ANESTHESIOLOOG-INTENSIVIST (m/v) – 1,0 fte

 Orbis Medisch Centrum is een
onderdeel van Orbis Medisch
en Zorgconcern. Tot het
concern behoren ook Orbis
Revalidatie, Orbis Geestelijke
Gezondheidszorg, Orbis Thuis
(acht zorgcentra en een hospice)
en Orbis Huishoudelijke Hulp.
Het concern is actief op het
gebied van zorg, dienstverlening,
wonen en welzijn in Zuid- en
Midden-Limburg.
Orbis Medisch Centrum is een
technologisch hoogontwikkeld
ziekenhuis waar op de meest
patiëntvriendelijke en efficiënte
manier hoogwaardige zorg
wordt geboden.
De drie speerpunten zijn:
- het thuisgevoel. De patiënt is
gast en verblijft op een ruime
eenpersoonskamer met eigen
sanitaire voorzieningen.
- de patiënt staat centraal
tijdens het zorgproces.
Alle nodige zorg -medische,
paramedische of psychische
hulp- is tijdens het verblijf
binnen handbereik.
- slimme ICT-toepassingen
veraangenamen het verblijf,
vergroten het menselijk
aspect en optimaliseren het
zorgproces. Alle benodigde
(patiënt)informatie is plaats- en
tijdonafhankelijk elektronisch
beschikbaar, zelfs aan het bed
van de patiënt.
Wegens pensionering van collega J. Pinckaers ontstaat er binnen de negen leden tellende maatschap
anesthesiologie een vacature voor een
ANESTHESIOLOOG-INTENSIVIST (m/v) – 1,0 fte
Als anesthesioloog zult u voor 60% werkzaam zijn op een modern en goed geoutilleerd OK-complex.
Tevens komt u op een IC te werken met 13 bedden, waarvan 7 met beademingsfaciliteiten.
Er is sprake van een niveau 2 IC waar alle moderne behandelingsmodaliteiten aanwezig zijn.
Op dit moment werken er 5 intensivisten, ondersteund door A(N)IOS, die eindverantwoordelijk zijn
voor de medische zorg van de patiënten van de afdeling Intensive Care.
In het kader van de fusie tussen het Orbis MC te Sittard-Geleen en het Atrium MC te Heerlen zullen
ook de maatschappen anesthesiologie van de beide ziekenhuizen samengaan. Een vertegenwoordiger
van de maatschap anesthesiologie van het Atrium MC maakt daarom deel uit van de selectiecommissie.
Wij zoeken een enthousiaste collega met goede communicatieve vaardigheden, die over de grenzen
van de eigen discipline heen kijkt, goed kan samenwerken en affiniteit heeft met het opleiden van
gespecialiseerde verpleegkundigen. Toetreding tot de maatschap zal gebeuren conform de richtlijnen
van de Orde van Medisch Specialisten. Het tijdstip van toetreding tot de maatschap is binnen grenzen
bespreekbaar.
Inlichtingen over deze vacature kunt u verkrijgen bij:
- J.E. Nel en mevr. J.K.M. Jansen, beiden anesthesioloog-intensivist
- P. Kuyper, voorzitter van de maatschap. Allen bereikbaar via telefoonnummer 088-4597777
- dr. G.H. Verseput, medisch directeur Orbis MC, telefoonnummer 088-4590019.
Uw sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot 3 weken na het verschijnen van deze advertentie
richten aan de Directie van Orbis Medisch Centrum, t.a.v. de heer C. Sterk, directeur,
Postbus 5500, 6130 MB Sittard of per e-mail [email protected]
Meer informatie over Orbis Medisch en Zorgconcern is te vinden op www.orbisconcern.nl