“Lach elke dag, Mil gaf ons het voorbeeld” - Gazet Van

Westerlo
“Lach elke dag, Mil gaf
ons het voorbeeld”
Oosterwijk neemt op persoonlijke wijze afscheid van ALS-patiënt
I
n een aangrijpende
uitvaartplechtigheid nam
de dorpsgemeenschap
van Oosterwijk (Westerlo)
vrijdag afscheid van Mil
Boeckx. De immer goedlachse
Mil had een week eerder de
strijd tegen de ongeneeslijke
ziekte ALS verloren.
Naar schatting 700 mensen bege-
leidden Mil Boeckx vrijdagochtend
in de moderne Onze-Lieve-VrouwBezoekingkerk van Oosterwijk op
zijn laatste reis. Familie en vrienden
namen op een erg persoonlijke wijze
afscheid van Mil, die een week eerder op amper 48-jarige leeftijd overleden was aan Amyotrofe Laterale
Sclerose (ALS).
De wereld van Mil en zijn vrouw
Nicole stortte drie jaar geleden in
toen bleek dat hij leed aan deze ongeneeslijke ziekte waarbij de motorische zenuwcellen in de hersenen
stelselmatig wegvallen. De man die
zijn hele leven in de eerste ploeg van
FC Oosterzonen had gevoetbald, zag
zijn lichaam gaandeweg aftakelen.
Zijn leven eindigde met een hoogtepunt, want zijn benefiet ten voordele van de ALS-Liga bracht op 1 juni
meer dan 70.000 euro op.
Inspirerende lach
Dag op dag 27 jaar na de begrafenis van zijn vader was het de beurt
aan Mil. “Hij is nu verlost uit zijn lijden”, zei de voorzitster van de plechtigheid. “Maar dat zijn woorden met
een dubbel gevoel, want wij blijven
zelf met verdriet en een gevoel van
leegte achter. Mils lach werkte inspirerend voor anderen. Lach elke dag,
Mil gaf ons het goede voorbeeld.”
Muziek nam een belangrijke
plaats in tijdens de begrafenis, met
onder andere het live gezongen Hal-
In een emotionele en persoonlijke plechtigheid nam Oosterwijk vrijdag afscheid van Mil Boeckx.
FOTO JOREN DE WEERDT
leluja en Tears in Heaven. Het aangrijpendst waren de vele persoonlijke afscheidswoorden van onder
andere broer Jef, moeder Angèle
en weduwe Nicole. Zelf kreeg Nicole
voor haar tomeloze inzet voor Mil lof
van een andere ALS-patiënt.
Het gedachtenisprentje van Mil
Boeckx FOTO GVA
Altijd positief
“Ondanks zijn aftakeling bleef de
Mil altijd positief ingesteld”, klonk
een van die getuigenissen. “Dat hij
het benefiet nog kon organiseren en
het succes ervan mocht meemaken,
deed hem veel deugd. Hij bracht heel
Oosterwijk op de been. De Mil was
onze superman.”
Mils beste vriend Gert Lemmens
kreeg de kerk muisstil toen hij over
de laatste uren vertelde. “Ik ging elke
maandag met een goed gevoel bij Mil
en Nicole langs, maar met een nog
beter gevoel weer buiten. Want ik
had Mil zien lachen. De laatste twee
weken waren anders. Ik voelde dat
hij de strijd had opgegeven.”
“Op verzoek van Mil bleef ik vrijdag bij hem. Het was het ergste dat
ik ooit heb meegemaakt, maar het
was tegelijkertijd het allerschoonste.
Bij je beste kameraad kunnen blijven
tijdens zijnlaatste momenten, dat is
zo schoon. Mil en Nicole, ik ben heel
fier dat ik mij een vriend van jullie
mocht noemen.”
De vrienden willigden nadien Mils
laatste wens in en gaven een vat in
zijn naam. HANS OTTEN