Gemeente Rheden

 Een fietsprogramma, klaar om op te dienen De uitrol van Fluitend naar je werk bij gemeente Rheden CO2-­‐neutraal in 2040. Een belangrijke doelstelling van de gemeente Rheden. Weggebruikers zorgen voor 35% van de lokale CO2-­‐uitstoot, daar is dus nog flinke winst te behalen. En waar anders beginnen dan bij de eigen medewerkers? Roel Reuselaars, P&O Adviseur gemeente Rheden beschrijft waarom ze meedoen aan het fietsprogramma Fluitend naar je werk: “Het kwam zo mooi samen. Door een tekort aan parkeerplaatsen hingen de auto’s hier zowat in de bomen, ‘CO2-­‐neutraal’ stond op de agenda en SLIM werken en reizen had een fietsprogramma dat zó uitgerold kon worden. We hoefden alleen nog maar ‘ja’ te zeggen.” De gemeente Rheden heeft bijna 400 medewerkers, verspreid over meerdere locaties. Op de hoofdlocatie in De Steeg werken ongeveer 250 mensen. En die medewerkers komen veelal met de auto. “Het is een drama om hier met het OV te komen. De dichtstbijzijnde trein stopt in Rheden en de bus rijdt hier één keer per half uur langs.” Veel mensen komen van ver en moeten dus wel met de auto komen. “Er is wel een redelijke parkeervoorziening, maar maandag, dinsdag en donderdag puilt ie uit. Dan moet je wel in de wijk parkeren en dat willen we juist niet. Als overheid wil je een goed voorbeeld zijn voor andere bedrijven.” Drie vliegen in één klap Een ander doel van de gemeente is bijdragen aan de gezondheid van haar medewerkers. Fietsen dus, daarmee sla je drie vliegen in één klap: fittere medewerkers, minder parkeerdruk en minder CO2-­‐uitstoot. Op 16 juni van dit jaar startte Rheden dan ook met het fietsprogramma Fluitend naar je werk. “We hebben consequent de verschillende acties opgepakt. Medewerkers konden hun fiets laten repareren, een e-­‐
bike uitproberen en we zijn net gestart met de ‘Donderdag Fietsdag’. Inclusief welkomstontbijtje voor de fietsers. Ook de interne communicatie was al helemaal voorgekookt. Dat was een van de redenen waarom we ja gezegd hebben. Natuurlijk hebben we er zelf ook uren ingestopt en in de kosten bijgedragen, maar als we alles zelf hadden moeten doen, waren we niet zover gekomen.” Het effect Met succes: de Laat je fiets fixen-­‐dagen leverden zestig opgeknapte fietsen op. Nog eens zestig mensen hebben een week een e-­‐bike geprobeerd tijdens de E-­‐bike Experience, wat voor veel enthousiaste gebruikers heeft gezorgd. Inmiddels hebben 79 deelnemers in ruim drie maanden tijd gezamenlijk 2.434 keer de spits hebben gemeden. Alle deelnemers krijgen een vergoeding van maximaal zestien euro per maand bovenop de normale reiskostenvergoeding, afhankelijk van het aantal dagen dat ze met de fiets naar het werk komen. Logischerwijs stond ook de fietsenstalling voller: “We hebben De maatregelen op een rij: verschillende keren de fietsen in de stalling • Inzet FNJW fietsprogramma met vier opeenvolgende activaties: 1) Lancering programma 2) Laat je fiets geteld. Voor FNJW stonden er gemiddeld fixen 3) E-­‐bike Experience 4) Donderdag fietsdag. dertig fietsen per dag, tijdens de • Belonen van fietsen naar het werk. campagne waren dit er ruim vijftig.” • Schoonmaken en opruimen fietsenstalling. • Opknappen omkleedvoorziening voor medewerkers. Carpoolers zijn VIP’s • Oplaadpunten voor e-­‐bikes in de fietsenstalling. • Fiscale fietsregeling. Rheden doet nog meer om medewerkers • Stimulering carpoolen. te verleiden op andere manieren dan met de auto te reizen. “We zijn net gestart met De effecten: het stimuleren van carpoolen. Er zijn twee • 60 gefixte fietsen parkeerplaatsen gereserveerd voor de • 60 e-­‐bike experiences mensen die met elkaar meerijden. Vlakbij • 79 deelnemers aan FNJW • 2.434 spitsmijdingen (16 juni tot eind september) het gebouw, dus je staat echt op een ‘VIP-­‐
• 37.590 gereden fietskilometers (16 juni tot eind plaats’.” Bovendien houden alle september) inzittenden hun reiskostenvergoeding, ook als ze met elkaar meerijden. Bij gebleken succes komen er meer carpoolplaatsen. Volgend jaar Roel hoopt dat mensen hun nieuwe gedrag wel vasthouden volgend jaar. “We hebben gewerkt aan bewustwording, mensen ander vervoer laten uitproberen en fietsen zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. Ik hoop wel dat we een groot aantal mensen zo geraakt hebben dat ze hun fietsgewoonte vasthouden. We hebben veel positieve reacties gekregen, dus de signalen zijn hoopgevend. Het nieuwe gedrag moet natuurlijk wel inslijten, dus ik hoop dat Team SLIM komend voorjaar weer met een actie komt waaraan we mee kunnen doen.” Tips van Roel Reuselaars voor andere bedrijven: • De verschillende FNJW acties werken goed en versterken elkaar, dus zet ze waar mogelijk in. Ook de aangeleverde communicatiemiddelen kun je goed gebruiken. • Breng het onderwerp keer op keer onder de aandacht, zorg dat het op het netvlies van de medewerkers blijft. De elkaar opvolgende activaties van FNJW sluiten hier goed bij aan. • Vier je successen en communiceer daar dus ook over. • Houd de communicatie luchtig, geen belerend vingertje! • Doe de interne projectbegeleiding met mensen vanuit verschillende afdelingen, dan heb je gelijk je ambassadeurs voor het programma. • Zorg ervoor dat je voorzieningen voor de fietsers op orde zijn: schone fietsenhokken, kleedkamers, oplaadpunten voor de e-­‐bikes.