15 oktober 2014 pagina 20

‹
peperbus.net
De Peperbus · woensdag 15 oktober 2014 · 20
Oproep GL en CU tot meedoen Kinderen rennen voor Unicef
aan Zwolse opvoedweek
Zwolle - GroenLinks en de
ChristenUnie roepen ouders
in Zwolle op om mee te doen
aan de Zwolse Opvoedweek.
Die week start 27 oktober en
wordt georganiseerd door
het Netwerk voor Jeugd en
Gezin.
Raadslid Bijan Moshaver
(GroenLinks) benadrukt het
belang van aandacht en bewustwording rond een positieve opvoeding van kinderen in Zwolle. “Zij zijn het
toekomstige kapitaal van
onze stad en moeten tot ontplooiing kunnen komen.”
Tijdens de opvoedweek zijn
er op veel locaties in Zwolle
activiteiten en workshops
over weerbaarheid, positief
opvoeden en groepsvorming. Een van de acties is
gefocust op het stimuleren
van positieve groepsvorming bij kinderen tot 12 jaar.
In de aanloop naar de week
daagt de werkgroep professionals en groepen kinderen
uit om te laten zien wat zij
hieraan doen. In een positieve groep is de sfeer goed
en kennen kinderen elkaar.
Pesten krijgt in deze groepen geen kans, omdat de
groep dit niet toelaat.
De werkgroep wil bewustwording creëren en inspireren in activiteiten waarmee
een positieve groepsvorming wordt gestimuleerd.
Dit wordt gedaan door een
beweging te starten, geïnspireerd door de Ice Bucketchallenge. De beweging
noemt zich ‘En wat doe JIJ
aan positieve groepsvorming?’ Het doel is een kettingreactie te veroorzaken
door mensen per telefoon
of mail uit te dagen. Vervolgens zal in de Zwolse opvoedweek de finale plaatsvinden.
‘Ontdek je stem’ bij GMZ
Berkum - Het Groot Man-
nenkoor Zwolle (GMZ)
start zaterdag 25 oktober
om 10.00 uur voor de
derde keer de cursus ‘Ontdek je stem’. Dat gebeurt
in De Weijenbelt aan de
Campherbeeklaan. Doel
is om mannen die zich
afvragen of ze wel kunnen
zingen over de drempel te
helpen. De cursus duurt
tien avonden op maandag
van 19.00 tot 20.00 uur
en wordt verzorgd door
Hennie Ramaekers. Hennie heeft samen met de
Belgische zangpedagoge
en koordirigente Nadia
Loenders de cursus ont-
wikkeld. Cursisten krijgen
het cursusboek gratis in
bruikleen. Bij het boek
hoort een cd zodat de cursist ook thuis de oefeningen kan beluisteren.
Speciaal op die zaterdagmorgen is opera- en
operettezanger Martin
Hurkens, winnaar van
‘Holland’s got talent 2010’
aanwezig. Hij zal vertellen hoe zijn zangcarrière
is begonnen en zal ook
zingen.
Deelname aan de cursus
is gratis en in principe
bedoeld voor mannen
die interesse hebben voor
de mannenkoorzang en
De kinderen zamelden 8.9000 euro in voor ondervoede kinderen in Mozambique.
in het bijzonder voor
het Groot Mannenkoor
Zwolle. Mannen met en
zonder zangervaring zijn
welkom. Op basis van
aanmelding vooraf is het
mogelijk een stemtest te
doen.
Het repertoire van het
koor bestaat uit klassiekers uit de opera wereld
maar ook uit musicalstukken zoals the ‘Phantom of
the Opera’ en ‘Jesus Christ
Superstar’ en ‘Michelle’
van the Beatles
In Park De Wezenlanden
hebben 228 kinderen uit
Zwolle geld ingezameld
voor ondervoede
kinderen in Mozambique.
De Zwolse kinderen
renden rondjes door
het lieten zich hiervoor
sponsoren door familie,
buren en kennissen.

van in totaal vijf basisscholen in Zwolle renden vol
enthousiasme mee tijdens
deze jaarlijkse Loop voor
www.
grootmannenkoorzwolle.
nl
door de redactie
Assendorp - De leerlingen
Unicef. Samen renden ze
een bedrag van maar liefst
8.900 euro bij elkaar. Dit
bedrag zal besteed worden
aan een project van Unicef
om ondervoeding bij kinderen in Mozambique tegen te
gaan.
De kinderen renden in
groepjes van rondjes van
tweehonderd meter, de kinderen in groep zes tot en
met acht rondjes van driehonderd meter. Gedurende
een half uur probeerden de
kinderen zo veel mogelijk
rondjes te lopen.
In Mozambique is 43 procent van de kinderen onder
de 5 jaar chronisch ondervoed. Zij hebben daardoor
veel meer kans om te overlijden. En als ze overleven
krijgen ze te maken met gezondheidsproblemen en een
ontwikkelingsachterstand
die ze nooit meer inhalen.
Unicef vindt dat alle kinderen een goede start verdienen en is daarom een project
gestart om ondervoeding bij
kinderen in Mozambique tegen te gaan.
Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde
Naties, heeft hulpprogramma’s in circa 155 landen en
komt wereldwijd op voor de
rechten van kinderen.
Sandlake Cityjazzband
Inleidingen bij expo ‘Sluijters’ Grote Oorlog’
Binnenstad - De Sandlake
Binnenstad - In het kader
Cityjazzband uit Hoogeveen
speelt zondag 19 september tijdens de maandelijkse
dixieland-concerten in Hotel Wientjes aan de Stationsweg. Het is het tweede
concert in de zondagmiddagreeks. De concerten
worden gehouden op de
derde zondagmiddag van de
maand.
De Sandlake Cityjazzband
speelt van 16.00 tot 19.00
uur.
Zondag 16 november treedt
Dixieland Connection uit
Nieuwleusen op. De entree
is gratis en er mag gedanst
worden.
van de Maand van de Geschiedenis biedt Museum
de Fundatie op woensdag
15, donderdag 16, woensdag
22 en vrijdag 24 oktober inleidingen aan bij de tentoonstelling ‘Sluijters’ Grote Oorlog’. Kosten voor deelname
zijn 2 euro, naast het geldig
toegangsbewijs. Aanvang
telkens om 14.30 uur, aanmelden via [email protected]
museumdefundatie.nl
Te zien zijn 77 politieke
sporprenten die Jan Sluijters
van 1915-1919 maakte voor
De Nieuwe Amsterdammer.
Sluijters, vooral bekend als
modernist en societyschilder, laat zich in deze reeks
zien als maatschappijkritisch agitator.
De litho’s geven een vlijmscherpe analyse van de
Eerste Wereldoorlog en de
positie van het neutrale Nederland hierin.
De werken zijn afkomstig uit
de collectie van kunstenaar
Rob Scholte die de complete
serie bijeenbracht.
De reeks is recent met steun
van de BankGiro Loterij
door Museum de Fundatie
verworven.
IC EEN
IN H IEK
CL OR IN
U- VO EKL
AS W
W ELU
V
Jeannine uit Heerde
“ Ik heb gewoon twee hele nieuwe benen.”
“Eigenlijk heb ik al spataderen sinds ik in de 20 was, maar ik ben al rond mijn 26ste getrouwd en de huisarts zei
toen: “Wacht maar tot je klaar bent met kindertjes krijgen.” Na drie kinderen was het veel ernstiger geworden.
Ik had gewoon een hele landkaart op mijn bovenbenen. Geen gezicht. Ik kon nooit een leuke rok aan, nooit naar
het zwembad met de kinderen. Als ik op vakantie een badpak droeg, werd ik echt veel nagekeken.
Ik heb daarom 30 jaar in een spijkerbroek gelopen.
Rond mijn veertigste heeft de huisarts me verwezen naar een bekende kliniek in die tijd, daar
kon je ze laten wegspuiten. Dan spuiten ze een
vloeistof in je aderen waardoor ze verkleven.
Dat heb ik acht keer laten doen en dat was geen
pretje. Moest je een naar dik verband om je
been. En het erge is... na een half jaar sprongen
de aders er weer opnieuw in. Toen heb ik de
moed een beetje opgegeven.
Maar ja, spataderen zijn niet alleen lelijk, het is
ook ongezond. Ik werk in een winkel en had na
een hele dag staan vaak veel last van zware en
dikke benen. En er kan een stolsel ontstaan dat
los kan schieten, of je kunt een wondje krijgen
dat niet meer dicht wil.
Frieda, een kennis van mij, werkt bij U-Clinic.
(voorheen Veluwekliniek) Zij vertelde me dat
er tegenwoordig nieuwe technieken zijn. Ze zei:
”Kom gewoon eens vrijblijvend langs. Geen
stress, gewoon rustig aan. We bekijken het eerst
alleen.” Toen is het in gang gezet.
Eerst kijken ze met echografie, net als bij een
zwangerschap. Daarmee kunnen ze het verloop
van de vaten volgen en zien waar ze ziek zijn.
Een van de hoofdaderen bleek veel te wijd uitgelubberd, er stroomde zelfs bloed de verkeerde
kant op!
Dat is heel slecht, want daardoor worden afvalstoffen niet afgevoerd. Bovendien ontstaan
door zo’n slechte ader steeds nieuwe spataderen.
Dat hebben ze bij mijn eerdere behandeling
gewoon niet gezien. Je kunt de voordeur wel
op slot doen, maar als de achterdeur open staat,
gaat het probleem niet weg.
De behandeling bij U-Clinic is nagenoeg pijnloos.
Bij mijn knie hebben ze een heel klein sneetje
gemaakt, van misschien drie millimeter.
Zo brengen ze een laser in je been die de ader
dichtschroeit ik voelde er totaal niets van.
Ik zei nog: “Zijn jullie de stekker niet vergeten?”
Na de behandeling moet je een dag of tien een
kous aan, maar dat is gewoon een soort stevige
panty, daar heb je geen last van.
Als de kous er af gaat, zijn de aders al voor
de helft verminderd. Dan kijken ze wat daarna
nodig is. Ik had ze heel dik op mijn been liggen,
dus een deel moest verwijderd worden met de
Müllertechniek. Dan maken ze hele klein sneetjes
en trekken ze er steeds stukjes uit.
Ik zag daar erg tegen op, maar het is me echt
200% meegevallen. Het is echt niet belastend.
Met kleine stapjes tegelijk heeft de arts de resterende spataderen verwijderd. Op de sneetjes
komen piepkleine pleistertjes, en dan weer een
steunkous er overheen. Het viel reuze mee.
Misschien een beetje beurs maar ik kon gewoon
werken. Nu ben ik bezig met de laatste, meer
cosmetische fase, het verwijderen van adertjes
met hele kleine vertakkingen. Dat wordt niet
vergoed, maar dit laat ik doen als cadeautje aan
mezelf.
Het is zó’n verschil. Ik heb nu voor het eerst een
abonnement op de Veldkamp. Loop gewoon
zonder gêne het zwembad in. Mijn benen zijn
minder snel moe, waardoor ik langer met de
hond kan lopen. Ik ben daardoor zelfs een beetje
afgevallen. Ik ben echt een ander mens, met twee
hele nieuwe benen. Dit is het meest positieve
wat me in jaren is overkomen.”
Eigen foto
“DIT JAAR VOOR HET
EERST WEER NAAR
DE CAMPING.”
“Mijn man vond mijn spataderen niet storend,
zei hij. Maar zelf durfde ik niet meer met blote
benen naar buiten. Geen gezicht! De behandeling
bleek echter best eenvoudig en zo goed als
pijnloos. Nu mijn benen weer glad zijn, heb ik
spijt. Dit had ik járen eerder moeten doen!”
Spataderen? Blijf er niet mee lopen.
Uw jonge benen terug bij U-Clinic.
U-Clinic heeft contracten met alle zorgverzekeraars via stichting
Medikliniek crailo (AGB 22220400) of via Varices BV (AGB 22220114).
U-CLINIC VELUWE
Eikenlaan 15
8051 BD Hattem
038 4440188
www.u-clinic.nl
Westerpark
Cosmedilight
Bussum
Veluwe
Loenen
Rosmalen