VVD Twenterand GRV 2014.indd

Stem VVD
Twenterand
omdat het
anders kan
Een nieuwe
balans!
De kernpunten van de
VVD Twenterand
Mens en maatschappij
• Hulpverlening is primair
een taak van de overheid en/of
de gemeente.
• De beste sociale voorziening is
een betaalde baan.
• Vrije schoolkeuze is een recht,
de consequenties hiervan
aanvaarden een plicht.
• De markt bepaalt de prijs die we
voor welzijn moeten betalen, niet
de instelling.
• Iedereen die kan werken, moet
werken.
• Voor degenen die niet voor
zichzelf kunnen zorgen, zorgen
wij.
• Fraude met uitkeringen is
diefstal.
Ruimte en economie
• Niet het aanbod van
zorgproducten staat centraal
maar de cliëntvraag.
• Vergrijzing is geen bedreiging
maar een kans.
• Maatschappelijk besef en
verantwoordelijkheidsgevoel
geven de jeugd een toekomst.
• Cultuuraanbod moet meer vanuit
de markt gefinancierd worden.
• Sport draagt bij aan een gezonde
levensstijl en zorgt voor sociale
contacten.
• Iedereen moet de kans krijgen
om te leren, ongeacht leeftijd.
• Regel 1: Minder regels.
• Regels dienen zonder
uitzondering strikt gehandhaafd
te worden.
• MKB de (banen)motor voor de
economie van Twenterand.
• Energieparken op plaatsen waar
dit rendabel is en landschappelijk
past.
• Geen nieuwvestiging intensieve
veehouderij.
• Extra aandacht aan onderhoud op
beeldbepalende plaatsen (centra).
• Huisvesting op maat voor jong
en oud.
• OZB geen sluitpost van de
begroting.
• Klant- en servicegericht werken.
Vriezenveen:
• Winkelcentrum aanpakken.
• Het aantal ambtenaren zegt
helemaal niets over de mate van
kwaliteit en creativiteit.
Vroomshoop:
• Herinrichting Julianaplein.
• Kwaliteitsgericht doorselecteren
en opleiden ambtenaren.
Den Ham:
• De Brink en opheffing
eenrichtingsverkeer.
• Meer taken betekent niet
automatisch meer inhuur of
uitbreiding ambtenarenbestand.
Westerhaar:
• Opwaardering Schuineweg en
uitbreiding Garstelanden.
• Back to basic m.b.t. de wettelijke
taken. Voor de bovenwettelijke
taken de tering naar de nering
zetten.
Veiligheid
• Burgerraadpleging bij cruciale
beslissingen en ingrepen in
bovenwettelijke taken.
• Een goede infrastructuur is van
levensbelang voor Twenterand.
• Niet korten op veiligheid.
Burger, bestuur en middelen
• Niet meer geld uitgeven dan dat
er binnenkomt.
• De hand op de knip.
• Paracommerciële en
bedrijfsmatige activiteiten zonder
vergunningen aanpakken.
• Gemeentebestuur en
ambtenaren zijn er voor de
inwoners en niet andersom.
• Als uitgangspunt een
budgetneutrale uitvoering van de
extra taken rijksoverheid.
Lees en/of download ons
volledige verkiezingsprogramma
via www.vvd-twenterand.nl
Deze VVD is er voor Twenterand
Wij vragen u de VVD Twenterand te
beoordelen op wat zij de afgelopen
periode voor de inwoners van
Twenterand heeft kunnen
betekenen. Hier ligt onze prioriteit,
maar uiteraard maken wij graag
gebruik van onze partij(leden) in
Europa, Zwolle en in Den Haag om
zaken voor elkaar te krijgen. Ook
worden onze kandidaatsraadsleden
getraind bij de Haya van Someren
Stichting, zodat zij hun taak als
volksvertegenwoordiger namens
de VVD op een juiste wijze kunnen
vervullen.
Wij draaien niet om zaken heen, de
komende raadsperiode wordt een
periode waarin we keuzes moeten
maken. De VVD kiest hierbij niet
automatisch voor het verhogen
van de gemeentelijke belastingen.
Door samenwerking met andere
gemeenten zijn er nog forse
financiële voordelen te behalen.
Wij streven naar een kleinere
gemeentelijke organisatie zonder
dat dit ten koste gaat van de
kwaliteit. We ontkomen er niet aan
samen keuzes te maken over de
invulling van onze bovenwettelijke
taken. Back to basic en niet meer
uitgeven dan dat er binnenkomt,
zijn hierbij onze uitgangspunten.
Natuurlijk hoop ik dat u uw stem
geeft aan de VVD Twenterand
maar veel belangrijker is dat u gaat
stemmen op 19 maart 2014. Wij
zullen een nieuwe balans moeten
vinden in de huidige financiële
werkelijkheid.
Alleen door uw stem uit te brengen
kunt u mede de richting bepalen
van de lokale politiek en heeft u
echt recht van spreken over de
gang van zaken.
Gebruik uw stem dus goed en
geef de VVD Twenterand de kans te
werken aan een nieuwe balans.
Het kan echt anders!
Chris Walraven
Lijsttrekker VVD Twenterand