Basis GGZ Onze behandelvisie Ons aanbod

Basis GGZ
Als je last hebt van psychische klachten of een verslavingsprobleem, ga dan naar je
huisarts. De huisarts kan je doorverwijzen: naar de praktijkondersteuner, naar basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Dit is afhankelijk van de ernst en de duur van je
klachten. Basis GGZ bestaat uit een aantal kortdurende behandelvormen.
Onze behandelvisie
Wij zien de cliënt uitdrukkelijk als
meer dan zijn probleem, als een groter
geheel. We kijken naar de gezonde
kanten, naar de talenten en mogelijkheden. Naar wat hij of zijn kan ontwikkelen. Dat doen we met een persoonlijke benadering. Met ruimte voor spiritualiteit en creativiteit.
De mens in al zijn facetten, met zijn
moeilijke en zijn gezonde en sterke
kanten. De mens als geheel, als een
wezen in ontwikkeling. En aan die
ontwikkeling willen we bij Lievegoed
meer ruimte geven.
Ieders vermogen om zelf problemen op
te lossen is veel groter dan meestal
wordt gedacht.
Ons aanbod
Onze visie is een soms dwarse kijk op
mensen met een probleem. Het unieke
van ieder mens staat centraal; niet het
probleem bepaalt de behandeling die
gekozen wordt, maar vooral het type
ontwikkeling dat bij deze persoon past.
De basis GGZ is verdeeld in vier pakketten, samen met je huisarts kijk je
welke geschikt is: kort, middel, intensief of chronisch.
Vervolgens maak je samen met een van
onze behandelaren een behandelplan.
www.lievegoed.nl
Belangrijk daarin is dat we kijken naar
je psychische klachten, maar ook naar
de samenhang met je eventuele lichamelijke klachten, hoeveel energie hebt
en hoe jij in het leven staat.
Hoe werken we
Onze behandelaren zijn goed opgeleide
professionals die werken vanuit onze
visie op de mens.
De behandeling bestaat uit individuele
gesprekken of uit groepsbehandeling.
Eventueel aangevuld met non-verbale
therapieën, denk bijvoorbeeld aan euritmietherapie of kunstzinnige therapie. We kunnen in overleg met je huisarts ook medicatie adviseren (regulier
en antroposofisch).
We vragen je om voorafgaand aan de
behandeling een vragenlijst in te vullen, voor een zo compleet mogelijk
beeld van jou en je hulpvraag. Aan het
begin en aan het einde van je behandeling vul je daarnaast een digitale vragenlijst in, om voor jezelf en voor ons
het effect van de behandeling inzichtelijk te maken.
Waar
Onze basis GGZ bieden we in allerlei
praktijken en gezondheidscentra in
Nederland. Je kunt op onze website
zien welke locatie dicht bij jou is.
We hebben een breed aanbod, van basis tot specialistische GGZ. Mogelijk is
na je basisbehandeling nog specialistische behandeling nodig. Dat kan ook
bij ons, na verwijzing door je huisarts.
Je kunt contact met ons opnemen als je
vragen hebt.
Kosten
Een behandeling bij Lievegoed valt onder de basisverzekering. Dat betekent
dat de verzekeraar de behandeling vergoedt. Wel geldt het landelijk vastgestelde eigen risico bij de basisverzekering.
Wij sturen na het afsluiten van de behandeling de rekening naar de verzekeraar, daarin geven we het gevolgde
pakket Basis GGZ aan.
Aanmelden
Je huisarts meldt je aan voor basis
GGZ via ZorgDomein of het verwijsformulier op onze website.
Meer weten?
030- 22 55 555
www.lievegoed.nl
www.lievegoed.nl