Brief kerstworkshop+kerstklaverjas 2014

De personeelsvereniging van Cofely West Industrie
KERSTWORKSHOP EN KERSTKLAVERJASSEN
Beste leden van de personeelsvereniging, op vrijdag 12 december a.s. organiseren wij
een gezellige avond voor het maken van kerststukjes en gaan wij voor de liefhebbers
kerstklaverjassen.
Bij het kerstklaverjassen zijn leuke prijzen te winnen.
Wij houden deze gezellige avond in het bedrijfsrestaurant op de Willingestraat 4 te
Rotterdam. De aanvang is 19.30 uur tot ongeveer 23.00 uur
Voor de kerstworkshop vragen wij een eigen bijdrage van €2.50 voor leden en € 3,50
voor niet leden. Het klaverjassen is gratis.
U kunt zich aanmelden tot en met 10 december 2014 o.v.v. kerstworkshop of
kerstklaverjassen. U kunt zich aanmelden via onze site www.depersoneelsvereniging.nl.
Heeft u vragen mail naar [email protected]
Maak vóór 12 december 2014 voor ieder opgegeven persoon € 2.50 of 3.50 over op
rekeningnummer NL71 ABNA 0462 2066 10 van de Personeelsvereniging bij de ABN
AMRO Bank o.v.v. uw registratienummer en Kerstworkshop of Klaverjassen
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens Personeelsvereniging Cofely West Industrie bv,
Hannie Appeldoorn, Bart van Zuylen, Ruud Verbeek, Ruud Jonker, Iwan Hoogvliets en
Johan van Gog.