De Werkspecht start zwerfv rkspecht start

Nummer 101
PERSBERICHT
Datum: 10 oktober 2014
De Werkspecht start zwerfvuilproject
Maandag 13 oktober geeft wethouder
w
Jaap Verkroost het startsein voor het zwerfvuilproject van
Reinaerde Dagcentrum De Werkspecht. Wekelijks gaan cliënten met een verstand
verstandelijke
beperking van De Werkspecht iedere maandag samen met vrijwilligers
ligers een vaste route lopen in
Maarssenbroek en het zwerfvuil opruimen. De start vindt plaats om 09.30 uur bij h
het
winkelcentrum in Zwanenkamp.
Wethouder duurzaamheid, milieu en afval, Jaap Verkroost: “Gemeente Stichtse Vecht is gebaat bij dit
soort initiatieven. Het is geweldig om te zien hoe mensen van De Werkspecht in samenwerking met
buurtgenoten zich samen inzetten voor de maatschappij. Dit is een mooi voorbeeld en initiatief dat
vooruitloopt op de inrichting van het sociaal domein. Partijen die elkaar versterken. Natuurlij
Natuurlijk
investeren wij dan bijvoorbeeld graag in veiligheidshesjes.”
Er verandert
rt veel in de zorg en ook vanuit
vanui de landelijke politiek is opdracht gegeven aan organisaties
zoals Reinaerde (waar De Werkspecht onder valt) om het thema zelfstandigheid
standigheid en participatie op de
kaart te zetten. Mede vanuit de landelijke Opschoondag is het idee ontstaan om stelselmatig een
soortgelijk project op te zetten. Reinaerde heeft in samenwerking met gemeente Stichtse Vecht een
tweetal ‘pilot’- dagen georganiseerd. Waarna dit initiatief door zowel gemeente als Reinaerde is
omarmd.
Doe mee!
De Werkspecht
cht is op zoek naar vrijwilligers om de cliënten van De Werkspecht te be
begeleiden in het
zwerfvuil rapen. Elke maandag wordt gestart vanuit De Werkspecht
erkspecht om 09.00 uur tot ongeveer 11.30
uur, inclusief een lekker kopje koffie. De voorkeur gaat uit naar mensen
mensen uit Spechtenkamp en
Zwanenkamp vanwege de route, maar vrijwilligers uit andere wijken zijn ook van harte welkom. Voor
meer informatie of om uzelf op te geven kunt u bellen met Joyce Bouthoorn van De Werkspecht via het
telefoonnummer 0346 58 39 00.
Noot voor de redactie
Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neem dan contact op met
Bianca Lambriex,
Lambriex t. (0346) 25 42 20 of mail naar:
[email protected]
[email protected]
De media zijn van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de start van dit
initiatief op maandag 13 oktober om 09.30 uur bij winkelcentrum
Zwanenkamp