Nieuwsbrief 9 , 07-11-2014

OBS ‘t Reigerbos, Zaagmolenpad 1, 2761 TL Zevenhuizen
Postbus 137, 2760 AC Zevenhuizen
Tel. 0180 - 638333 Fax 0180 - 638331
E-mail: [email protected]
Website: www.obsreigerbos.nl
Kalender
Nieuwsbrief 9, Vrijdag 7 november 2014
7 november
Alle leerlingen middag vrij
OPROEP OPROEP OPROEP
Wij proberen alle ouders te betrekken bij de activiteiten die plaats vinden op school.
Wij realiseren ons terdege dat alle ouders hun beschikbare tijd verdelen tussen werk
en andere (ook heel belangrijke) zaken. Wij als school doen ook een beroep op uw
beschikbare vrije tijd om ons te helpen alles op rolletjes te laten lopen voor de kinderen
van ’t Reigerbos.
Wij zijn op zoek naar luizenouders.
Iedere maandag na de vakantie worden alle kinderen op school gecontroleerd door
een luizenouder of de school luisvrij is. Vele handen maken licht werk. Het clubje
huidige vrijwilligers is echt te klein om deze klus telkens weer te klaren. Het is
misschien niet het leukste werkje om te doen maar moet wel gebeuren. Bent u in de
gelegenheid om een handje toe te steken dan horen wij dat graag van u. Vraag even
na bij juf Ina.
Wij zijn op zoek naar inval-overblijfouders.
Overblijfouders begeleiden een groep tijdens het middageten en het buitenspelen.
Momenteel zijn er voldoende ouders maar wij vinden het erg prettig als er wat extra
ouders beschikbaar zijn die nu af en toe in kunnen vallen en volgend schooljaar een
eigen groep willen draaien. Lijkt het je leuk om een keer mee te lopen? Dat kan op een
maandag of dinsdag, we beginnen om 11.45 uur tot 13.00 uur. (u kunt rekenen op een
kleine vergoeding voor deze werkzaamheden) Vraag even naar Anita de Kooter of
Esther Verschuur.
Klassenouder groep 4/5 b – juf Eveline.
In deze groep heeft zich helaas nog geen klassenouder aangemeld. Voor de
leerkracht is dit het aanspreekpunt voor de activiteiten die in de groep plaatsvinden.
Voor de leerkracht is het erg prettig om deze persoon zo nu en dan even in te
schakelen. Zie je het niet zitten om dit in je eentje te doen, dan is het wellicht een
oplossing dit samen met iemand te doen. Juf Eveline hoort het graag van u.
11 november
Scholenmarkt voortgezet
ondw. 19.00 uur
21 november
Alle leerlingen middag vrij
24 november
Oudergesprekken
26 november
Oudergesprekken
Jarig:
08-11: Stijn Muller, 6A
09-11: Daan Karreman, 2A
11-11: Caroline Witkamp, 7B
12-11: Chivano Wassenaar,
2B en Rachem Meijer, 7A
13-11: Lashanti Pieters,7A
14-11: Daan Lievers, 2B
De scholenmarkt
Op dinsdag 11 november van 19.00 uur tot 21.00 uur wordt er voor de basisscholen
in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle een scholenmarkt georganiseerd in het
gebouw van ’t Reigerbos en de Eendragt. Alle leerlingen van groep 8 met hun ouders,
die dit jaar een school voor voortgezet onderwijs zullen moeten kiezen, zijn van harte
welkom om in gesprek te gaan met docenten en vertegenwoordigers van de
verschillende scholen van Voortgezet Onderwijs. Aanwezig zullen zijn De Goudse
Waarden, Coornhert Gymnasium, Comenius College, Oranje Nassau College, Picasso
College, GSR, IJsselcollege, Thorbecke College, Alfrink College, Emmaus College,
Coenecoop College en het Erasmus College.
Vorig jaar hebben we ook de leerlingen en ouders van groep 7 uitgenodigd. Dat doen
we dit jaar niet. De opkomst is zo groot dat het dan niet meer mogelijk is om een
gesprek aan te gaan met de verschillende scholen.
Wanneer u ook geïnteresseerd bent in de kwaliteit van scholen, raden wij u aan om
eens goed te kijken naar de tussentijdse resultaten en eindexamenresultaten van de
verschillende scholen op www.scholenopdekaart.nl.
Wij hopen dat u en onze leerlingen alvast een goed beeld zullen krijgen van de
scholen waar zij nader informatie over willen inwinnen.
Belangrijke data Groep 8:
Open dagen, informatieavonden, enz. van Melanchthon Business School te Bleiswijk:
KERSTMARKT
Dinsdag 9 december 2014
15.30 uur – 17.30 uur
Wilgenlei 2b
OPEN AVONDEN
Vrijdag 16 januari 2015
Donderdag 5 februari 2015
Vrijdag 6 februari 2015
19.00 uur – 21.00 uur
19.00 uur – 21.00 uur
19.00 uur – 21.00 uur
Wilgenlei 2b
Wilgenlei 2b
Wilgenlei 2b
OPEN (LES)DAGEN
Vrijdag 16 januari 2015 *
Vrijdag 6 februari 2015 *
INFORMATIEAVOND
Dinsdag 27 januari 2015
19.30 uur (VMBO)
Rembrandtlaan 38
De datum voor de voorlichtingsavond voor VHBO5 wordt binnenkort op onze website bekend
gemaakt.
INSCHRIJVEN:
Vanaf 6 januari 2015
Maandag 9 maart 2015
Dinsdag 10 maart 2015
Woensdag 11 maart 2015
voorinschrijvingen VHBO5
18.30 uur – 20.30 uur
18.30 uur – 20.30 uur
14.30 uur – 17.00 uur
Wilgenlei 2b
Wilgenlei 2b
Wilgenlei 2b
Wilgenlei 2b
Open dagen, informatieavonden, enz. van Coenecoop College te Waddinxveen:
Talentstroom instuifmiddagen
Woensdag 26 november, 3, 10 en 17 december 2014
Aanmelden via de website (http://www.coenecoopcollege.nl/Kiezen_voor_Coenecoop)
Informatieavond tweetalig onderwijs (TTO)
Dinsdag 13 januari 2015 om 19.30 uur
Aanmelden via de website (http://www.coenecoopcollege.nl/Kiezen_voor_Coenecoop)
Gymnasium oriëntatielessen
Woensdag 21 januari 2015 van 13.45 tot 15.30 uur in Waddinxveen
Aanmelden via de website (http://www.coenecoopcollege.nl/Kiezen_voor_Coenecoop)
Open Huis locatie Waddinxveen
Vrijdag 30 januari 2015 van 17.00 tot 21.00 uur
Open dagen, informatieavonden, enz. van IJssel College te Capelle a/d IJssel:
Informatieavond ouders én leerlingen
Dinsdag 13 januari 2015 om 19.30 uur; locatie Alkenlaan (VWO-HAVO-MAVO)
Donderdag 15 januari 2015 om 19.30 uur; locatie Kanaalweg (VMBO)
Kennismakingslessen vrije inschrijving
Woensdag 21 januari van 13.00 tot 15.30 uur. Inschrijven via website.
Open Huis
Vrijdag 30 januari 2015 van 15.30 tot 20.30 uur.
Aanmeldingsavond
Donderdag 12 maart van 18.30 tot 21.00 uur.
Aanmelden kan al eerder, op deze avond kunt u eventueel extra informatie inwinnen
Slim maar…. Help kinderen hun talenten benutten door hun executieve
functies te versterken.
Peg Dawson en Richard Guare
Het boek is een vertaling van het Engelstalige boek Smart but scattered.
The revolutionary ‘Executive Skilles’ approach to helping kids reach their
potential.
Wat wordt precies verstaan onder executieve functies? De inleiding geeft
een heldere omschrijving. Het betreft de basisvaardigheden die kinderen
nodig hebben om een taak uit te voeren: organiseren, plannen, starten, op
koers blijven, impulsen beheersen, emoties reguleren, zich aanpassen en
herstellen. Alles wat een kind nodig heeft om te functioneren op school,
thuis en onder vrienden.
Elk kind heeft talenten. Die talenten kunnen zich alleen optimaal
ontwikkelen wanneer de basisvaardigheden goed aangeleerd zijn. In het
boek worden de basisvaardigheden heel duidelijk beschreven maar ook hoe deze basisvaardigheden
en op welke leeftijd aangeleerd kunnen worden. Tenslotte zit er ook nog een vragenlijst in voor ouders
en school.
Het boek richt zich op de ouders als opvoeder en geeft antwoord op veel kleine en grote
opvoedingsproblemen, zoals het klaarmaken om naar school te gaan, de slaapkamer opruimen, ritueel
van naar bed gaan, huiswerk maken, impulsief gedrag leren beheersen, leren om niet te huilen om
kleine dingen et cetera. Al deze thema’s worden planmatig aangepakt met veel voorbeelden voor de
uitvoering.