(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk)
minder werken
Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen
voor je pensioenopbouw. Wat zijn de
mogelijkheden, de gevolgen en welke acties
kun je ondernemen?
Inleiding
Als je minder gaat werken, dan heeft dat
gevolgen voor je pensioenopbouw. Waarom?
Dat leggen we in deze brochure uit. Ook lees je
meer over met verlof gaan en deeltijdpensioen.
pensioen op. Een vorm van onbetaald verlof is
ouderschapsverlof of een sabbatical: je krijgt
minder of geen salaris. Als je met verlof gaat,
moet je dit in overleg met je werkgever
bespreken. De werkgever brengt het pensioenfonds op de hoogte.
Minder werken
Als je minder gaat werken, ga je waarschijnlijk
ook minder verdienen. Omdat de hoogte van je
pensioenopbouw wordt berekend op basis van
je jaarsalaris, ga je ook minder pensioen
opbouwen. Je werkgever geeft de salariswijziging door aan Pensioenfonds UWV. Je hoeft
zelf dus niets te doen. Wil je weten welke
invloed minder werken op jouw pensioen heeft?
Neem dan contact op met de Pensioendesk.
Zij kunnen een indicatieve berekening voor je
maken.
Onbetaald verlof
Als je met onbetaald verlof gaat, stopt je salaris.
En je pensioenopbouw dus ook. Tijdens de
periode van onbetaald verlof neem je dus
(tijdelijk) niet deel aan de pensioenregeling. Het
is ook mogelijk om deels met onbetaald verlof
te gaan. Je blijft dan voor een deel werken en
voor een deel ga je met verlof. Over het deel dat
je werkt, bouw je gewoon pensioen op.
Met verlof
Er zijn verschillende soorten verlof. Grofweg kun
je onderscheid maken tussen betaald verlof en
onbetaald verlof. Een vorm van betaald verlof is
zwangerschapsverlof. Je krijgt je salaris
doorbetaald en bouwt dus ook gewoon
Rekenvoorbeeld pensioenopbouw bij minder werken
Serge werkt bij UWV. Hij werkt fulltime. Zijn bruto pensioengevend salaris is € 30.000. Serge
besluit een dag minder per week te gaan werken. Zijn deeltijdpercentage is dan 80%. Het
nieuwe pensioengevend salaris van Serge is € 30.000 x 0,8 = € 24.000.
Wat betekent het nieuwe salaris voor de pensioenopbouw van Serge? € 30.000 (pensioengevend salaris) – € 12.978 (franchise in 2014) = € 17.022 (pensioengrondslag). In 2014 is het
opbouwpercentage 2,05%. In 2014 zou Serge op basis van zijn voltijdsalaris € 349 aan
pensioen opbouwen (2,05% x € 17.022). Echter, hij werkt niet voltijd, maar 80%. Serge bouwt
dus € 349 x 0,8 = € 279 aan pensioen op.
2
Je gaat met verlof
Onbetaald verlof
Betaald verlof
Ouderschapsverlof
Andere vormen van
onbetaald verlof
Bijvoorbeeld
zwangerschapsverlof
Je krijgt geen salaris
voor het deel dat je
met ouderschapsverlof
gaat en je bouwt over
dat deel dus ook geen
pensioen op. Het risico
van overlijden en
arbeidsongeschiktheid
is wel gedekt tijdens
een periode van
ouderschapsverlof1.
Je krijgt geen salaris
voor het deel dat je
met onbetaald verlof
gaat en je bouwt over
dat deel dus ook geen
pensioen op2. Je blijft
tot maximaal 18
maanden verzekerd
voor het partnerpensioen.
Je krijgt salaris. Je bouwt
gewoon pensioen op. Je
pensioensituatie verandert
niet.
ls je vrijwillig verzekerd bent voor de verzekering tijdelijk partnerpensioen en/of de
A
individuele aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering loopt de dekking voor deze
verzekering(en) door voor het deel dat je met ouderschapsverlof bent.
2
Als je vrijwillig verzekerd bent voor de verzekering tijdelijk partnerpensioen, en/of de
individuele aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of de aanvulling
partnerpensioen wordt de dekking voor deze verzekering(en) tijdens een periode van
onbetaald verlof opgeschort.
1
3
Partnerpensioen tijdens een periode van
onbetaald verlof
Je eventuele partner blijft maximaal 18
maanden tijdens het onbetaald verlof
verzekerd voor partnerpensioen. Dat betekent
dat wanneer je binnen 18 maanden nadat je
met onbetaald verlof bent gegaan overlijdt, je
partner een partnerpensioen krijgt. Je partner
krijgt 70% van het ‘te bereiken’ ouderdomspensioen op 65 jaar.
Vrijwillige voortzetting tijdens een
periode van onbetaald verlof
In overleg met je werkgever kun je tijdens een
periode van (gedeeltelijk) onbetaald verlof
vrijwillig pensioen op blijven bouwen. Je
betaalt dan zelf de volledige premie (over het
gedeelte dat je met onbetaald verlof bent)3.
Levensloopregeling
Met de levensloopregeling kon je een deel van
je bruto salaris sparen voor onbetaald verlof,
of om eerder te stoppen met werken en dus
met pensioen te gaan. Sinds 1 januari 2012 is
de levensloopregeling afgeschaft.
Het bedrag dat je hebt opgebouwd, kun je nog
wel gebruiken om met onbetaald verlof te
gaan of eerder te stoppen met werken.
Of je ook nog verder kunt sparen, is afhankelijk van je opgebouwde kapitaal. Had je op
31 december 2011 meer dan € 3.000 in je
levensloopregeling opgebouwd? Dan kun je
3
nog bijstorten. Let op: vanaf 2022 wordt je
opgebouwde tegoed fiscaal belast. Neem dus
voor 2022 het tegoed op. De levensloopverlofkorting is afgeschaft. De opgebouwde
levensloopverlofkorting is dus niet meer
fiscaal aftrekbaar.
Voor meer informatie kun je op de website van
de rijksoverheid kijken: www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/levensloopregeling.
Deeltijdpensioen
Pensioenfonds UWV biedt de mogelijkheid om
met deeltijdpensioen te gaan. Dat betekent
dat je voor een deel blijft werken en voor een
deel met pensioen gaat. Vanaf 60 jaar kun je
met deeltijdpensioen gaan. Je moet dit in
goed overleg met je werkgever regelen. In de
pensioenplanner kun je berekenen wat de
invloed op de hoogte van je pensioen is als je
met deeltijdpensioen gaat.
Heb je vragen?
Dan kun je ons tijdens kantooruren benaderen
op telefoonnummer (050) 582 7977.
Je kunt je vraag ook e-mailen:
[email protected]
ls je vrijwillig verzekerd bent voor de verzekering tijdelijk partnerpensioen, en/of de individuele
A
aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of de aanvulling partnerpensioen en je kiest
voor vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw wordt de dekking voor deze vrijwillige
verzekering(en) tijdens de periode van onbetaald verlof ook voortgezet.
4
Uitgegeven door:
Stichting Pensioenfonds UWV
Postbus 501
9700 AM Groningen
(050) 582 79 77
www.uwvpensioen.nl
April 2014
Overzicht van de brochures
Je pensioenregeling bij UWV
Arbeidsongeschikt
Pensioenbeleggen
Populaire versie van het pensioenreglement
Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV
In dienst
1
Uit dienst
Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds
UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes
kun je maken?
Trouwen of
samenwonen
1
Nabestaandenpensioen
Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is
ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed
verzorgd achter te laten.
Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je
pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert
er? En voor welke keuzes sta je nu?
1
De dag van uw pensionering komt snel dichterbij.
Sommige zaken rond uw pensionering staan
(wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen.
Welke keuzes kunt u maken?
Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de
opbouw van je pensioen?
Deze brochure is onderdeel van de startbrief van Stichting Pensioenfonds UWV
1
Bijna met
pensioen
1
1
Uniform
Pensioenoverzicht
(Tijdelijk)
minder werken
..
.
Je gaat je leven met iemand delen. Samen oud
worden is natuurlijk het ideaal. Vergeet daarom
niet ook vast vooruit te kijken naar je pensioen.
1
Elk jaar ontvang je van Pensioenfonds UWV een
Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
Welke informatie kun je hierop terugvinden?
Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen
voor je pensioenopbouw. Wat zijn de
mogelijkheden, de gevolgen en welke acties
kun je ondernemen?
1
De tekst in deze folder is gebaseerd op wet- en regelgeving en het pensioenreglement zoals die gelden op 1 januari 2014. Er kunnen dan ook geen rechten aan
worden ontleend. Als er onduidelijkheden zijn, of verschillen in interpretatie, zijn de
wettekst en de tekst van het pensioenreglement bepalend.
5
1
Scheiden of
einde relatie
Net zo goed als trouwen en gaan samenwonen,
heeft ook het einde van een relatie of een
scheiding gevolgen voor je pensioen.
1