Onderhoudsrichtlijnen glas Wat is dubbele

Onderhoudsrichtlijnen glas
Wat is dubbele beglazing?
Dubbele beglazing bestaat uit twee glasbladen met een spouw ertussen. De spouw is gevuld
met droge lucht of met een edelgas, meestal argon.
Hebt u gekozen voor zelfreinigende beglazing? Dan bevindt er zich op de buitenzijde van het
glas een onzichtbare laag die de ultraviolette stralen van het daglicht gebruikt, in combinatie
met regen, om het vuil te verwijderen.
Enkele reinigingstips
Na de plaatsing etiketten en kurkjes zo vlug mogelijk van het glas verwijderen. Lange
blootstelling aan het zonlicht doet de soepele lijm immers uitharden en laat lijmresten na.
Lijmresten met alcohol verwijderen (opgelet voor de siliconen- of rubberafdichting).
Eerste reinigingsbeurt.
Vooraleer het glas te reinigen, wacht ten minste 1 dag na de plaatsing van het glas tot de
voegdichtingen uitgehard zijn. Spoel dan de buitenkant van de ruit af met veel water en geef
vervolgens de ruiten een normale reinigingsbeurt. Nooit reinigen met metalen of met scherpe
of schurende voorwerpen.
Aanbevolen gereedschap.
- Ruitentrekker in goede staat
- Schone, zachte doek
- Schone, niet-schurende spons
Aanbevolen middelen.
- Ajax Lusta
- Instanet Quick Dry
- Instanet streepvrij
- Mr. Proper
- Muscle
- Power Clean
- Rapid D6 en W5
Diverse reinigingstips.
Plaats geen ladder tegen het glas tijdens het reinigen.
Het reinigingsmateriaal mag niet bezoedeld zijn met siliconen of vetten.
Producten als white spirit of zuiver bleekwater (javel) zijn uit den boze.
Onderhoudsproducten voor aluminium, pvc of hout, die in aanraking komen met het glas,
kunnen schade toebrengen aan het glas.
Gebruik nooit schuursponsjes, staalwol of scheermesjes om hardnekkig vuil te verwijderen.
Opgelet: zand heeft een schurend effect en kan krassen veroorzaken. Zorg ervoor dat u een
spons gebruikt die volledig vrij is van zand of andere schurende deeltjes.
Om aantasting door vervuiling te voorkomen, raden wij aan minstens tweemaal per jaar de
ruiten en het schrijnwerk te reinigen.
Hoe werkt zelfreinigende beglazing?
Een week na de plaatsing en eerste reinigingsbeurt activeren de UV-stralen de zelfreinigende
functie geleidelijk aan. Water verspreidt zich op het oppervlak zonder druppels te vormen en
neemt het vuil mee. Het activeren vergt ongeveer 3 dagen tot een week, afhankelijk van het
seizoen en de oriëntatie van de ruiten. De werking is optimaal na 5 tot 6 weken.
Enkele onderhoudstips.
Niet op de beglazing schrijven, ook niet met krijt of afwasbare stift.
Kleef nooit stickers, posters, etc. op SGG CLIMAPLUS ruiten. Dit kan leiden tot een
thematische breuk. Om dezelfde reden mag u het glasoppervlak langs binnen nooit volledig of
gedeeltelijk afdekken.
Bij SGG CLIMAPLUS in schuiframen is het van belang de ramen steeds volledig open of
dicht te doen. De stijl van het half open raam kan zich net achter de ruit bevinden. Dit kan
aanleiding geven tot plaatselijke opwarming en thermische breuk. Idem bij rolluiken of
zonwerking.
Zorg steeds voor een goede verluchting tussen het glas en de zonneblinden of gordijnen langs
binnen door deze op minstens 5 cm van het glasoppervlak te plaatsen.
Plaats de verwarming en airco op minstens 30 cm van het oppervlak.
Probeer ook te vermijden dat er koude of warme lucht op het glas geblazen wordt.
Tip: gekleurde (petroleumachtige) vlekken of ringen, die van plaats veranderen wanneer men
op het glas drukt, zijn interferentieringen. Ze komen voor bij gebruik van twee gelijke
glasdiktes en worden veroorzaakt door lichtbreking.
Cementsluier kan zich sterk vastzetten op het glas. Snel ingrijpen is hier de boodschap. Er
bestaan specifieke producten om dit te verwijderen. (Zie vlekkengids)
Slijp geen metaal of voer geen laswerken uit in de nabijheid van uw beglazing.
Metaalgensters kunnen inbranden in de ruiten.
Verf, voegdichtingen en drainagegaten.
Verf en voegdichting moeten in goede staat blijven
Schilderwerk voorkomt immers dat er vocht indringt in het schrijnwerk en dat dit begint te
rotten. Het vochtgehalte van het schrijnwerk mag maximaal 16 procent zijn. Bij een constant
hoger vochtgehalte kan de randafdichting van het glas aangetast worden, wat het risico van
condensvorming in de spouw doet toenemen. Vocht in deze sponning vloeit weg via de
voorziene drainagegaten. Het is noodzakelijk om deze drainagegaten te vrijwaren tegen
ophoping van vuil, stof en ongedierte. Controleer tenminste eenmaal per jaar de
afdichtingvoegen. Indien de voegdichtingen loskomen of u openingen in de
dichtheidsprofielen opmerkt, dienen deze hersteld te worden. Zo niet komt er vocht in de
sponning.
Belangrijk: bij vaststelling van bovenvermelde problemen vallen de ruiten niet meer onder de
gebruikelijke garantie. Neem eventueel contact op met uw leverancier voor een
onderhoudscontract. Als u ondanks onze kwaliteitscontrole toch nog een fout in het glas
opmerkt, dan dient u dit binnen de 2 jaar na levering via uw leverancier te melden aan SaintGlobain Glass Solutions.
En wat met vlekken?
Vlekken zoals kalkaanslag, kleefstoffen, vet, olie, siliconen, roest, enzovoort kunnen meestal
verwijderd worden. De producten hiervoor vindt u terug in de vlekkengids hieronder.
Pre Clean
Cementsluier
Regenboogkleuren
bij glasirisatie
Kalkaanslag
Kleefstoffen
Vet
Olie
Siliconen
Was
Teer
Paraffine
Drukinkt
Afdichtingsmiddelen
Mineraal aanslag
Roest
Zeepresten
Organische vlekken
Vuil
Insecten
Nicotine aanslag
Rubber strepen
xxx
Potlood
Gom
All
Clean
Potlood
Gom
xxx
All
Clean
xxx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
x
xxx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx
Antiris
300
xx
Pre Clean
Zelfreinigend glas
SGG Antelio zijde 1
Legende
Staalwol
000
xxx
Pre Clean
Gezuurd glas
Gezandstraald glas
Vlekkengids
Glas met coating op de spouwzijde (zijde 2 of 3) (of zonder coating)
Antiris
Safety
Parafuge Detergent
Glass
Glaswol
Gewoon
reinigingsmiddel
300
Clean
Cleaner
Foam
Antiris
300
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Glas met bewerking op de buitenzijde (1 of 4)
Safety
Parafuge Detergent
Glass
Gewoon
reinigingsmiddel
Clean
Cleaner
Foam
xxx
xxx
xxx
xxx
Glas met coating op de buitenzijde (1 of 4)
Safety
Parafuge Detergent
Glass
Gewoon
reinigingsmiddel
Clean
Cleaner
Foam
xxx
xxx
x
xx
xx
Glaswol
Staalwol
000
xxx
Glaswol
xxx
Staalwol
000
Potlood
Gom
x = Goed
xx =Zeer goed
xxx = Uitstekend
De garantie van Saint-Gobain Glass.
Saint-Gobain Glass produceert SGG Climalit met de grootste zorg. Daarom geldt er een
garantie op vermindering van doorzicht door condensatie en/of stofvorming op de
spouwzijde, vanaf de productiedatum van de oorspronkelijke levering. Voor alle
duidelijkheid, de garantie geldt niet:
- Voor breuken of barsten, of voor beglazing die niet gespecificeerd, vervoerd,
opgeslagen, gereinigd en gebruikt zijn volgens de TV 214 - TV221 van het WTCB,
NBN S23-002, en onze bijzondere voorschriften.
- Zij geldt ook niet voor vervangingsruiten na afloop van de garantie periode van de
oorspronkelijke bestelling.
- In geval van bouwtechnische oorzaken, zoals het verzakken van een gebouw, waarbij
er spanning in het glas optreedt.
- In geval van mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, breuk tijdens of na het
plaatsen.
All
Clean
-
-
Na het aanbrengen van veranderingen in de oppervlakstructuur van het glas
(beplakken met folie, affiches, schilderwerk).
Bij onvoldoend onderhoud aan de omringende constructie en/of sponningafdichting.
Indien SGG Climalit/SGG Climaplus samengesteld is met figuurglas, met de tekening
aan de spouwzijde, draadglas of ingebouwde loodglas.
Bij niet verticale beglazing, bij toepassing in zwembaden, of in geval de
randafdichting blootgesteld is aan UV stralen, zonder dat dit bij de bestelling duidelijk
en schriftelijk werd verteld.
Voor SGG Climalit/ SGG climaplus met kruiskozijnen, ingebouwd in schuifdeuren.
Voor kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie.
Voor vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie, als gevolg van eigenschappen,
inherent aan de glassoort.
In geval van sporen van zuignappen, etiketten of andere elementen bij condensatie op
zijde 1 of 4.
Garantie.
Wat garanderen wij?
Wij garanderen gedurende een periode van 10 jaar vanaf de productiedatum van de
oorspronkelijke levering dat er geen enkele vermindering van doorzicht door condensatie of
stofvorming op de spouwzijden van uw SGG Climalit/SGG Climaplus zal ontstaan.
SGG Climalit/SGG Climaplus zijn producten voorgelegd aan de doorlopende technische
goedkeuring van het B.U.t.g.b.
Wat te doen bij een klacht?
Na ontvangst van uw schriftelijke klacht via uw glasplaatser, schrijnwerker en/of
raamfabrikant komt iemand van Saint-Gobain Glass ter plaatse. Bij aanvaarding van de klacht
levert de N.V. Saint-Gobain Glass Benelux een dezelfde eenheid op de leveringsplaats van de
oorspronkelijke bestelling.
Opmerking.
Gevolgschade, d.w.z. alle schade, die niet op de geleverde of herplaatste glas betrekking heeft
(schilderwerk), komt niet voor vergoeding in aanmerking.