Informatiebrochure - Gemeente MOERBEKE

Informatiebrochure
E DITIE 2014
W E G W I J S I N D E G E M E E NTE L I J KE A D M I N S T R AT I E E N H A A R D I E N S T VE R LE N I N G
© 2014 - www.uitgeverij-bert.be
® Benelux Modellenburo
B R O C H U R E D I G I TA A L B E S C H I K B A A R V I A W W W . M O E R B E KE . B E E N Q R - C O D E
Oplage: 3.500 ex. - Huis-aan-huis: 2.812 ex.
Samen werken we
aan uw gezondheid !
Thierry Walbrecht
MOE1-51
Advocaat-vennoot
Kantoor Brussel: J. Van Elewijckstraat 86 bus 6 - 1853 Strombeek - Tel 02 268 84 06
Kantoor Antwerpen: Frankrijklei 115 - 2000 Antwerpen - Tel 03 491 04 50
Bautschoot 5
9160 Eksaarde
MOE1-58
Specialisatie
dieet- en kindervoeding
www.lynndemerlier.be
[email protected]
www.stradalegale.be
Erfenissen w Huur en pacht w Echtscheidingen w Handel & incasso
Bouw & aannemingen w Verkeer
Specialisatie baby’s en kinderen
Consultatie na afspraak
0497 53 61 21
Kantoor Gent:
Fortstraat 5 - 9180 Moerbeke
Tel 0477 84 47 55
Korte Inhoud
Welkom
In een notendop
Het bestuur
College van burgemeester & schepenen
De gemeenteraad
De adminstratie
E-loket
Onthaal gemeentehuis
Gemeentesecretaris
Assistent secretaris
Financieel beheerder
Rekendienst
Dienst Burgerzaken
Burgerlijke stand & bevolking
Dienst Rijbewijzen
Dienst Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening
Milieudienst
1
2
3
3
4
6
6
6
7
7
8
8
8
8
9
9
10
Recyclagepark
Sportdienst
Openbare werken - Technische dienst
De bibliotheek
Dienst Toerisme
Gemeentelijke adviesraden & commissies
Aanverwante diensten
Politie
OCMW
PWA
Speelpleinwerking “De Suikerspin”
Buitenschoolse Kinderopvang “Alles Kids”
Onderwijs
Nuttige contactgegevens
Verenigingen
Rubriekenlijst van de adverteerders
10
12
13
14
16
20
21
21
22
26
26
27
28
28
29
32
Het gemeentebestuur hecht veel belang aan het
verstrekken van actuele, correcte en praktische
informatie en wil daarom aan alle inwoners deze nieuwe
informatiebrochure aanbieden. Ze geeft een overzicht
van het bestuur en van alle administratieve diensten
en zal je vlot gidsen naar de diverse aanspreekpunten.
Ook een aantal aanverwante dienstverleningen
komen aan bod. Tevens is deze brochure een handig
instrument om onze nieuwe inwoners welkom te
heten en om hen snel wegwijs te maken.
En uiteraard blijf je altijd van harte welkom in ons gemeentehuis en in het Sociaal Huis. Samen met mijn
collega’s schepenen en onze gemeentelijke diensten
staan wij steeds ter beschikking om al het nodige te
doen om je verder te helpen.
Deze brochure is het mooie eindresultaat van een
samenwerking met de uitgever en de adverteerders.
Heel wat vakmanschap en kwaliteitsvolle producten
kan je vinden binnen onze eigen regio. Wij hopen dan
ook dat deze brochure er mede zal toe bijdragen dat
je eerst dichtbij op zoek zal gaan naar de producten
en diensten die je nodig hebt.
MOE1-64
Welkom in Moerbeke
Daktimmerwerken nieuwbouw & renovatie
Dakbedekkingswerken alle materialen
Specialiteit dak- & gevelbekleding Alu & zink
Platte daken in EPDM
Als burgemeester ben ik blij dat je onze gemeente
koos om te wonen en te leven. Je zal ongetwijfeld
ontdekken dat Moerbeke heel wat te bieden heeft
en dat er heel wat te beleven valt. Je ontdekt in deze
brochure onze mooie fiets- en wandelpaden, het
Heidebos en andere bezienswaardigheden. Gent, de
kust en zelfs Antwerpen zijn in korte tijd te bereiken
en ook dat maakt Moerbeke tot een interessante
plek om te leven en te werken.
Heirweg 42 I Moerbeke
09 346 69 63 I 0475 39 04 92
[email protected]
Naast deze brochure, kan je ook steeds alle laatste
informatie en nieuws raadplegen op onze website
www.moerbeke.be. Informatie en wetgeving kunnen
immers op elk ogenblik wijzigen.
MOE1-49
GLAB2-25
Op het vlak van vrije tijd is er voor elk wat wils.
Moerbeke heeft een bloeiend verenigingsleven,
met een breed gamma aan sportclubs, culturele
verenigingen, jeugdverenigingen, … die wij hier kort
aan je voorstellen. Het is aan jou om ze verder te
ontdekken.
Uw burgemeester
Robby De Caluwé
[email protected]
@rdecaluwe
Hanenstraat 16
3472 Kersbeek-Miskom
0475 69 82 02
www.daluco.be
Wegwwijsb
ijsbroc
re Editie
Ed itie 220014
Weg
roc hhuure
14
Blz. 1
In een notendop
MOE1-48
Moerbeke
is
een
karakteristieke
landelijke
gemeente. In het zuidelijke deel van de gemeente,
onder de Moervaart, bestaat het landschap uit
meersen gevormd tijdens de laatste ijstijd, ingedeeld
in akkers die afgezoomd worden door typische
rijen canadapopulieren. Boven de Moervaart ligt
een zandrug, die tussen de naaldbossen ruimte
biedt aan het unieke natuurdomein Heidebos,
dat zich uitstrekt over Moerbeke en Wachtebeke.
Noordelijker (boven de E34) bestaat het landschap
uit uitgestrekte polders met twee kreken, het
Pereboomsgat en de Grote Kreek.
MOE1-11
Moerbeke bestaat uit drie aparte woonkernen
die voor de duidelijkheid geen deelgemeenten zijn.
Moerbeke is van de drie het grootst en zo goed als
alle diensten zijn dan ook daar gevestigd. Koewacht
is een grensdorp dat deel uitmaakt van drie verschillende bestuurlijke eenheden: naast het deel op
het grondgebied van Moerbeke bevinden er zich
ook nog delen van het dorp in de buurgemeente
Stekene en de Nederlandse gemeente Terneuzen.
Als laatste is er Kruisstraat, een lintdorp gelegen
langs de Oost- en Weststraat, beiden zijstraten van
de Kruisstraat naar welke de woonkern vernoemd is.
Johan Martens
Korte Damstraat 3 B
9180 Moerbeke-Waas
Boekhouding - Accountancy
Fiscaliteit - Belastingadvies
Vrijblijvende afspraak
GSM : 0487/49.85.26
email: [email protected]
De naam Moerbeke komt van enerzijds het
Germaanse woord ‘mora’ wat veenmoeras (latere
turfontginningen) betekent en anderzijds het
Germaanse ‘baki’ wat beek betekent. De naam
wordt voor het eerst vermeld in 1271. Reeds in de
Romeinse tijd bestond er een woonkern aan de
noordelijke heirbaan.
.
Op 01/02/2013 telde Moerbeke 6.256 inwoners (voor
een oppervlakte van 3.795 ha of 165 inwoners/km²).
Blz. 2
De officieuze naam “Moerbeke-Waas” wordt soms
gebruikt om onderscheid te maken met het andere
Moerbeke, deelgemeente van Geraardsbergen. De
gemeente Moerbeke grenst aan Stekene, Sinaai
(Sint-Niklaas), Eksaarde (Lokeren), Wachtebeke en
Axel in Nederland.
Het nieuwe logo
In dit logo, geintroduceerd medio 2014, herkent
men in eerste instantie de letter M. Moerbeke
heeft een historische link met de suikerindustrie
door de aanwezigheid van één van de grootste
suikerproducenten in België tot eind 2007. Het
logo symboliseert een suikerkristal, omdat we
onze geschiedenis niet willen verloochenen.
Eén kristal “kijkt” vooruit en omhoog, net zoals
Moerbeke hoopvol kijkt naar de toekomst
(=vooruit) en hogerop wil (=omhoog). Het
afwijkend gepositioneerde kristal symboliseert de
speelsheid van de gemeente. Moerbeke “omarmt”
iedereen die hier woont, komt ontspannen of
toevallig passeert. De verschillende kleuren staan
symbool voor de verscheidenheid van onze
gemeente als woondorp, als rustplaats, als plaats
om te ondernemen, …
1ste Schepen
Het bestuur
Pierre DE BOCK
(Open VLD)
College van burgemeester & schepenen
Het college van burgemeester en schepenen is belast
met het dagelijks bestuur van de gemeente. Het is een
collegiaal orgaan en is collectief verantwoordelijk voor
zijn beslissingen. Een schepen heeft geen individuele
beslissingsbevoegdheid, al wordt er in de praktijk een
taakverdeling doorgevoerd. Elke schepen is volgens
zijn bevoegdheid belast met de voorbereidende
fase. Het college is belast met de uitvoering van de
gemeenteraadsbesluiten. Vandaar dat men het college
ook de uitvoerende macht noemt. Het college telt zes
leden (burgemeester + vijf schepenen) en vergadert
wekelijks, deze zittingen zijn gesloten.
Ooststraat 15a
9180 Moerbeke
Gsm 0475 83 63 23
pierre.debock
@moerbeke.be
Bevoegdheden:
Begraafplaatsen, land- en tuinbouw, lokale
economie en kmo, patrimonium, plantsoenen,
openbare werken, waterlopen en rioleringen, polders,
landbouwwegen
Burgemeester
2de Schepen
Robby DE CALUWÉ
(Open VLD)
Marc FRUYTIER
(Open VLD)
Bevoegdheden:
Algemeen beleid,
burgerlijke stand,
brandweer, civiele
bescherming, politie en veiligheid, volksgezondheid en
openbare hygiëne, verkeer en mobiliteit, onderwijs,
personeelszaken, financiën en energiebeleid.
Statiestraat 53a
9180 Moerbeke
Gsm 0486 40 32 89
marc.fruytier1
@telenet.be
MOE1-44
Wevershof 5
9180 Moerbeke
Gsm 0476 62 55 77
burgemeester
@moerbeke.be
Bevoegdheden:
Gelijke kansen, onthaal en communicatie, bibliotheek,
cultuur, huisvesting
Weg w ijsbroc h u re Ed itie 2 014
Blz. 3
SMARTINTERIEUR
SCHRIJNWERKERIJ
INTERIEURINRICHTING
MAATWERK
MOE1-57
Hellestraat 185 - Stekene
0475 28 54 94
3de Schepen
5de Schepen
Voorzitter OCMW
Thierry WALBRECHT
(Open VLD)
Rudy VAN MEGROOT
(Open VLD)
Fortstraat 5
9180 Moerbeke
Gsm 0477 84 47 55
thierry.walbrecht
@stradalegale.be
Eikenstraat 20
9180 Moerbeke
Gsm 0476 48 42 05
rudy.vanmegroot
@ocmwmoerbeke.be
Bevoegdheden:
Kerkfabrieken,
afvalbeleid,
containerpark,
feestelijkheden, ruimtelijke ordening, juridische
aangelegenheden, verzekeringen
Bevoegdheden:
betrekkingen met OCMW, gezins- en seniorenbeleid,
sociale zaken.
www.smartinterieur.be
Dieren D okter D ymfna
E
U
H
Hoekstraat 8 - 9190 Kemzeke
Tel 0473/510.602
www.dierendokterdymfna.com
MOE1-5
Praktijk kleine huisdieren
De gemeenteraad
4de Schepen
Sara POPPE
(Open VLD)
Fazantenlaan 3
9180 Moerbeke
Gsm 0479 40 13 30
sara.poppe
@moerbeke.be
Dymfna Maes
Kantoor Jürgen Van den Broeck
Bevoegdheden:
Sport, jeugd, toerisme, kinderopvang, ontwikkelingssamenwerking
Bankagent & verzekeringsmakelaar
Hospicestraat 2a • Moerbeke
09 346 85 73 • 0495 23 73 21
[email protected]
www.kantoorvandenbroeck.be
MOE1-9
Fsma 109199 A-cB
Blz. 4
Als rechtstreeks verkozen orgaan neemt de
gemeenteraad de beslissingen over het algemene
kader waarbinnen de gemeentelijke diensten
en organen moeten werken. De gemeenteraad
vergadert eenmaal per maand, uitgezonderd in de
maand juli.
Samen met het college van burgemeester
en schepenen bestuurt de gemeenteraad de
gemeente. De gemeenteraad is het hoogste orgaan
en vertegenwoordigt de hele bevolking van de
gemeente. Het aantal gemeenteraadsleden, die
om de 6 jaar door de kiezers worden verkozen, is
bepaald door het inwoneraantal. De gemeenteraad
bestaat uit 18 leden: de burgemeester, 4 schepenen,
12 raadsleden en de voorzitter van het OCMW die
geen stemrecht heeft. De vergaderingen worden
voorgezeten door de voorzitter, bijgestaan door de
gemeentesecretaris die de notulen vastlegt.
Bank en Verzekeringen
Kantoor Pascal Michils-Roels
Lut DIELEMAN-VAN DE VIJVER (CD&V)
Groenstraat 27A, Moerbeke
Tel 09 346 62 43
[email protected]
Steven APER (N-VA)
Damstraat 159, Moerbeke
Gsm 0474 51 02 86
[email protected]
Gemeenteraadsleden staande v.l.n.r.:
Greta THIERENS (Open VLD)
Spelonckvaart 369, Moerbeke
Gsm 0479 34 95 76
Tel 09 346 72 72
Chantal FRANCIS (Sp.a-Groen)
Rijssellaan 23, Moerbeke
Gsm 0473 54 43 11
[email protected]
Marnik COOREMAN (CD&V)
Koewachtsteenweg 16, Moerbeke
Tel. 03 779 75 59
[email protected]
Christophe CLERC (N-VA)
Dorpvaart 44A, Moerbeke
Gsm 0472 78 37 28
[email protected]
Kristof VAN POUCKE (N-VA)
Varenstraat 24, Moerbeke
Gsm 0473 45 94 85
[email protected]
Etienne COPPENS (Sp.a-Groen)
Meester-Antoniusdreef 22, Moerbeke
Tel 09 346 98 01
[email protected]
Koen MERTENS (Open VLD)
Bremstraat 11, Moerbeke
Gsm 0497 58 19 12
[email protected]
Guido VAN HOECKE (CD&V)
Drongendreef 39, Moerbeke
Gsm 0479 33 76 93
[email protected]
Frederic DIERINCK (Open VLD)
Bremstraat 16, Moerbeke
Gsm 0499 18 39 68
[email protected]
MOE1-20
Zittend het college met v.l.n.r.: Rudy
Van Megroot, Marc Fruytier, Pierre
De Bock, Robby De Caluwé, Thierry
Walbrecht, Sarah Poppe.
Ingeborg MERTENS (Open VLD)
Groenstraat 22, Moerbeke
Gsm 0486 50 92 58
[email protected]
Weg w ijsbroc h u re Ed itie 2 014
Bevrijdersstraat 6
9180 Moerbeke-Waas
Tel 09 326 81 50
[email protected]
FSMA 46584cA-cB
bvba
Algemene schrijnwerken & beglazingen
Meer dan 30 jaar
raam & deur vakmanschap
in PVC - Hout - Alu
Binnendeuren - Rolluiken - Laminaat - Plafonds
Toonzaal op afspraak: Eksaardsedam 6 - Moerbeke
Tel 0486 029 265 - [email protected] MOE1-14
Blz. 5
MOE1-32
De administratie
E-loket
Vloer- & tegelwerken - Metselwerken
Pleisterwerken - Badkamerrenovaties
Tuinpaden - Kleine grondwerken met minigraver
Gerd Lannoey I Drongendreef 33 I Moerbeke
0475 81 71 09 I [email protected]
www.jg-karweien.be
Voor heel wat aanvragen bij de gemeentelijke
administratieve diensten, hoef je niet meer langs te
gaan op het gemeentehuis. De aanvragen kunnen ook
elektronisch gebeuren via het e-loket op onze website.
Burgerzaken: adreswijziging, uittreksel uit het
strafregister, beroepswijziging, bewijs van woonst,
bewijs van leven; bewijs van nationaliteit, attest
samenstelling van gezin, geboorteakte, huwelijksakte,
chtscheidingsakte, overlijdensakte
VAN LAERE TOM
MOE1-22
Sport: reservatie sporthal.
Aanleg van opritten-terrassen-parkings
plaatsen van afsluitingen
zwembaden & -vijvers - grondwerken
chape - vloer- & tegelwerken
Terweststraat 28c • Moerbeke • 0474 27 58 21
Vrijblijvende offerte • [email protected]
MOE1-15
KRUISSTRAAT 48 • MOERBEKE • 09 349 49 99
WWW.HARDENNE.BE
Blz.Blz.
6 6
Feest en Jeugd: aanvragen gebruik lokalen, materiaal,
afvalcontainers (link met IDM)
Meldingskaart: voor het melden van allerlei
vaststellingen/problemen. Het probleem wordt
opgenomen in de planning van de technische dienst
(voor uitvoering op het gepaste moment).
Onthaal gemeentehuis
Onze bedienden op de eerste verdieping van het
gemeentehuis, zijn het eerste aanspreekpunt. Zij
ontvangen u steeds met de glimlach en trachten
een antwoord te geven op al uw vragen en verwijzen
u graag door naar de diverse diensten.
Tel 09 346 80 05 - [email protected]
Medewerkers onthaal met vl.n.r.: Katerine DE
SAEGHER, Ilse VANDAMME en Chantal ROLLE.
Gemeentesecretaris
Assistent secretaris
De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar
bij het gemeentebestuur. Zij bereidt de dossiers
voor die bestemd zijn voor de gemeenteraad
en het college van burgemeester en schepenen
en is verantwoordelijk voor de notulering van de
beraadslagingen van beide organen. Naast deze
taak is de secretaris belast met de organisatie,
coördinatie en leiding van de gemeentelijke diensten.
De secretaris wordt in haar dagelijkse taak
adminstratief bijgestaan door de assistent secretaris.
Zij verzorgt alle secretariaatswerk met betrekking
tot de gemeenteraad en helpt bij het verstrekken
van effectieve en efficiënte dienstverlening aan de
bevolking door het geven van informatie betreffende
algemene aangelegenheden.
Mieke VANDENBERGHE
Tel 09 346 80 05
barbara.put
@moerbeke.be
Tel 09 346 80 05
mieke.vandenberghe
@moerbeke.be
Hospicestraat 10
9180 Moerbeke
09 346 98 18
[email protected]
Gemeentehuis: Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke
Tel. 09 346 80 05, Fax 09 346 64 08
Open: maandag tot vrijdag: 8.00u. - 11.45u.
+ woensdag: 13.00u. - 18.45u.
Weg w ijsbroc h u re Ed itie 2 014
Blz. 7
MOE1-28
MOE1-37
Barbara PUT
Financieel beheerder
MOE1-1
Robby De Caluwé
Wevershof 5 9180 Moerbeke
[email protected] www.agilon.be
0476 62 55 77
MOE1-43
Loonadministratie
Interim Management
Algemeen bedrijfsadvies
Management coaching
De financieel beheerder (voorheen: de ontvanger)
voert, samen met de rekendienst, het financieel
beleid van de gemeentelijke overheid uit. De
financieel beheerder coördineert alle financiële en
budgettaire aangelegenheden. Zij doet de betalingen
van alle uitgaven (lonen en wedden, betalingen aan
aannemers en leveranciers) en int alle ontvangsten.
Zij is verantwoordelijk voor de jaarlijkse opmaak
en toelichting van begrotingsrekening, balans en
resultatenrekening.
Hilde DEBLOCK
Tel 09 346 80 05
[email protected]
Rekendienst
Deze dienst verzorgt de administratieve ondersteuning
voor de financieel beheerder.
MOE1-55
Tamara VOLPINI
Tel 09 326 93 87
tamara.volpini
@moerbeke.be
Wendy VAN OSSELAER
Tel 09 346 80 05
wendy.vanosselaer
@moerbeke.be
Dienst Burgerzaken
Burgerlijke stand & bevolking
• Adreswijzigingen en aanpassingen bevolkingsregister
• Identiteitskaarten, reispaspoorten
• Geboorten, erkenningen, huwelijken,
samenlevingscontracten, overlijdens + afgifte akten
• Slachtbewijzen
• Verklaring wegnemen organen, tegemoetkoming
aan personen met een handicap, hulp aan bejaarden
en parkeerkaarten
• Aankoop PMD- zakken en informatie m.b.t.
huisvuilophaling
• Kieszaken
• Vergunningen tot organisaties (wielerwedstrijden,
doortochten, wijkfeesten,…)
• Toerisme
• Erfrechtverklaringen
• Eretekens van de arbeid
• Slachtbewijzen
• Samenlevingscontracten
Ilse VANDAMME, Chantal ROLLE, Katerine DE
SAEGHER (zie foto blz. 6)
Tel 09 346 80 05 - [email protected]
Heirweg 25 - Moerbeke - 09 346 71 22
Blz. 8
Dienst Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening
•
•
•
•
•
•
•
•
Rijbewijzen - voorlopige rijbewijzen
Vreemdelingen
Landbouw
Strafregister
Tel 09 346 80 05
myriam.despeghel
@moerbeke.be
Stedenbouwkig ambtenaar
Mathias BEELDENS
Tel 09 326 93 80 - [email protected]
ERIC CELIE
Laminaat en parket
Deuren - Dressings
Interieurinrichting
Maatkeukens
SHOWROOM te bezichtigen na afspraak
0478 657 233
Bautschoot 1 - Lokeren/Eksaarde
[email protected]
AdminIstratie
Marleen MARTENS
Tel 09 326 93 80 - [email protected]
VERKOOP - VERHUUR - ADVIES
K antoor te Moerbeke
MOE1-27
Myriam DESPEGHEL
Nazicht van plannen
Behandeling bouw- en verkavelingsdossiers
Stedenbouwkundige attesten
Vaststellen van misdrijven i.v.m. ruimtelijke
ordening en stedenbouw
• Informatieverstrekking inzake gewestplannen,
structuurplannen en RUP’s
• Aanvragen inname openbaar domein
MOE1-65
Dienst Rijbewijzen
T 0474 71 64 29
www.riantimmo.be
Damstraat 24 - 9180 Moerbeke
Marianne Vanden Herrewegen - BIV 507 273
Weg w ijsbroc h u re Ed itie 2 014
Blz. 9
MOE1-10
EECKHOUDT DIRK
Installateur
sanitair - waterleiding
centrale verwarming
gasverwarming
onderhoud cv-ketels
karweien
Milieudienst
Recyclagepark
Intergemeentelijk milieuambtenaar
Hans Vande Putte
Voor praktische zaken, neem contact op met de
parkwachter.
Tel 09 349 05 01
hans.vande.putte
@idm.be
Tel 0498 91 22 30
Suikerstraat 3 - Moerbeke-Waas
Tel 09 346 79 34 - 0478 58 23 93
dirkeeckhoudt @ telenet.be
Bij de milieudienst kan je terecht met vragen over
afval, milieuvergunningen en natuurvergunningen.
Je kan er milieuhinder melden (sluikstorten, waterverontreiniging,…) en informatie bekomen over
afvalpreventie, boswetgeving, composteren, het
ontlenen van herbruikbare bekers, het organiseren
van een zwerfvuilactie met je vereniging...
MOE1-3
Je kan bij de milieudienst verder terecht voor:
Diverse grondwerken
Plaatsing van regenwaterputten,
septische putten en
waterzuiveringssystemen
Gescheiden rioleringen
Mazouttanks
Opritten
Levering van
teelaarde en zand
Ruimdienst
Papdijk 18 - Moerbeke
Tel 09 346 87 17 - 0477 51 61 93 - 0475 47 95 13
www.grondwerkendekeyser.be
• Formulieren voor het aanvragen van een
milieuvergunning
• Natuurvergunningen
• Stedenbouwkundige vergunning voor het rooien
van bomen
• Vragen over de milieuwetgeving
• Procedure voor het aanvragen van een
milieuvergunning of natuurvergunning
• Klachten inzake milieuhinder
• Informatie over de plaatsing van een individuele
waterzuiveringsinstallatie.
Blz. 10
Locatie: Damstraat 219, Moerbeke
Voor vragen over het beleid of het beheer van het
recyclagepark, of voor klachten, neem contact op
met de Intercommunale Durme Moervaart op het
nummer 09 298 21 10.
Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor
inwoners en kleine zelfstandigen uit de gemeente
Moerbeke. Informatie over de fracties die worden
aanvaard, over de openingsuren en sluitingsdagen,
over het huishoudelijk reglement, of over de KGAwijkinzamelingen kan je terugvinden op:
www.idm.be/Recyclagepark-Moerbeke-Waas.html
De huis-aan-huis inzamelingen van restafval, GFT,
PMD, papier&karton, grofvuil, houtafval, snoeihout
worden georganiseerd door de Intercommunale
Durme Moervaart.
MOE1-21
Daktimmerwerken
nieuwbouw
renovatie
Crevestraat
23 - Moerbeke
- 09&346
52 48
Dakbedekkingswerken
materialen
Raadpleging
elke werkdag alle
18u30
tot 19u30
Specialiteit
& gevelbekleding
Alu & zink
Zaterdagdakop afspraak
- Huisbezoeken
Platte daken in EPDM
www.jeffreypoppe.be
RANO NATUURSTEEN
Openingsuren:
Dinsdag tot en met vrijdag: 10u - 12u & 13u - 17u
Zaterdag: 9u - 12u & 12u30 - 15u30
Gesloten op zon- & maandag + wettelijke feestdagen
Heb je extra afvalzakken bij je restafvalcontainer, of
wil je een grofvuilophaling aanvragen, bel dan naar
het nummer 09 298 21 10 of geef het door via het
E-loket van IDM (www.idm.be/e-loket.html)
BVBA
Maatwerk in natuursteen
Trappen - Keukenwerkbladen
Binnentabletten - Dorpels - enz.
Graniet - Marmer
Arduin - Composiet
Voor problemen of vragen omtrent huisvuilophaling,
DIFTAR-containers en melding van sluikstorten, bel
naar de Groene Lijn op het nummer 0800 16 636.
Jaarlijks ontvang je een papieren versie van
de ophaalkalender. Je kan de ophaalkalender
ook steeds online raadplagen via www.idm.be/
ophaalkalender of installeer de handige app ‘Recycle!’
op je smartphone.
Weg w ijsbroc h u re Ed itie 2 014
Blz. 11
GLAB2-25
Ophaalkalender
Betalende fracties: steenpuin (12,50 euro/m³)
Laatste aanvoer 15 minuten voor sluitingstijd!
Moerbeke-Waas
MOE1-60
Notte Bart I 0486 58 08 20
Raes Michel I 0485 42 43 11
Hanenstraat 16
3472 Kersbeek-Miskom
[email protected]
0475 69 82 02
www.daluco.be
MOE1-47
Garage – Tankstation – Verkoop voertuigen
Onderhoud en herstelling alle merken
Hospicestraat 28 - Moerbeke - 09 335 49 97
info @garagecockhuyt.be
Carnoy Mario
Algemene elektriciteit
Kleine klussen
MOE1-7
Oostvaart 6a - Moerbeke
09 346 68 20 - 0496 49 44 21
[email protected]
MOE1-8
algemene
bouwwerken
drongendreef 33b • moerbeke
0497 76 88 42
[email protected]
Sportdienst
In Moerbeke worden
verschillende
sportactiviteiten en sportevenenmenten georganiseerd voor jong en oud, dit
zowel door de sportclubs als door de gemeente zelf.
De gemeentelijke sportdienst werkt nauw samen
met de sportraad van Moerbeke.
De sportdienst ontwikkelt en ondersteunt het
sportbeleid en beheert de sporthal. Voor meer
informatie en huurmogelijkheden kunt u er steeds
terecht. De tarieven, het reglement en een
reserveringsdocument kunt u terugvinden op de
website.
Sportdienst staat in voor:
• het organiseren van gemeentelijke sportactiviteiten: sportkampen, lessenreeksen, sportdagen,
vormingsdagen, …
• het opvolgen van regionale (burensportdienst) en
Vlaamse (Bloso) sportmanifestaties
• opvolgen van het sportbeleid en de sportpromotie
• het opvolgen van de briefwisseling inzake sport
• het
bijwonen
van
vergaderingen
van
sportorganisaties (Bloso, burensportdienst,
ISB, SVS, …)
• het bijwonen van vormingsdagen, bijscholingen,
werkbezoeken, congressen, …
• het ondersteunen van de clubwerking in de
gemeente
• het verstrekken van informatie in verband met
federaties, clubwerking, verzekering (o.a. gratis
sportverzekering voor socio-culturele verenigingen), sportvoorzieningen, sportorganisaties, opleidingen voor clubtrainers, vormingsdagen voor clubbestuurders, sportinfrastructuur te Moerbeke,
subsidiereglement, subdidieaanvraag, ….
Blz. 12
Sportfunctionaris
Veerle DE MEYER
Tel 09 326 93 86
[email protected]
Maandag: 8 - 11.45u.
Dinsdag: 8 - 11.45u.
Donderdag: 8 - 11.45u.
Sporthal
Hospicestraat 18 - Tel 09 346 64 98
Voor informatie en contact, kan u terecht bij de
sportdienst.
Openbare werken - Technische dienst
De dienst Openbare werken verzorgt de
administratieve opvolging van alle infrastructuur- en
wegenwerken op het grondgebied van de gemeente
(werken aan wegen, fietspaden, waterlopen, e.d.). Je
kan er terecht voor meldingen van o.a. defecten aan
de openbare verlichting, wegverzakkingen, schade...
Omdat bouwen vakwerk is!
 Vloer- en tegelwerken
 Natuursteen
 Kleine renovatiewerken
Contact: Mieke VANDENBERGHE (zie blz. 7)
Tel 09 346 80 05
[email protected]
MOE1-26
De Technische dienst staat in voor het onderhoud van
het gemeentelijk patrimonium en de infrastructuur.
• Beheer van buurt- en voetwegen
• Beheer en onderhoud van plantsoenen,
begraafplaatsen, bermen en speelterreinen
• Onderhoud van de wegeninfrastructuur
• Onderhoud van gemeentelijke gebouwen
• Onderhoud van eigen materiaal en wagenpark
• Strooien bij gevaarlijk winterweer
• Verhuur van signalisatie en materiaal
MOE1-19
Vraag uw gratis offerte!
0496 23 28 15 - [email protected]
Ooststraat 16a - Moerbeke
Medewerkers Technische dienst met v.l.n.r.:
Marnic Stevens, Gino Vercammen, Johan Alliet, Marc Verlee, Marc Baes, Roger
Apers, Stefaan Van Gaever, Dirk Ballegeer, Dirk Haentjens.
Ontbreken op de foto: Peter De Vliegher, Alain Rooms, Eddy Van Cauteren
Weg w ijsbroc h u re Ed itie 2 014
Blz. 13
MOE1-41
De bibliotheek
Algemene binnen- & buitenschrijnwerk
Nieuwbouw en renovaties
Ramen & deuren - Veranda’s
Kasten en trappen op maat
Heirweg 72 - Moerbeke - 0477 58 45 62
www.pedroshoutatelier.be
HUIS COOL
BVBA
teken- en schildermateriaal - inlijstingen
Volwassenen kunnen in de bib terecht voor romans
en gedichtenbundels, strips, grootletterboeken,
tijdschriften en naslagwerken, luisterboeken op cd
en dvd’s. Verder vindt u er informatieve boeken
over geschiedenis, tuinieren, informatica, gezondheid,
reizen, handwerken, koken,… Maar ook kranten en
een digitaal krantenarchief. De bib beschikt ook
over een kleine collectie Engelse, Franse en Spaanse
boeken. In de jeugdafdeling vind je verhaalboeken,
tijdschriften, strips, weetboeken, luisterboeken en
dvd’s. Vier computers staan gratis ter beschikking
van het publiek. Tevens beschikt de bib over een
WiFihotspot waar u kunt surfen met uw eigen laptop,
tablet of smartphone. Een fotokopieerapparaat,
scanner en printer staan gebruiksklaar.
De inschrijving in de bib en het lenen van boeken is
gratis. Voor het lenen van dvd’s betaalt u 1 €. Er
kunnen tien werken worden geleend voor een
periode van vier weken. Boeken kunnen ook
tweemaal worden verlengd.
De collectie van de bibliotheek is te raadplegen via
http://moerbeke.bibliotheek.be. Ontdek hier welke
boeken de bib heeft en reserveer uw voorkeur
wanneer het boek is uitgeleend. Verder kunt u in de
catalogus recensies lezen, evenals een selectie artikels
uit tijdschriften. Wilt u een boek of film lenen die wij
niet in de collectie hebben? Laat het ons weten via
een aankooptip. Wanneer het om een minder recent
werk gaat, kan de bib deze voor u aanvragen bij een
andere bibliotheek.
Diverse toeristische wandel- en fietsroutekaarten
zijn er te koop (zie blz. 16 en 18).
MOE1-25
Damstraat 114 - Moerbeke I 09 346 80 16
www.huiscool.be I info @ huiscool.be
MOE1-46
A d v i e s ka n t o o r
Service at your Disposal
i n f o @ B FA K . b e
w w w. B FA K . b e
Boekhoud- & Fiscaal
Statiestraat 39 - Moerbeke - 09 346 65 14
Openingsuren:
Maandag, dinsdag & vrijdag: 9.30 – 11.30 & 15.30 – 19.00u. (toegang tot 18.45u.)
Woensdag: 13.30 – 16.00u.
Zaterdag: 9.30 – 12.30u.
Gesloten op donderdag, zon- & feestdagen
Blz. 14
Statiestraat 4, Moerbeke
Tel 09 346 79 50
[email protected]
De bib organiseert op regelmatige tijdstippen
interessante activiteiten. Tijdens de openingsuren
kun je in de leeszaal terecht voor het lezen van
de krant of een tijdschrift met een gratis kopje
koffie. Verder organiseert de bib ook voorleesuurtjes,
lezingen, workshops en cursussen, tentoonstellingen
en een jaarlijkse boekenverkoop.
In april 2014 is de bibliotheek uitgeroepen tot tweede
beste bibliotheek van Vlaanderen en Brussel! De
Bibliotheek kreeg vijf sterren voor onder meer de
aangename sfeer en de kwaliteit van de collectie.
De bibliotheekmedewerkers v.l.n.r.:
Corrine Van Der Noll (Bibliothecaris),
Caroline De Vreese,
Herlinda Ongenae
Weg
Wegwwijsbroc
ijsbrochhuure
re Ed
Editie
itie 22014
014
Blz. 15
MOE1-54
Foto links: Het stationsgebouw is momenteel
een onderdeel van de gemeentelijke bibliotheek
en wordt regelmatig gebruikt voor lezingen en
tentoonstellingen. Het gaat hier niet om het eerste
station van Moerbeke. Reeds vanaf 1866 was hier
een vertrekplaats voor drie spoorlijnen: via Daknam
naar Lokeren, via Wachtebeke naar Zelzate en
via Klein-Sinaai naar Stekene. In het begin van
de 20ste eeuw vertrok hier ook een tramlijn naar
Nederland. In 1910 werd dit typische stationsgebouw
met zadeldak opgericht ter vervanging van het in
verval geraakte oude stationsgebouw dat aan het
begin van de Statiestraat stond. In 1960 werd het
station gesloten voor reizigersverkeer, maar bleef
nog jaren de vertrekplaats voor de bussen van
de Lijn. Het voorportaal diende als wachtlokaal.
Tot 2007 werden de sporen nog gebruikt voor het
vervoer van suikerbieten naar de suikerfabriek. In
2011 werd de nieuwe bibliotheek geopend en het
stationsgebouw in zijn oude glorie hersteld.
Dienst Toerisme
www . JOHANSFIETSENSHOP . be
Verkoop van fietsen • elektrische fietsen
Herstelling van alle merken
Johan Alliet - Heidewegel 23 - Moerbeke
0472 93 03 56
Als bezoeker van de kasteeltuin rond het
gemeentehuis (Kasteel Lippens), kunt u even tot
rust komen op de Reynaertbank, een ode aan
Reinaert De Vos wiens geest dwaalt tussen de
bossen en de kreken van Moerbeke. Behalve het
gemeentehuis waar de administratieve diensten
zijn gevestigd en het oude stationsgebouw waar
de bibliotheek haar onderkomen heeft gevonden,
zijn nog een aantal bezienswaardigheden en
monumenten een bezoekje meer dan waard:
MOE1-24
MOE1-50
Open op:
Dins- & donderdag: 18-20u.
Woensdag: 13-18u.
Vrijdag: 16-19u.
Zaterdag: 10-17u.
www.meetjeshoeve .be
MOE1-36
Wie in Moerbeke vertoeft, wordt telkens
weer verrast door de
rust die er heerst. De charme van de Moervaart
en het rustgevend decor van meersen en akkers,
de kreken en polders, de beminnelijke bruggetjes
en de zo typische canadapopulieren, typeren het
idyllische landschap van het westelijk deel van het
Land van Waas. Een stukje niemandsland in de
allerbuitenste periferie van Gent.
BED & BREAKFAST
Weststraat 64 - Moerbeke
Tel 09 336 63 55 & 0479 38 02 75
info @ benbmalpertuus.be
www.benbmalpertuus.be
De Moervaart is de voortzetting van de
“Burchtgravenstroom”.
Deze
waterloop
werd
opnieuw uitgegraven in 1538 en is in het geheel 21 km
lang. Hij komt in “Spettershoek” (driehoek) samen
met de Stekense Vaart en mondt uit in de Durme.
Wandelroutes
Zuidlederoute
Dit Provinciaal wandelpad start in het uiterste
zuidwesten van onze gemeente, op de grens
met Wachtebeke. Via Zuidlede en Moervaart
bereikt u het mooie recreatie- en natuurdomein
Puyenbroeck.
Pereboomsgatroute
Ten noorden van de N49/E34 start aan de kerk op de
wijk Kruisstraat een natuurwandelpad dat je langs de
kreken tot in de wijk Koewacht brengt. Dit provinciaal
wandelpad werd geopend op 9 oktober 2004.
Locomotief suikerfabriek
Standbeeld Meneer Pheip
Het suikerkristal
Herdenkingsmonument WOI en II
“Koewacht”-plein
Vapeurbrug
Watertoren
Boudelo / Hof ten Fonteyne
Vrijheidsboom op de markt
Dreef naar Wulfsdonk (Mooiste Plekje)
Je vindt ze allemaal terug op www.cultuur.moerbeke.be
Het natuurreservaat Heidebos is een bijzonder gebied
voor dieren en planten. Je kan het bezoeken via drie
bewegwijzerde wandelpaden. Via www.heidebos.be
kan je de wandelkaart gratis downloaden.
Blz. 16
Dreef naar Wulfsdonk (Terwesttragel)
Het kasteel Lippens, sinds 1977 het gemeentehuis
van Moerbeke met aansluitend het gemeentepark,
werd gebouwd in 1879 door mevrouw Hippolyte de
Kerchove-d’Exaerde-Lippens en de heren August en
Eugeen Lippens. Het Neoclassicistische hoofdgebouw
bestaat uit een kelder en drie verdiepingen. Het is
afgewerkt door een leien mansardedak. Naast het
hoofdgebouw staat de voormalige conciërgewoning,
die tot 2011 dienst deed als gemeentelijk politiekantoor.
In het ommuurde kasteelpark staat een beeld ter
ere van mevrouw de Kerchove-d’Exaerde-Lippens.
Op het plein voor het kasteel, de Lindenplaats, vind
je een beeld van de heer August Lippens.
© 2014 Marc BERT
Weg w
w ijsb
ijsbroc
hu
u re
re Editie
Ed itie 2014
2 014
Weg
roc h
Blz. 17
Blz. 17
Anton Van Wilderode Literair Wandelpad
De wandeltocht start aan het gemeentehuis, in het
centrum van de gemeente maar is daarom geen
dorpswandeling. Eenmaal buiten het centrum ontdekt
u de prachtige natuur rondom onze gemeente. U
maakt bovendien kennis met enkele dichtwerken van
Anton Van Wilderode die hij op die plaats ook schreef
of waar hij zich had laten inspireren.
MOE1-35
Rond De Kreek
Dit wandelpad brengt je rond De Grote Kreek in het
noorden van onze gemeente. Een wandelkaartje is
beschikbaar via de website.
Daknam naar Eksaarde en Moerbeke. Vanaf hier
brengt de dijk van de Moervaart je terug richting
Klein-Sinaai.
Fietsnetwerk Waasland
Het Waasland is variatie troef. Op de grens met
Zeeuws-Vlaanderen ligt een relatief onbekend,
maar prachtig stukje krekengebied, te midden van
uitgestrekte landbouwgronden. Vlak ten zuiden
daarvan loopt een gordel van bossen, boven op een
oude zandrug. De knooppunten loodsen je onder
meer door het Heidebos en het Stropersbos. In het
Waasland is water nooit veraf. Je fietst langs de vaak
autovrije oevers van de Moervaart, Zuidlede, Durme
en Schelde. Fort Liefkenshoek, in de schaduw van
de haven van Antwerpen, is omgebouwd tot een
uniek bezoekerscentrum. De Wase stadjes Lokeren
en Sint-Niklaas zijn allercharmanst. Het fietsnetwerk
Waasland telt 133 knooppunten en ruim 700
kilometer fietswegen. De brochures kan je bekomen
in de bibliotheek en het gemeentehuis.
Toeristische autoroutes
E k saardsedam 4 4 - Mo e r be ke
0475 46 11 97
Zuidlede
MOE1-34
Fietsroutes
Canteclaerroute
Deze fietsroute van 42 km biedt je de mogelijkheid
om het centrum van het Land van Waas te
ontdekken. Vanuit Klein-Sinaai fiets je afwisselend
tussen bossen en weidse akkerlanden richting
Stekene. Vervolgens gaat het via het residentiële
Puivelde en de prachtige dries van Sinaai tot aan
de rand van Lokeren. Langs de oude spoorwegberm
loopt de route in alle rust over het pittoreske
Eksaardsedam 11 • MOERBEKE • 09 346 91 89
www.veldcafe.be • [email protected]
Blz. 18
Twee bewegwijzerde routes doen het grondgebied
van Moerbeke aan.
Reynaertroute
De route start te Hulst en brengt je verder naar
Clinge, Nieuw-Namen, Kieldrecht, Meerdonk, De
Klinge, Stekene, Klein-Sinaai, Moerbeke, Wachtebeke,
Overslag, Zuiddorpe, Axel, Absdale, Vogel.
Reynaertroute-Zuid
Deze start in Sint-Niklaas en brent je naar Haasdonk,
Bazel, Rupelmonde, Steendorp, Temse, Tielrode,
Elversele,
Sombeke,
Waasmunster,
Lokeren,
Oudenbos, Lochristi, Hyfte, Zaffelare, Wachtebeke,
Moerbeke, Klein-Sinaai, Daknam, Sinaai, Belsele, SintNiklaas.
Kreek Pereboomsgat op de grens met Nederland
© 2014 Marc BERT
Weg w
w ijsb
ijsbroc
hu
u re
re Editie
Ed itie 2014
2 014
Weg
roc h
Blz. 19
Blz. 19
Gemeentelijke adviesraden & commissies
DRINKS
KOUDENBORM
Bij Luc & Maddy
MOE1-23
Heirweg 44 - Moerbeke
09 346 79 03
Alle dagen open van 13 - 19u.
Zaterdag 8.30 - 19u. - Zondag 8.30 - 13u.
Lauwers Pascal
Weststraat 14 - Moerbeke
0494 23 20 96
[email protected]
MOE1-42
MOE1-17
Vloer- & tegelwerken
Karweien
Een gemeentelijke adviesraad is samengesteld uit
mensen die actief zijn op het terrein. Hun advies kan
van belang zijn bij beslissingen die door de gemeente
genomen worden. In onze gemeente hebben we de
volgende adviesraden en commissies:
Jeugdadviesraad
Deze raad bestaat
uit jongeren tussen
16 en 30 jaar die het
bestuur over het
jeugdbeleid in onze gemeente adviseren en die
de algemene jeugdwerking een boost geven via
overleg. De raad organiseert zelf ook activiteiten in
samenwerking met de jeugdverenigingen.
Sportadviesraad
Deze adviesraad is samengesteld met bestuursleden
van erkende Moerbeekse sportverenigingen. Het is
de bedoeling dat dit orgaan adviezen verleent aan
het bestuur in verband met het sportbeleid, de
sportaccommodatie en andere sportinitiatieven.
De sportraad organiseert in samenwerking met de
sportdienst eveneens sportactiviteiten.
LOK (= lokaal overleg kinderopvang)
Het lokaal overleg kinderopvang komt samen om
het bestuur te adviseren in verband met het beleid
rond kinderopvang en opvoedingsondersteuning.
Dit adviesorgaan is samengesteld uit voornamelijk
afgevaardigden van het onderwijs en oudercomités,
opvanginitiatieven en ouders, met daarnaast een
vertegenwoordiger van elke politieke fractie.
Beheersorgaan Gemeentelijke Bibliotheek
Wannes Daneel
Klein Sinaaistraat 7 - Moerbeke - 0473 250 570
[email protected] - www.rodan-interieur.be
Voor de bibliotheek is er een beheersorgaan. Zij
brengt advies uit aan het schepencollege en de
gemeenteraad over de werking van de bibliotheek
en vergadert daarom vier maal per jaar.
Blz. 20
Feestcommissie
De
gemeentelijke
feestcommissie organiseert jaarlijks de
grote evenementen
in onze gemeente. Dit zijn de carnavalstoet, de
winterjaarmarkt, de zomerjaarmarkt, de avondmarkt,
de Kerstmarkt, enz.. Daarnaast kunnen de leden
van de feestcommissie instaan voor het goede
verloop van andere feestelijkheden zoals deze voor
jubilarissen.
www.feestcomite.moerbeke.be
GeCoRO
Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening adviseert het bestuur inzake het ruimtelijk
beleid van de gemeente. Op die manier kunnen nog
beter overwogen beslissingen worden genomen.
Cultuur adviesraad
De cultuur adviesraad
heeft als voornaamste
doelstelling het overleg tussen het culturele veld en het gemeentebestuur en de inspraak
van dat veld bij het cultuurbeleid te realiseren. Deze
raad adviseert het gemeentebestuur in alle culturele
materies, met uitzondering van jeugd, sport en
bibliotheek. Er wordt ten minste vier maal per jaar
vergaderd.
De Cultuur adviesraad is ook organisator van
tal van culturele activiteiten. Onze gemeente is
ook een UiTpartner! Alle vrije tijd activiteiten in
Moerbeke worden verzameld in de Uitdatabank. De
activiteiten kan je raadplegen op de website van
de gemeente, de bibliotheek of rechtstreeks via
www.uitinmoerbeke.be. Zelf een activiteit invoeren
kan heel gemakkelijk via www.uitdatabank.be.
www.cultuur.moerbeke.be
Aanverwante diensten
Na de openingsuren wordt u automatisch
doorverbonden met het zonaal secretariaat.
In noodgeval, bel steeds het nummer 112
VISSEN - HOBBYVOEDERS - HENGELSPORT
Dagelijkse leiding: Hoofdinspecteur Guy MASSCHO
Moerbeke behoort, samen met de gemeenten
Zelzate, Lochristi en Wachtebeke, tot de politiezone
Regio Puyenbroeck (5416).
Wijkteam Moerbeke
Opperstraat 48, 9180 Moerbeke
Tel 09 337 72 10 - [email protected]
Administratieve bediende: Greet VAN DER SYPT
Openingsuren:
Maandag & dinsdag: 9.00 - 12.00u
Donderdag: 14.00 - 18.00u
Gesloten op woensdag, vrijdag, zaterdag
& op zon- en feestdagen
Wijkagenten:
• Nico VAN DEN BROECK - wijkinspecteur Zone Noord
Gsm 0498 88 52 61 (tijdens werkuren)
• Annelies VERVAET - wijkinspecteur Zone Zuid
Gsm 0498 88 52 51 (tijdens werkuren)
MOE1-39
Politie
Aan het hoofd van het Wijkteam staat commissaris
Mario DE WITTE.
Zonaal secretariaat
Dekenijstraat 3, 9080 Lochristi
Tel 09 326 74 95
Administratie: Tine Vanhecke
www.lokalepolitie.be/5416 - www.pz5416.be
Heirweg 45
• Moerbeke • 09 346 75 85
www.hengelsportdewitte.be
GRONDWERKEN
grond- en graafwerken • klinkerwerken
hakselen van snoeihout
kleine loonwerken • rioleringswerken
gazonaanleg
kwekerij van taxus en buxus
MOE1-2
Van links naar rechts:
Greet Van Der Sypt
Annelies Vervaet
Guy Masscho
www.benica.be
Benny Antheunis 0476 20 17 42
Steven Antheunis 0474 55 83 48
Weg
Wegwwijsbroc
ijsbrochhuure
re Ed
Editie
itie 22014
014
Blz. 21
OCMW
MOE1-30
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
(OCMW) garandeert aan elke persoon het recht op
maatschappelijke dienstverlening die hem/haar in
staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de
menselijke waardigheid. De Raad voor Maatschappelijk
Welzijn (zie foto) regelt alles wat tot de bevoegdheid
van het OCMW behoort. Het Sociaal Huis biedt
bestaanszekerheid aan alle inwoners, in het bijzonder
Specialiteit trappen - inox
Overslag 51 - Wachtebeke
0477 170 111
aan de kansarmen. Ons seniorenbeleid is gericht op
het bevorderen van de zelfstandigheid van de senior
in zijn of haar thuisomgeving, met bijzondere aandacht
voor kwetsbare groepen. Verder werken wij mee aan
preventieve acties in verband met gezondheidszorg,
en thuiszorg. Senioren die onvoldoende zelfstandig
kunnen functioneren in hun thuismilieu bieden
wij een aangepast woon-, leef- en zorgcentrum
aan. Wij schenken hierbij bijzondere aandacht aan
zorgbehoeftige en dementerende senioren.
MOE1-63
www.dewaelewim.be
Molenstraat 29 - Wachtebeke - 0497 40 10 96
KOLENHANDEL & BRANDSTOFFEN
DIRK CLAUWAERT-DEVOS
MOE1-33
KOLEN - PELLETS - GASFLESSEN - MAZOUT
Damstraat 168 - Moerbeke
OCMW-raad v.l.n.r. zittend: Delcourt Pia (Spa-Groen), Prijckestraat 4, pia. [email protected], 09 346 57 13 &
0486 63 29 80 – Stijn Deschepper (Open VLD), Varenstraat 34, [email protected], 0486 74 68 86 Van Megroot Rudy, Voorzitter (Open-VLD), Eikenstraat 20, [email protected], 0476 48 42 05
& 09 326 71 91 (OCMW) - Sterck Hugo (Open VLD), Terwestvaart 42A, [email protected], 0494 13 49 16 –
Stevelinck Nicole (Open VLD), Wachtebekesteenweg 34, [email protected], 0485 41 05 44.
V.l.n.r. staand: Van Neer Eddy (Open VLD), Moerhofstraat 35, [email protected], 09 346 89 83 & 0496 08 89 41
- Schelfaut Guido (CD&V), Oostvaart 75, [email protected], 09 346 89 70 - De Landtsheer Pieter (CD&V),
Markt 4, [email protected], 0479 84 13 27
09 346 84 42 - 0487 30 87 36
Blz. 22
Sociaal Huis
Administratieve medewerkers
Hospicestraat 15b
9180 Moerbeke-Waas
Tel 09 346 81 61
Fax 09 346 56 78
www.ocmwmoerbeke.be
• Catherine AUDENAERT
Onthaal, administratie en facturatie sociale dienst
Secretaris
• Annick DANSCHUTTER
Onthaal en facturatie rusthuis
• Karin DEMAESSCHALCK
Onthaal, boekhouding en personeels-administratie
Karin VAN DE SOMPEL
• Christianne DESCHEPPER
Onthaal en administratie rusthuis
Tel 09 326 71 90
karin.vandesompel
@ocmwmoerbeke.be
Juridisch advies
Financieel beheerder
Hilde DE BLOCK
Tel 09 326 71 93
[email protected]
Spreekuren: woensdag en vrijdag 8u30 - 12u.
Deskundige fi nanciën
Wendy VAN OSSELAER (zie blz. 8)
Tel 09 326 71 98
[email protected]
Spreekuren: dinsdag & vrijdag: 13 - 17u.
donderdag: 8.30 - 12u.
Inwoners van de gemeente kunnen voor juridische
informatie en advies terecht bij de jurist van
het OCMW. Alle juridische problemen kunnen
voorgelegd
worden:
echtscheiding,
echtelijke
moeilijkheden,
onderhoudsgeld,
huurgeschillen,
contracten, kredietopeningen, beslag op loon of
inboedel,… De jurist kan ook bemiddelen bij de
tegenpartij, hulp bieden bij de aanvraag van een
advocaat pro deo, of verwijzen naar een advocaat,
notaris, gerechtsdeurwaarder, bevoegde dienst of
instantie. De dienst rechtshulp biedt ook juridische
ondersteuning aan de maatschappelijk werkers.
Patrick VERMEULEN
Jurist
Tel 09 326 71 97
[email protected]
Spreekuren :
maandag en donderdag: 9u - 12u en 13u - 17u
woensdag: 9u - 12u
Weg w ijsbroc h u re Ed itie 2 014
Blz. 23
Campus OCMW
Hospicestraat
MOE1-56
Spreekuren:
Alle dagen: 9 - 12 & 14 - 17u.
behalve woensdag: 9 - 12u.
Sociale dienst
De sociale dienst vormt het aanspreekpunt van
het OCMW, hier kan je terecht met allerlei vragen
en problemen waarop de maatschappelijk werkers,
samen met de hulpvrager en indien nodig met
eventuele andere diensten, de meest geschikte
oplossing zullen zoeken.
Maatschappelijk werkers v.l.n.r.:
Steven VERSELE
Tel 09 326 71 95 - [email protected]
Femke VAN DE WALLE
Tel 09 326 71 96 - [email protected]
Stephanie POPPE
Tel 09 326 71 94 - [email protected]
Spreekuren:
Alle dagen van 8u30 tot 12u
& dinsdag van 13u tot 17u
Alle dagen van 13u tot 17u op afspraak
Administratieve hulpverlening
Bij de sociale dienst kan je terecht met
allerlei
administratieve
vragen
omtrent
tegemoetkomingen, premies, sociale zekerheid,
vrijstellingen, o.a.: aanvraag tegemoetkoming voor
personen met een handicap, informatie omtrent
pensioen, voor ouderen (het vroegere gewaarborgd
inkomen), informatie over en aanvragen voor
huisvestingspremies.
steun,
schuldbemiddeling,
budgetbegeleiding
& budgetbeheer, ollectieve schuldenregeling,
mantelzorgpremie, ...
Energie-advies
Je kan er terecht bij problemen op het vlak
van energie of voor antwoorden op bepaalde
energievragen: budgetmeter, lokale adviescommissie,
energiefonds, energiescan, stookolietoelage.
Financiële hulpverlening
Sociale en/of psycho-emotionele begeleiding
Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke
integratie
(GPMI,
leefloon
(het
vroegere
bestaansminimum),
voorschotten,
financiële
Ook voor persoonlijke en gezinsproblemen,
relatiemoeilijkheden, mishandelingen, hebben de
maatschappelijk werkers een luisterend oor.
Blz. 24
Blz. 24
Poetsdienst
Als, wegens leeftijd of handicap, de wekelijkse
schoonmaak van je woning een lastige karwei
geworden is, kan je beroep doen op de poetsdienst
van het OCMW. Elke week of om de veertien dagen
komt dan een poetsvrouw bij jou aan huis.
Minder Mobielen Centrale (MMC)
De MMC is een vervoersdienst die het OCMW
aanbiedt aan mensen die verplaatsingsproblemen
hebben. Dit vervoer kan voor allerlei doeleinden
gebruikt worden: vrijetijdsbesteding, (ziekenhuis)
bezoeken, winkelen, enz.
Personen Alarm Systemen (PAS)
Asielzoekers
Worden beschikbaar gesteld aan senioren en
mindervalide hulpbehoevenden. Een personen-alarmsysteem bestaat uit een zendertje met een drukknop
en een alarmkiezer verbonden met de telefoon. In een
noodsituatie (bvb een valpartij), wordt onmiddellijk een
alarmsignaal naar de alarm-meldcentrale verstuurd die
op zijn beurt een aantal contactpersonen verwittigt
(vrienden, familieleden, kennissen of professionele
hulpverleners zoals de huisdokter).
Verder helpt OCMW Moerbeke asielzoekers en
vreemdelingen met een tijdelijk statuut..
Woonvoorzieningen
Het OCMW beschikt over 10 huurappartementen,
gelegen Hospicestraat 15d te Moerbeke. Het betreft
individuele woongelegenheden, waarbij enkel beroep
kan worden gedaan op de maaltijddienst (in de
polyvalente zaal) van WZC Ter Moere. Daarnaast
is er het projekt Opperstraat met 3 sociale
huurwoningen.
Ouderenvoorzieningen
Personenvervoer (bij handicap/beperkte mobiliteit)
Als je voor je verplaatsingen afhankelijk bent van een
rolstoel of je bent ernstig beperkt in je mobiliteit
en je woont in Lokeren, Lochristi, Moerbeke of
Wachtebeke, dan kan je gebruik maken van deze
vervoerdienst. We beschikken over aangepaste
voertuigen die voorzien zijn van een lift. Een rit moet
uiterlijk twee dagen vooraf worden aangevraagd.
Het woonzorgcentrum “Ter Moere” beschikt over
70 woongelegenheden: 32 woongelegenheden
RVT (waarvan 11 in de gesloten afdeling en 4
voor echtparen, 35 woongelegenheden ROB, 3
woongelegenheden voor kortverblijf. Een kortverblijf
dient ter ondersteuning van de mantelzorg en is
vooral bedoeld voor mensen die instaan voor de
opvang van de eigen familie. Een tijdelijke opname
kan evenwel om nog andere redenen wenselijk
zijn, zoals: een adempauze voor de thuisverzorger,
voor revalidatie na een ingreep, voor palliatief
kortverblijf, ….
WZC Ter Moere voorziet eveneens in de
mogelijkheid tot dag- en nachtopvang die zicht richt
tot zorgbehoevenden, bejaarden die eenzaam zijn
en sociale contacten wensen te leggen, bejaarden
die bij kinderen of familie inwonen en overdag niet
langer alleen kunnen blijven, enz… De gebruikers
kunnen beroep doen op de dienstverlening van het
zorgcentrum, ondermeer verpleging en verzorging,
deelnemen aan de activiteiten van de dienst
animatie, het nuttigen van maaltijden, enz.
Weg w ijsbroc h u re Ed itie 2 014
Daarnaast beschikt het OCMW over 24
serviceflats. Een serviceflat vormt een combinatie
van zelfstandig wonen met (permanente)
ondersteuning en zorg op maat. Het is gericht op
een oudere (+60) of een ouder koppel. Door beroep
te doen op de thuiszorg en de permanentiedienst
die een groep van serviceflats biedt, kunnen de
bewoners zelfstandig blijven wonen.
Het OCMW geeft de kans om een aangepaste en
goedkope woning te huren aan wie 65 jaar of ouder
is en beschikt daarvoor over 20 bejaardenwoningen
gelegen rondom het WZC Ter Moere. Het zijn
kleine gerieflijke huisjes, omgeven door tuintjes
en grasperken die door de gemeentelijke diensten
worden onderhouden. De klusjesman van het
OCMW zorgt voor het onderhoud van de woning.
Woonzorgcentrum ‘Ter Moere”
Sportlaan 13, 9180 Moerbeke
Tel 09 337 74 00
Directeur
Ivo WILSSENS
Tel 09 326 71 92
ivo.wilssens
@ocmwmoerbeke.be
Spreekuren :
8u30 - 12u & 13u30 - 17u
Blz. 25
PWA
Speelpleinwerking “De Suikerspin”
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap is een
vzw. die langdurig werklozen toelaat om activiteiten
uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel
karakter niet uitgevoerd worden in het gewone
arbeidscircuit.
De dienst PWA is gevestigd in het gemeentehuis
en is geopend op dinsdag en donderdag van 9 tot
12 uur.
Verantwoordelijke: Myriam NYS
Tel 09 326 93 84 - [email protected]
Kinderatelier “De Speelvogels”
Contact
Seppe CELIE
Gsm: 0476 39 29 86
[email protected]
www.despeelvogels.be
MOE1-13
Moervaart
Lisa Van Limbergen
Fazantenlaan 16 • Moerbeke • 0473 73 46 53
[email protected] • www.lvlogo.be
Het kinderatelier biedt een toneel/musicalopleiding
voor kinderen vanaf 10 jaar, met als doel op het
einde van het seizoen een musicalvoorstelling te
brengen. Volgende producties stonden reeds op de
affiche: Pinokkio, Robin Hood, De Kleine Zeemeermin,
De Leeuwenkoning, Belle en het Beest, Aladdin en
Tarzan.
De Speelvogels Moerbeke-Waas is opgericht in 2007
door Marc Fruytier en Seppe Celie.
Blz. 26
De gemeente organiseert tijdens de zomermaanden
juli en augustus een speelpleinwerking. Alle kinderen
en jongvolwassenen vanaf 3 jaar (en droog) tot 15
jaar zijn welkom voor een heerlijke spelnamiddag.
Speelplein De Suikerspin is een thuis voor iedereen.
De werking gaat door in de gemeentelijke basisschool
‘De Vlinderdreef’ in de Drongendreef van 13.00 tot
17.u30. Om deel te nemen betaal je slechts enkele
euro’s (verzekering, begeleiding, koekje, drankje,
materiaal voor activiteiten inbegrepen!) en het is
fiscaal aftrekbaar.
Wat kan je er zoal beleven?
Opvoering van toneeltjes/activiteiten zoals knutselen, sporten, waterspelen,..., keuzeactiviteiten zoals
kampen bouwen, voetbal, gocartrace, zwemmen in
ons eigen complex, met de blokken en de quadro’s
spelen, in het ballenbad duiken, een tekenfilm
bekijken, schilderen, tekenen, gezelschapsspelletjes
spelen, dansen, geschminkt worden en nog veel
meer…
Kinderen die met de fiets komen worden tussen 13.00
en 13.30 + 17.30 en 17.40 geholpen bij het oversteken.
Meer info via: www.moerbeke.be (onder de rubriek
ontspannen en ontdekken).
Contact: [email protected]
Speelpleinmobiel: 0479 46 20 21
Speelplein-o-foon: 09 346 91 26 (enkel tijdens de zomer)
Buitenschoolse Kinderopvang “Alles Kids”
Het gemeentebestuur organiseert buitenschoolse
kinderopvang voor alle lagereschoolkinderen van
2,5 tot 12 jaar. De lagereschoolkinderen die in de
gemeente wonen of er school lopen krijgen hierbij
voorrang. De kinderopvang “Alles Kids” biedt opvang
vóór en na de schooluren, op woensdagnamiddag,
op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties.
Tel 0486 64 27 88 - [email protected]
Openingsuren:
Op schooldagen: voorschools van 6u45 tot
8u00 en naschools van 15u30 tot 18u15 en op
woensdagnamiddag van 12u tot 18u15
Op vakantiedagen en schoolvrije dagen: 6u45 - 18u15
Tijdens de zomermaanden juli - augustus: 6u45 - 17u30
(tot 13u00 op dagen met speelpleinwerking).
De kinderopvang heeft sluitingsdagen en een vaste
collectieve sluitingsperiode. Deze momenten worden
reeds bij het begin van elk schooljaar meegedeeld
via de website en zijn beschikbaar op de locatie.
Jolie Van Himme
Plaisantstraat 24
www.jolie-jolie.be
MOE1-61
MOE1-18
Moerbeke
0471 49 84 21
tuin- en landschapsarchitectuur
tuinaanleg- en onderhoud
Team Buitenschoolse Kinderopvang v.l.n.r.:
Mandy De Smedt, Monique De Vleesschauwer, Tineke Turpyn, Els De Leeneer,
Ontbreekt op foto: Marlo Vandamme
Weg
Wegwwijsbroc
ijsbrochhuure
re Ed
Editie
itie 22014
014
Blz. 27
groenburo bvba
overslagdijk 62a - 9195 wachtebeke
0475 39 80 00
MOE1-4
K ristine D e V riendt
LOGOPEDISTENPRAKTIJK
Wachtebekesteenweg 29 • Moerbeke
foon 09 346 55 05 & 0475 85 85 11
kristine.de.vriendt @ telenet.be
www.kristinedevriendt.be
Raadpleging op afspraak
Behandeling op praktijkadres of school- & huisbezoek
Vooraf inschrijven voor dagopvang tijdens de
vakanties is noodzakelijk. Dit kan al dan niet in
combinatie met de sportkampen. Aangezien de
plaatsen voor de kinderopvang steeds beperkt zijn
is het aan te raden om de inschrijving tijdig te doen.
Deze inschrijvingsformulieren worden ter beschikking
gesteld via de website en de opvang.
Het huishoudelijk reglement, de registratiefiche en
de kennisneming en akkoordverklaring zijn eveneens
te bekomen via: www.jeugdraad.moerbeke.be
Onderwijs
Secundair onderwijs
GO “De Moerbei”
Hospicestraat 16, Moerbeke
Tel 09 346 82 04 - [email protected]
www.moerbei.be
Volwassenenonderwijs
CVO-secundaire leergangen
Assenedestwg 163, 9060 Zelzate
Vestiging: Bevrijdersstraat 1, Moerbeke
Tel 09 344 73 12 - [email protected]
www.isbo.be
Basisonderwijs
Nuttige contactgegevens
MOE1-29
Gemeentelijke Basisschool “De Vlinderdreef”
Nutsvoorzieningen
BASISSCHOOL DE PALSTER
Crevestraat 27 • Moerbeke • 0498 59 41 52
MOE1-53
www.depalster.be
Hospicestraat 16
9180 Moerbeke
Tel 09 346 82 04
info @ moerbei.be
w w w.moerbei.be
Drongendreef 1, Moerbeke
Tel 09 346 88 34
[email protected]
www.vlinderdreef.be
Vrije Basisschool “De Palster”
Crevestraat 27, Moerbeke
Gsm 0498 59 41 52
Tel 09 346 69 12 - [email protected]
www.depalster.be
Kleuterschool “Het Zonnebloempje”
Kruisstraat 45, Moerbeke
Tel 09 346 92 33 - [email protected]
www.koewacht.be
Blz. 28
Elektriciteit: defecten melden 078 35 35 00
Straatverlichting, defecten:
www.straatlampen.be of 0800 635 35
Ombudsdienst: 0800 6 00 1
[email protected]
Algemeen nummer: 078 35 35 34
De Watergroep: 09 240 91 11 - www.watergroep.be
Gasreuk: 0800 65 0 65
Gasdefecten: 078 35 35 00
B-Post
Opperstraat 20 - Tel.: 022 012 345
ma t/m vr: 09.00 – 12.30 u. + 14.00 – 17.00 u.
za: 09.00 – 12.30 u.
Cultuur & Samenleving
Geneeskundige wachtdienst
HUISARTSEN centraal nummer 1733
Van zaterdagmorgen 8.00 u. tot en met
maandagmorgen 8.00 u. + feestdagen
APOTHEKERS centraal nummer 0900 10 500
www.apotheek.be
TANDARTSEN centraal nummer 09 033 99 69
Enkel op zon- en feestdagen: 9.00 - 19.00 u.
+ zaterdag 14.00 - 19.00 u.
en enkel na telefonische afspraak
www.tandarts.be
Bedrijfsgilde Moerbeke-Wachtebeke
Luc Aper , Groenstraat 2, Moerbeke
09 346 81 64 - [email protected]
Culturele Kring De Moerbei
Kaat De Hooghe, Hospicestraat 16, Moerbeke
09 346 82 04 - [email protected]
www.moerbei.be
Curieus
Kris De Brabander, Heirweg 25D, Moerbeke
0472 46 60 69 - [email protected]
Gezinsbond vzw
Nora Van Renterghem, Plaisantstraat 10, Moerbeke
09 346 91 56 - 0473 46 74 69
[email protected]
[email protected]
Heemkundige Kring
Filip De Block, Prijckestraat 6, Moerbeke
0497 89 04 02
[email protected] - [email protected]
www.heemkunde.moerbeke.be
KVLV
Martine Dieleman, Ooststraat 23a, Moerbeke
0474 66 96 12 - [email protected] www.kvlv.be
Landelijke Gilde
Marc Verwulgen, Dorpvaart 42, Moerbeke
0486 96 90 23 - [email protected]
Oudercomité De Palster
Heidi Roels, Dorpvaart 42, Moerbeke
09 346 59 09 - 0498 93 09 03
[email protected] - www.depalster.be
Oudercomité De Vlinderdreef
Serge De Vliegher, Drongendreef 1, Moerbeke
09 346 88 34 - 0477 31 34 69
[email protected] - www.vlinderdreef.be
Oxfam-Wereldwinkel
Johan De Vleeschauwer, Oostvaart 63, Moerbeke
0497 40 91 90
[email protected] - www.oxfamwereldwinkels.be
Weg w ijsbroc h u re Ed itie 2 014
Blz. 29
Algemene Elektriciteitswerken
Nieuwbouw - Renovatie
Brandbeveiliging
Inbraakbeveiliging
Ventilatiesystemen
LED-verlichting
Domotica - Datawerken
Videofooninstallaties
DEPANNAGES 24/24
Moerwegel 1B - Moerbeke n 0497 30 60 18
[email protected]
Dagelijks verse
belegde broodjes!
Open: Dinsdag tot vrijdag 7u30 - 14u
Zaterdag 10u - 14u
Gesloten op zon- & maandag + feestdagen
Tijdens de schoolvakanties open vanaf 9u
Markt 6 • Moerbeke • 09 356 96 56
FOTOGRAFIE KRISTA DIELEMAN
MOE1-31
Algemeen noodnummer 112
Brandweer en ziekenwagen 100
Politie 101
Rode Kruis 105
Zelfmoordlijn: 1813 - www.zelfmoord1813.be
Brandwondencentrum 02 268 62 00
Antigifcentrum 070 245 245 - www.poisoncentre.be
Aidstelefoon 078 15 15 15
Card Stop 070 344 344
Druglijn 078 15 10 20 - www.druglijn.be
Child Focus 110 - www.childfocus.be
Tele-onthaal 106
Awel 102
Vlaamse Diabetesvereniging 0800 96 333
Vlaamse Kankertelefoon 078 150 151
Vlaamse Infolijn 1700
Anonieme Alcoholisten Vlaanderen 03 239 14 15
www.aavlaanderen.org
Vragen rond geweld-misbruik-kindermishandeling: 1712
MOE1-62
Verenigingen
MOE1-59
Noodnummers
HEIDEWEGEL 39 - MOERBEKE - 09 346 53 90
www.kristadieleman.be
willemsfonds-moerbeke-waas.be
Zangkoor
Greta Creve, Zandberg 46, Moerbeke 09 334 82 71
0486 87 35 02 - [email protected]
Jeugdverenigingen
De Papemutsjes
Verbrugghen Nadine, Moerhofstraat 63, Moerbeke
0477 62 70 72 - [email protected]
www.depapemutsjes.be
De Suikerspin
Verniers Jari
0472 86 25 81 - [email protected]
www.suikerspin.be
Jeugd Rode Kruis
Ignace Mohammad, Acacialaan 30, Moerbeke
0498 21 17 39
Jong-VLD
Thomas Peeters, Hospicestraat 131, Moerbeke
0476 77 75 17 - [email protected]
www.jongvldmoerbeke.be
Kinderatelier “De Speelvogels”
Seppe Celie, Zate 19, Moerbeke
0476 39 29 86 - [email protected]
www.despeelvogels.be
ww w.beautydeparel.be
Vicky Bessemans
Verzorgingen • Massages • Manicure • Pedicure • Make-up • Arrangementen
Steeds welkom op afspraak: Spelonckvaart 34 • Moerbeke • 0478 21 48 82
Blz. 30
KLJ Moerbeke
Arno Dieleman, Pereboomsteenweg 59, Moerbeke
0486 67 70 56 - [email protected]
www.kljmoerbeke.be
Scouts Sint-Antonius
Van Hooste Daan, Oostvaart 13, Moerbeke
0486 14 53 30 - [email protected]
www.scoutsmoerbekewaas.be
Feestcomités
Feestcomité Heiken
Philip Marquenie, Heidestraat 28, Moerbeke
09 346 96 44 - [email protected]
Feestcomité Koudenborm
Claeys Alfons, Heirweg 106, Moerbeke
09 346 69 01 - 0479 67 48 56 - [email protected]
Feestcomité Vaardeken
Benny Antheunis, Heidestraat 52, Moerbeke
09 346 72 65 - 0476 20 17 42
Pereboom Sportief
Frankie Vanhove, Moerwegel 3, Moerbeke
09 346 63 81 - [email protected]
VZW De Bremstraat
Frederic Dierinck, Bremstraat 16, Moerbeke
0499 18 39 68 - [email protected]
www.bremstraat.be
c h u re is
D e z e b ro
s a ti e v a n
e e n re a li
© 2014
MOE1-12
Pupstudio
Myriam Mestiaen, Damstraat 5, Moerbeke
0476 93 87 07 - [email protected]
www.pupstudio.be
Sociaal-Culturele Liberale vrouwen Moerbeke-Waas
Edith Bogaert, Terweststraat 57, Moerbeke
09 346 92 20 - 0472 72 12 72
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.liberalevrouwenmoerbeke.be
Sport en Vermaak
Oswald Adriaensen, Opperstraat 115, Moerbeke
09 346 76 20 - [email protected]
Toneelvereniging De Speelbieten
Frank Van Erum, Dorpvaart 46, Moerbeke
0495 50 43 42 - [email protected]
Toneelvereniging MOP
Marc Verwulgen, Dorpvaart 42, Moerbeke
0486 96 90 23 - [email protected]
Toon en Tine
Bart Mentzij, Weehaagstraat 22, Lokeren
09 328 00 06 - 0499 42 63 22
[email protected] - users.skynet.be/fa339214
Willemsfonds
Rudy Van Megroot, Eikenstraat 20, Moerbeke
0476 48 42 05 - [email protected]
Wij maken tijd voor kwaliteit!
Onderwijsstraat 9 - B-9473 WELLE - Tel 0495 66 72 08
www.uitgeverij-bert.be
FV Sport & Volksvermaak
Frank Van Bauwel, Terwestvaart 52 A, Moerbeke
[email protected]
Seniorenverenigingen
Katholieke Seniorenbond
Gerard Vervaet, Statiestraat 20, Moerbeke
09 346 84 38
LBG
Yvonne Van Hoecke, Dorpvaart 77, Moerbeke
09 346 72 04
Sport en ontspanning
Biljartclub Harmonie
Jan Audenaert, Begonialaan 8, Moerbeke
0478 28 41 61 - [email protected]
Biljartclub Kruisstraat
Maurice De Craecker, Weststraat 17B, Moerbeke
0473 44 13 77 - [email protected]
Bridgeclub ‘t Biedtje Moerbeke
Willy Stevens, Dorpvaart 2, Moerbeke
09 346 91 23 - [email protected]
De Bosbikers
Kurt De Gronckel, Papemutse 6, Moerbeke
0474 27 80 28 - [email protected]
users.pandora.be/bosbikers
Exelsior De Kring
Geffery De Witte, Pannenhuisstraat 18, Stekene
0476 47 37 09 - [email protected]
Hondenschool Filos
Barbara Put, Moerbeke
0477 77 08 29 - [email protected]
www.filos.be
Joggingclub Moerbeke
Rudy Vande Velde, Schoolstraat 11, Wachtebeke
0476 46 83 75 - [email protected]
www.joggingclubmoerbeke.be/
Karabijnclub Dingo
Gustaaf Taeymans, Krokussenlaan 7, Moerbeke
09 346 65 00 - [email protected]
KFC Moerbeke
Andre Dekeyser, Papdijk 16, Moerbeke
0498 90 80 90 - www.kfcm.be
Landelijke Rijvereniging St-Isidoor
Siegfried Stevens, Dorpvaart 2A, Moerbeke
09 326 00 15 - 0495 94 94 88
[email protected]
Mini Moerbeke vzw
Luc Van Den Bossche, Hospicestraat 62, Moerbeke
[email protected]
www.minimoerbeke.be
Ponyclub St-Isidoor
Siegfried Stevens, Dorpvaart 2A, Moerbeke
09 326 00 15 - 0495 94 94 88 - [email protected]
Slovski VZW
Stijn Deschepper, Varenstraat 34, Moerbeke
0486 74 68 86 - [email protected] - www.slovski.be
SWEM-Vrienden
Sofie Van Goethem, Tulpenlaan 12, Moerbeke
[email protected] - www.swem.be
T.C. Moerbeke
Stefaan Luca, Kluisstraat 3, Lokeren
09 335 58 33 - 0473 91 66 03
[email protected]
VC Spectrum vzw
Linda De Wolf, Opperstraat 33, Moerbeke
09 346 82 37 - 0472 61 10 73
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.vcspectrum.be
ZVC ‘t Plein
Dennis Van Brussel, Hospicestraat 18, Moerbeke
0477 85 54 21 - [email protected]
ZVC Wase Vossen
Levi Schniermanni, Dorpvaart 2a, Moerbeke
0494 28 99 36 - [email protected]
www.zvcwasevossen.webs.com
Weg w ijsbroc h u re Ed itie 2 014
Thema-verenigingen
Hobbyclub Hoberlis
BerlindeVercauteren,Wachtebekesteenweg50,Moerbeke
09 346 61 30 - [email protected]
Kerkfabriek
Steven Van Stappen, Lindenplaats 5, Moerbeke
09 346 90 05 - [email protected]
www.kerknet.be/microsite/dekenaat_lokeren
Koninklijke Moerbeekse Vogelvrienden
Hilaire Decraecker, Papdijk 25a, Wachtebeke
09 346 90 17 - 0475 80 12 28
[email protected]
www.vogelvrienden.moerbeke.be
Moerbeekse Aquariumvereniging
Andre De Corte, Heidestraat 57, Moerbeke
09 346 70 66 - 0473 87 87 04
[email protected]
www.moerbeekseaquariumvereniging.be
Moerbeke Polder
Herman Tollenaere, Spelonckvaart 47, Moerbeke
0472 66 66 76 - [email protected]
Nationale Strijdersbond
Jan Snijders, Krokussenlaan 18, Moerbeke
09 346 70 14
Rode Kruis Moerbeke/Wachtebeke
Johan Remorie, Melkerijstraat 39B, Wachtebeke
09 342 91 90 - 0495 79 07 83
[email protected]
moerbeke-wachtebeke.rodekruis.be
Roemenië Comité
Theo Tollenaere, Zandberg 46, Moerbeke
09 334 82 71 - 0486 63 31 68
Supportersclub “Green White”
Jordi Goossens, Heidestraat 28, Moerbeke
09 346 96 44 - [email protected]
Ziekenzorg
Jozef Bonduelle, Sportlaan 7, Moerbeke
09 346 80 19 - [email protected]
Blz. 31
Rubriekenlijst adverteerders *
Advocaat
STRADA LEGALE - WALBRECHT THIERRY Kvb
Afsluitingen
VAN LAERE TOM 6
Algemene schrijnwerkerij
BUYSSE MICHEL 22
CELIE ERIC 9
DERACO 5
PEDRO’S HOUTATELIER 14
RODAN INTERIEUR 20
SMARTINTERIEUR 4
Architecten
JOLIE JOLIE 27
Badkamerrenovatie
HARDENNE 6
J&G RENOVATIEWERKEN 6
B&B
B&B MALPERTUUS 16
Banken
ING KANTOOR MICHILS-ROELS 5
KANTOOR JURGEN VAN DEN BROECK 4
Bedrijfskleding
MAXIMUM IMAGE 1
Begrafenisondernemingen
ROUWCENTRUM BAERT Kab
UITVAARTCENTRUM DE SPOREN 8
Belegde broodjes
HET MOERBEEKS BAGETJE 29
Boekhouding & fiskaliteit
DE MAESSCHALCK PIET (B-FAK) 14
MARTENS JOHAN 2
Blz. 32
Bouwondernemingen
DE MOL NICK 12
VAN GIJSEGEM MARC 7
Brandstoffen
DIRK CLAUWAERT-DEVOS 22
Café’s
T VELDCAFE 18
Centrale verwarming
EECKHOUDT DIRK 10
HARDENNE 6
KEERMAN WILLY Achterkaft
Dakwerken
VAN GIJSEGEM MARC 7
Dierenartsen
DIERENDOKTER DYMFNA 4
DIERENKLINIEK DE BOSDREEF 3
POPPE JEFFREY 11
Diëtisten
LYNN DE MERLIER Kvb
Domotica
ELEKTROTECHNIEK BENNY 7
VAN DE VEN ELECTROTECHNICS 29
Drankenhandel
KOUDENBORM DRINKS 20
Elektriciteitswerken
CARNOY MARIO 12
ELEKTROTECHNIEK BENNY 7
VAN DE VEN ELECTROTECHNICS 29
Escargots
MEETJESHOEVE 16
Fietsen
JOHAN’S FIETSENSHOP 16
Fotografie
DIELEMAN KRISTA 29
Garages
GARAGE COCKHUYT 12
Gas
DIRK CLAUWAERT-DEVOS 22
Gifts & relatiegeschenken
MAXIMUM IMAGE 1
Glaswerken
DERACO 5
Grafisch ontwerp
MAGENTA - EVY MARIN 2
Grondwerken
BENICA 21
DEKEYSER FREDDY & ZONEN 10
VAN LAERE TOM 6
Hengelsport
DE WITTE HENGELSPORT 21
Hobbyvoeders
DE WITTE HENGELSPORT 21
Houthandel
HOUTHANDEL WAASLAND 10
Immo
RIANT IMMO 9
Inox
DE WAELE WIM 22
Interieurarchitecten
JOLIE JOLIE 27
Interieurdecoratie
HOUSE OF COLORS 13
Interieurinrichting
BUYSSE MICHEL 22
CELIE ERIC 9
DERACO 5
PEDRO’S HOUTATELIER 14
RODAN INTERIEUR 20
SMARTINTERIEUR 4
Karweien
BUYSSE MICHEL 22
CARNOY MARIO 12
EECKHOUDT DIRK 10
MOE1-6
MOE1-38
YOERI DICK THUISVERPLEGING
Alle verpleegkundige zorgen zonder remgeld - 7op 7
Referenten Wondzorg - Diabetes
0498 33 13 77
www.yd-thuisverpleging.be
J&G RENOVATIEWERKEN 6
LAUWERS PASCAL 20
Klinkerwerken
BENICA 21
DEKEYSER FREDDY & ZONEN 10
VAN LAERE TOM 6
Kolenhandel
DIRK CLAUWAERT-DEVOS 22
Landbouwmachines
HERSSENS-TOLLENAERE 13
Logopedie
DE VRIENDT KRISTINE 28
LV LOGO (VAN LIMBERGEN LISA) 26
Management & consulting
AGILON 8
Massages
DE PAREL (BESSEMANS VICKY) 30
Metaalconstructies
DE WAELE WIM 22
Natuursteen
MILLIAU PETER 13
RANO NATUURSTEEN 11
Onderwijs
BASISSCHOOL DE PALSTER 28
DE MOERBEI 28
Osteopathie
LYNN DE MERLIER Kvb
Pedicure
FEET CARE - ANN SMET Achterkaft
Pellets
DIRK CLAUWAERT-DEVOS 22
Pleisterwerken
J&G RENOVATIEWERKEN 6
Promotiematerialen
MAXIMUM IMAGE 1
Ramen & deuren
DERACO 5
HOUSE OF COLORS 15
PEDRO’S HOUTATELIER 14
Reclameburo
MAGENTA - EVY MARIN 2
Renovatiewerken
MILLIAU PETER 13
Rouwcentra
ROUWCENTRUM BAERT Kab
UITVAARTCENTRUM DE SPOREN 8
* Alfabetische lijst met paginaverwijzing / Kvb = Kaft vooraan binnenkant / Kab = Kaft achteraan binnenkant
Restaurants
T MOLENHOF 8
Safraankwekerij
MEETJESHOEVE 16
Sanitair
EECKHOUDT DIRK 10
HARDENNE 6
KEERMAN WILLY Achterkaft
Schilder- & decoratiewerken
HOUSE OF COLORS 13
RYCKBOSCH DAVID 23
Schildersbenodigdheden
HUIS COOL 14
Schoonheidsinstituut
DE PAREL (BESSEMANS VICKY) 30
Tankstation
GARAGE COCKHUYT 12
Tractoren
HERSSENS-TOLLENAERE 15
Tuinaanleg & -onderhoud
GROENBURO 27
Verpleging aan huis
THUISVERPLEGING ELS HENDRICKX 1
YOERI DICK THUISVERPLEGING Kab
Verzekeringen
ING KANTOOR MICHILS-ROELS 5
KANTOOR JURGEN VAN DEN BROECK 4
Vloer- & tegelwerken
J&G RENOVATIEWERKEN 6
LAUWERS PASCAL 20
MILLIAU PETER 13
VAN LAERE TOM 6
Waterzuiveringssystemen
DEKEYSER FREDDY & ZONEN 10
Wijnen
VEJAVINO 1
KOUDENBORM DRINKS 20
U w p a r t n e r v o o r a l u w v e r w a r m i n g / ko e l i n g p r o j e c t e n
BVBA
Onze voornaamste troeven:
Ervaring, al meer dan 40 jaar - Vakbekwaam en gemotiveerd
personeelsteam - Service 24u/24u - Tevreden & loyale klanten MOE1-40
Ve r w a r m i n g • Ko e l i n g • Ve n t i l a t i e • E n e r g i e r e c u p e r a t i e
S a n i t a i r • O n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r ke n
Damstraat 206 - MOERBEKE - Tel 09 346 85 57 - [email protected]
Ann Smet
Verwijderen van eelt • Behandelen van kalknagels
Onderhoud van moeilijk te knippen nagels
Behandelen van droge voeten met parafinebad
Gelisch van de teennagels • Ontharen van de onderbenen
MOE1-52
Medisch geschoolde pedicure met 15 jaar ervaring
Opperstraat 41 - Moerbeke • Op afspraak: 09 335 41 01 en 0496 16 76 05
Aangesloten bij Belgische Unie van Podologen en gespecialiseerde voetverzorgers