directeur (0,5 fte)

Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1-8-2014 ontstaat
het Samenwerkingswerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen en
omstreken Primair Onderwijs, met in totaal 80 scholen en 17.500 leerlingen
(basisonderwijs en speciaal basisonderwijs).
De scholen van ons Samenwerkingsverband hebben de zorgplicht voor alle
leerlingen, ongeacht het niveau van leren. Het verband is daarom verantwoordelijk voor het bieden
van kwalitatief goed en passend onderwijs. Daarmee wordt thuiszitten voorkomen en wordt een
niet onderbroken doorgaande lijn gerealiseerd voor alle leerlingen op een voor hen op elk moment
passende plek binnen of buiten ons verband. Op die wijze werken we aan de ontplooiing van de
talenten van de kinderen: de kern van Passend Onderwijs.
Het bestuur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o. (PO 31.06.) is op korte
termijn op zoek naar een:
directeur (0,5 fte)
De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Samenwerkingsverband en
voert die taak uit in nauwe samenwerking met het bestuur. Diens taken en bevoegdheden worden
vastgelegd in een managementstatuut. De functie zal nog worden gewaardeerd.
Nadere informatie en functiebeschrijving en -profiel zijn te verkrijgen bij dhr. drs. H. Linssen,
voorzitter (045-5466952) of bij dhr. drs. J. Ortmans, kwartiermaker (045-5447144).
Uw sollicitatie, voorzien van motivering en curriculum vitae, kunt u tot 10 februari 2014 sturen naar:
SWV Passend Onderwijs Heerlen e.o. PO 31.06, t.a.v. het bestuur, postbus 12, 6460 AA Kerkrade.
Of per mail naar: [email protected]