Archivaris digitale dienstverlening

Profielschets
Functie:
Eerste medewerker Archieven & Collecties (0,8 fte, functieschaal 10 )
Profiel:
Archivaris digitale dienstverlening/ Vacature 2014/001
-------------------------------------------------------------------------------------------------Het RHC Limburg verwerft en beheert archieven van de Rijksorganen in de provincie,
archieven van de gemeente Maastricht en Eijsden-Margraten en de archieven van de
provincie Limburg. Hiernaast beschikt het RHCL over particuliere archieven en over collecties
bestaande uit (bijvoorbeeld) beeldmateriaal. Het RHC Limburg wil de archieven en collecties
beheren op een moderne wijze en de inhoud met moderne middelen beschikbaar stellen voor
publiek en onderzoek.
De archivaris digitale dienstverlening wordt verantwoordelijk voor verdere professionalisering
van de digitale dienstverlening van het RHCL.
Taken en werkzaamheden
• In staat zijn de ontwikkeling van een virtuele studiezaal en de hiermee gepaard gaande
aanpassing van de huidige fysieke studiezaal in gang te zetten en verder te begeleiden.
• In staat zijn de website en de sociale media strategisch hierbij in te zetten en in deze
richting verder te ontwikkelen.
• In staat zijn de nieuwe werkprocessen voortkomend uit de ontwikkeling van het e-depot in
de studiezaal te implementeren, verder uit te rollen en als interne projectleider een actieve
rol hierin te spelen.
• In staat zijn de werkprocessen in de studiezaal te vertalen naar een nieuw concept.
• Een goede ‘antenne’ hebben voor de behoeften van de klant. In staat zijn om klantgericht
op te treden.
• Goed kunnen samenwerken en communiceren, integer en resultaatgericht.
• Een goede ‘antenne’ hebben voor moderne ontwikkelingen. Als archivaris nieuwe stijl
mede richting kunnen geven aan vernieuwend archiefbeleid.
Competenties en kennis van het vakgebied
• HBO werk- en denkniveau en aanvullende vakopleiding archieven.
• Kennis van de archiefwettelijke regels (Nederland) en de praktische uitvoering daarvan
(zie toelichting 1).
• Competent zijn om de vraag van het publiek te vertalen naar de beschikbare archieven,
collecties en databanken en in staat zijn om zelf onderzoek te doen in archieven met een
complexe structuur.
• In staat zijn de (digitale) dienstverlening in de organisatie adequaat uit te voeren en
hieraan (beleidsmatig) vorm te geven.
• In staat zijn kennis op te bouwen over de inhoud van de bewaarde archieven, ten behoeve
van de digitale informatieverstrekking.
•
•
•
•
Bovengenoemde competenties gelden voor papieren archief, digitaal archief en hybride
archieven.
Ervaring als projectleider is noodzakelijk om de functie goed te kunnen uitvoeren.
Contextuele kennis betreffende de diverse archiefvormers en de historische context
waarin de archieven werden gevormd en algemene kennis van de Genealogie en van de
moderne ontwikkelingen en toepassingen op dat gebied.
Kennis van de geschiedenis van Limburg en van de territoria die op Limburgs grondgebied
hebben gelegen strekt tot aanbeveling
Toelichting
1. Voor zover de vakopleiding niet binnen Nederland plaats vond, wordt van de functionaris
verwacht binnen nader af te spreken periode de basiskennis van het Nederlandse
archiefwettelijk bestel eigen te maken.
2. Ervaring in een soortgelijke functie is noodzakelijk.
3. De ontwikkeling van de virtuele studiezaal is een grote uitdaging. De medewerker
dienstverlening zal de nodige kennis moeten opdoen om te waarborgen dat de digitale en
gedigitaliseerde archieven doelmatig en klantgericht voor raadpleging beschikbaar worden
gesteld. Hij/zij moet in staat zijn om de diverse processtappen met betrekking tot de
beschikbaarstelling van deze archieven zelfstandig uit te voeren, c. q. te laten uitvoeren.
4. Het eerste project waar de nieuwe functionaris mee te maken krijgt is de modernisering
van de website. Hij/zij vervult hierbij de functie van projectleider.
Arbeidsvoorwaarden
Een boeiende baan op basis van 0,8 fte met een bruto maandsalaris van maximaal € 3896,-op fulltime basis, schaal 10 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring).
Reageren
Uw sollicitatie zien wij graag vóór 1 oktober 2014 tegemoet. U kunt deze richten aan de
directeur van het RHCL, mevrouw drs. Lita Wiggers, schriftelijk of per email
[email protected] onder vermelding van het vacaturenummer.
Informatie
Voor nadere informatie omtrent deze vacature neemt u vrijblijvend contact op met de heer
Rolf Hackeng van het RHCL via telefoonnummer 043-328 55 00, of e-mail [email protected]
Overig
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.