0722 mei 2014 - Haags Straatnieuws

mei/juni 2014 > Uiterste verkoopdatum: 11 juni 2014 > Jaargang 19 > Vaste verkoopprijs: € 2,- (waarvan € 0,65 naar de verkoper)
#07
Paragnost
Gerard Heutink
over onderstromen
Beatrijs Ritsema
over manieren
op straat
pag 4
Plantenasiel
vangt afgedankt
groen op
pag
Advertentie
Straatnieuws
#072014
De Kessler Stichting zet zich in voor mensen die sociaal
kwetsbaar zijn, in het bijzonder dak- en thuislozen, die opvang
en/of zorg en begeleiding nodig hebben. Ook ambulante hulp is
mogelijk.
De stichting beschikt over meerdere locaties in Den Haag. Al
ruim honderd jaar is de Kessler Stichting een begrip in de regio.
Als gespecialiseerde, professionele instelling stemmen we de
hulp af op de hulpvraag, behoeften en mogelijkheden van de
cliënt.
We hanteren een vernieuwende werkwijze en een motiverende,
activerende benadering, waarbij we de vaardigheden van de
cliënten vergroten, zodat zij beter kunnen functioneren in de
huidige maatschappij. Daarnaast kijken we met belanghebbende
partijen en ketenpartners continu hoe het hulpverleningsaanbod
actueel kan worden gehouden en delen we onze kennis hierover
actief.
Wilt u meer weten over de werkwijze en het
hulpverleningsaanbod van de Kessler Stichting of over de
samenwerkingen, kijk dan op de website of bel het secretariaat
via telefoonnummer 070 8 500 500.
kesslerstichting.nl
@dakloos
070 8 500 500 (24/7 bereikbaar)
> colofon
Straatnieuws wordt verkocht en mede gemaakt
door dak- en thuislozen in Den Haag, Rijswijk,
Rotterdam, Leidschendam-Voorburg, Westland,
Delft, Gouda, Zoetermeer, Wassenaar en de
Bollenstreek.
De verkopers kopen de krant in voor € 1,35 en
verkopen hem op straat voor € 2. Het verschil is
een bijdrage in hun levensonderhoud. U herkent
de Straatnieuwsverkoper aan de witte pas en
het (niet verplichte) rode hesje.
Donaties Giro 7544612
t.n.v. Stichting Haags Straatnieuws, Den Haag.
Oplage 7.450
Adres Redactie Straatnieuws
Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag
Ondersteuning en Rehabilitatie
Telefoon 070 363 1821
Email [email protected]
Website www.haagsstraatnieuws.nl
Advertenties en distributie 070 363 1821
Coördinator Den Haag
Arjen Geut
M 06 1400 7082
E [email protected]
Coördinator Rotterdam
Co van der Hoek
M 06 3366 1165
E [email protected]
Hoofdredacteur Floor de Booys
Redacteur Tanya van der Spek
Eindredactie Judith Eykelenboom
Woonvoorziening
Thuisbegeleiding
Financiële begeleiding
“Straks kan ik weer zelfstandig wonen
in een eigen huisje.”
“Prettig dat onze begeleider in het begin
echt de tijd voor ons nam, wanneer dat
nodig was.”
“Mede dankzij LIMOR
heb ik mijn financiën
weer op orde.”
Medewerkers aan dit nummer:
Dagmar Bosma, Eva Bratanata, Christiaan Donner, Bertus
Gerssen, Henriëtte Guest, Sander Heezen, Suzanne van der
Kerk, Annette van Kester, Brechtje Keulen, Lamelos, Beer
Liedmeier, Diana Mosterd, Ilvy Njiokiktjien, Mylène Siegers,
Suzanne Stam, Mariëtte Storm, Justin Verkijk, Wim Versluis,
Arno van Vugt en Paul Waayers.
Ontwerp en opmaak Marieke de Roo
Coverfoto Suzanne van der Kerk
Druk Wegener Nieuwsdruk Gelderland
Het volgende nummer verschijnt op donderdag 12 juni 2014.
Kijk voor meer informatie op www.limor.nl
inhoud #07
04 REPORTAGE De energie van Den Haag
Op stap met paragnost Gerard Heutink. Hij voelt de energie van
04
diverse plekken in en om Den Haag.
06 Column Justin Brighton
’t NIEUWS ligt op straat Opvang verwarde personen
07 TAXI Lolly’s
08 TREND Plantenasiel
Met haar plantenasiel zorgt Rachelle Klaassen voor een nieuw
thuis voor weesplanten.
08
10 Terug naar de Stad Voordeur
STRAATTEKST Regels zijn regels
11 WERKPLAATS Vishandel De Zeespiegel
12 TIJDSBEELD 1928
15 BAGAGE van hoofdconducteur Els Janssen
16 INTERVIEW Beatrijs Ritsema
Omgangsregels in de openbare ruimte. ‘Benader mensen altijd
vriendelijk en beleefd.’
16
18 GODENSPIJS Kaas- en ansjovisstengels
19 CULTUUR Wim Versluis
Haagse kunstenaar tekent nieuwe rubriek Het Verhaal.
20 brieven
21 CRYPTO Puzzel en win het boek Malawi van Harry en Nasja Berg
22UITGELICHT Agenda en Uittips FietsFest Rotterdam
24 KAASHELD EN POEPHOOFD Superheldenasiel
Het verhaal
3
Straatnieuws
#072014
Straatnieuws
#072014
ruziënde buren? Was de bouwvakker
die jouw huis metselde ernstig uit
balans? Al die negatieve emoties gaan
in de grond zitten, worden als het ware
onthouden. Loopt er een aardstraal
oftewel een negatief krachtveld onder
je huis? Staat je huis op de grond van
een voormalig klooster waar dagelijks
liefdevol werd gebeden of op een plek
waar eens een slagveld vol geweld
en trauma was? Is het gebouwd in
harmonie met de natuur (feng shui)?
En uiteraard: doolt er geen geest rond?
Misschien niet wetenschappelijk bewezen, maar dagelijkse kost voor helderzienden als Gerard Heutink. Heutink,
geboren en getogen Hagenees, is al 33
jaar paragnost. Met zijn gave helpt hij
cliënten bewust worden welk gedrag of
welke ervaringen verband houden met
hun klachten. Heutink werd in de jaren
’80 landelijk bekend door het Veronicaradioprogramma Het zwarte gat. Hij
neemt geesten waar en is uitermate gevoelig voor energieën en onderstromen.
Wanneer twee vriendinnen Den Haag ontvluchten vanwege ‘de negatieve energie’ en een derde hier geen oog dichtdoet als ze komt logeren, ga ik op onderzoek uit. Paragnost Gerard Heutink wijst de weg.
Tekst Tanya van der Spek Foto Suzanne van der Kerk
De onderstroom
van Den Haag
> Hangend over de reling van een
flatgalerij hap ik naar frisse lucht. Licht
in mijn hoofd, weke knieën. Een uur
geleden riep ik nog vrolijk dat ik nergens last van had. Maar in de flat die
ik zojuist heb bezocht met paragnost
Gerard Heutink (64) is het duidelijk
niet pluis. “Kom”, zegt hij. “Ik wil weg,
ik heb hoofdpijn gekregen.” Volgens
hem reikt de nare sfeer verder dan
deze woning en gaat het om de hele
nieuwbouwwijk Wateringse Veld. Met
Gerard bezoek ik nog twee locaties om
de verschillende energieën te voelen:
de Haagse binnenstad en het kerkdorpje
’t Woudt.
Bergkristal
Alles op aarde bestaat uit energie,
trillende moleculen. Een baksteen heeft
een lagere trilling dan een bergkristal.
Dat wil zeggen: de moleculen van de
baksteen trillen trager. Als je spirituele boeken en websites moet geloven,
wordt de energie van een bepaalde
plek, bijvoorbeeld je huis, door allerlei
factoren beïnvloed. Waren de vorige
bewoners ongelukkig? Heb je vaak
Grote Markt
“Ik voel hier alleen maar haast, haast,
haast”, zegt Gerard als we op de Grote
Markt van Den Haag staan. “De gezelligheid van vroeger is weg, ik kom hier
niet graag nu. Mensen communiceren
niet meer echt, ze zijn gestrest en
bezig met hun telefoon en laptop.” Dat
mensen langs elkaar heen kijken en
met velen bij elkaar leven, is nog niet
het ergste. Wat Gerard zorgen baart,
is de straling van mobiele telefonie
en draadloos internet. We wisten al
dat elektromagnetische straling te
maken kan hebben met de bijensterfte,
maar Gerard zegt: “Die straling zorgt
ervoor dat narigheid uit het verleden
die in de grond zit, omhoog komt en
voelbaar is.” Via de Schoolstraat lopen we richting de tweehonderd jaar
oude drogisterij Van der Gaag aan de
Dagelijkse Groenmarkt. Luidruchtige
vrachtwagens willen aan ons voorbij.
Gerard wijst op de chagrijnige gezichten overal. Welke energie voelt hij?
“Onrust en angst. Anderen voelen het
niet, maar voor mij is het alsof de aarde
beweegt en alsof er een druk vanuit de
grond naar boven komt.” Heutink neemt
ook soldaten waar uit vroeger tijden.
Vanwaar de angst en onrust? “Omdat er
gefolterd is in de ondergrondse vluchtgangen tussen het Binnenhof en de
Grote Kerk. Gevangenen zijn gedood.”
Catacomben
De Straatnieuws-fotografe vertelt hoe
vrienden 's nachts na hun werk in
restaurant Catacomben onder het oude
stadhuis onverklaarbare geluiden van
reportage de energie van den haag
kettingen hoorden. Ik sta open voor
deze theorieën maar voel zelf geen nare
energie. De eigenaar van de drogisterij
ook niet, zegt hij. En de mensen op de
Grote Markt? Een sociaal werkster (58):
“Hier voel ik niets specifieks, maar ik
kan wel zeggen dat de allochtonen met
wie ik werk in Den Haag meer angst
en stress voelen door het verhardende
politieke klimaat.” Ferdinand (47) noemt
de energie ‘gemoedelijk’. Energie is zijn
hobby: op zijn arm staat een tattoo van
een schema hoe je gratis energie opwekt van uitvinder Nicola Tesla (18561943). Zijn vriend Joost (50): “Den Haag
is een gezellig dorp.” Querido (22) voelt
verschil tussen de Grote Markt en het
Plein, vlakbij het Binnenhof. “Het Plein
vermijd ik. Stoot je een biertje om, heb
je ruzie. Hier is het: ‘Geeft niks, ik haal
nieuw, wil je ook?’”
Sfeer
Waarom heeft de één wel last van een
energie en een ander niet? Drie vriendinnen van mij hebben Den Haag de
rug toegekeerd. Barbara (43) verhuisde
naar Breda toen ze van baan veranderde. “Ik ben in Den Haag geboren
en getogen maar durfde ’s avonds de
straat niet meer op. Er is agressie in
het verkeer. In Breda durf ik ‘s nachts
over straat, het is gemoedelijk. Mensen
begroeten je en zijn hulpvaardig. Ooit
kwam ik thuis uit een Belgisch gebied
met een hoge trilling, ik voelde duidelijk de zwaarte toen ik Den Haag
binnenreed.” Ilse (39) is terug naar haar
roots in Groningen. “Ik kwam naar Den
Haag voor de liefde, maar heb er nooit
kunnen aarden. De sfeer is chaotisch.
Snerpend zou ik het noemen.” Bianca
(38) woont in Brabant en slaapt slecht
als ze in Den Haag logeert. “De energie
voelt onrustig. Het is dichtbevolkt,
mensen zijn assertief – op het agressieve af. De huizen zijn lukraak neergezet, het heeft niets natuurlijks, zoals
in bijvoorbeeld Amsterdam waar je nog
een vorm ziet met de ronde grachten.
Den Haag kent veel politiek gesteggel
en tribunalen, er is geen harmonie.
Mensen en media versterken dat. Je
voelt ontevredenheid.”
Rouw
Waarom voel ik die energie niet?
Gerard: “De één is er gevoeliger voor
dan de ander, maar velen sluiten
zich ook af.” Het kan ook zijn dat je
eigen energie past bij de energie van
je omgeving. Ben jij uit balans, door
bijvoorbeeld rouw of depressie, dan voel
je je thuis op een plek met een lagere,
zwaardere energie. Volgens Gerard is
het dus geen toeval dat mensen met
problemen, die dakloos of verslaafd
zijn, samenkomen in de Schoolstraat bij
het Aandachtscentrum. Een omgeving
waar volgens hem marteltrauma's in
de grond zitten. “Andere mensen lopen
liever aan deze straat voorbij.” Wat
veroorzaakt nou het voelen van energieën? Niet de trilling van moleculen,
zegt Gerard, maar fluïde, magnetische
uitstraling in de grond. “Het kan negatief of positief zijn. Een breuklijn in de
aarde die water kruist, wordt negatief:
een aardstraal. Katten vinden het
heerlijk, die gaan daar juíst liggen. Een
paragnost voelt dit altijd, wie er niet
gevoelig voor is, niet.” Een plek boven
een leylijn (energiebaan in de grond)
voelt juist goed. Hoewel aardstralen
en leylijnen realiteit zijn in de spirituele wereld, twijfelen wetenschappers
over het bestaan. Gerard vertelt over
vroeger tijden. “Toen de mens nog in
eenheid leefde met de natuur, keek een
druïde, heilige of medicijnman voordat
ergens gebouwd werd of de plaats goed
was. Of als een kudde schapen lang
op één plaats verbleef, bleek dat een
krachtplaats met hoge trilling. Daar
werden kerken gebouwd, van oost naar
west. Huizen van noord naar zuid.
Tegenwoordig wordt overal zomaar
gebouwd.”
Gruwelijk verleden
Na de Haagse binnenstad bezoeken we
een cliënte van Gerard in de Haagse
nieuwbouwwijk Wateringse Veld. In
de auto keuvelen we gezellig over
Gerard's manier van ontladen: liedjes
schrijven. De hele dag maakt Gerard
grapjes en treffende opmerkingen over
mij, de fotografe of een voorbijganger.
Als helderziende blijft de informatie
blijkbaar binnenkomen. Op de plaats
van bestemming is de rust weg. “Ik
voel stress, het is raar hier, het voelt
eng”, zegt Gerard. Hij wijst naar de vier
replica’s van Romeinse mijlpalen die
hier zijn opgegraven en volgens hem
herinneren aan een gruwelijk verleden.
Zijn cliënte woont hier kort en voelt
zich onprettig. Haar tienerdochter is
hier onhandelbaar geworden, heeft
nachtmerries en ziet geesten. De onderburen ruziën veel. Onlangs hoorde
de bewoonster dat haar flat lang heeft
leeggestaan en dat er een tienermeisje
zelfmoord heeft gepleegd. Buiten roep
ik vrolijk dat ik niets voel, maar in de
verder gezellig ingerichte woonkamer
krijg ook ik het langzaam benauwd.
Gerard bevestigt: “Alsof je strot wordt
dichtgeknepen.” Zijn kompas weigert
en blijft wiebelen als hij checkt of haar
bed goed staat (hoofd naar het noorden,
voeten naar het zuiden). Gerard advi-
5
seert zilverfolie onder het matras, tegen
een eventuele aardstraal. Hij wimpelt
telefonisch een potentiële cliënt af. “Een
psychiatrische vrouw, geen toeval dat
ze belt nu we hier zijn.” En dan gaan
we naar de kamer van de dochter, waar
de zelfmoord heeft plaatsgevonden.
De muren zijn donkerpaars geverfd.
Intuïtief blijf ik op de drempel staan.
Als de bewoonster zegt dat de lamp
laatst spontaan naar beneden kwam,
krijg ik kippenvel. Gerard adviseert het
huis met salie of wierrook te reinigen,
de donkerpaarse muren te witten en
zodra het kan, te verhuizen.
Kikkers
Ik ben blij als ik buiten sta. Gerard:
“Ze hadden hier nooit zomaar mogen
gaan bouwen. Alle huizen staan op
een enorm slagveld van de Romeinen.
Hier zijn duizenden mensen een gruwelijke dood gestorven.” Wateringse
Veld maakt juist reclame met haar
Romeinse historie. “Vroeger was dit
allemaal moeras, als kind kwam ik
kikkers vangen. Weet je waarom hier?
‘In de gangen
onder de grond is
gemarteld’
Ze waren trager dan elders.” Gerard
is moe. Hij wil graag bijkomen in het
kleinste dorpje van Nederland: 't Woudt,
tussen Den Hoorn en De Lier. Er wonen
slechts veertig mensen, het is er één
en al natuur. Duidelijk een plek met
hoge trilling. We ploffen neer bij café
De Hooiberg en slaken een zucht van
verlichting. Alsof je na een donkere, benauwde gang weer lucht en licht vindt.
De ontspannen mensen raken spontaan
met elkaar aan de praat en maken
grapjes. Ineens weet ik zeker dat
Gerard een uitsmijter gaat bestellen. En
ja, even later bestelt hij die inderdaad.
Jeetje, lees ik nu zijn gedachten of hij de
mijne?
6
column justin
't nieuws ligt op straat
Straatnieuws
#072014
taxi
Straatnieuws
#072014
7
> In de taxi met Arno van Vugt. Verhalen van bijzondere ritten in Den Haag.
Bekijkt ’t,
met Justin.
foto Roos Koole
Bekende Hagenaar
Justin Verkijk deelt
zijn eigenzinnige kijk
op het leven.
Brighton
Als klein jongetje droomde ik er al van,
en nu gaat het toch echt gebeuren. Ik
ga met drie bands naar het buitenland;
Brighton in Engeland om precies te zijn.
Oké, ik speel in geen van de drie acts,
maar dat maakt voor het verhaal niet uit.
Een paar jaar geleden heb ik wel een keer
gitaarles gehad. Ik bakte er geen reet
van. Een van mijn slechtste eigenschappen
is ongeduld. Ik wil vooral alles meteen
goed kunnen. Gitaarspelen kun je dan
maar beter schrappen van je hobbylijst.
Surfen trouwens ook, daar heb ik ook nog
een mooi verhaal over, maar dat vertel
ik je wel een andere keer. Ik mag mee
met Taymir, Gartmalen en Generate naar
Brighton om één en ander vast te leggen.
Interviews met de artiesten, fotootje
hier, verslagje daar, je kent het wel. Ook
nog eens op kosten van de gemeente
Den Haag, kan niet beter toch? Alle drie
de acts spelen op The Great Escape, een
showcasefestival, te vergelijken met
Eurosonic/Noorderslag in Groningen.
Optredens van opkomende bands die hun
beste beentje voorzetten om zichzelf in
de kijker te spelen. Het publiek bestaat
namelijk grotendeels uit platenmaatschappijen, agenten, programmeurs en bookers
die op zoek zijn naar toffe bands voor hun
feest of festival. Ik vind het te gek dat
onze gemeente dit project stimuleert. Het
kan namelijk nét dat ene zetje zijn dat
een act nodig heeft om door te breken in
het buitenland. Vorig jaar was Soul Sister
Dance Revolution één van de gelukkigen
om af te reizen naar Brighton, en hielden
daar mooi een aantal optredens aan over
als voorprogramma van de Amerikaanse
groep Imagine Dragons. Zo snel kan het
gaan dus. Wie weet word ik wel ontdekt
als interviewer. Dat zou toch wat zijn.
Eerst maar eens kijken of ze daar een
daklozenkrant hebben.
Justin
Opvang verwarde personen bij
politiebureau
Voor Syrië van Rotterdam
naar Den Haag
Sinds begin mei biedt GGZ-instelling Parnassia Groep opvang aan
verwarde personen op het hoofdbureau van politie. Doel van deze
‘Opvang Verwarde Personen’ (OVP) is dat de personen zo snel
mogelijk passende zorg krijgen. 24 uur per dag zijn medewerkers
aanwezig die meteen kunnen beoordelen en doorverwijzen. Uit
een succesvol proefproject bleek dat 89 procent van de verwarde
personen direct kon worden doorgeplaatst, tegenover 10 procent
die doorstroomde zonder deze opvang. Een bijkomend voordeel
is meer veiligheid op straat omdat de politie zich meer op haar
kerntaken kan richten. Ook kan GGZ Reclassering Palier sneller
in gesprek met verwarde verdachten en zo in een vroeg stadium
het Openbaar Ministerie adviseren over de afdoening van de
strafzaak.
Van 29 op 30 mei lopen honderden mensen
van Rotterdam naar Den Haag in de Nacht van
de Vluchteling. Dit jaar gaat de opbrengt naar
noodhulp aan Syrische vluchtelingen. Naast de 40
km lange wandeltocht, worden in heel Nederland
ook tal van sponsoracties georganiseerd. Zo
brengt Stichting Haagse Passie op 29 mei een
eenmalige opvoering van het Stabat Mater
van Pergolesi in de Paradijskerk in Rotterdam.
De klanken van dit klassieke stuk worden
ondersteund door een projectie van beelden uit
Syrië. Tickets kosten 20 euro, waarvan Stichting
Vluchteling de helft inzamelt voor Syrië.
Ik heb een bijzondere baan. Aan het begin van mijn dienst weet ik nooit waar
ik heen zal gaan, wie ik zal vervoeren
of met wat voor cadeaus ik 's nachts zal
thuiskomen. In mijn nog maar prille carrière als taxichauffeur heb ik al een aantal absurde geschenken van mijn klanten
mogen ontvangen.
tekst Arno van Vugt foto Suzanne van der Kerk
Mobiele kledingwinkel in Zoetermeer
Lolly’s
Zoetermeer heeft een mobiele
kledingwinkel. Het Leger des Heils
rijdt met een opgeknapte SRVwagen vol tweedehandskleding langs
verschillende wijken waar mensen
deze hulp goed kunnen gebruiken.
Het Leger des Heils vroeg enkele
lokale ondernemers om een oude SRVwagen helemaal op te knappen. Ferry
Lamboo, Willem Heijboer en Joost den
Elzen sloegen de handen ineen om
deze klus met een minimaal budget te
klaren. Met de steun van AKZO Nobel
Sikkens en 3M voor de levering
van materialen, zijn ze daar met
200 uur werken in geslaagd. Ook
betekende dit project een goede
leerschool voor de leerlingen
van de ondernemers die de kans
kregen om mee te werken aan dit
mooi staaltje MVO.
> Zo werd ik een keer diep in de nacht
door een Surinaamse man op het Plein
aangehouden. Hij had een grote witte
emmer bij zich. Pas toen hij afgerekend had en ik de kofferbak voor hem
opende, vroeg ik wat er in de emmer
zat. “Lolly’s,” antwoordde de man. “Heb
je kinderen?” Ik knikte. Zonder iets te
vragen, haalde hij de deksel van de
emmer en kieperde hem in de kofferbak
leeg, waarna hij vriendelijk gedag zei
en zijn woning inging. Mijn zoon heeft
de lolly’s later geteld. Het waren er 494
en ze zijn inmiddels allemaal op. Een
ander geschenk kreeg ik op een doordeweekse avond. De centrale stuurde me
naar Parnassia op de Monsterseweg. Ik
belde een paar keer aan maar niemand
deed open. Toen ik bijna weg wilde
rijden, kwam er een vrouw naar buiten.
Ze droeg een ochtendjas, had een warrig kapsel en duwde een kinderwagen
voor zich uit. “Meneer komt zo,” zei
ze. “En deze kinderwagen is van hem.
Zou u hem alvast in de auto kunnen
leggen?” Terwijl de vrouw weer naar
binnen ging, stopte ik het ding in mijn
kofferbak en wachtte ik op mijn klant.
Het was een bij Parnassia werkzame
psychiater. In de Speenkruidstraat
rekende hij af. Ik gaf hem zijn kinderwagen. “Wat moet ik hiermee?” vroeg
hij me stomverbaasd. “Ik heb helemaal
geen kinderen!” De volgende dag heb ik
de kinderwagen maar naar een kringloopwinkel gebracht.
Gevaarlijke gek
Een andere keer wilde ik een patatje
bestellen op de Laan toen een man in
trainingspak voordrong. “Volgens mij
was ik aan de beurt,” zei ik bescheiden. De man draaide zich om en keek
me met grote ogen aan. “Het is mijn
beurt en jij moet godverdomme je bek
houden,” schreeuwde hij op zijn Haags.
Omdat het overduidelijk was dat ik
met een gevaarlijke gek te maken had,
verliet ik direct de snackbar en besloot
ik wat krentenbollen bij het tankstation
te halen. Toen ik weer naar buiten
liep, stond dezelfde man – met een
plastic tas vol snacks - bij mijn taxi te
wachten. “Dus eerst dring je voor en
dan moet ik je ook nog naar huis brengen?” zei ik glimlachend om het ijs te
breken. Hij keek me een paar seconden
nadenkend aan. “Heet jij Arno?” vroeg
hij. Ik knikte verbaasd. “Dan heb ik al
eens bij je in de taxi gezeten. We hebben toen onwijs gezellig zitten ouwe-
‘Hij legde een broodje kroket naast de
versnellingspook’
hoeren, ik herken je nu pas. Sorry voor
daarnet gozer, dat had ik niet moeten
doen.” Hoewel ik me niets van onze
ontmoeting kon herinneren, opende ik
gerustgesteld de deur. De man stapte
in en legde een broodje kroket naast de
versnellingspook.
Bamischijf
“Alsjeblieft, om het goed te maken,” zei
hij schuldbewust. Ook onderweg bood
hij onafgebroken zijn excuus aan. Na
elke verontschuldiging gaf hij me ongevraagd iets te eten. In Rijswijk aangekomen was zijn tas – op een bamischijf
na – leeg. “Weet je wat?” zei hij voordat
hij uitstapte. “Neem deze ook maar. Ik
had niet zo raar moeten doen, af en toe
spoor ik gewoon niet.” De man liet me
verbouwereerd achter. Terwijl ik een
hap van de bamischijf nam, keek ik om
me heen. Naast de versnellingspook lag
een broodje kroket, op de passagiersstoel een patat pinda, in het handschoenenkastje een frikandel speciaal en op
het dashboard een bereklauw.
8
trend plantenasiel
9
Straatnieuws
#072014
t
k
k
n
a
e
G g
ro en
het huis. Van mensen die gaan samenwonen, een kind krijgen, of naar een
verzorgingstehuis moeten bijvoorbeeld.
Nu ben ik dus niet veel meer bezig met
opknappen van planten, maar zorg ik
ervoor dat oude en bijzondere planten
een nieuw huis krijgen. Zo gaat het
om de liefde voor een plant – mensen
reizen met een busje of auto naar een
andere stad om daar een plant op te
halen, sturen me foto’s – omdat ze het
belangrijk vinden dat die plant goed
wordt verzorgd. Ze vinden het niet erg
dat die een beetje scheef is gegroeid, of
een keer half dood is gegaan en weer
tot leven is gekomen.”
Met haar Plantenasiel zorgt Rachelle Klaassen ervoor dat
planten die niet meer thuis kunnen blijven een nieuw onderkomen vinden. ‘Hoe deze nou zo vreemd heeft kunnen
groeien, snap ik ook niet.’
Tekst Brechtje Keulen Foto Rachelle Sander Heezen Foto's planten Rachelle Klaassen
> Het begon met een palm waarvan de
bladeren boven een vuilniscontainer
uit staken. Een afgedankte kamerplant,
nog helemaal gezond en mooi, en
zomaar aan de straat gezet. Rachelle
Klaassen fietste erlangs, keerde om,
haalde de plant uit de afvalbak en
nam hem in het mandje voorop haar
fiets mee naar huis. “Een supergezonde
palm! Ik dacht echt: waarom gooit
iemand deze weg?” En toen was het
idee voor het Plantenasiel geboren. Als
Rachelle een kamerplant op de stoep of
bij het vuilnis zag staan, nam ze hem
mee naar huis, probeerde ze de plant
weer op te lappen en er een nieuw thuis
voor te vinden.Het duurde niet lang of
mensen begonnen het Plantenasiel ook
te bellen. Of ze hun plant misschien
mochten komen brengen? Binnen de
kortste keren stond Rachelles huis
helemaal vol met planten. “Afgelopen
zomer had ik honderd planten. De hele
vloer stond vol, en dat was niet handig,
want als ik bij de achterste plant moest
komen, moest ik overal tussendoor.
Op een gegeven moment bedacht ik
dat ik er niet altijd zelf tussen hoef te
zitten. Mensen vinden het heel leuk
om bij elkaar planten op te gaan halen,
en ik vind het leuk dat zij dan ook dat
avontuur beleven. Dus nu heb ik thuis
vooral nog mijn eigen planten.”
Die eigen planten staan verspreid over
de woonkamer van Rachelles nieuwe
huis. In een klein potje ligt één piepklein blaadje op de aarde. Een stekje
van een vetplant. Op een kastje staat
een cactus met twee lange armen die
met een touwtje zijn opgebonden, als
een drenkeling die om hulp zwaait. Op
een krukje bij het raam staat een grotere plant, met een vierhoekige stengel
en dik blad. “Die heb ik geadopteerd van
een mevrouw uit Rotterdam,” vertelt ze.
“Als hij groeit, spuugt hij zaadjes uit.
Na een tijdje groeit er dan in een ander
potje ineens weer zo’n plantje. Zo mooi!
Het schijnt dat ze echt hard schieten.
Dat je de zaadjes door de kamer kunt
horen knetteren.”
Cactussen
Het eerste telefoontje voor het
Plantenasiel kwam van een meisje
wiens oma was overleden. “Zij zat nu
met heel veel vreemde cactussen, en ze
wist echt niet wat ze ermee aan moest.
Ze verontschuldigde zich helemaal: als
je het niet wil is het ook goed. Of misschien één of twee? Maar ik dacht: dit
is zó vet! Hoe kom je anders aan zulke
oude cactussen?”
“Het waren er een stuk of vijftien.
Sommige hadden van die lange armen,
waarvan dan het eerste stuk al grijs en
dood was, maar waar nog een groen
puntje aan zat. Er waren er ook bij die
heel stekelig waren, met van die oude
aarde in hun pot. Het was wel vies,
maar ook heel mooi. Er zijn planten die
je bijna kunt zien groeien. Dan komt
er een knopje aan, dan een blad. Maar
bij cactussen lijkt het of ze stilstaan.
Tussen zo’n dood stukje en het groene
puntje kan wel twintig jaar zitten. Het
zijn stille planten.”
De cactussen waren een uitdaging.
Want hoe merk je aan een stille plant
of die zich beter of minder goed voelt?
Bijna verontschuldigend zegt Rachelle:
“Soms wist ik het echt niet. Ik wist niet
waar ze wilden staan. Sommige hadden
misschien wel vijftig jaar in het raamkozijn van die mevrouw gestaan. Dan
worden ze ineens verhuisd naar een
ander huis, en vervolgens door mij ook
nog eens verplaatst. Dat kan eigenlijk
niet. Met zulke oude planten moet je
heel voorzichtig doen. Het was zo moeilijk! Ze reageren bijna niet, dus je weet
ook niet of je het goed doet. Dan kun je
nog zulke goede intenties hebben en er
goed voor willen zorgen, maar dan kan
het zijn dat ze toch dood gaan.”
Eigenaardige planten
“Eén van de opvallendste planten die
ik mee naar huis heb genomen, was
een heel grote plant die aan het einde
van de Westerstraat in Amsterdam
stond. Hij had van die dunne stengels
en lange bladeren en stond zonder pot
tegen een lantarenpaal aangeleund.
Heel zielig. Hij was enorm, maar ik heb
hem toch in mijn mandje gedaan. Hij
hing helemaal over me heen toen ik
wegfietste. En toen riep iemand uit een
raam: “fantastisch dat je dit doet!” Die
plant was zo bizar gegroeid dat ik ging
denken: waar heeft ‘ie gestaan? En hoe
hebben mensen voor hem gezorgd dat
hij zó is geworden? Hij had een veel te
klein potje gehad, want hij had alleen
nog maar wortels, helemaal geen aarde
meer. En hij was helemaal in elkaar
gekronkeld. Als een plant gewoon de
ruimte heeft gaat hij niet eerst omhoog
en dan weer omlaag en opzij. Deze
stengels waren helemaal door elkaar
gekruld. Het was bijna een wezen. Er
zat zo veel leven in, zo veel beweging,
zo veel verhalen. Dat vind ik mooi aan
het Plantenasiel: het zijn geen planten
die je overal kunt kopen. Het zijn planten met een eigen verhaal.
“Ik vind planten meestal niet zielig. Ik
vind ze mooi, eigenaardig of fascinerend. In de winkel zien ze er allemaal
hetzelfde uit, maar als je ze dan op
verschillende plekken neerzet, worden
het ook heel verschillende planten.
Als je ze los laat, groeien ze allemaal
anders. Het Plantenasiel begon wel met
verwaarloosde planten, maar nu krijg
ik juist ook vaak bericht van mensen
die zó goed voor hun plant gezorgd hebben dat hij te groot geworden is voor
Plant adopteren?
Het aanbod van Het Plantenasiel staat op Facebook.
(facebook.com/plantenasiel) Maar omdat Rachelle
zich kan voorstellen dat niet iedereen Facebook heeft,
mogen mensen altijd mailen met een vraag: [email protected] Ze heeft nu ook een plek
waar ze grote hoeveelheden planten kan opslaan, dus
als mensen véél planten kwijt moeten, kan dat ook.
Oude planten
“Ik krijg soms telefoontjes van oudere
mensen die hun planten willen afstaan.
Soms ga ik dan op bezoek, en dan
vertellen ze me waar de plant vandaan
komt, waarom ze er vanaf willen, en
dan volgt al snel hun hele levensverhaal. Dat vind ik echt heel leuk. Laatst
was ik nog bij een mevrouw die van
haar planten af moest omdat ze iets
aan haar heup had. Daardoor had haar
bed in de kamer gestaan, en als het nog
een keer zou gebeuren, was het niet
handig dat die plant daar dan stond.
Eigenlijk was ze al haar spullen al een
beetje aan het weggeven. Als ze dood
zou gaan, hoefde niet iemand anders
daarvoor te zorgen. Het schilderij en het
kastje had ze al aan haar kleinzoon beloofd. Door zo’n verhaal krijgt een plant
veel meer waarde. Het is een plant met
een identiteit, die uit een huis komt
waar van alles is gebeurd. Ik denk dat
mensen ook beter voor een plant zorgen
als ze het verhaal erachter kennen.”
“Ik hou eigenlijk van allerlei verschillende manieren om verhalen te vertellen. Ik werk nu aan een boek over de
planten van een mevrouw waarvan ik
honderd planten heb gekregen. Maar ik
wil ook dj worden: ik zoek muziek bij
elkaar en dan wil ik een verhaal vertellen door dat op een bepaalde manier
te mixen. En ik ben bezig met een idee
voor een tv-serie. Het Plantenasiel
gaat ook over verhalen, over avontuur
en experiment, en dan kijken wat er
gebeurt. Het is niet zwaar en moeilijk.
Ik heb laatst ook een stukje van een
cactus afgeknipt, gewoon om te kijken
of er dan twee armpjes terug zouden
groeien.”
Rachelle pakt een cactusje in de vorm
van een molen met vier wieken van
een plank. Uit de afgeknipte arm begint
nu een donzig nieuw stukje cactus te
groeien. “Kijk nou,” zegt ze. “Dat witte
pluisje!”
10
column
straattekst
Straatnieuws
#072014
Straatnieuws
#072014
werkplaats vishandel de zeespiegel
11
> Sleutelen, schaven, (bij)spijkeren. In deze rubriek bezoeken Paul Waayers en Bertus Gerssen werkplaatsen waar oude ambachten herleven.
Als er ergens uitbundig veel nationaliteiten bij elkaar komen, dan is het wel bij
vishandel De Zeespiegel in de Boekhorststraat. Daarnaast topkwaliteit vis in vele
soorten en maten. De grote constante: Haagse humor met Marokkaanse tongval.
tekst Paul Waayers foto’s Bertus Gerssen
Terug naar de stad
Verhalen van een ex-vinexwijkbewoonster
Haagse vis,
Marokkaanse
tongval
In de prehistorie tekenden onze voorouders op rotsen en
in grotten; de moderne mens laat boodschappen achter
op muren, stoeptegels en wc-deuren. Fotograaf Mylène
Siegers legt de meest bijzondere stadse straatteksten vast.
Voordeur
Een voordeur in het uitgaansgebied
van een grote stad, is iets heel anders
dan een voordeur in een Vinex-wijk.
In mijn oude buurtje maakte ik, net
als iedereen, eens in de zoveel tijd
mijn voordeur schoon. Toen ik net in
de binnenstad woonde, viel me op hoe
smerig de voordeur was. Maar toen ik
met mijn emmertje met sop midden
tussen de winkelende mensen stond,
voelde het toch een beetje raar. Mensen
keken me aan alsof ik iets illegaals
deed. Maar de eigenaar van een
kledingwinkel tegenover, zag het goede
ervan in. En stak zijn duim omhoog.
Een stadse voordeur blijft minder lang
fris. Laatst kwam ik thuis en zag ik een
verse roggel op mijn voordeur zitten.
Groenig slijm dat heel langzaam naar
beneden droop… Gatver! Mijn eerste
reactie was gauw de deur dicht en doen
alsof ik het niet had gezien. Maar ja,
ik moest die dag de deur ook weer uit.
Dus ik pakte de keukenrol en ging de
klodder te lijf.
Er staan ook regelmatig mensen voor
mijn deur. Ze wachten op iemand
of staan zomaar te staan. Niemand
verwacht dat er mensen boven winkels
wonen. Dus als ik met twee volle
boodschappentassen naar mijn voordeur
loop, gaan mensen niet automatisch
opzij. Laatst stond – met zijn rug naar
mij toe – er een meneer met een fiets
voor mijn deur. Ook toen ik mij in
bochten wrong om langs hem heen de
sleutel in het slot te steken, bleef hij
stoïcijns staan. ‘Waarom gaat u niet
opzij, u ziet toch dat ik erlangs wil?’
vroeg ik enigszins geërgerd. Pas toen hij
zich omdraaide en me aankeek, begreep
ik dat deze situatie een andere aanpak
vergde. Eerst moest ik mijn best doen
om niet in lachen uit te barsten. De man
had twee jampotbrillen over elkaar op
zijn neus. Hij keek er zelf doodserieus
bij. ‘Waarom heeft u twee brillen
tegelijk op?’, vroeg ik. Hij zuchtte diep.
Domme vraag. ‘Nogal logisch mevrouw,
één voor veraf en één voor dichtbij’.
Ik knikte alsof het volkomen voor de
hand lag. Daarna ging hij opzij. Eenmaal
binnen, kreeg ik alsnog de slappe lach.
Waar: Bibliotheek Nieuw Waldeck
Tijdstip: 11:31 uur
Datum: 23 april 2014
Lees de regels en houd je eraan! Het zijn er nogal wat…. Gelukkig is er ook aandacht voor de homo ludens in de Bibliotheek.
Wilt u reageren op deze straattekst of andere straatteksten onder de aandacht brengen, mail [email protected]
> Vis is een vak apart. Dat weet Ben
Sanhaji al zo’n 35 jaar. Wat hij ook
nog weet, is zijn ijselijke aankomst
als 14-jarig Marokkaans jochie in
Nederland. Ben: “Ik weet zelfs nog
de datum: 29 januari 1980. Vanuit
een warm dorpje uit het Riffgebergte
kwam ik in een besneeuwd Nederland.
Sneeuw! Dat had ik nog nooit gezien!
En koud, man! Ik wilde gelijk weer
terug, maar ik ben toch gebleven en
begonnen in de vis bij rederij Roeleveld.
Eerst in de pakhuizen waar ik onder
andere het fileren leerde, daarna meewerken in de winkel en weer wat later
voer ik mee op het schip. Geweldig was
dat. De vrijheid, de zee en de gezelligheid aan boord. Ik werd volledig
opgenomen in de Duindorpse gemeenschap, ongeacht mijn Marokkaanse
achtergrond. Alleen in de winkel van
Roeleveld wilde een enkeling niet door
mij geholpen worden vanwege die
achtergrond. Maar ja, als je door de rest
van Duindorp wel gewaardeerd wordt,
kunnen ook zij uiteindelijk niet meer
om je heen.” Ben komt uit een familie
‘Ik wil die kabeljauw
per se zien en voelen’
van keiharde werkers en mede daardoor succesvolle ondernemers. Op 8
januari 2000 opende hij zijn eigen zaak:
De Zeespiegel op Boekhorststraat 38b.
In 2008 werd De Zeespiegel ingrijpend
verbouwd tot de fonkelaantrekkelijke
winkel die het nu is. Ben: “Vis is een
ambacht, dat je leert door, zoals ik
gedaan heb, alle facetten te doorlopen.
Zet een bak met schollen onder mijn
neus en ik weet gelijk of het A-, B-, of
C-kwaliteit is. Bij A-kwaliteit is de vis
heel stevig en bij wijze van spreken
nog niet fileerbaar. Die kan je dan nog
vijf dagen goed houden. Maar als een
kist vier weken bij iemand anders heeft
gestaan, heb je één bak onverkoopbare
glibberigheid. En je kan natuurlijk
lukraak filet inkopen en doorverkopen,
maar ik wil per se die kabeljauw zien
en voelen. Ik volg de vis die ik inkoop
dan ook vanaf het schip tot aan mijn
toonbankvitrine. Met mijn werkwijze
moet ik alles zelf doen en dat vind ik
tegelijkertijd ook het mooie. Heb ik
de kabeljauw eenmaal ingekocht, dan
ga ik ‘m fileren en weet ik wat voor
scherpe prijs ik kan vragen. Want er is
natuurlijk veel concurrentie.”
Broodje haring met mosterd
Snelheid, kwaliteit en met iedereen om
kunnen gaan; die combinatie is volgens
Ben de kracht van ‘zijn’ Zeespiegel. In
de klantencontacten is Ben elk moment
van de dag het goed geluimde sfeerepicentrum van de winkel. Ben: “Bij mij
komen ze van hoog tot laag opgeleid
en van alle etnische achtergronden. En
ik ken ze zo’n beetje allemaal. Als ze
binnenkomen, weet ik het al. Gaan we
grappen maken of zijn we niet zo in
de stemming vandaag? En ik krijg veel
waardering van andere ondernemers
in de Boekhorststraat. Ik zorg mede
voor ‘het loopje’ in de straat, omdat
een mens nu eenmaal vaker vis eet
dan een vloerbedekking koopt. En als
ik vier weken in Marokko op vakantie
ben, zijn ze ‘boos’. Zo van: ‘Hé Ben, wat
is dat nou? Nu hebben wij niet te eten
en het is ook nog eens rustiger in de
straat!’” De Zeespiegel is zeven dagen
in de week open. Hij moet er zin in
hebben. Ben: “Klopt, ik sta iedere dag
vrolijk om zes uur op en ga na een dag
weer vrolijk om acht uur ’s avonds naar
huis. En de mensen, hè? Die blijven
boeien. Zo had ik laatst een Afrikaanse
man in de zaak. Die wilde een broodje
haring met mosterd. Dus ik vroeg nog:
‘U bedoelt zeker met uien?’ Maar nee,
het moest echt mosterd zijn. Vond hij
heerlijk. Ik heb die haring met mosterd
zelf trouwens niet geprobeerd, hoor.”
12
tijdsbeeld
Straatnieuws
#072014
13
Straatnieuws
#072014
1928
Hond aan de lijn
Middenachter op de foto is huisnummer
44 in aanbouw te zien, op de hoek van
de 1e Haagpoort in Den Haag. De tram is
rijtuig 423 op lijn 6. Er zijn pas sinds de
jaren ’80 regels in Den Haag om je hond
aan te lijnen en zijn poep op te ruimen.
Dat laatste is pas sinds 2006 overal in
Den Haag verplicht, daarvoor alleen in
delen van de stad. Vroeger hadden honden taken. Ze waren waakhond op een
erf of moesten koeien of schapen drijven. Een venter die geen geld had voor
een paard, liet een hond voor de kar
lopen. De herdershond staat qua karakter
en bouw nog dichtbij de wolf. Oorspronkelijk werd hij gebruikt bij het hoeden
van de schaapskudde. Tegenwoordig
worden herdershonden veel ingezet als
politie- en blindengeleidehonden.
Uit de collectie van het Haags Gemeentearchief.
Advertentie
bagage els
Straatnieuws
#072014
15
> Mensen dragen nogal wat met zich mee. In deze rubriek leren we stadsgenoten kennen aan (de inhoud van) hun tas.
DIBOND ACTIE
ALLE PRINTS OP ALUMINIUM
25% KORTING
Tovertas op de trein
25% KORTING OP ALLE DIBOND PRINTS:
ZOWEL WIT ALS BRUSHED
(ZONDER EPOXY OF PLEXIGLAS)
LEVERTIJD 5 WERKDAGEN
INCLUSIEF PROFIEL VOOR BEVESTIGING
AAN DE WAND
070 - 361 61 64 · www.colourdigital.nl · [email protected] · Turfmarkt 28 · 2511 CA · Den Haag
Naam Els Janssen, 61
jaar en
41 jaar getrouwd
Woont: in Rotterdam
Alexander
Locatie interview: Ce
ntraal Station
Rotterdam
Dagelijks leven: hoofdc
onducteur trein
zoekt sponsors!
Deze bedrijven zijn onlangs al sponsor van de krant geworden. En zoals u ziet,
is er nog genoeg ruimte voor het logo van uw bedrijf of organisatie.
uw logo?
uw logo?
uw logo?
Els Janssen legt elke dag vele kilometers af en daarbij lacht ze altijd. Als een
reddende engel tovert ze van alles uit haar tas voor iedere passagier die daar
behoefte aan heeft: inlegkruisjes voor blaren. Op de trein is geen dag hetzelfde.
tekst Suzanne Stam foto Diana Mosterd
uw logo?
Straatnieuws is dé straatkrant van Den
Haag: een eigenzinnige, betrokken krant die
wordt verkocht bij supermarkten, winkels
en stations door in totaal 175 dak- of
thuislozen. Zij verdienen daarmee een kleine
maar welkome aanvulling op hun bescheiden
inkomen.
De krant wordt volledig subsidievrij gemaakt.
uw logo?
Wel zoekt Straatnieuws sponsors: organisaties
en bedrijven die betrokken zijn bij de krant én
bij wat leeft in de stad. Zij krijgen een flinke
korting op advertenties en advertorials en
een eervolle en dankbare vermelding op deze
sponsorpagina. Daarnaast worden sponsors
uitgenodigd voor de jaarlijkse Straatnieuwslunch, samen met de Haagse burgemeester
én Straatnieuws-ambassadeur Jozias van
Aartsen.
Interesse?
Neem contact op met het campagneteam van
Straatnieuws via [email protected],
en uw logo kan in de volgende editie van de
krant al op deze pagina staan.
Waar is je tas vandaag geweest?
“Mijn tas reist het hele land door.
Vandaag had ik dienst op de stoptrein
en zijn we onder andere naar Breda,
Vlaardingen, Rotterdam, Dordrecht
en Den Haag geweest. Morgen ga ik
naar Venlo op een grote mooie trein en
overmorgen naar Den Helder. Ik ben
nu zes en een half jaar conducteur en
ik vind het hartstikke leuk. Ik had het
jaren eerder moeten worden! Hiervoor
werkte ik als secretaresse tot ik ontslagen werd. Ik was 54 en dacht dat ik
nergens meer kon werken. Tot dit op
mijn pad kwam. De opleiding was pittig
maar ik ben elke dag blij dat ik op de
trein werk.”
Wat maakt je werk dan zo leuk?
“Ik ga de hele dag met mensen om. De
reizigers zijn zo aardig. Tuurlijk krijg je
wat je geeft: als ik chagrijnig rond zou
lopen, zouden mensen mopperend
reageren. Maar ik lach altijd. Op lange
stukken kan je een praatje maken en
vertellen mensen je soms hele verhalen. Het is ook bijzonder als reizigers
je na een half jaar nog herkennen na
zo’n ontmoeting of omdat ik ze een
keer goed heb geholpen. En ik zie ook
wel veel bekende Nederlanders op de
trein: ministers, toneelspelers, schrijvers en televisiemensen. Sommige
zijn in het echt net zo leuk.”
En je tas gaat altijd mee?
“Ja, ik kan niet zonder. Alles wat ik
op de trein nodig heb, zit erin. Hij is
zwaar, maar zonder de tas kan ik
mijn werk niet doen.”
Mogen we zien wat er allemaal
inzit?
“Mijn fluit natuurlijk. En mijn railpoc-
ket, de handcomputer waarmee ik
onder andere kaartjes controleer en
reisinformatie opzoek. Verder mijn
UVB, uitstel van betalingen-boekje
voor als mensen geen kaartje bij
zich hebben. Heel belangrijk: mijn
portofoon, daarmee sta ik direct
in contact met de machinist, die
we aanspreken met ‘meester’. De
kniptang natuurlijk, al is die een
beetje aan het uitsterven. Een ouderwetse ‘spiegel’, al hoeft die niet
meer mee, maar kinderen vinden die
nog zo leuk. Net zoals de kniptang
in verschillende vormpjes die ik
altijd voor hen bij me heb. Verder
belangrijke papieren en pasjes zoals
mijn BOA-pasje. Als conducteur ben
je ‘buitengewoon opsporingsambtenaar’. Dat houdt onder meer in dat ik
boetes mag uitschrijven. En ook heel
belangrijk: de ‘koffiepas’ waarmee ik
korting krijg, want op het spoor word
je een echte koffiedrinker.”
Mag je ook privéspullen in je tas
dragen?
‘Tuurlijk, die zijn onmisbaar. Mijn
broodtrommel bijvoorbeeld, dropjes
en zakjes bouillon om ’s middags op
te kikkeren. Die heb ik ook altijd in
mijn tas. Plus een klein tasje met lippenstift en ‘vrouwendingetjes’. Ik heb
ook altijd paracetamol, zakdoekjes en
pleisters bij me. Voor de reizigers dan,
daar wordt veel naar gevraagd hoor.
Laatst was er een vrouw met ee­n
afgebroken bh-bandje. Die geef ik dan
een veiligheidsspeldje. Het klinkt raar,
maar ik heb ook altijd een inlegkruisje
bij me, voor als reizigers blaren hebben na een dag wandelen. Reizigers
zijn erg blij met wat ik allemaal uit
mijn tas tover!”
Straatnieuws
#072014
interview beatrijs ritsema
Straatnieuws
#072014
17
De straatetiquette
van Beatrijs Ritsema
‘De straat is een
anonieme ruimte’
> Sociaal psycholoog en auteur Beatrijs
Ritsema adviseert sinds 2002 vragenstellers in haar rubriek ‘Moderne
Manieren’ in dagblad Trouw. Het idee
voor de vragenrubriek is in Amerika
geboren. “Mijn man was correspondent
in de Verenigde Staten en daar leerde
ik de krantenrubriek Miss Manners van
Judith Martin kennen. Daarin werden
ingewikkelde situaties opgelost aan de
hand van de etiquette. Het was een eyeopener voor mij: de regels verschaften
een kader waardoor de dingen helder en
eenvoudig werden.” Straatnieuws kan
wel enige adviezen over goede straatmanieren gebruiken en legden haar een
paar situaties voor.
“Iemand laat z’n hond op de stoep
poepen en ruimt dat niet op.
Spreek je die persoon aan op z’n
gedrag?”
“Wanneer je hem of haar niet kent zou
ik er niet aan beginnen. Je weet namelijk niet hoe er gereageerd gaat worden.
De kans op een positieve reactie is
alvast klein: iemand die zich zo asociaal
opstelt zal kritiek niet snel ter harte
nemen.”
“En wanneer je de hondeneigenaar
in kwestie wel kent?”
“Dan hangt het van de aard van de
relatie af. Als jullie al op gespannen voet
staan zal een opmerking waarschijnlijk
tot escalatie leiden. Je moet je afvragen
hoe groot de kans op positief resultaat
is wanneer je er iets van zegt. Als je een
verstandhouding hebt die wederzijdse
kritiek toelaat, dan kan je dat misschien
doen. Dan nog is het verstandig om
eerst te bedenken wat de beste aanpak
is. Beter niet er zomaar iets uit flappen.”
“Je loopt op straat en passeert een
huilende man, die je verder niet
kent. Vraag je wat er is en of je
kan helpen?”
“Wanneer die man geen signalen geeft
dat hij contact zoekt zou ik hem met
rust laten. De openbaarheid van de
straat verschaft tegelijkertijd een zekere
anonimiteit. Op straat ben je alleen met
jezelf en de consensus is dat die privéruimte niet zomaar doorbroken wordt.
Het zou bijvoorbeeld kunnen dat hij
zijn eerdere gezelschap verlaten heeft
omdat hij hen niet wil laten zien dat hij
overstuur is. In dat geval werkt hulp
In ons dagelijks bestaan dienen zich voortdurend situaties aan die, als je niet
oplet, zich zomaar kunnen manifesteren als netelige kwesties. Een onaardige
collega, opdringerige buren, straatwerkers met een krijsende radio, en ga zo
maar door. Zaken die om een beleefde, adequate benadering vragen, zodat je
weer door kunt gaan met waar je eigenlijk mee bezig was.
Tekst Beer Liedmeier Foto’s Ilvy Njiokiktjien
aanbieden juist als een verstoring van
zijn gekozen eenzaamheid.”
“Wat zijn dan de signalen waaruit je op kan maken dat hij hulp
op prijs stelt?”
“Je kan het vaak zien aan de lichaamstaal en de blikrichting. Sluit iemand
zich af voor de buitenwereld of hoopt
hij contact te maken? Overigens,
zodra je in een meer besloten ruimte
terechtkomt verandert alles. Wanneer
je bijvoorbeeld in een treincoupé zit
en je ziet dat de persoon tegenover
je overstuur is, dan is het wel aan de
orde om te informeren of je iets kan
doen. Botweg ontkennen wat je waarneemt zou dan hard en onverschillig
overkomen.”
“Een groepje jongeren loopt al
de hele middag te klooien op het
plein. Ze hebben een gettoblaster
bij zich die luid staat te tetteren.
Je hebt er last van en wilt dat
ze het ding uitzetten. Hoe pak je
dat aan?”
“Een vuistregel: benader mensen
vriendelijk en beleefd, altijd. Ergernis
roept namelijk ergernis op. Als je verhit en geïrriteerd op het clubje af gaat,
word je onmiddellijk ingedeeld bij de
categorie Ouwe Zeur. Dan kan de zaak
alleen nog maar uit de hand lopen.
Begin dus met het maken van een
praatje, zodat er iets van een verstandhouding tussen jou en de jongeren
ontstaat. Wanneer je merkt dat ze je
aardig vinden, kan je uitleggen waar je
mee zit. In de ideale situatie denken ze
met je mee en kom je samen tot een
goede oplossing. In de realiteit zal het
vaker uitdraaien op een compromis: ze
zetten het ding wel zachter maar niet
uit, of je spreekt af op welk tijdstip het
stil is.”
“Op straat kom je straatkrantverkopers tegen, en ook bedelaars.
Wat zijn de omgangsregels?”
“Ik moet bekennen dat ik zelf geen
straatkranten koop. Wij hebben thuis
vier kranten en een aantal tijdschriften en dat vind ik al teveel. Alle extra
papier houd ik buitenshuis, om de chaos
te beperken. Wel geef ik soms geld aan
mensen op straat. Voor zover er een
regel bestaat, is dat: doe zoals het je
invalt. De ene keer ben je in een goed
humeur en geef je wat geld weg, de andere keer heb je daar geen zin in. Er zijn
me vaker vragen gesteld over mensen
die bedelen, in de trant van ‘mag dat
zomaar?’ Het antwoord daarop is: ja,
dat mag. De straat is van iedereen. En
zoals het die mensen vrij staat om jou
iets te vragen, zo staat het jou vrij om
daarop te antwoorden zoals het je goed
dunkt.”
“Je loopt op straat en wordt
agressief bejegend. Wat nu?”
“Dat hangt van de omstandigheden af.
Wanneer je de desbetreffende persoon
niet kent, heb je te maken met iemand
die geestelijk niet in orde is. Dat is een
gevaarlijke situatie en dan kan je maar
beter maken dat je wegkomt.
“En als je haar of hem wel kent?”
“Dan is de vraag: waar word je op aangesproken? Gaat het over iets waarbij
jij in gebreke bent gebleven? Een openstaande geldschuld bijvoorbeeld, of een
belofte die je niet nagekomen bent? Dan
moet je dat als de wiedeweerga in orde
maken. Het is terecht dat die ander
kwaad is en dat ligt aan jou, dus is het
aan jou om de zaak op te lossen.
Het kan ook zijn dat je onheus bejegend
wordt en dat de woede door een misverstand is ontstaan. In dat geval zou
een verontwaardigde reactie van jouw
kant wel terecht zijn, maar waarschijnlijk is die niet effectief. Probeer daarom
om rustig te blijven, maak excuses en
vraag na wat er precies aan de hand is.
In het bedrijfsleven wordt die benadering ook gehanteerd bij de afhandeling
van klachten. Door driftige bellers op
voorhand excuses aan te bieden voor
het onrecht dat hun is overkomen
voelt de klager zich serieus genomen.
Daardoor neemt de woede af en ontstaat er ruimte om het probleem rustig
te bespreken.”
“Is het een must om betrekkingen
aan te gaan met de mensen in
jouw buurt?”
“Leer in ieder geval je buren kennen, de
mensen aan weerszijden en tegenover
je huis. Wanneer je in een appartement
woont ook degenen boven en onder je.
Dat is wel een must ja. Je krijgt namelijk hoe dan ook met elkaar te maken,
er gebeurt altijd wel iets dat onderling
contact vereist. Maar het is ook handig
en prettig. Je kan een beroep op elkaar
doen wanneer dat aan de orde is.”
“Het kan ook té gezellig worden.
Stel je wordt gevraagd voor de
Carnavalsvereniging van de
buurt en je hebt daar absoluut
geen zin in.”
“Dan is het zaak om daar eerlijk over
te zijn. Wel op een vriendelijke manier
uiteraard.”
“Niet een leugentje om bestwil?
Dat je wel zou willen maar geen
tijd hebt?”
“Daar zou ik niet aan beginnen. Want
dan denkt de buurt dat je het eigenlijk
heel leuk vindt en dan blijven ze je
vragen. Geef aan wat jouw grenzen zijn.
Misschien zijn er ook zaken waar je wel
een bijdrage in wilt leveren.”
Vier vuistregels
van Beatrijs
1De straat is een anonieme ruimte
Wanneer je op straat loopt kan je
je gang gaan. Pas wanneer er iets
ingrijpends gebeurt – iemand valt
van z’n fiets, een ontmoeting met
een bekende, een voorbijganger
vraagt je de weg – is het aan de
orde om uit je privé te treden en je
met de situatie te bemoeien.
2Woede roept woede op
Wanneer jij iemand geïrriteerd
aanspreekt, kan je er donder op zeggen dat die ander ook kwaad op jou
wordt. Wat je ook aan de orde wilt
stellen, probeer het altijd vriendelijk
te doen.
3Vriendelijkheid laat woede imploderen
Boze woorden zijn per definitie een
uitnodiging tot het aangaan van een
conflict. Wanneer je op een kwade
toon wordt aangesproken, probeer
dan een stapje achteruit te zetten
zodat je niet ingaat op die uitnodiging. Door vriendelijk en aandachtig
te reageren, verliest je opponent de
munitie om kwaad op je te blijven.
4Bij twijfel niet zelf ingrijpen
Het gaat er niet om of je gelijk hebt,
maar of je het krijgt. Wanneer je er
niet zeker van bent dat jouw bemoeienis tot een verbetering van de situatie leidt, kan je beter een neutrale
afstand bewaren. Schakel bij ernstige
situaties de autoriteiten in.
www.beatrijs.com.
18
kookrubriek godenspijs
Straatnieuws
#062014
cultuur wim versluis
Straatnieuws
#072014
19
> Dominee Christiaan Donner kookt even graag als dat hij preekt, met goddelijke gerechten als resultaat.
Deze krant komt op straat in de dagen voor Hemelvaart
en Pinksteren. Twee Christelijke feestdagen die nou
eens niet door allerhande commerciële bijverschijnselen
overwoekerd worden. Wat er op die beide feesten aan de
hand is, mag zowaar het geheim van de kerken blijven of
liever gezegd van de gelovigen daar.
‘Ik
wist altijd
dat ik
‘anders’
was’
tekst Christiaan Donner beeld Henriëtte Guest/
Annette van Kester
Kracht en liefde
> Je moet dan ook zelf naar een geloofsgemeenschap toe om er wat over
te horen te krijgen. Een wel heel mooie
gelegenheid daarvoor krijg je in de
Haagse binnenstad op donderdag 29
mei in de tuin van het Stadsklooster
om 10.15 uur (Westeinde 101). Om toch
iets te verklappen van dat geheim: het
draait om de vraag of je in je geeste-
nodig:
lijke leven hulp krijgt of dat je daarin
helemaal aan jezelf wordt overgelaten.
Nu is de term ‘je geestelijke leven’ vast
niet iets waar je rode oortjes van krijgt.
Toch heeft dat juist wel wat: het gaat
eens niet over psychisch – laat staan
psychologisch – welzijn en dus niet over
aanpak, behandeling of therapie. Het
gaat wél over wat jou als mens ‘heel’
maakt. In je gevoelens en in de richting
die je leven heeft. Ben je daarin iets
als een eenheid in een zekere balans,
hoe sterk de tegenstellingen in je ook
botsen kunnen, of ervaar je jezelf als
versplinterd zonder weg of vaste grond
onder je voeten? De begrippen ‘geest’ en
‘ziel’ raken aan de diepste waarheid van
jouw werkelijkheid. Het gaat dan om
wat je drijft en wat je gaande houdt,
wat je hoop geeft en waar je vertrouwen op is berust. Voel je je daar alleen
in? Hemelvaart wil je vertellen dat
er een kracht is die voor jou opkomt,
Pinksteren wil vertellen dat er een
liefde is die je niet alleen laat. Daarom
een recept van vervlechting.
Kaas- en ansjovisstengels
voor 4 personen
Deze ideale snack of begeleiding van soepen maak je op basis van Scandinavisch deeg. Met kwark, dus
Voor het deeg
Het eerste contact ging mis. Wim Versluis, autodidact beeldend kunstenaar, stuurde een stapel afdrukken van zijn tekeningen naar de redactie van Straatnieuws. Hij vroeg zich
af of zijn kunstwerken in de straatkrant konden worden
geplaatst.
tekst Floor de Booys foto Suzanne van der Kerk
het kán niet makkelijker. Reken wel op een halfuur wachttijd voor het deeg.
200 gr kwark
200 gr roomboter
hij terechtkwam in het leernichten- en
travestiecircuit. “Ik werd daar liefdevol
in die scene opgevangen. Er gebeurde
niets wat ik niet wilde. Er was respect
voor mijn lichamelijke integriteit. Ik
voelde me nog steeds eenzaam, maar
niet alleen.”
• Schep de zachte boter met de kwark in een grote kom en klop alles met een houten lepel tot een
250 gr bloem
glad mengsel. Zeef de bloem met het bakpoeder en het zout over het mengsel, meng daarna alles
1 tl bakpoeder
tot een deeg. Kneed eventueel nog iets na en dan tot een bal. Maak er twee van, druk die iets plat,
snufje zout
wikkel in folie en leg beide ballen minstens een half uur in de koelkast voor je verder gaat. Nu kun je
> Hij kon niet weten dat de redactie
juist op dat moment ging verhuizen.
Zijn vraag viel tussen wal en schip. En
de afdrukken raakten tot overmaat van
ramp kwijt. Maar als Wim Versluis (60)
iets in zijn hoofd heeft, dan zal het ook
het beste 2 verschillende soorten stengels voorbereiden. Met deze portie deeg krijg er 20-25.
Vulling
60 gr ansjovisfilets
• Verwarm de oven voor op (afhankelijk van de kracht van je oven) 200°-220°. Haal één bal uit de
75 gr belegen kaas (of Parmezán of
koelkast, verwijder de folie, rol met een deegroller op een met bloem bestoven werkvlak uit tot
andere harde kaas die je lekker vindt)
een grote rechthoek van ongeveer een halve cm dik. Kwast wat losgeklopt ei over het deeg. Hak de
grofgemalen zeezout
ansjovisfilets klein en smeer die met een mes over de helft van de deeglap. Vouw de onbedekte helft
1 losgeklopt ei
over die met ansjovis en druk ietsje aan. Snij dan repen van 1 cm breed. Draai elke reep tot een
spiraal. Leg ze op de met bakpapier bedekte bakplaat. Bestrijk de stengels met losgeklopt ei. Volg
dezelfde gang van zaken met de volgende deeglap, maar strooi nu geraspte kaas over de ene helft
van de uitgerolde lap. Vouw weer de onbedekte helft over die met de kaas en bestrijk met losgeklopt ei. Weer repen snijden van 1 cm breed en die tot spiraal draaien. Over de stengels met kaas
kun je naar believen grof zeezout malen. Bak de stengels 7-9 min in de oven of tot ze goudbruin
zien. Ze kunnen koud of warm geserveerd worden.
‘Ik ben zestig en
voel me herboren’
gebeuren. Hij belde bijna dagelijks de
redactie om te vragen hoe het ermee
stond. En de aanhouder wint. In het
Aandachtscentrum in de Schoolstraat,
waar hij dagelijks te vinden is voor een
kopje kippenbouillon en een praatje,
spreek ik Wim. Zijn prachtige groengrijze ogen vallen het eerst op. En daarna
zijn gezonde bruine tint. “Mijn geheim?
Elke dag een blikje tomatenpuree van
Delmonte of Albert Heijn huismerk.
Dan wordt je mooi egaal bruin. Heb
ik geleerd van mijn overleden vrouw
Carla, die voedingsdeskundige was. Ze
is maar 58 geworden. Kanker.” Hij haalt
een boekje uit zijn zak met foto’s van
zijn eigen werk. “Kijk, deze tekening heb
ik gemaakt op haar verjaardag. Toen
ze net overleden was, kon ik niet meer
tekenen. Ik zat helemaal in mezelf
opgesloten.” Maar nu is haar dood juist
een thema in zijn werk. “Mijn manier
om het te verwerken. Als ik me concentreer, voel ik haar energie nog om me
heen.” Hij leerde Carla kennen tijdens
zijn opname in de psychiatrische instelling Bloemendaal. “Zij was ook cliënt.”
Verkleden
Wim Versluis wist altijd al dat hij
‘anders’ was. “Ik verkleedde me graag
als meisje. Ik dacht eerst dat ik homo-
seksueel was. Maar dat was niet zo. Ik
viel op mannen én vrouwen. Dacht een
tijdje dat ik in het verkeerde lichaam
zat. Nu ben ik blij dat ik me niet heb
laten ombouwen tot vrouw. Ik heb mijn
tweeslachtigheid leren te hanteren.
Mijn vader wist zich geen raad met
me. Hij was aannemer in grondzaken.
Riolering en zo. Een echte man. Hij
hoopte dat ik hem zou opvolgen. Maar
ik was veel te zachtaardig voor dat
soort werk.” Zijn moeder steunde hem
wel. Maar wist ook niet echt wat ze
met haar zoon aan moest. Wim werd
rond zijn 21ste zwaar depressief. “Ik
hoorde stemmen in mijn hoofd, at en
sliep alleen nog maar. De huisarts
adviseerde een opname in Rozenburg.
“Dat werd toen nog het gekkenhuis
genoemd. Er was weinig begrip voor.”
Na de opname kwam Wim weer thuis.
“Ik was veranderd, maar mijn ouders
niet. Ik kon er niet met ze over praten.”
Wim vertrok naar Amsterdam waar
Depressies
Toch kwamen de depressies terug. En
Wim raakte verslaafd aan alcohol en
pillen. “Ik heb alles gedaan wat God
verboden heeft om aan verdovende
middelen te komen. Mijn gewicht
schommelde enorm. Ik ben 38 kilo geweest, maar ook 118. Ik was totaal uit
evenwicht.” Een tweede opname volgde,
dit keer in Bloemendaal. Daar leerde hij
Carla kennen. “Toen we allebei uitbehandeld waren, zijn we gaan samenwonen.” Dankzij medicatie is Wim nu
stabiel. Meditatie en gebed zorgen voor
rust in zijn dagelijkse leven. “Ik heb een
sterke band met God. Hij houdt me op
het rechte pad. Hij heeft me de inspiratie gegeven voor mijn tekeningen.” In de
tekeningen van Versluis zit veel symboliek uit de Bijbel en de spirituele wereld.
“Als ik werk, sta ik in contact met het
geestelijke.” Wim werkt met oliepastel,
ecoline, houtskool en potlood. “Sommige
mensen vergelijken mijn werk met dat
van Kandinsky. Qua kleuren en patronen. Ik vind de tekeningen van Henri
de Toulouse-Lautrec heel bijzonder. Ik
herken me in zijn stijl. Zijn omzwervingen in de duistere wereld van Parijs,
de dames van lichte zeden.” Die wereld
blijft hem intrigeren. Maar nu alleen
nog als bron van inspiratie voor zijn
kunst. “De oude Wim bestaat niet meer.
Ik ben zestig en voel me herboren.”
Vanaf deze editie in Straatnieuws de
nieuwe rubriek ‘Het Verhaal’ met tekeningen van Wim Versluis.
20
ingezonden brieven
Straatnieuws
#072014
crypto 235
Straatnieuws
#072014
door Mariëtte Storm
Beste Henk,
Beste Redactie,
Geen oplossing van de crypto uit #06, daar kwam ik niet
uit, maar wel hartelijk dank voor de prijs voor het vorige
nummer, die ik bij terugkomst van vakantie vond. Ik ben
direct gaan lezen in Strijken, spannend!
Met vriendelijke groet,
Henk van Leeuwen
Beste Redactie
In Straatnieuws nr. 4 wordt in de rubriek ‘Wie helpt wie’
straatkrantverkoopster Connie geïnterviewd. Voor haar
oproep voor werk, o.a. opmaken van websites, kan ik haar
misschien een klant geven.
Het gaat om mijn broer in Zweden. Ik stuur vandaag het
artikel naar hem toe.
Mocht hij er op in gaan, tot wie moet hij zich dan
wenden.
Met vriendelijke groet,
Janneke Montie, Voorburg
Dank voor je mailtje. De oplossing van de vorige crypto kan
ik je verklappen: het hele eiereten’ was het. Een hint naar
Pasen. Leuk dat je meteen in Strijken van Carry Slee bent
begonnen.
1
Vriendelijke groet,
Floor de Booys
Straatnieuws
Beste Janneke,
Dank voor je mail. Wat
leuk dat je Connie missc
hien aan
een opdracht helpt. Za
l ze blij mee zijn. Als je
broer het inderdaad wil, dan kan hij
zich het beste via dit ma
iladres
richten tot de redactie.
Toevallig heeft Connie
haar vaste
verkoopplek op een ste
enworp afstand, dus het
contact is
zo gelegd.
Vriendelijke groet,
Floor de Booys
Straatnieuws
Beste redactie en verkopers,
Vandaag heb ik weer jullie krant
gekocht. Altijd leuke
en interessante artikelen! Niet allee
n ik ben blij met de
krant. Mijn kat Bengel van 8 jaar
was er niet vanaf te
slaan! Veel succes met jullie mooie
werk!
Met vriendelijke groet,
Ellen Beste Ellen,
Hartelijk dank voor je enthousiaste mail en de leuke
foto van Bengel! We hopen dat je Straatnieuws met
plezier blijft lezen!
Vriendelijke groet,
Floor de Booys
Straatnieuws
235
2
3
8
Horizontaal
1 Is niet in de lengte gegroeid (5)
5 Twee honden vechten om de trainer (4)
8 Openbaar vervoer voor Jan en alleman (7)
10 Rare vormgever (3)
13 Johann Olav komt iets tekort op dit eiland (3)
14Kun je vandaag nog terecht voor Haagse kunst
(5)
15 en 17 en 28
Westlandse familie van de waterfiets (2+9)
16 Mispunt, ondanks zijn fraaie kleuren (4)
17… erover, aan de ‘betere’ kant van de Laan van
Meerdervoort (4)
18School voor klassieke oefeningen aan de Essenburgsingel en de Laan van Meerdervoort (3)
20 Openen om te besmetten (9)
24 Pientere uitroep (4)
26 (Geen) knappe …, zo’n … van Jut (3)
27Van Deense herberg naar een Nederlandse
omroep (3)
28 Hart van de machine (5)
29 Vrolijke plaats in Rotterdam (7)
32 Moet ‘r dus bij, bij het Ich (4)
37 Stuk(je) Nederland (4+3+7)
39 Samen en toch alleen (3)
40 In de aard ouderloos (5)
41 Vis, ik heb je (4)
42 Ongebonden uit school (3)
Verticaal
1 Oversteekplaats voor makke schapen (3)
2 Ongezellige rivierbedding (3)
3 Negatieve vrouw (3)
4 Ligplaats voor Lorca en Cartagena (6)
6 Iedere redacteur van Straatnieuws (4)
7 Ligplaats (4)
9Houdt de vloed tegen maar, zo te horen, alleen
aan moeders kant (14)
11 Schade die een soa oplevert (5)
12Dichterlijke brug (2+5)
15 en 36
Nu in Rotterdam, maar is niet van Hermans’
Damokles (2+7+5)
17Massa voor Scheveningen en Hoek van Holland
(3)
19 Sterke stroom veroorzakende mond (3)
21 Koppelriem (4)
22 Reuze lolly (5)
23Verdediger, maar niet bij ADO Den Haag of
Feyenoord (5)
24 Hangvlees (4)
25 Gesnapt (4)
30Achter de wetering (zitten Rotterdamse torens )
(3)
31 Het zit erin dat de zangeres erop ligt (5)
33 Bouwlustig advies (4)
34 In de buurt van de Haagse Zuidwal (2+2+2)
35 Patserige uitvoering (4)
36 Hartelijke ruimte (5)
38 Zo’n bal overkomt je (3)
4
5
6
21
7
3
9
4
10
11
12
13
9
1
14
15
7
16
18
17
19
10
20
21
22
23
5
24
25
26
27
2
28
29
30
31
32
33
34
8
6
35
36
37
38
39
40
41
42
235
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Uitgepuzzeld?
Als u bent uitgepuzzeld ziet u in de gekleurde hokjes een feest dat
123 jaar niet kon worden gevierd.
Stuur uw oplossing vóór maandag 2 juni naar:
Straatnieuws, Nutshuis Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag of mail
naar [email protected]
Straatnieuws verloot onder de
winnaars het boek Malawi, in de voetsporen
van dr. Livingstone van Harry en Nasja Berg.
De winnaar van crypto 01 is Lizzy van Dam. De stadsgids 100%
Rotterdam van Nina Swaep wordt toegestuurd.
10
OPLOSSING CRYPTOVILLE 01 (van Mevr. Ooievaar):
Dat is het hele eiereten
N
A
R
C
I
S
*
V
A
N
N
E
L
L
*
L
*
A
*
*
O
*
*
*
*
I
*
*
*
E
*
S
*
B
O
B
B
I
*
T
A
A
*
X
*
A
*
*
I
*
*
N
*
J
*
*
*
A
*
*
E
D
E
N
*
N
E
E
*
*
*
N
O
V
A
*
V
*
*
I
*
*
*
R
*
D
*
*
*
*
A
*
*
G
Y
P
*
*
B
R
A
L
*
*
A
D
*
*
*
*
*
*
*
I
*
A
*
C
R
U
*
M
A
R
I
A
*
U
*
U
*
*
*
D
*
*
*
E
*
*
*
M
A
R
K
T
H
O
F
*
B
I
A
N
C
*
*
A
*
E
*
K
A
R
I
G
*
*
S
*
*
*
*
N
*
*
*
*
*
E
*
*
*
S
T
E
L
T
M
A
N
*
*
R
E
L
E
*
D
O
O
F
*
*
E
*
*
A
I
*
B
I
E
B
N
*
O
*
*
R
Y
*
O
*
*
I
O
O
M
S
*
E
U
*
P
*
*
K
R
*
J
*
*
*
*
T
E
D
J
E
*
*
S
*
*
X
C
A
*
R
A
I
*
H
*
*
*
T
H
O
P
J
E
*
A
I
S
*
Z
O
Straatnieuws geeft adresgegevens niet door aan derden, maar
gebruikt deze incidenteel voor eigen mailings.
22
agenda mei/juni
Straatnieuws
#072014
23
Straatnieuws
#072014
eerde
Straatnieuws select
ratis
uit de agenda twee g
or u.
of goedkope uitjes vo
wo 28 mei
14.30 Laaktheater:
Banbankuné. Wereldmuziek op
z’n best! Een verrassende mix
van mysterieuze klanken uit allerlei windstreken. Banbankuné
betekent: neem het mee, neem
mee wat je leuk vindt! (6+) € 9,www.Drumdrumdrum.nl
23.00 Club Seven: Grand reopening Club Seven
Club Seven gaat weer open! En
dat wordt natuurlijk gevierd
met een groot openingsfeest. (18+) Gratis.
www.clubseven.nl Den Haag
do 22 mei
09.00 Park Clingendael:
Japanse Tuin openstelling.
De kwetsbare Japanse Tuin op
landgoed Clingendael is voor een
korte periode geopend. Gratis.
www.denhaag.nl/japansetuin
20.15 De Nieuwe Regentes: Een
Mooi Verhaal.
Grey Vibes Den Haag. Toneel.
Serge heeft de spelers meegenomen op een reis om zijn passie
met hun te delen, namelijk 'verhalen vertellen'. € 7,50
www.denieuweregentes.nl
vr 23 mei
18.00 Theater Merlijn: Studio
33 jongeren theaterfestival.
Tijdens het festival worden twaalf
voorstellingen gespeeld. Alle
producties betreffen onderwerpen
die dicht bij de belevingswereld
van jongeren liggen of hen een
toegang bieden tot de wereld van
(toneel) literatuur. € 9,- jeugd €
7,50
www.rabarber.net
20.00 Bibliotheek Ypenburg: De
eetbare tuin.
Cor van Gelderen, van PlantenTuin
Esveld, geeft lezing over de tuin in
culinair perspectief. Gratis.
www.dobdenhaag.nl
20.00 Paard van Troje: Règâh
Love. De Règâhs
De Haagse flamenco groep De
Règâhs presenteert haar nieuwe
CD ‘Règâh Love’. € 10,-
www.paard.nlza 24 mei
12.00 Den Haag: Open
Atelierdagen Benoordenhout.
Open huis bij ruim 40 kunstenaars (professionals en amateurs) die allen wonen en/of
werken in het Benoordenhout.
Gratis. www.wijkverenigingbenoordenhout.nl
16.00Musicon: Metalcon
Metal leeft. En dat laten ze
maar al te graag zien! Deze
avond is mede mogelijk gemaakt door Bazart. € 10,www.musicon.nl
zo 25 mei
10.00 Boulevard
Scheveningen: Aircooled.
Op de Boulevard van
Scheveningen komt het bomvol
te staan met meer dan 300
luchtgekoelde oldtimer VW
kevers en busjes. Gratis.
www.aircooledscheveningen.nl
11.00 Draf- en Renbaan Duindigt: Gaaf Groen lentebeurs.
Evenementen met het thema
groen in de breedste zin van
het woord met o.a.: Biologisch
tuinieren, vergeten groenten en
natuurlijke cadeautjes. € 7,50
www.gaafgroen.nl di 27 mei
19.30 Zuiderpark: Haagse
Cityleague Frisbee.
Meerdaags laagdrempelig
frisbeetoernooi voor iedereen
die mee wilt doen. € 10,www.cityleague.nl
do 29 mei
20.00 Humanity House:
Humanity Cinema.
De 'Buitenkampers' (250.000
Indische Nederlanders verbleven buiten de Japanse kampen
gedurende WOII) werden na
de Japanse capitulatie doelwit
van plunderingen en moordpartijen door Indonesische
nationalisten. In de documentaire
'Buitenkampers' vertellen de
kinderen van weleer over deze
pijnlijke en lang verzwegen periode uit onze eigen vaderlandse
geschiedenis. € 6,50
www.humanityhouse.org
23.30 Nacht van de vluchteling.
Veertig kilometer wandelen van
Rotterdam naar Den Haag. Deze
sponsorloop staat elk jaar in het
teken van een goed doel.
www.nachtvandevluchteling.nl
vr 30 mei
09.00 Plein: Haags Hockey
Plein. Twee weken lang een
bruisend hockeyfeest op het Plein
tijdens het WK Hockey. Gratis.
www.haagshockeyplein.nl
18.00 Grote Markt: Sniester.
Sniester is het nieuwe festival
dat neerstrijkt in het muzikaal
centrum van Den Haag: de
Pophotspot. Gedurende drie
dagen zullen de Grote Markt en
Paard van Troje een zomerse vrijplaats zijn van unieke muziek-,
theater- en culinaire ontdekkingen. Gratis.
www.sniester.nl
2
zo 1 juni
13.00 Plein: The Hague African Festival.
Onderga de 'African Way of
Life' middels muziek, dans, een
fairtrade markt en kinderactivi-
teiten. Gratis.
www.thehagueafricanfestival.com
do 5 juni
20.00 Paard van Troje:
Intergalactic Lovers.
Deze band specialiseert zich in
meeslepende luisterliedjes met
een voorname rol voor de warme,
tamelijk ongrijpbare vocalen van
zangeres Lara Chedraoui. € 10,www.paard.nl
za 7 juni
09.30 Strandtent de Fuut:
Koffieconcert aan Zee.
Klassieke zang door Sorores
Cantantes en Can Tantes. Gratis.
www.defuut.nl
12.00 Musicon: KadeRock
Rockfestival aan de Soestdijksekade in Den Haag. € 2,50
www.kaderock.com
wo 11 juni
20.15 Studio LOOS: Lunatics.
Muziekcollectief Oerknal!
Ga samen met Oerknal! op verkenningstocht naar de intrigerende
wisselwerking tussen muziek en
poëzie! € 10,www.oerknal.org Rotterdam
do 22 mei
19.30 Studio de Bakkerij:
Springplankfestival.
Zes jonge, bevlogen Rotterdamse
theatermakers nemen deel
aan de eerste editie van het
Springplankfestival van Studio
de Bakkerij. Dit jaar is het thema
‘Rijsen’. € 7,50
www.studiodebakkerij.nl
20.00 De Gouvernestraat:
Perfect Lives.
Een televisieopera van Robert
Ashley. Perfect Lives handelt over
o.a. bankovervallen en cocktail
lounges in de Amerikaanse
Midwest. € 7,50
www.degouvernestraat.nl
vr 23 mei
19.00 Maaspodium: Voor de
leeuwen.
Voor de leeuwen is een terugkerend mini-festival waarmee
Maas beginnende theatermakers
een podium biedt. Pay What You
Want.
www.maastd.nl
za 24 mei
10.00 Ronde van Katendrecht.
Vroeger raasden beroepswielrenners over de kinderkopjes van de
Veerlaan en andere Katendrechtse
straten. Nu wordt de Ronde van
Katendrecht nieuw leven ingeblazen. Gratis.
www.rondevankatendrecht.nl
13.00 LP II in Las Palmas:
Archikidz Rotterdam.
Onder begeleiding van architecten
bouwen 300 kinderen aan hun
eigen droomhuis, kasteel of ander
fantasiebouwwerk. Gratis.
www.archikidzrotterdam.com
15.00 Fenixloodsen: FietsFest.
Een nieuw eendaags cultureel festival waar de fiets wordt gevierd
in woord, beeld en geluid. € 10,www.fietsfest.nl
1
di 27 mei
21.30 Rotown: together
PANGEA.
together PANGEA staat voor rauw
schurende punksongs die op een
prettige manier uit de bocht
vliegen. Minstens zo catchy als
gevaarlijk dus. € 10,www.rotown.nl
wo 28 mei
10.00 Studio de Bakkerij: In de
Verte. Wat is de verte? En hoe
kom je daar? We verzamelen al
onze moed en gaan op zoek naar
het onbekende. Geïnspireerd door
de verhalen van Toon Tellegen
maken Malou en Judith deze beeldende, interactieve en muzikale
voorstelling voor de allerkleinsten
over weggaan en weer thuis
komen. € 5,www.studiodebakkerij.nl
23.00 Perron: Ame all night
De Innervisions grootmeester en
koning van de all nighters komt
in de nacht van Hemelvaart naar
Perron voor een set van (minimaal) 10 uur. € 10,www.perron.nl
do 29 mei
12.00 Laurenskwartier:
ZigZagCity.
Tijdens dit architectuurfestival
leer je Rotterdam op een nieuwe
manier kennen. Dit jaar neemt
ZigZagCity je mee op reis door het
Laurenskwartier. Variabele prijzen.
www.zigzagcity.nl
17.00 Diverse locaties Rotterdam: Kunstweekend Charlois.
Van 30 mei t/m 1 juni vind het
Kunstweekend Charlois plaats op
diverse locaties in Rotterdam,
onder het thema ‘This could be
Rotterdam or anywhere’. Variabele
prijzen.
www.hetkunstweekendcharlois.nl
tip 1 za 24 mei > FietsFest
zo 1 juni
13.00 GROOS: GROOS op zondag.
Elke eerste zondag van de maand
laat GROOS zien wat Rotterdam nog
meer te bieden heeft. Kom kijken,
proeven, luisteren en geniet.
Gratis.
www.groosrotterdam.nl
14.00 Park bij de Euromast:
ZomerZondagen.
Het lekkere ontspannen sfeertje
maakt dit festival tot de ontmoetingsplek van de Rotterdamse zomer! Muziek, verrassend theater en
uitgebreid kinderprogramma, dat
is wat de ZomerZondagen bieden.
Gratis. www.zomerzondagen.nl
wo 4 juni
19.00 Theater Zuidplein:
Diamond & Dragons.
Dansvoorstelling door studenten
van de bacheloropleiding Docent
Dans aan Codarts Rotterdam. Een
dynamisch, avondvullend programma waarin gastchoreografen
en studenten hun werk op het grote
toneel presenteren. € 10,www.theaterzuidplein.nl
do 5 juni
21.30 WORM: Rotterdam Late
Night.
Gesprekken met kleurrijke gasten
afgewisseld met film, muziek en
minihoorcolleges, Politiek, architectuur, kunst, cultuur en een ode aan
een bijzondere Rotterdammer. VVK
€ 5,- Deur € 6,50
www.worm.org
vr 6 juni
12.00Ahoy Rotterdam:
Multifestival Europa.
Een 4-daags evenement met een
gevarieerd aanbod aan culturele bezienswaardigheden hoopt
Multifestival Europa een brug te
slaan tussen verschillende culturen.
€ 5,- per dag.
www.multifestivaleuropa.nl
di 10 juni
20.00 Rotterdamse Schouwburg:
Poetry International Festival.
Voor de 44e keer haalt Poetry
International de beste dichters van
overal ter wereld naar Rotterdam
voor het jaarlijkse feest van poëzie
van 10 t/m 14 juni. Gratis.
www.poetry.nl
Deze zomer vindt FietsFest
voor de eerste keer plaats.
FietsFest is een nieuw eendaags cultureel festival
waar de fiets wordt gevierd
in woord, beeld en geluid.
Het festival vindt plaats in
de Fenixloods tijdens het
Rotterdams Wielerweekend,
waarin ook de Ronde van
Katendrecht (24 mei) en de
World Ports Classic (24 en 25
mei) plaatsvinden. Rotterdam
viert de fiets!
FietsFest besteedt aandacht aan
alle facetten van het fietsen. De
professionele sport, de wereld
van de actieve fietser én de rol
die de fiets in het dagelijks leven
Rotterdam
speelt. De fiets heeft traditie
en herbergt veel verhalen. De
fiets speelt tegelijk ook de
hoofdrol in een mondiale trend.
Meer dan ooit tevoren stappen
mensen op de fiets. Nederland
loopt voorop in het gebruik van
en kennis over de fiets. Het
FietsFest brengt de fiets als
onderdeel van het Nederlands
DNA tot leven. FietsFest is
een gezamenlijk initiatief van
de Fietsersbond en Soigneur.
Het programma van FietsFest
bestaat uit een combinatie van
films, inspirerende sprekers,
interviews en paneldiscussies,
schrijvers, exposities, mode en
muziek. Enkele hoogtepunten
van de programmering zijn: de
film Welcome to my world in
samenwerking met het IDFA, De
Grote Michael Boogerd Quiz, met
Michael Boogerd en oer-wielerjournalist Peter Ouwerkerk,
de première van een korte film
over Tim Krabbé in het decor
van de Ronde van Vlaanderen
tip 2 zo 1 juni > The Hague African Festival
Ook dit jaar zal The Hague
African Festival weer losbarsten in hartje centrum
Den Haag. Tijdens deze zesde
editie wordt een multicultureel publiek getrakteerd op
vele festiviteiten, waaronder
grootse optredens, de traditionele Afrikaanse markt en het
Kinderdorp.
Het gratis toegankelijke outdoor
festival vindt plaats op zondag 1
juni, vanaf 11.00 uur op het Plein.
Dit jaar zal The Hague African
Festival een bijzondere samenwerking aangaan met Dr Anton
Philipszaal en het Haags Hockey
Plein, een van de side-events van
Rabobank Hockey World Cup 2014
in Den Haag. Het Kinderdorpprogramma zal in het teken staan
van sport. Dat betekent uitbundig
sportief genieten voor de allerkleinsten. Muziekliefhebbers komen extra aan hun trekken bij het
openingsconcert van The Hague
African Festival. Het openingsconcert wordt namelijk verzorgd door
de befaamde, kleurrijke Malinese
zangeres Fatouma Diawara. Haar
optredens staan bekend als uiterst
dynamisch en mogen door liefhebbers van Afrikaanse klanken dan
ook niet gemist worden. Fatouma
Diawara stond eerder al op grote
festivals wereldwijd, waaronder
het North Sea Jazz Festival. Op
zaterdag 31 mei zal zij The Hague
African Festival openen met een
bijzonder concert in de Anton
Philipszaal, in samenwerking
met het Residentie Orkest. Op
zondag 1 juni worden de muzikale optredens verzorgd door de
Senegalese Abdoulaye 'Oké' Sène,
de Congolese band Wasifu en
zangeres en percussionist Dobet
Gnahoré. Sinds de oprichting in
2001 heeft de Stichting Sankofa
naam gemaakt met opvallende en
vernieuwende initiatieven op het
gebied van ontwikkelingssamenwerking en mondiaal burgerschap,
waaronder The Hague African
Festival. Het bestuur van de
stichting bestaat uit mensen van
verschillende etnische oorsprong.
Ze komen zowel uit Ghana,
Suriname als Nederland en hebben
werkervaring op het gebied van
integratie, armoedebestrijding
en het opzetten van projecten in
derde wereldlanden.
Meer informatie: www.thehagueafricanfestival.com
en een paneldiscussie over de
fiets in de stad van de toekomst.
Lezingen worden verzorgd door
onder andere Saskia Kluit van
de Fietsersbond en Pete Jordan,
auteur van De Fietsrepubliek. Voor
de nodige cafeïne serveert Lola
Bikes & Coffee heerlijke koffie
en fietsverhalen. Het programma
start om 12.30 uur en eindigt
vanaf 23.00 met een DJ. De
entree voor het festival bedraagt
10 euro.
Voor meer informatie:
www.fietsfest.nl
Den Haag