Dankbaar om hem, om de liefde die hij ons gaf

Wij hebben veel van je geleerd,
je leerde ons alleen niet wat
het is om je te moeten missen.
Dit melden u met innige droefheid :
In stil verdriet delen we
u het heengaan mee van
Mevrouw
Marleen MARIENS
echtgenote van Vital DE GRAAF
levensgezel van (†) Roland DUBOIS
Vital DE GRAAF
haar echtgenoot;
Christophe en Heidi DE GRAAF - HERROELEN
haar kinderen;
SEAN,
ALEXI,
MIRKO, haar metekind
haar kleinkinderen;
geboren te Hoeilaart op 10 april 1957
en thuis plotseling overleden op 18 december 2014
Nathalie DESCHUYTTER
De afscheidsceremonie,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in het crematorium van Vilvoorde,
Havendoklaan 1,
op dinsdag 23 december 2014 om 13.30uur.
De families MARIENS, DE GRAAF, CARON en GUNS
De crematie en de as uitstrooiing op het kerkhof van
Hoeilaart zal gebeuren in familiekring.
Met dank aan Els KUNNEN voor de vriendschap en de
goede zorgen die ze tot op het laatste gekregen heeft.
Samenkomst in het crematorium om 13.20uur
U kan Marleen een laatste groet brengen in het funerarium
DECAT, Gemeenteplaats (achter de kerk van Hoeilaart) op
maandag 22 december van 18.30uur tot 19.00uur
Bloemen noch kransen.
Rouwadres :
Wulmersumsesteenweg 27, 3300 TIENEN
Uitvaartbeg. DECAT, Hoeilaart, 02/657 20 78
Condoleren : www.begrafenissen-decat.be