weer een fantastisch feest om bij de tafel
van de catering aan te komen. Elke dag een
nieuwe verrassing. En op de laatste avond
liepen ook de kleine kinderen mee voor een
vaantje. De bikkels van de 5, de 10 en de 15
kilometer gingen vrijdag met een medaille
naar huis! Allen die geholpen hebben met
de organisatie; bedankt voor jullie hulp, enthousiasme en inzet!
Volgend jaar zijn we er weer bij en hopen we
op dezelfde weersomstandigheden en gezellige avonden.
Snelheidsmeter Nigtevechtseweg
Houd
Vreeland
mooi!
Word lid van de DORPSRAAD www.dorpsraadvreeland.nl
Vorige week heeft de gemeente een snelheidsmeter geplaatst op de Nigtevechtseweg na aanhoudende klachten van aanwonenden over te hard
rijdende auto’s. De meter is afkomstig van de
N201, waar hij enkele jaren geleden is geplaatst.
Door de meter realiseren automobilisten zich
vaak pas dat ze te hard rijden. Hopelijk werkt de
meter op deze locatie ook mee aan dat besef, want
er wordt vaak veel te hard gereden op deze weg,
die voor een kinderrijke buurt langs loopt.
De Vreelandbode
juni 2014 5
Michiel van Dijk krijgt erepenning
Vreelander Michiel van Dijk, advocaat én
voorzitter van de Auditcommissie Doping,
heeft de erepenning van NOC*NSF toegekend gekregen. De penning – inclusief oorkonde – werd door NOC*NSF-voorzitter
André Bolhuis uitgereikt tijdens de Algemene
Vergadering van NOC*NSF. “Ik had het helemaal niet verwacht, was blij verrast en ook wat
verlegen. NOC*NSF strooit namelijk niet met
deze medailles”, aldus Michiel.
Toen Michiel met de erepenning thuiskwam
was hij vooral verrast door de reactie van zijn
zoon Siem (6) : “Papa, nu heb je eindelijk
eens een medaille gewonnen. En nog wel zo’n
grote”.
Acht jaar lang zette Michiel zich als vrijwilliger in voor de verbetering van het antidopingbeleid en de dopingtuchtrechtspraak in het
bijzonder. Hij las de dopingprocedures tegen
wielrenners door en rapporteerde daarover
aan een onafhankelijke commissie. Bolhuis is
hem hier namens NOC*NSF zeer erkentelijk
voor. Op 20 mei jl. legde Michiel zijn rol als
voorzitter van genoemde commissie neer.
Marathonloper
Michiel is advocaat en partner bij CMS Derks
Star Busmann in Utrecht en is zelf fanatiek
sporter. Tot 2002 speelde hij op het hoogste niveau rugby, in het verleden ook in het
Nationaal Rugbyteam en inmiddels is deze
sport ingewisseld voor atletiek bij de Gooise
Atletiek Club (GAC). Nu loopt deze sportieve
Vreelander marathons. Hij heeft er al 25 op
zijn naam staan.
Schone lei
Sportadvocaat Michiel tot slot: “Ik doe voor
verschillende sportbonden zoals de KNSB, de
KNHB, en de Nederlandse Rugbybond juridische werkzaamheden. Zo ben ik huisadvocaat
bij de KNSB en behandel ik zaken namens de
hockeybond en het NOC*NSF. Buiten het
werk om ben ik actief in de tuchtcommissie
betaald voetbal van de KNVB en voorzitter
van de arbitrage tuchtcommissie van de rugbybond. Verder heb ik het dopingakkoord
voor wielrenners in Nederland opgesteld.
Bij een bekentenis konden de wielrenners
tot 75 procent strafvermindering krijgen.
Dit akkoord heeft ertoe geleid dat de wielersport met een schone lei verder kon gaan. De
wielersport staat er in Nederland weer goed
voor. Het voordeel is dat ik zelf een sportachtergrond heb en me goed in kan leven in –
juridische – zaken die sporters aangaan. Kijk,
sport is mijn passie, maar dat betekent niet
dat mijn werk altijd leuk is. Soms moet ik echt
mijn emoties uitschakelen.”
C.L.
Marcel Maijer vanuit Brazilië
Sportcommentator Herman Kuiphof riep
ooit: “voetbal is de belangrijkste bijzaak in
het leven”. Tijdens het WK in Brazilië lijkt
die prachtige uitspraak nog slechts een understatement. In dit Zuid-Amerikaanse land
stopt deze weken gewoon het openbare leven. Vooral als het thuisland speelt. Straten
zijn leeg, winkels bijkans verlaten, de vele
barretjes daarentegen stampvol met liefhebbers die maar geen enkele omwenteling van
de Brazuca, de officiële wedstrijdbal, willen
missen. Het voetbal hier is hot! Niks bijzaak,
hoofdzaak! Helemaal voor de vele miljoenen straatarme inwoners, vaak woonachtig
in de beruchte favela’s die het land ‘rijk’ is.
Krottenwijken waar een dak boven je hoofd
al een luxe is. Zij kunnen nu - terwijl hun
land naar de wereldbeker marcheert - voor
even hun ellende vergeten.
Maar ook de rijke minderheid geniet van dit
WK. Als er niet wordt gevoetbald, vormen
bijvoorbeeld de drukke winkelstraten in het
centrum een bonte parade van geelgroene
shirtjes, vaak gelardeerd met gelijkgekleurde
attributen. Het is een machtig schouwspel.
Het spelershotel van Oranje, aan het legendarische strand van Ipanema, wordt dagelijks omzoomd met fans, die er uren voor
over hebben om maar een glimp van de
mannen van Louis van Gaal op te vangen.
Het bemachtigen van een handtekening in
een van de vele fotoboeken die er in omloop
zijn, moet voor hen voelen als het scoren
De hoorspelen met het grootste
aandeel Vreelandse acteurs!!!!
Heel veel titels, kijk op de website.
Voor Vreelanders speciale kortingen!
www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21
Vreeland
tel: 237304
Wil je ontspannen, meer bewegen,
lekker in je vel zitten,
wil je van je pijnklachten afkomen
of een gezondere levenstijl?
Kom dan naar Kayaveda,
praktijk voor Yoga en Ayurveda
www.kayaveda.com
Middenweg 99 Nederhorst den Berg,
tel: 0642219167, [email protected]
van de winnende treffer in de finale. Niet
iedereen heeft trouwens van die fraaie albums, maar een verfrommeld papiertje doet
ook prima dienst. Wie precies wie is, doet
er eigenlijk nauwelijks toe. Veel verder dan
Arjen Robben, Robin van Persie en Wesley
Sneijder komen de meesten dan ook niet.
Vooral de kleine middenvelder is populair,
terwijl juist hij met twee doelpunten er eigenhandig voor zorgde dat het voetbalgekke
Brazilië vier jaar geleden in de kwartfinale
van het WK in Zuid-Afrika werd uitgeschakeld. Het zegt alles over dit land. De sport
als geloof, de bal als relikwie en de handtekening als bidprentje.
M.M.
Uw dealer...
waar service nog heel gewoon is.
Stichtse Kade 51 ‘s-Graveland. Tel. 035-6560429 www.kroegman-renault.nl
6 juni 2014
De Vreelandbode
Bedrijvigheid in en om Vreeland
SMS Intermediair doet het ook goed in crisistijd
E-mail [email protected]
Telefoon 0346 - 251639
Dames - Herenkapsalon
·
Noteer het vast
in uw agenda..
Gesloten van
28/7 tot 11/8!
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag 8.00 uur tot 14.00 uur
Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028
AUTO SPIJKER BV
WWW . AUTOSPIJKER . NL
Slootdijk 9 • 3632 AM
Loenen aan de Vecht
Tel.: 0294-23 14 42 • Fax: 0294-23 22 03
INKOOP - VERKOOP AUTO’S
APK
REPARATIE
ONDERHOUD
SCHADEHERSTEL
VERKOOP EN SERVICE
ALLE MERKEN AUTOMOBIELEN
Wij verwelkomen steeds meer klanten uit een grote regio waaronder uit:
STICHTSE VECHT LEIDSCHE RIJN DE RONDE VENEN
Citroen Xantia
Daewoo Matiz
Ford Focus
Opel Astra 1.8 Automaat
Opel Tigra 1.4 Cabrio
Renault Twingo
Renault Clio Automaat
Skoda Fabia Station
Suzuki Splash Automaat
Suzuki Wagon Automaat
Grijs
Grijs
Rood
Grijs
Blauw
Wit
Rood
Grijs
Grijs
Grijs
1999
2004
2007
2007
2007
2013
2000
2003
2008
2005
1550
3250
7500
7450
8450
8450
2850
2350
9950
6150
Zie de complete actuele voorraad van circa 55 occasions op onze website!
JUBILEUMAANBIEDING
GRATIS APK
in combinatie met
aircoservice voor
35,-
APK 15,INKOOP
EN
VERKOOP
TEGENWij
ZEER
AANTREKKELIJKE
PRIJZEN!
repareren
alle merken auto’s
TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!
Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur
In Vreeland staat hij bekend als Chris uit
de Ruiterstraat. Chris Witteveen is echter
ook de man achter de advertentie in de
Vreelandbode van SMS Intermediair, het
bemiddelings- detacheringsbureau gespecialiseerd in de reclame-, marketing- en
communicatiebranche. Maar wat doet SMS
nu precies, en hoe gaat het met de business
in deze moeilijke tijden?
Chris gaat eerst even terug naar het begin van
zijn loopbaan. Hij groeide op in Eindhoven,
ging daar naar de HTS en kreeg na zijn studie een salesfunctie bij 3M. De volgende stap
was Unique Uitzendbureau. Al snel runde hij
het bureau in de Bijlmermeer. “Ik probeerde
vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De
juiste mensen bij de juiste vacatures. Dat was
in 1987. Er kwam veel business in de Bijlmer.
Ik heb daar op het gebied van commercieel
zakelijke dienstverlening veel geleerd. Twee
jaar later begon ik met mijn vriend George
Janssen – die inmiddels jurist was en ook
in de uitzendbranche werkte – een eigen
detacheringsbureau SMS Intermediair in
Eindhoven. Daar hebben we nog steeds een
vestiging. In 1991 opende we ook een kantoor
in Amsterdam, tegenover de Westertoren.
Dat kwam goed uit, want ik woonde in de
Jordaan.” Later opende SMS nog een bureau
in Rotterdam.
Snelle groei
Chris: “In de eerste jaren zijn we snel gegroeid. Binnen de kortste keren hadden
we zo’n dertien personeelsleden. Ik haalde
de opdrachten c.q. vacatures binnen, en de
anderen vulden deze in. Ons succes is ons
specialisme. Van meet af aan werken we op
‘no cure, no pay’ basis. Dat kan ook, omdat
we 90 procent van de vacatures invullen. De
markt is de laatste jaren natuurlijk wel veranderd. Vraag en aanbod vinden elkaar nu ook
online. Het reclame-, marketing en communicatievak heeft zich ook verbreed van uitsluitend print, radio en tv, naar onder meer
social media, online campagnes en e-commerce. Anderzijds moeten de doelgroepen
waar je het voor doet nog steeds geformuleerd worden. Dat is hetzelfde gebleven. Er
zijn natuurlijk wel allerlei functies – vooral
online specialismes – bijgekomen. Eigenlijk
staan we aan de vooravond van een periode
die nog onbekend is. We weten niet waar het
naartoe gaat. Wat ik wel weet is dat we dagelijks honderden ‘boodschappen’ op ons net-
vlies krijgen. De kunst is hoe je dit als bedrijf
doet, zonder irritant te worden.”
Portfolio
Mars, Unilever, Philips en nog veel meer
topbedrijven, maar ook mkb’ers, hebben allemaal hun weg naar SMS Intermediair gevonden. Chris: “Bedrijven die een vacature
op ons vakgebied hebben, kunnen het zelf
proberen, maar dan krijgen ze 200 reacties.
Ze leggen de invulling van de vacature dus
liever bij ons neer. Omdat we al zo’n 25 jaar
ervaring en we een enorme database met 35
duizend gekwalificeerde kandidaten hebben.
Naast bemiddeling doen we de laatste jaren
ook steeds meer aan het detacheren van interim medewerkers en freelancers.”
Huidige markt
De laatste jaren is online een rol gaan spelen
bij werving, is het aantal vacatures gedaald
én zijn er veel nieuwe vacatures bijgekomen,
die alles met e-commerce en m-commerce te
maken hebben. Chris: “Dat er crisis was hebben wij op een gegeven moment ook gemerkt.
Voor het eerst in ons bestaan kwamen we in de
rode cijfers terecht. Toch was dat ook goed. We
konden de boel afstoffen, mét draagvlak. Zo
is ons bureau in Rotterdam gesloten, en hebben we Amsterdam en Eindhoven versterkt.
We hebben nu 13 consultants en 7 administratieve medewerkers.” SMS draait weer goed
en Chris weet wel waarom. “We ontlenen ons
bestaansrecht aan de onevenwichtige situatie
tussen vraag en aanbod.”
C.L.
Vervanging Loenerslootsebrug
Zaterdag 28 juni is het zover! Na jaren van
voorbereiding wordt de bijna 80 jaar oude
Loenerslootsebrug vervangen. Aan beide zijden van het Amsterdams Rijnkanaal kan deze
gebeurtenis aanschouwd worden.
De brugwissel is een unieke gebeurtenis die
u niet mag missen. Rijkswaterstaat verwacht
over de hele dag veel toeschouwers en richt aan
de oostzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal
(ARK) een kijklocatie in. Echter voor de vele
geïnteresseerden die aan de westzijde van het
kanaal wonen, zou dit een extra reistijd beteke-
nen. Daarom organiseren Comité Loenersloot
en Dorpsraad Loenersloot aan de westzijde
van het Amsterdam-Rijnkanaal een perfecte
kijklocatie aan de Slotlaan in Loenersloot.
Hoogtepunten op deze dag:
10.00 – 13.00: uitrijden spoorbrug
15.00 – 19.00: uitvaren oude boogbrug
19:00: aankomsttijd nieuwe boogbrug
21.00 – 01.00: invaren nieuwe boogbrug
Er is beperkte parkeergelegenheid, dus laat de
auto liever thuis.
juni 2014 7
Middeleeuwse
kleding
De adel, ridders en hun assistenten
Na alle boeren en landlopers van de
afgelopen maanden presenteren wij
hier een ander soort inspiratie voor
uw middeleeuwse kledingkeuze voor
het komende feestjaar: de adel, bestaande uit ridders, koningen, koninginnen, markiezen en de ‘assistenten’
van de ridders als boogschutters en
schildknapen. Van al deze types ziet
u er een op bijgaande foto.
In de middeleeuwen was de maatschappij in drie standen verdeeld: de
adel, de geestelijkheid en de boeren
en burgers. De adel bezat vaak veel grond,
die bewerkt werd door boeren. In ruil voor
een groot deel van de opbrengst van de oogst
kregen de boeren bescherming van hun heer
in tijden van oorlog. Tot de adel behoorden
ook de ridders. In oorlogstijden droegen
zij harnassen en een schild met hun wapen
erop, zodat zij goed herkenbaar waren. In
het dagelijks leven droegen zij rijke kleding,
vaak een versierde manteau, een cirkelvormige cape, die op de grond geworpen kon
worden om iemand uit te dagen. De mantel
werd met een sierspeld vastgezet, een accessoire waarmee de ridder ook zijn rijkdom
kon tonen. De kleding werd gemaakt van
dure stoffen en ging met de mode mee. De
De lijstenspecialist van klassiek tot modern
Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.
Leverancier van ophangsystemen.
Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek
Advies aan huis is mogelijk.
Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69
na 19.00 uur: 06 134 60 394
schildknapen van de ridders droegen beenlingen in de kleuren van het wapen van hun
heer. Beenlingen zijn een soort leggingachtige broekspijpen. Hun kleding was gemaakt
van ruwe stof, die tegen een stootje bestand
was. Meestal droeg men een cape (soms ook
een korte tot op de schouder) met capuchon
ter bescherming tegen regen en wind. Als u
voor het volgend jaar geen zin hebt een ingewikkeld kostuum te maken, komt u met zo’n
cape al heel ver. Die kan ook gewoon over
uw eigen kleding gedragen worden, maar het
heeft toch een middeleeuws effect!
Foto: Maxim Scholten
Praktijk voor Creatieve Therapie
Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op www.dieuwerelema.nl,
kijken naar: Cursussen/Workshops
Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel
: 0294-234536 mob.: 0611096274
email : [email protected]
Brugconcert ‘Viva Brasil’
Een zonnige zomeravond op de kade langs de
Vecht, een verfrissend drankje in de hand en
een groot orkest op de pontons in de Vecht.
Het ultieme zomergevoel in Vreeland.
Na avonden voetbal kijken, is er vrijdagavond 27 juni even geen voetbal. Het is tijd
voor het Brugconcert van De Vecht!
Samen met Muziekvereniging KnA uit
Uithoorn presenteert De Vecht ‘Viva Brasil’.
Vrolijke samba’s, Latin rock en zwoele bossanova’s uit Brazilië zullen klinken aan de
Vreelandse Copacabana.
De Vecht & KnA, onder leiding van Gerhart
Drijvers.
Vrijdag 27 juni 20.30 uur.
Até a vista (tot ziens)!!
Hemel boven Vreeland
Op 21 juni begint de astronomische zomer.
Vanuit Vreeland gezien begint deze om
12.51 uur precies; de zon staat op haar hoogste stand aan de hemel. Dit is de langste dag
van het jaar. Vanaf 22 juni worden de nachten weer heel langzaam langer; een tot twee
minuten per dag. Op 24 juni kun je in het
oosten de smalle maansikkel zien, met daarnaast Venus, die als ochtendster aan de hemel schittert. In de zomermaanden staat het
steelpannetje (gevormd door de zeven helderste sterren van de Grote Beer) hoog aan
de hemel. Mocht je je op een donkere plek
bevinden, kijk dan eens naar de ster in de
knik van de steelpan. Dit is Mizar, een ster
die op een afstand van 69 lichtjaar staat.
Wanneer je maar één ster kunt zien, dan
is het tijd voor een bezoek aan de opticien.
Mizar vormt met Alcor een visuele dubbelster; ze lijken alleen bij elkaar te horen. Kijk je
door een telescoop, dan kun je nog heel wat
meer sterren zien, en inderdaad zijn dat wel
echte dubbelsterren die om elkaars zwaartepunt draaien. Wanneer je de steel van de
pan doortrekt, dan kom je uit bij een heldere
oranje ster. Dat is Arcturus, de hoofdster van
het sterrenbeeld Bootes (Ossenhoeder). Deze
ster is in de zomer goed te zien en er wordt
gefluisterd, dat deze ster op dagen dat het
Nederlands elftal gaat winnen iets helderder
lijkt, maar dat zal toch echt aan iets anders
liggen; het licht van de ster is dan namelijk
al ruim veertig jaar onderweg. Hoe dan ook,
de hemel kleurt een heel klein beetje oranje
deze maand. Op 4 juli staat de aarde in het
aphelium, op haar grootste afstand van de
zon (zo’n 152 miljoen kilometer). Daardoor
is deze zomermaanden bij ons net ietsje
minder warm dan had gekund. Een paar dagen later, op 7 juli is Saturnus gemakkelijk
te vinden; deze staat links boven de maan.
Kijk rond 15 juli precies naar boven; je kunt
nu de zomerdriehoek zien. Deze wordt gevormd door drie heldere sterren: Deneb in
het sterrenbeeld Zwaan, Wega in de Lier en
Altair in de Arend. Zolang deze driehoek boven je hoofd staat, is het zomer – zeker nog
een dikke twee maanden.
H.L.
GEEN TIJD.... GEEN ZIN....
OF GEWOON MAKKELIJK...... MAYA KOOKT!
Dagverse maaltijden bereid vanuit de keuken van
Eterij de Drie Gekroonde Laarsjes te Loenen a/d Vecht.
‘s Morgens besteld.... ‘s Middags bezorgd....
en je hoeft er niet perse voor thuis te zijn.
Vanuit je eigen oven.... zo op tafel.
Voor meer informatie op mayakookt.nl
Aanmelden wekelijkse nieuwsbrief: [email protected]
8 juni 2014
De Vreelandbode
Welkom!
Hier is de nieuwe Kinderpost. Jullie hebben nog
een paar verhalen van de Razende Reporters
tegoed! Interviews met mensen uit de buurt.
Misschien ken je ze wel…..Alhoewel, zij zijn wel
zo’n 50 jaar ouder dan jij! Toen ze jong waren
maakten ze de oorlog mee. Of ze hielden al heel
erg van sporten en zeilen! Kijk maar snel nog
even bij “Wie waren de gasten?” Zeg, lukte het
jou de hersenkraker van vorige keer op te lossen? Deze keer krijg je de oplossing. En we doen
er gewoon een nieuw raadsel bij… Rara weet jij
het? Niet direct opgeven hoor!
De Razende Reporters gaan nu weer een tijdje
stoppen. Ze gaan eerst nog een kijkje nemen
bij de drukkerij van de Vreelandbode. Wil jij ook
weleens schrijven in de Kinderpost? Mail ons
dan je verhaaltje, strip of goede grap! [email protected]
vreelandbode.nl
w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
Boerenkaas
ze naar Gouda waar ze haar eindexamen MMS
deed. Haar hart ging sneller kloppen omdat ze
maar 10 van 30 boeken gelezen had. Haar ouders waaren boos. In die tijd was ook de watersnoodramp waar het water het huis in liep.
Haar vader voer naar Zierikzee om zijn moeder van zolder te halen. Dat kwam uiteindelijk
goed. Ze had 2 banen: spaans lerares + rontgen laborante. Ze ontmoette haar man toen
ze 25 jaar was. Ze kregen 4 kinderen: Marleen
(mijn moeder), Mark, Famke en Robbert. Haar
man heette Rob. Geschreven door Joris, verteld door Gon.
Bed & Breakfast
Boerderij-ijs
Groepsaccomodatie
Rondleiding
Vergader- en
ontvangstruimte
Bezoekers, maar wie ook alweer?
Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX VREELAND
0294-251668/06-51798045
www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl
Waar ging hun hart sneller van kloppen? Zij vertelden het ons… En ze maakten er prachtige
beeldverhalen van! Kijk maar op de foto’s. Nog
tegoed hadden we: Opa Frans van Julia, oma
Gon van Joris en buurvrouw Ellen van Jimi,
vader Hennie van Nadieh, maar die ging weer
praten met Ids…, en de beroemde zeiljournalist Henk Bezemer van Nadieh, en tenslotte
de om-de-hoek-buurvrouw Ankie van Matthijs.
Pink en Mijke deden het (foto-)verslag.
Ik zag een zeilreis
Ik zag een zeilreis op TV en dacht dat wil ik ook.
Ik zag de zeilwedstrijd in 1978. Later dacht
ik, ik ga zelf een boot bouwen. Ik heb de boot
thuis gemaakt bij mijn opa. Toen ben ik er mee
gaan varen eerste halte naar Engeland (en
terug). Toen ik weer wat ouder was heb ik een
grotere boot gemaakt en ben ik met die boot
naar Afrika gegaan. Daarna ben ik (alleen) over
de oceaan gegaan, dat was pas een avontuur!
Toen heb ik een nog een grotere boot gemaakt.
Daar mee ben ik met de hele familie in 2004 de
atlantische oceaan in gegaan. Nu vaar ik om
het jaar een rondje over de atlantische oceaan. Als ik thuis ben ga ik ballon varen. Van al
de zeeavonturen gaat mijn hart sneller kloppen. Door Ids en Hennie
Het leven van Gon 75 (mijn oma)
Een oma die ik wil interviewen, ze is in de 2de
wereldoorlog geboren en maakte leuke en minder leuke dingen mee. In de 2de wereldoorlog
werd haar vader mee genomen door de duitsers en kwam na 1 week weer terug omdat hij
dorpsdokter was. Hij nam ook een jongetje
mee die uitgehongerd was. Daarna verhuiste
Zwemmen en de polder in
Vroeger waren er nog geen computers en TV,
dus moesten zij zich buiten vermaken.
Na schooltijd ging Henk in zijn jeugd met jongens de polders in en zwemmen. Ieder jaar
De Vreelandbode
rond eind april als het mooi weer was gingen ze
zwemmen. Dat was ongeveer 60 jaar geleden.
Hij verzon met zijn vrienden spelletjes in het
water zoals aan vrachtschepen hangen. Dat
gebeurde in een dorpje aan de Maas. Zo ging
hij met vrienden vaak zwemmen. Nadieh met
Henk Bezemer
juni 2014 9
Advocaat met slagroom
Voeger woonde Ankie boven een winkel en ze
hield van buiten spelen en snoepjes en van
Advocaat met slagroom, ze woonde in Leiden.
Vroeger vond Ankie tennis zo leuk dat haar
hart er snel van ging kloppen. Altijd als ze uit
school kwam lag er een koekje en een snoepje op
haar aanrecht. Ze woonden vroeger in Leiden.
Ze was dol op tennis. Toen ze 10 was ging ze
ballet doen. Vroeger was haar lievelingskleur
blauw. Nu is het nog steeds blauw. Ze was nog
net 22 toen ze ging trouwen. Haar man heet
Hans. Die is 68. Haar lievelingsdrankje was
advocaat met slagroom. Dit was het verhaal.
Mathijs met Ankie
Wij bakken nog op
ambachtelijke wijze
onze pannenkoeken
De keuken is geopend van
11.30 tot 20.00 uur en op
maandag zijn wij gesloten.
BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539
Kijk vooral op onze website: www.kroontweewielers.nl
Brugstraat 1, Nederhorst den Berg
de Angstel LIJSTENMAKERIJ
Van klein naar groot met de boot
Huiswerkcursus
Bijlessen
KRAK HUHHH? KNERSP POINNNG!
OPLOSSING VORIGE KEER:
De oplossing is dat je even buiten het vierkantje van 9 stippen moet beginnen met tekenen!
Een nieuw raadseltje!
Het is een instinkertje hoor….
Een boekenwurm eet zich door de 10delige serie van Mees Kees. Elk boek bestaat uit 80 pagina’s. De boekenwurm begint aan de voorkant
van het eerste boek en eindigt aan de achterkant van het 10de boek. Hoeveel pagina’s heeft
de boekenwurm dan opgegeten?
Hint: de boeken staan op een plank… en ja,
het antwoord is minder dan 800 pagina’s…
www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen - Bussum - Vreeland
Wat:
Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt speelplezier
in hartje Amsterdam
Wie:
Alle kinderen van 0 tot 12 jaar
Waar:
Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel bij Waterlooplein
Ingang: Trap voor Portugese Synagoge
Prijs:
Speciaal voor lezers van deze krant is de TunFun
entree € 5,50 i.p.v € 7,50. Begeleiders gratis
Hoe:
Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen
Verder:
Deze bon uitknippen en voor korting inleveren
bij de kassa van TunFun!
Geldig voor 2 kids tot en met december 2014
Bondstraining tennis.
Ellen: “Sport was voor mij mijn jeugd, daar
klopt mijn hart sneller van”.
Haar hart klopt sneller van tennis Ze tenniste
toen ze ongeveer 10 was. Ze trainde meerdere
keren per week. Ze trainde ook vaak met een
tenniskanon. De bondstraining werd gegeven
door Piet van Eijsden en Tom Okker. Na de training deed ze ook nog aan competitie t/m 14.
Ze was ook scheidsrechter bij internationale
tournooien op het Melkhuysje. Ze zat ook op
paardrijden, daarbij had ze haar eigen pony.
Hockey en pingpong vond ze ook erg leuk. Jimi
en Ellen
Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk.
Schilderijen, prenten enz.
Onze winkel is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag zijn wij van 11.00 tot 17.00 uur geopend.
Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge Telefoon 0294 291 991
Oplossing van de boekenwurm: Het waren 640
pagina’s. Volgens de normale manier waarop
je een boek op een boekenrek zet, staat de
voorkant van het boek naar de rechterkant
en de achterkant van het boek naar links. Als
de boekenworm van het begin van boek 1, naar
einde van boek 10 gaat, dan worden boek 1 en
10 dus niet meegerekend, aangezien het begin
van boek 1 aan de rechterkant is en eind van
boek 10 aan de linkerkant. Als er in elk boek dan
80 pagina’s zitten, moeten we dus nog maar
8 keer die 80 pagina’s meetellen. 8 x 80= 640
en dat was het juiste antwoord.
Toen opa 10 jaar was las hij watersportbladen en wilde graag een bootje. Maar zijn ouders zeiden: “Daar ben jij nog niet aan toe”.
Hij dacht toen dan ga ik hem zelf kopen. Hij
had geld door een dennenappelhandel (natte
dennenappels zoeken en drogen en verkopen). Als aanmaakhout voor kolenkachels. Hij
wilde varen in de ringvaart bij Bergen en het
Alkmaardermeer. Hij zag een advertentie en
kocht een lekke kano voor 15 gulden. Naar huis
peddelend liep hij een paar keer vol. Thuis was
hij daar verdrietig over en zijn vader boos. 1 jaar
later kocht hij een bouwpakker van een kano
en heeft hem zelf gebouwd. Hij heeft er jaren
plezier van gehad. Hij vaart graag en kocht
later een houten roeiboot, daarna een zeeverkennervlet en ging daarmee zeilen. En daarna
met een Randmeerzeilboot en een Koopmans
zeiljacht. Nu heeft hij voor mij een zeilbootje
geregeld en roeit hij zelf in een Acht. Door Julia
met opa Frans
VrB:
10 juni 2014
De Vreelandbode
Start-Up Vincent Stapper
DC
DEMPER
DEMPER CONSULTANCY
CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO
Tel. 0294 - 232417
E-mail [email protected]
Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.
Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment schoonheidsproducten van het merk Webecos.
Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook
voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.
www.schoonheidssalondiane.nl
Kleizuwe 109a Vreeland
0294-230603
In september 2012 heeft Vincent zijn studie Vrijetijdsmanagement afgerond en
heeft toen vrij snel daarna zijn eigen bedrijf
StapperNcreators opgericht. Tijdens zijn
studie deed Vincent mee aan een minor
Amsterdams ondernemen waarbij ondernemers vertelden hoe zij hun bedrijf op hadden gezet. Voor de studenten was het erg
inspirerend om ondernemers met passie
te horen praten over hun successen en hun
missers met hun eigen business. Een aantal
van deze ondernemingen is inmiddels uitgegroeid tot grote bedrijven (zoals bigdennis.
com en bootzeil.nl). De studenten moesten
als opdracht ook zelf een businessplan schrijven voor een eigen bedrijf met als opdracht
‘Ondernemen met lef’. Bij Vincent werd dat
dus StapperNcreators waarmee hij na zijn studie verder aan de slag is gegaan. Tenminste,
alleen de naam heeft hij gebruikt. Voor de
werkelijke uitvoering van zijn plan waren
grote investeerders nodig, bleek uit zijn afstudeerscriptie. Vincent is een enorme duizendpoot die inmiddels al heel wat ervaring heeft
opgedaan met het creëren, organiseren en
produceren van evenementen. Hierbij moet
u denken aan het boeken van artiesten en optredens, het regelen van de locatie en alles wat
er verder nodig is om een feest, festiviteit of
een andere gebeurtenis in goede banen te leiden. Regelmatig gebeurt dit in opdracht van
grote evenementenbureaus zoals Eventions
en Joffi maar vaak ook in eigen beheer. Zoals
bijvoorbeeld fashionevenementen voor styliste Dyanne Beekman of een beurspresentatie van een brancheorganisatie. En natuurlijk
kennen we Vincent als organisator van de
Vreelandse Sinterklaasintocht, de Kerstmarkt
en het Countryweekend (5 en 6 juli as) op
de Pondarosa. Vorige maand heeft Vincent
in opdracht van Habion in Loenen aan de
Vecht een landmarkt met allerlei streekproducten georganiseerd. Hier stonden toen o.a.
Kaasboerderij De Willigen, Drogenbroek
Fruit en Imkerij het Schuurtje uit Loosdrecht.
In april heeft hij, ook in Loenen, de Nationale
Sportweek georganiseerd. Alle inwoners
konden toen kennis maken met verschillende
sporten waaronder zumba, zittend dansen
en volksdansen. Vincent werkt tot nu toe als
freelancer maar staat zeker ook open voor een
vaste baan bij een evenementen- of organisatiebureau.
M.D.
Eat & Meet voor herhaling vatbaar!
Nigtevechtseweg 172
3633 XX Vreeland
Mobiel 06-22992265
Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK
RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
[email protected]
Rijksstraatweg 154
3632 AH Loenen aan de Vecht
T 0294 - 23 24 28
M 06 - 14 21 22 29
E [email protected]
W esthe-labelle.nl
Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)
Enige tijd geleden vermeldde de Vreelandbode
een nieuw Vreelands initiatief: Eat & Meet!
Het concept is dat je gaat genieten van een
3-gangen diner, iedere gang in een ander huis
in Vreeland.Op 7 juni jl. was het dan zo ver, de
eerste Eat & Meet heeft plaatsgevonden!
De 18 ingeschreven deelnemers hadden er zin
in en waren reuze benieuwd; “welke gerecht
gaan we bereiden?”, “wie krijgen we op bezoek?” en “waar gaan wij zelf naar toe?”.
Na afloop van de 3-gangen was het verzamelen bij Lokaal Zuid voor de afsluiting. Onder
het genot van een drankje hebben alle ingeschreven deelnemers elkaar ontmoet. Uit de
verhalen van ieder is gebleken dat dit een
geweldig leuk concept is om andere dorpsbewoners te leren kennen en dat de voorgeschotelde gerechten, ondanks de geringe berei-
dingstijd tussen de maaltijden, buitengewoon
smaakvol waren!
Kortom, iedereen was zeer enthousiast en
vindt het zeker voor herhaling vatbaar. Dus
op naar volgend jaar, graag tot dan!
Renate Vermeijs
Derde Beursvloer Stichtse Vecht
Op donderdagmiddag 6 november 2014 vindt
wederom een Beursvloer Maatschappelijk
Betrokken Ondernemen (MBO) plaats in de
gemeente Stichtse Vecht. Naast alle bedrijven
(klein en groot) zijn ook alle maatschappelijke
organisaties, verenigingen, clubs en instellingen uit de gemeente van harte welkom om
hieraan mee te doen. De organisatie is blij dat
het evenement weer kan worden gehouden bij
Pauw Bedrijven op De Corridor in Breukelen
en rekent op een record aantal deelnemers en
matches. De opzet van de beursvloer is om
bedrijven te koppelen aan maatschappelijke
organisaties. Net als op een echte beursvloer
wordt op de maatschappelijke beursvloer onder tijdsdruk ‘gehandeld’. Maar… geld is taboe.
Bedrijven leveren kennis, diensten, middelen
en/of faciliteiten en krijgen daar een tegenprestatie van de maatschappelijke organisaties voor terug. Dit noemen we een ‘match’,
die officieel wordt vastgelegd en bekrachtigd
door de notaris. Een twaalftal hoekmannen en
hoekvrouwen zorgt ervoor dat alles zo goed en
prettig mogelijk verloopt. Iedere beursvloer is
een feestje!
Voor meer informatie over de beursvloer of
voor direct aanmelden kunt u terecht op de
website www.beursvloerstichtsevecht.nl.
De Vreelandbode
juni 2014 11
Op 21 juni gaat Pien.tv live
Pien.tv is online televisie voor vrouwen in
Nederland en België en maakt programma’s
vanuit het hart, met passie en plezier. Het
biedt inzichten en handvatten waardoor de
kijker zich (meer) bewust kan worden van
zichzelf. Ieder mens kan zich lekker(der) in
zijn vel voelen!
Pauline van Aken (Pien) is producer van Pien.
tv. Zij is sinds 1992 werkzaam als presentator en trainer voor TV en het bedrijfsleven
en presenteerde o.a. voor Hart van NL, Actie
Nieuws en Start op 6. Door middel van haar
trainingen seminars, boeken en Apps heeft
Pauline al duizenden mensen geïnspireerd.
Pauline heeft jaren in Vreeland gewoond en
woont nu in Loenen. Een aantal jaar geleden
was zij Mega Mindy tijdens de Vreelandse
Kerstmarkt.
In een reeks afleveringen gemaakt voor het
programma staat Judith Peereboom centraal.
Judith was bekend van Big Brother en presenteerde belspellen. Pien begeleidt Judith in een
persoonlijk traject over een periode van een
jaar. Judith: “Nu dat ik alleenstaande moeder ben, heb ik het gevoel dat ik in de mist
sta en aan het overleven ben.” In deze reeks
afleveringen helpt Pien haar d.m.v. adviezen
en opdrachten, waardoor zij weer vertrouwen
krijgt in zichzelf. Judith heeft de nadrukkelijke wens om vooroordelen weg te nemen over
het hebben van een kindje met het Syndroom
van Down. Pien helpt haar moedig te zijn,
waardoor ze haar nek durft uit te steken en
haar verhaal in het openbaar vertelt.
In de laatste aflevering vertelt ze hoeveel er
in positieve zin in haar leven is veranderd.
Judith: “Door te leren vertrouwen komt er nu
naar mij toe wat bij mij past.”
Voor drukwerk
dat communiceert
Nieuw seizoen Cursusproject Loenen
Komend seizoen is er weer een gevarieerd programma in Vreeland. Dichtbij, zeer vriendelijk
geprijsd, eenmalig of langdurig en voor iedere
smaak.
Een volgende vakantie goed uit de voeten kunnen in Spanje na Spaanse les, eindelijk eens tijd
nemen om alle mogelijkheden van dat mooie
fototoestel onder de knie te krijgen tijdens vier
lessen en een praktijkochtend, ontspannen na
inspanning bij yoga, tijdens filosofie tijd nemen
voor bezinning en discussie, meer aandacht
voor het hier en nu met Mindfulness, tekenen,
kaas proeven na een uitgebreide rondleiding,
wijnen proeven en kennis opdoen bij een ervaren vinoloog en een prachtige kerstkrans
maken voor aan de voordeur.
In Loenen, Loenersloot, Nieuwersluis en
Nigtevegt organiseert het cursusproject onder
andere workshops en cursussen voor schilderen, Slow Food koken, Engelstalige romans
bespreken, yoga, Mensendieck, Tai Chi Chuan,
e-reader, vilten, Frans, Italiaans, tuin ontwerpen, boekbinden, papier scheppen, Fimo kralen a la Pandora, Fimo drukknopen (chunks)
a la Noosa, lezing en rondleiding molens in de
Vechtstreek en kunst als inspiratiebron.
Een aantal vrijwilligers zorgt dat de eerste
week van juli het cursusboekje huis aan huis
in Vreeland wordt verspreid. Inschrijven kan
per mail en met het formulier uit het boekje.
Deze mag in de bus worden gedaan bij Ciska
van Leusden, IJsvogelpad 3. Bel gerust met vragen: 23 23 25.
Bruggen en sluizen van de Vecht
De Van Leerbrug is een van de vele bruggen
die onze gemeente rijk is. Over al die bruggen en ook de sluizen aan de Vecht gaat een
lezing (met heel veel afbeeldingen) die de
werkgroep Historisch Beeldmateriaal van de
Historische Kring organiseert op donderdag
26 juni van 19.00 tot 20.00 uur op de vide van
de bibliotheek, Keizer Ottolaan in Loenen.
Toegang gratis.
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 256200
[email protected]
www.dunnebier.nl
Heeft u een probleem met uw computer of internetverbinding?
Ik help u graag met al uw Windows PC gerelateerde problemen.
-hulp met nieuwe PC/Laptop aanschaffen en installeren
-aanleggen/herstellen van (draadloze)netwerken
-verwijderen van virussen/spyware & schoonmaken pc
Beschikbaar van ma t/m zo 09:00 tot 22:00 Vreeland en omstreken
Contact: Fraser 0610273789, email: [email protected]
12 juni 2014
De Vreelandbode
“Bij ons elke dag het heerlijkste
brood en banket in de omgeving.
Verser en heerlijker kan niet”
Rondje Zuwe
door Pauline van der Hoeden
en Renée Bink
Oer-Vreelander
Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg
Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514
Fax: 0294-230559
[email protected]
Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse produkten
Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en
diverse dag-aanbiedingen.
Vanaf heden ook diverse wisselende groenten
van de zorgtuinderij uit Vreeland
‛s ochtends geoogst, meteen in de winkel
VERSER kan niet!
Ook diverse soorten meel van onze eigen
Korenmolen “de Ruiter”
Uw adres voor leuke en originele kado‛s
div. speciale streekprodukten maar ook
giftcards, kadobonnen, bioscoopbonnen ed.
Het Maartenplein anno 1969
We zijn terug in het jaar 1968 als in Vreeland
de eerste graafwerkzaamheden aanvangen
van het Bouwplan Molenvliet. Ruim een
jaar later betrekken de eerste bewoners hun
moderne woningen aan het Maartenplein.
Het Vreeland waar tot dan toe maar weinig
‘import’ kwam wonen ging op de schop.
Bouwplan Molenvliet
Met een kleurrijke brochure werd het
Bouwplan Molenvliet aan de potentiële kopers gepresenteerd. Op de voorkant prijkt
een eigentijdse impressie van Vreeland met
water, bootjes, vlinders, vissen, bloemen, een
roze hart, een molen, een grote zon, en veel
groen die de moderne kopers moet verleiden. In opdracht van de gemeente Loenen
aan de Vecht heeft Prof. Ir. P.H. Tauber uit
Alkmaar dit plan ontworpen. Het plan omvat
het geheel van huizen op het Maartenplein,
Vijverlaan, Vredelantstraat en De Vliet die
in dezelfde stijl zijn gebouwd. Op foto’s van
de bouw is goed te zien dat de woningen aan
de Hendrik van Viandenstraat al eerder zijn
gebouwd, verder is er nog nagenoeg niets.
Typerende bouw
Met trots en genegenheid vertelt de allereerste bewoner over het ontstaan en de geschiedenis van dit Vreelandse plein. Zowel
de bouw van de huizen zelf als de hechte
gemeenschap die daar is ontstaan vindt hij
heel bijzonder. Vanuit Leiden reisde hij al
enige tijd naar zijn werk in Weesp. “Op een
vakantie in Hilversum zag ik een bord langs
de weg met het bouwplan en later een grote
advertentie in een krant. Ik heb bij de makelaar het Bouwplan Molenvliet opgevraagd en
was meteen om.” Met een verrekijker vanaf
zijn doordeweekse rit langs de kanaaldijk
Kijk ook op de site van de Vreelandbode!
www.vreelandbode.nl
Met de laatste editie, alle foto’s, het laatste nieuws en nog veel meer!
‘Planten Kastanjeboom Maartenplein’
(foto uit collectie RHC Vecht en Venen )
kon hij de vorderingen in de bouw vrijwel
dagelijks volgen. In tegenstelling tot de gangbare doorzonwoningen die in die tijd veel
werden gebouwd hebben deze huizen een
aantal typerende kenmerken die vooruitstrevend waren voor die tijd. De luifel boven de
voordeur, het metselwerk boven de ramen
en details van hout zijn karakteristiek voor
het ontwerp. Heel bijzonder voor die tijd
waren ook de locatie van het toilet, onder de
trap in plaats van naast de voordeur, zodat er
een ruime hal ontstond, en de luxe van een
openhaard in de woonkamer.
Het plein
Al snel na de oplevering volgden er meer,
vooral jonge gezinnen, die ‘het avontuur’
in dit ongerepte dorpje wilden aangaan.
De huizen waren weliswaar af maar het
plein zelf was nog een modderpoel. Zelfs
de koeien liepen soms nog op het plein. De
Singel bestond nog niet en blijkbaar konden
deze ‘grazende Vreelandsche viervoeters’
ongeremd kennis maken met de nieuwe
bewoners. Ondanks de charme die dit met
zich meebracht vonden de bewoners het
tijd om het plein een invulling te geven. Het
gezamenlijk ontworpen plan werd bij de gemeente ingediend en al snel goedgekeurd
en uitgevoerd. Hiermee ontstond het echte
‘pleinleven’; een fijn speelveld voor de kinderen en buurtbarbecues die eindigden met
een groot kampvuur. “Soms kwam de brandweer verontrust een kijkje nemen of ze het
vuur moesten doven.” De markante kastanjeboom op het Maartenplein is in de jaren ‘70
aangekocht door de bewoners. “Deze stond
oorspronkelijk bij de boerderij Van Zwieten
en het had nog heel wat voeten in aarde om
deze hier te krijgen.”
De naam
De benaming ‘Maartenplein’ komt uiteraard van de patroonheilige Sint Maarten
die op het wapen van Vreeland is afgebeeld. Dit wapen is overigens nog altijd
te vinden op de gevel van de voormalige
Gemeenteschool/Gemeentehuis gelegen
op de hoek Raadhuislaan/Vossenlaan.
Sommigen hebben het ook wel over het
‘Wilde Plein’. Misschien niet geheel vreemd
met het besef dat Vreeland in die periode
ook kennis maakte met de nieuwe ‘flower
power’ generatie. Verder vertelt ook deze
naam een stukje van de geschiedenis van
Vreeland, net als de andere straatnamen ten
westen van de Vecht. Zo betekent het later
gebouwde ‘Fetha’ eigenlijk ‘Vecht’ en is ‘De
Vliet’ vernoemd naar het watertje dat daar
achter stroomt.
De bewoners
Blijkbaar is het ‘de import’ uit de zeventiger
jaren goed bevallen in Vreeland. Naast de ‘allereerste’ wonen ook mevrouw Corrie Treure
en Wilma en Onno Veldkamp nog altijd op
het Maartenplein. Vele andere Vreelanders,
zoals Ali van Halewijn, Ietje van de Born en
Kees en Anneke van de Kwast hebben ook
vanaf het begin op het plein gewoond maar
die wonen inmiddels elders in ons dorp. “Als
er iemand of een gezin wegging voelde het
voor mij alsof er een familielid vertrok. De
band is hier op het plein is altijd heel hecht
geweest. We hebben veel lief maar ook leed
gedeeld met elkaar.”
Peter Nagtegaal woont nog altijd in het huis
De Vreelandbode
juni 2014 13
waar hij in 1969 als allereerste bewoner van
het Maartenplein de sleutel kreeg.
(Met dank aan Peter Nagtegaal voor het
interview en het lenen van zijn archief
over het ontstaan van het Maartenplein.)
Import-Vreelander
Simone Enneking (47) is in Tilburg geboren
in een gezin met vier meisjes en heeft daar
negen jaar gewoond voor ze verhuisde naar
Maastricht. Haar Maastrichtse jaren noemt
ze haar ‘belevingsjaren’, haar puberjaren, alles voor ’t eerst. Haar moeder woont er nog.
“Ik heb nog steeds het gevoel dat ik op vakantie ben als ik in Maastricht ben. Ik vind
het heerlijk daar. En ik neem mijn kinderen
ieder jaar mee op Carnaval, een hoogtepunt!” Voor Simone is Carnaval onbekommerd feestvieren: “Je mengen onder mensen
en met iedereen kletsen, maakt niet uit of je
ze kent. Je mag zo gek doen als je wil en niemand vindt het gek. Je kleedt je anders aan
en ik hou enorm van verkleden. Je duikt onder in zo’n wereld en drie dagen later rol je
daar weer uit, helemaal blij”. Ook haar man
Fred die een ‘noorderling’ is, heeft zich inmiddels tot het Carnaval bekeerd.
Dan maar economie
Simone was graag dierenarts geworden maar
werd uitgeloot. In plaats daarvan werd het
biologie in Utrecht maar dat vond ze helemaal niet leuk: “In dat eerste jaar heb ik alleen
maar planten bekeken onder de microscoop.
Dat is niets voor mij.” Toen had ze bedacht
om in Den Helder iets te gaan doen met de
offshore industrie: “Dat leek me hartstikke
leuk op zo’n booreiland of overal ter wereld
onderzoek naar olie te gaan doen.” Maar
haar vader vond dat niet zo’n goed idee en
toen werd het economie. Ze bleef wonen in
Utrecht waar ze al lid was van de studentenvereniging UVSV en in een heel gezellig studentenhuis woonde maar volgde haar studie
noodgedwongen in Amsterdam omdat dat
in Utrecht niet kon. Pas in haar laatste studiejaar verhuisde ze naar Amsterdam, beter
voor haar focus want Utrecht was nu eenmaal te gezellig. Niet alleen studeerde ze daar
af, ze leerde daar ook Fred kennen die net
als zij werkte aan zijn eindscriptie economie.
Reizen en werken
Een grote wens van Simone was om na haar
studie te gaan reizen. Het werd een rugzakreis naar Mexico, Guatemala en Ecuador,
zonder Fred maar wel af en toe in het gezelschap van een vriendin die haar onderweg
ergens opzocht. Grote delen van de reis legde
ze in haar eentje af, vier maanden lang tot het
geld op was.
Daarna moest er geld verdiend worden. Ze
stapte bij uitzendbureau Content binnen
op zoek naar een baantje en kon meteen
bij Content zelf aan de slag. Uiteindelijk
werkte ze als operationeel manager waarbij
ze een aantal vestigingen in Amsterdam begeleidde, tot de oudste zoon Tommy werd
geboren. Daarna een baan bij S&C Select,
een werving en selectiebureau voor directiesecretaresses. In twee jaar tijd zette ze een
vestiging in Utrecht op. Na de geboorte van
dochter Dominique stapte ze in een soortgelijke baan bij Starjob, alleen dit keer was het
een duobaan met Pauline van der Hoeden.
Een duobaan was toen een nieuw fenomeen.
Pauline kende ze niet zo goed, slechts van
de crèche. Het was een intuïtief verzoek en
na twee avonden praten, was Pauline om en
begonnen ze een gemeenschappelijke baan
als district manager. Het werd een geslaagd
experiment: drie dagen werkten ze allebei
en de overdracht vond ’s avonds plaats met
een glaasje wijn. Toen Simone’s jongste kind
Dorus geboren werd besloten ze te stoppen.
Van Amsterdam naar Vreeland
Al na de geboorte van Tommy verhuisden
Simone en Fred naar Vreeland. Toeval bracht
ze hier (een tip van vrienden van haar ouders) maar het voelde meteen als een warm
bad. Niet alleen omdat ze er al mensen bleek
te kennen maar voortvarend als Simone is,
pakte ze ook allerlei vrijwilligerswerk op.
“Met drie kleine kinderen thuis heb ik vier
jaar rust genomen.” Nou ja, rust. Simone
werkte niet maar zat wel in de MR van de
crèche en in de MR van de basisschool. Ook
zat ze in het bestuur van de hockeyclub en
gaf ze hockeytrainingen. “Maar in die periode kon dat natuurlijk allemaal makkelijk!
Van Zeeland naar het Comenius
Tijdens één van de jaarlijkse vakanties in
Zeeland met veel familie en veel pubers, zeiden die laatsten: “Tante Simone, jij moet les
gaan geven!”
Niet dat Simone een pedagogische aantekening had maar de opmerking van die pubers
had toch iets getriggerd. Ze belde met de
enige middelbare school die ze kende, het
Comenius, met de vraag wat er voor nodig
was om in het onderwijs te gaan werken.
“Kom eerst maar eens achter in de klas zitten”, was het antwoord. Dat deed Simone
en een paar maanden later werd ze gebeld
voor een aantal uren wiskunde aan brugklassers. “Ik vond het helemaal leuk, maakte
natuurlijk alle beginnersfouten maar kon er
ook erg om lachen, om die groepsprocessen.” Later werden het economielessen en
haalde Simone haar onderwijsbevoegdheid.
Duidelijk is wel dat het Comenius Simone
wilde behouden voor het onderwijs. En terecht want inmiddels geeft ze ook M&O en
volgend jaar komt daar EBC*L bij waarmee
je een Europees middenstand diploma kunt
halen, gegeven in het Engels. “Ik heb ooit
mijn afstudeerscriptie geschreven in het
Tel.: 0294 237 068 www.fysiotherapievreeland.nl
J.K.H. Coers
Machineverhuur
H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
Tel: 0294-232293 mob: 06-23761193
Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.
Voor het leveren en leggen van betonplaten.
Voor slootwerk en klepelen.
Tevens verhuur van elektrische rups schaar hoogwerker.
Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m
Werkhoogte 5.80m.
www.coersmachineverhuur.nl
14 juni 2014
De Vreelandbode
Vervolg import Vreelander
Engels dus we gaan er nog wel een cursus
Engels tegenaan gooien maar uiteindelijk
lukt dat wel!”
Altijd tussen vrouwen
Drie zussen, een vrouwelijke studentenvereniging. Hoe het komt, weet Simone niet
maar ze constateert wel dat ze altijd veel met
vrouwen heeft opgetrokken. “Ze zeggen vaak
dat vrouwen zo venijnig kunnen zijn maar ik
ken dat niet. Niet vanuit ons gezin vroeger
met vier meiden. Ik ken ook geen gemene
vrouwen, ik zie het niet, ik kom het niet tegen.”
Twee jaar geleden is Simone begonnen met
golf. Het is haar nieuwe passie nu ze haar geliefde hockey na blessureleed vaarwel heeft
moeten zeggen. En Simone heeft zich weer
vol op het spel en de organisatie gestort. “We
organiseren op 20 juni een golfwedstrijd.
Het heet ‘Dames Vreeland Besloten’. Alle
vrouwen die lid zijn van de golfclub OCL
en in Vreeland wonen of gewoond hebben
kunnen mee doen. Ik dacht dat ik heel veel
vrouwen kende uit Vreeland maar op zo’n
dag kom je weer hele andere tegen.”
Nog even die bril
“Net als al die vrouwen die voor een feestje een nieuwe jurk willen kopen of nieuwe
schoenen ga ik op zoek naar een nieuwe bril.
Mijn vorige bril werd ook wel een vitrinekast
genoemd en deze noemt mijn dochter een
snorkel. Maakt mij niet uit. Iedere bril doet
iets anders met je gezicht en het maakt mij
niet anders, ik blijf dezelfde!”
“...Wie nog twijfelt aan dit programma,
moet vooral komen luisteren!”
Voor de lekkerste kaas,
de ruimste sortering magere kaas,
de beste boerenkaas uit het groene hart
van de Krimpenerwaard en de meest
verrassende buitenlandse kazen!
Komt u iedere donderdagmorgen
van 8.30 - 12.30 uur naar de Fetha
in Vreeland naar Kaashandel E. de Vries
Pin aanwezig!
TAXI VAN WIJK
Ziekenvervoer (o.a.voor chemo,bestraling,dialyse)
Schiphol–Vreeland vanaf 47,= t/m 4 pers.
Schiphol-Vreeland vanaf 57,= t/m 7 pers.
Telefoon: 0294 – 291325
auto oskamp
G
e
w
o
o
n
S
e
r
v
i
c
e
• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Demonteren / monteren van uw zomer-en
winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
• Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van
interieur en exterieur van uw auto.
Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie
Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45
Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur
Dit is de meest wervende spreuk die ik in jaren heb gelezen, en wel op de website van het
Jagthuis. Het betrof een concert van accordeonduo Toeac; ik heb de handschoen opgepakt, ben erheen gegaan, heb gehoord en
was gewonnen. Twijfelen aan het programma moest men allerminst, en het concert was
top! Als twijfel nieuwsgierigheid kan zaaien,
hoe pakken we dat aan? Teveel willen we
over ons programma niet kwijt.
De rode draad valt te omschrijven als Frans
& Frankrijk, zon & zomer. De chansons van
Charles Trenet komen ruimschoots aan bod.
Er is ruimte voor poëtische introspectie,
maar we sturen u niet depressief naar huis.
Verandering van spijs doet eten; het luistermenu biedt ook plaats aan entremets van andere componisten. Sommigen in iets klassiekere stijl dan anderen, maar allen klassiekers
in hun eigen recht.
Kom luisteren op zondag 22 juni 2014 naar
tenor Bernard Loonen en accordeonist Peter
van Os. Loonen in Het Jagthuis, Middenweg
88, Nederhorst den Berg, aanvang 16.30 uur,
entree € 16. Reserveren via de website www.
jagthuis.nl, per e-mail via [email protected] of
telefonisch 0294-252609.
Countryweekend Pondarosa
Een wedstrijd koeschijten, loslopende kippen, rondscharrelende varkens, fierljeppen, een modderige country-run en nog
veel meer! Het inmiddels legendarische
Countryweekend op de Pondarosa in
Vreeland wordt gehouden op zaterdag 5 en
zondag 6 juli. Speciaal voor de organisatie
van dit evenement is de Stichting ‘Pondarosa’
opgericht. Initiatiefnemer Vincent Stapper
vertelt: “Dit is echt een uniek evenement in
de regio. Dankzij de ludieke acties van boer
Johan Beukeboom wordt het festijn elk jaar
groter.” De aftrap van het Countryweekend
is het Countryfeest op zaterdagavond 5 juli
om 20.00 uur. Dan speelt de Belgische band
Bandana. Ze spelen niet alleen countrymuziek maar ook rock ’n roll. Gegarandeerd een
avond vol plezier! Zondag gaan vanaf twee
uur de poorten open. Dan zijn jong en oud
van harte welkom voor een dag vol ouderwets vermaak. Naast allerlei kinderactiviteiten speelt dit jaar ook op zondagmiddag de
band Bandana. Vincent is enthousiast: “Er
worden ook filmopnames van de afgelopen
jaren vertoont. Daar staan echt memorabele
momenten op!”
De kaartverkoop is gestart. Een toegangs-
kaart voor zaterdag kost € 10 (incl 2 gratis
consumptiebonnen in de voorverkoop).
Toegang zondag gratis! Reserveren via [email protected]
countryweekendvreeland.nl. Of bij Vincent:
06 42846913.
De Vreelandbode
juni 2014 15
Vreeland nu...
Nigtevechtseweg 2
Wie over de Nigtevechtseweg het dorp uit
wandelt is er zeker langs gekomen: drukke
werkzaamheden tegenover de gereformeerde
kerk waar hard gewerkt wordt aan de bouw
van een nieuw huis. Was er een paar weken
geleden nog de hier bovenstaande bouwput te
zien, in een onvoorstelbaar korte tijd staat er al
bijna een heel huis. Het huis dat hier stond was
in 1949 gebouwd en heeft diverse Vreelanders
gehuisvest, die later elders in het dorp zijn gaan
wonen. De huidige bewoners kochten het huis
in 2008 vanwege de prachtige ligging aan de
Vecht. Na vele ver- en aanbouwplannen aan
het huis – dat behoorlijk wat onderhoud nodig
had –, werd uiteindelijk besloten dat sloop en
nieuwbouw het beste resultaat zouden geven.
Toen begon een lang proces van vergunningen aanvragen, architect zoeken, ontwerpen
goedkeuren, offertes van aannemers vragen,
enfin, alles wat er komt kijken bij een ingrijpend proces als de bouw van een huis is.
In maart 2014 was het zover en ging de sloophamer in het pand. Het nieuwe ontwerp is
van de hand van Architecten Aanhetij. Het
is duurzame houtskeletbouw, waarbij prefab
onderdelen in korte tijd in elkaar worden gezet
tot een huis. De afwerking van de binnenkant
en buitenkant duurt vele malen langer. Het
ontwerp grijpt terug op de vorm van het oude
huis, maar dan in een modern jasje, zoals op
bijgaande artist impression te zien is. Zo wordt
een traditie voortgezet, die al eeuwen aan de
Vecht in gebruik is: eigentijds bouwen naar
een kwalitatief ontwerp. Eind 2014 zal het
nieuwe huis klaar zijn. We zijn benieuwd!
J.J.
Binnenweg 24c - 3634 AH Loenersloot
Tel. 0294-293300
Onderhoud + APK
Schadeherstel, Taxatie en Reparatie
Afwikkeling met verzekering
Gratis vervangende auto
en straks!
Maand van het spannende boek
Het thema van 2014: Terreur!
In juni, de Maand van het Spannende Boek,
staan de Terreur-thrillers centraal in de
Bibliotheek. Over de dreiging van terreuraanvallen en het kat en muisspel tussen terroristische organisaties en inlichtingendiensten. Terreur en terroristen spreken tot onze
verbeelding, want spanning en afgrijzen fascineren ons.
Of de boeken zich nou afspelen tijdens de
Koude Oorlog, in de roerige jaren ‘70 of na
9/11, terreur is een veelvoorkomend onderwerp in thrillers en detectives. U vindt de
boeken in de Bibliotheek. Neem een kijkje
op de thematafels of laat u inspireren door
de speciale boekentipper op de website van
de Bibliotheek.
Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekavv.nl.
zorg
Meenthof 40 Kortenhoef tel: 035-6560548
16 juni 2014
De Vreelandbode
Burgemeester Van ’t Veld neemt
afscheid van Stichtse Vecht
‘Onze’ burgemeester Mirjam van ’t Veld vertrekt per juli uit Stichtse Vecht en wordt burgemeester van Amstelveen. Een groot gemis
voor onze gemeente en voor Vreeland, want
de burgemeester was altijd zeer betrokken
bij de verschillende kernen en hun inwoners.
Mede door haar inzet is het samengaan van
13 verschillende dorpen tot een nieuwe gemeente voorspoedig verlopen. Met Vreeland
had zij een extra speciale band omdat zij
hier getrouwd is! Maar ook nam zij hier enthousiast deel aan de Koninginnedagen,
Kerstmarkten en Dorpsfeesten, was zij aanwezig bij de Sinterklaasintocht in 2013, bij
Kerstnachtdiensten, nam zij het boek over
Vreeland in ontvangst (waarvoor zij ook het
voorwoord schreef), was zij aanwezig bij theaterschool Kleine Kunst en bezocht zij ons dorp
als jurylid voor de verkiezing van de Zeven
wereldwonderen van Stichtse Vecht, waarvan
Vreeland er één werd. Slechts drie jaar was zij
burgemeester van Stichtse Vecht en dus
van Vreeland, maar zij laat een diepe
indruk achter. Vreeland wenst haar veel
geluk en succes in haar nieuwe uitdaging.
AEROBICS VREELAND/LOENEN
www.buitenbeentje-aerobics.nl