PDF, 3,6 MB

KNX
Gebouwautomatisering
catalogus
14
15
Beste relatie,
Welke elektrotechnische noviteiten staan u het komende
jaar te wachten? Welke innovatieve oplossingen zullen
de woningbouw en utiliteit kenmerken? Als u door deze
catalogus bladert, vindt u antwoorden op deze vragen.
Door de nauwe samenwerking met installateurs, system
integrators en groothandels hebben we een reeks veelbelovende noviteiten kunnen ontwikkelen, die behalve
innovatief ook praktisch in het dagelijks gebruik zijn.
Deze catalogus toont u onder andere de beste van deze
innovaties.
Verder vindt u in deze catalogus vele vertrouwde producten
en oplossingen die hun gebruiksgemak en betrouwbaarheid
al in duizenden installaties bewezen hebben. Als totaalaanbieder kunt u, de professional, bij ons terecht voor alles
wat u nodig heeft op het gebied van energieverdeling, kabelmanagement, gebouwautomatisering en schakelmateriaal.
Zo’n compleet aanbod van oplossingen en diensten uit één
hand heeft voor u grote meerwaarde. Het maakt de elektrotechnische installatie eenvoudiger en sneller, maar ook
betrouwbaarder, efficiënter en functioneler.
Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en betere oplossingen. We blijven in gesprek met onze klanten, analyseren
de behoeften en vertalen die in baanbrekende innovaties.
Voor u betekent dit dat u niet alleen vandaag de beste
oplossingen ontvangt, maar dat u met ons ook in de
toekomst leidend blijft.
Met vriendelijke groet,
Daniel Hager
CEO Hager Group
4
Uw betrouwbare partner
Hager is uw specialist voor elektrotechnische oplossingen in woningbouw en utiliteit. Het omvangrijke
systeemaanbod is dat, waar het Hager-merk al jaren voor staat, gekenmerkt door: hoogste kwaliteit,
innovatieve producten, modulaire technologie, montagevriendelijkheid, eenvoudige bediening,
comfortabel gebruik, goede service en een aantrekkelijk design.
Een merk dat aan uw verwachtingen voldoet
Als specialist voor:
• Energiedistributiesystemen
• Kabelmanagementsystemen
• Schakelmateriaal
• Gebouwautomatisering
Hager, de specialist voor professionals, staat synoniem voor topkwaliteit, innovatieve technologie, gebruiksvriendelijke
oplossingen en een sterke klantgerichtheid. Dit alles maakt Hager tot een betrouwbare partner voor u.
Innovatie in dienst
van de klant
Een sterk familiebedrijf
Innovatie en continue doorontwikkeling van producten en
systemen kenmerken Hager. Het is altijd ons doel om met
onze noviteiten en verbeteringen aan de top van de
ontwikkeling te staan.
Hager is onderdeel van de Hager Group, een onafhankelijk
familiebedrijf dat zich al meer dan 50 jaar continu ontwikkelt.
De groep telt wereldwijd rond de 11.400 medewerkers en is
actief in 80 landen. De Hager Group realiseerde in 2013 een totaalomzet van ruim 1,6 miljard euro.
Bij onze innovaties en nieuwe technologieën staat altijd de
wens van de klant centraal. In de duizenden contacten en
gesprekken die Hager jaarlijks met partners en relaties heeft,
toetsen we de praktijkgerichte behoeften om succesvol en
efficiënt te kunnen werken. Met dit gegeven als basisprincipe
ontstaan nieuwe innovatieve oplossingen die het merk Hager
maken wat het nu is, want montagevriendelijkheid, comfortabele toepassing, intuïtieve bedieningsmogelijkheden, modulaire technologie en consistentie zijn belangrijke kernwaarden
die bij Hager-systemen een premiumkwaliteit waarborgen.
Ruim 80 procent van onze producten en systemen is jonger
dan vijf jaar. Deze hoge innovatiegraad maakt het mogelijk
voor gebruikers veel nieuwe oplossingen effectief toe te passen. Een goede indicator voor een gebruiksgeoriënteerde
productstrategie is de sterke betrokkenheid van gebruikers
en relaties bij de innovatie en doorontwikkeling van het merk
Hager.
www.hager.nl
5
Energie betrouwbaar
verdelen, communicatietechniek bundelen
Energie en data
beschikbaar, waar
het gewenst is
Energiedistributie-systemen
Kabelmanagementsystemen
Overzichtelijk –
het aanbod van Hager
Hager heeft een uitgebreid systeemaanbod voor u opgedeeld in drie categorieën. Ieder in een eigen
kleur. Zo wordt het gebruik van en het zoeken naar de juiste systemen en oplossingen eenvoudiger.
We zijn specialist in elektrotechnische installaties voor woningbouw en utiliteit. Voor al uw projecten
heeft u slechts één aanspreekpartner: Hager. Systemen en oplossingen - kwalitatief hoogwaardig,
betrouwbaar en eenvoudig te installeren.
6
Gebouwen efficiënt en
comfortabel besturen
KNX-gebouwautomatisering
Elegant schakelen
Schakelmateriaal
Twee catalogi: KNX-gebouwautomatisering & Schakelmateriaal Berker by Hager
Catalogus KNX-gebouwautomatisering
In de catalogus die hier voor u ligt, vindt u ons uitgebreide KNX-systeemaanbod. Van plug-and-play
oplossingen met quicklink-configuratie tot programmeringen in KNX Easy mode en KNX System mode.
Ook over de KNX-bedienelementen van Berker by Hager, zoals de B.IQ en de TS Sensor, vindt u
uitgebreide informatie in deze catalogus.
Catalogus Schakelmateriaal Berker by Hager
In een separate catalogus vindt u ons aanbod Berker by Hager schakelmateriaal. Daarnaast is een
hoofdstuk opgenomen over Berker.Net: het elektronisch platform dat krachtige inbouwmogelijkheden
biedt met standaard lokale bediening én bediening met geïntegreerde KNX-RF-communicatie. Tevens vindt u in deze catalogus onze conventionele bewegings-, rook- en hittemelders, en beknopte overzichtspagina’s van de KNX-bedienelementen van Berker by Hager.
U kunt de catalogus aanvragen via www.hager.nl/documentatie.
www.hager.nl
7
Menselijk
Milieuvriendelijk
Spaarzaam
Duurzaamheid bij
de Hager Group: E3
Wat je ook doet, bedenk wat de gevolgen zijn!
Dit motto, dat teruggevoerd wordt op de Griekse dichter
Aesop (ca. 600 voor Christus), is nu toepasselijker dan ooit.
Onder meer door de technologische vooruitgang, de toe-nemende mondialisering en de krimpende natuurlijke hulpbronnen, hebben de gevolgen van ons handelen steeds
meer impact. Tegelijkertijd wordt de oproep tot een grotere
ondernemersverantwoordelijkheid steeds luider.
Ook al is de Hager Group slechts een klein radertje in het
geheel, we willen toekomstige generaties graag een schone
nalatenschap geven. We hebben ons duurzaamheidsplan samengevat in een duidelijk concept: E3.
E3 is een omvangrijk concept van de Hager Group om
voorzichtig om te gaan met de beperkte grondstoffen van
onze planeet. De drie “E’s” staan voor de drie pijlers van
duurzaamheid: Ethics, Environment en Energy. Aan elke E
zit een concrete reeks maatregelen vast, waartoe de Hager
Group zich heeft verplicht.
Iedereen praat tegenwoordig over duurzaamheid. Als familiebedrijf brengen we het actief in de praktijk!
Met E3.
”We act in an ethical and
responsible way by taking care
of people and our environment.“
Daniel Hager
8
ethics
De belangrijkste ‘natuurlijke hulpbron’ is voor ons iedere individuele persoon.
Daarom doen we alles om onze ruim 11.000 energieke medewerkers wereldwijd te ondersteunen en nieuwe krachten voor de Hager Group te mobiliseren.
Wij zijn IiP-gecertificeerd (Investors in People) en vertrouwen op gestructureerde processen die zorgen voor een eerlijke omgang met elkaar. Daarnaast
hebben we ons gecommitteerd aan de principes van de United Nations Global Compact. Dit wordt op vrijwillige basis tussen een onderneming en de VN
afgesproken, om de globalisering sociaal en ecologisch gestalte te geven. En
last but not least zorgen wij er door gericht care-management ter plaatse voor
dat iedere medewerker in de Hager Group zich goed voelt.
environment
Ons care-management breiden we ook uit naar onze omgeving, door die zo
schoon mogelijk te houden. Daarom werken wij wereldwijd volgens het motto
‘meer uit minder maken’. Elf productielocaties van de Hager Group zijn al
gecertificeerd volgens de internationale milieunorm ISO 14000 en elk jaar
komen er nieuwe locaties bij. Bij het ontwikkelen van producten en tijdens de
productieprocessen richten we ons op ecodesign en ecoproductie. Hierbij
wordt de gehele levenscyclus van een product in kaart gebracht (Life Cycle
Assessment) en waar mogelijk vanuit ecologisch gezichtspunt geoptimaliseerd. Als het product klaar is, wordt het verpakt in 100% gerecycled karton.
Hiermee heeft Hager de iF Packaging Design Award 2011 gekregen. Op deze
wijze verminderen we onze ecologische voetafdruk continu, terwijl we tegelijkertijd technische vooruitgang boeken.
energy
Natuurlijk profiteren onze klanten ook van de stap in de juiste ecologische
richting: met slimme meters en innovatieve visualiseringssoftware maken we
het stroomverbruik zichtbaar en verhogen zo het energiebewustzijn. Daarnaast helpen veel van onze apparaten – van dimmers en sensitieve bewegingsmelders tot zeer intelligente KNX-gebouwautomatisering – actief om het
energieverbruik te reduceren. En tot slot kunnen door het gebruik van innovatieve systemen van Hager hernieuwbare energiebronnen toekomst-bestendig
in elk gebouw worden geïntegreerd. Kortom: we gebruiken al onze energie om
die van u te besparen!
Gedetailleerde informatie over E3 is te vinden op de site
van de Hager Group: www.hagergroup.net (onder Sustainability)
9
KNX: wereldstandaard
gebouwautomatisering
Hager is KNX-partner. KNX is de enige officiële wereldstandaard voor woning- en gebouwautomatisering. Bij KNX zijn al ruim 300 toonaangevende fabrikanten aangesloten, die zich
alle hebben geconformeerd aan het protocol en dit worden er nog altijd meer. Het Hager-KNX-systeem en alle KNX-producten voldoen dus geheel aan het KNX-protocol.
10
Het KNX-systeem is volledig beschreven en vastgelegd
in de normen EN50090 en CEN EN 13321. Elk product
dat volgens deze norm werkt, is herkenbaar aan een
uniek logo. Het KNX-logo op de tebis-KNX-producten
van Hager garandeert kwaliteit, compatibiliteit en keuzevrijheid voor de installateur en eindgebruiker.
De KNX Associatie heeft een eigen website waarop exta
informatie te verkrijgen is: www.knx.nl.
Wilt u als installateur ook profiteren van de voordelen die
KNX u kan bieden? Word dan lid van KNX Professionals,
een netwerk van installateurs en system integrators die
periodiek kennis opdoen en ervaring uitwisselen. Kijk op
www.knx-professionals.nl voor meer infomatie.
Hager is gecertificeerd KNX-opleidingsinstituut. Meer informatie hierover en over de trainingen die wij verzorgen,
vindt u op pagina 22/23.
11
Programmeren op maat
Keuze uit drie KNX-methodes
De aard en omvang van uw klantenwensen zijn van invloed op de functionaliteit en
complexiteit van de uiteindelijke KNX-installatie. Met drie configuratiemethodes voor de
KNX-installatie kiest u de beste weg naar realisering ervan: van de eenvoudige quicklink-configuratie voor standaardtoepassingen naar meer uitgebreide functionaliteitsomvang met
programmeerapparaat TX100B tot aan maximale functionaliteit met de ETS-programmeersoftware. Het modulaire karakter en de verschillende configuratieniveaus lenen zich
bovendien bij uitstek voor stapsgewijze opbouw of uitbreiding van de installatie.
quicklink
- snelste methode voor toepassingen van beperkte omvang (2 tot 20 componenten)
- via: drukknopbediening
fct
cfg
KNX Easy mode
- op locatie programmeren van configuraties van 10 tot 100 componenten
- via: programmeerapparaat TX100B
KNX System mode
- alle (geavanceerde) KNX-functies maximaal benutten
- via: ETS-software
12
13
quicklink
KNX in vijf minuten
quicklink is een zeer snelle en eenvoudige manier om draadloos een KNX-installatie te configureren. Dit kan zonder gereedschap en zonder training. Programmeermethode quicklink is ideaal bij
renovaties, herinrichtingen en uitbreidingen, waarbij schakelaars op andere plekken gewenst zijn.
Met quicklink kunnen eenvoudig wensen worden vervuld en vele nieuwe koppelingen tot stand
worden gebracht, zónder de bedradingsinfrastructuur te hoeven wijzigen.
14
Snel en eenvoudig
Programmeren doet u in een paar eenvoudige stappen met
een druk op de knop. Vele gewenste functies kunnen geconfigureerd worden met deze drukknopbediening. De zenders
en ontvangers worden automatisch met elkaar verbonden. In
slechts vijf stappen doorloopt u een volledige configuratie.
Functionaliteit in overvloed
Met quicklink verbindt u meerdere draadloze producten met
elkaar; tot ongeveer 20 producten gaat dat overzichtelijk.
Daarmee wordt zo’n 80 procent van alle toepassingen in
woningbouw en kleine utiliteit afgedekt, met functies zoals
schakelen en dimmen van verlichting, bedienen van rolluiken
en jaloezieën en meer geavanceerde functies als tijdschakelingen, scènes en groepssturingen.
Combineren met KNX Easy en System mode
Als meer functies in een installatie nodig zijn of als de
draadloze producten in een KNX-omgeving moeten worden
geïntegreerd, dan kunt u naast quicklink nog verder configureren via KNX Easy mode of KNX System mode. (Overigens
ook in plaats van; producten die in quicklink kunnen worden
geprogrammeerd, kunnen naar keuze ook altijd in Easy mode
of System mode worden geprogrammeerd.)
+
+
15
KNX Easy mode
Gemak met de TX100B
Configuraties van 10 tot 100 componenten zijn moeiteloos en snel uit te voeren met het draadloze programmeerapparaat TX100B. Op de werkplaats bereidt u alles voor en door de draadloze
techniek kunt u op locatie gemakkelijk de installatie in elke ruimte testen en eventueel nog kleine
aanpassingen doorvoeren. KNX Easy mode biedt als uitbreiding op de basisfunctionaliteit met
quicklink: configuratie van een bedrade KNX-installatie en klimaatregeling. Visualisatie kan worden geïntegreerd om bijvoorbeeld de verbruikte energie weer te geven, of de actuele temperatuur
of ingeschakelde verlichting. Tevens kan hiermee de installatie worden bediend. Voor visualisatie
kunnen touchscreens worden gebruikt voor lokaal gebruik en met de Hager domovea-server is
bediening vanaf elke locatie via smartphone of tablet (Apple en Android) mogelijk. Programmeren
in KNX Easy mode is snel en eenvoudig te leren. Hager biedt trainingen, zodat u heel snel aan de
slag kunt met uw eerste domoticaproject.
16
KNX System mode
Maximale functionaliteit
Wilt u het onderste uit de kan halen wat betreft de mogelijkheden van domotica, dan kunt u
KNX-producten het best in System mode programmeren. Dit programmeersysteem richt zich op
configuraties van 50 tot 50.000 componenten en biedt u de maximale functionaliteit. Als uitbreiding op KNX Easy mode kunt u andere systemen koppelen via zogenaamde gateways; de DALI-gateway is een voorbeeld van een vaak voorkomende systeemintegratie. ETS-software wordt
ontwikkeld en uitgegeven door de Europese KNX Associatie.
Hager is gecertificeerd KNX-trainingsinstituut, zodat u de officiële KNX-opleiding bij Hager kunt
volgen. Verder stelt Hager voor alle KNX-modules een volledige ETS-productdatabank ter beschikking (zie www.hager.nl/software).
17
Hager KNX systeemoverzicht
Easy mode (TX100B programmeerapparaat)
quicklink (drukknopconfiguratie)
2
System mode (ETS-software)
2
TRE51x
IP55-bewegingsmelder,
zonnecel
TRE50x
IP55-bewegingsmelder,
batterij
2
TRE600
bewegingsmelder
met schijnwerper
KNX-RF
TG510A/511A
rookmelder
2
3
60
TG540A/541A
hittemelder
TCC510S
aanwezigheidsmelder
TX510
aanwezigheidsmelder
TX511
aanwezigheidsmelder
constantlichtregeling
TCC520E
aanwezigheidsmelder
met relaisuitgang
TCC521E
aanwezigheidsmelder
DALI
TCC530E
aanwezigheidsmelder
constantlichtregeling
7526...
bewegingsmelder
wandinbouw
TG053A / 7541 40 03 /
7549 00 01
weerstation
7534 10 03
dimactor
TYA670D
DALI gateway
TH210
IP/KNX-router
2
TRB201
schakelactor
TRB210
dimactor
TRB221
jaloezieactor
TRB501/521
schakelactor + ingang
TRE221
jaloezieactor IP55
TRE400
schakelactor
+ ingang IP55
TRC270D
schakelactor
tussenstekker
2
TXA114/116
voedingsmodule
KNX-bus + 24 VDC
3
3
TXA304/306/310
ingangsmodule
TXA210xN/213N
universele dimmer
3
TXA215
universele dimmer,
1000 W
2
TYA661A/661B/663A
universele dimmer,
1- of 3-voudig
7531 2013/4021
universele dimmer,
2- of 4-voudig
TYC120
EnOcean gateway
2
TRE201/202
schakelactor IP55
16
TYF130
Lijnkoppelaar
2
TXA204x/206x/207x/208x
schakelactor
16
2
TX211A/214
schakel-/dimactor
1-10 V
TXB201A/202A
schakelactor
2
2
TYA604x/606x/608x/610x
schakelactor
7521 40 08
kameractor
7531 80 03/00 02
schakelactor
TYA606E
schakelactor 6-voudig +
stroommeting
TYB601A/602A
schakelactor
7534 10 01
schakelactor
2
TRB302B
ingang
TRB302A
ingang
2
2
TRE301/302
drukknop IP55
TX100B
programmeerapparaat
TR131A
mediakoppelaar
TXA111/112
voedingsmodule
KNX-bus
2
2
2
TXA223/227
rolluikactor 230 V
TXA224/228
jaloezieactor 230 V
TXA225
rolluikactor 24 V DC
TXA226
jaloezieactor 24 V DC
2
TYA624A/628A
rolluikactor 230 V
TYA624C/628C
jaloezieactor 230 V
TYA624B
rolluikactor 24 V
TYA624D
jaloezieactor 24 V
TYB621C
rolluik-/jaloezieactor
230 V
75341004/75341006
jaloezie-actor/
raaminterface
2
TU402/404
afstandsbediening,
2- of 4-voudig
TU406/418
afstandsbediening,
6- of 18-voudig
TRC301B
raamcontact
TRC321B
helderheidssensor
TX320
ruimtetemperatuurregelaar
39
8514 51 ..
Berker.Net drukknop
opzetmodule
26
8565 52/62 ..
Berker.Net vlakkewandmodule, batterij
14
8565 51/61 ..
Berker.Net vlakkewandmodule, zonnecel
TX206H/7533 00 01
verwarmingsactor
2
30
TX501
stelaandrijving
TX502
stelaandrijving met
temperatuurregeling
TYF684
analoge actor
TYF784
analoge ingang
26
13
8574 52 ..
Berker.Net
tijdschakelklokopzetmodule
TYF642F
Fan Coil actor
7544...
thermostaat
TYB641A
radiatoractor
2
8524 51 ..
Berker.Net jaloeziebediening-opzetmodule
TR140A
versterker
13
8574 51 ..
Berker.Net
jaloezietijdschakelklokopzetmodule
TYF646T
verwarmingsactor
13
TR351A
ontvanger
TXB302/304
inbouwingang
TXA023/022
digitale schakelklok
TXA025
schemerschakelaar
106
7516...
tastsensor
8534 51/61 ..
Berker.Net
bewegingsmelderopzetmodule
2
draadloos, KNX-RF
2
Aantal producten/
varianten in deze groep
45
24
7566...
tastsensor met
temperatuurregeling
Berker B.IQ
tastsensor
30
Berker B.IQ
met temperatuurregeling
56
28
Berker touchsensoren TS, R.1, R.3
Berker touchsensoren
TS, R.1, R.3 met
temperatuurregeling
TJC080
touchscreen 8”
TJC050
touchscreen 5”
2
TXB322/344
inbouwingang met
led-uitgangen
TE330
energieverbruiksmeter
TJA450
domovea-server
domovea app
beschikbaar in
App Store en Google Play
13
2
TH101
USB-Interface
7504 00 04
USB-interface
TE360/370
kWh-meter
7586...
infodisplay
Aangesloten op de buskabel KNX
(TG018)
quicklink (drukknopconfiguratie)
Easy mode (TX100B programmeerapparaat)
System mode (ETS-software)
Sla open
voor het complete overzicht
Onderscheidende service
Praktische ondersteuning
Uw complete gebouwautomatiseringsinstallatie is op te bouwen met de producten uit het
Hager KNX-aanbod.
Hager heeft de mensen, de diensten en de middelen om het u makkelijker te maken. Zo zijn wij een gecertificeerd KNX-opleidingsinstituut en is er een landelijk netwerk van Hager Domoticapartners beschikbaar, waar u een beroep op kunt doen voor ondersteuning.
Daarnaast hebben we diverse tools en services beschikbaar, waarmee u uw voordeel kunt doen.
Heeft u verdere vragen over onze producten of wenst u ondersteuning van Hager bij uw projecten?
De afdeling Customer Sales Support staat u graag te woord. Ook komt uw Hager-rayonmanager
graag bij u langs.
Sla de pagina open en zie in één overzicht de mogelijkheden.
Drie configuratiemethoden: quicklink, KNX Easy mode en KNX System mode
Twee typen busverbinding: KNX-RF (draadloos) en KNX-TP (bedraad)
KNX-trainingen
Hager is een gecertificeerd KNX-opleidingsinstituut dat diverse KNX-trainingen voor u verzorgt. De afgelopen jaren hebben we al veel van onze klanten op weg kunnen helpen
om de eerste stappen te zetten naar het ontwerpen en opleveren van geavanceerde woning- en gebouwautomatiseringsinstallaties. Dit is iets waar we trots op zijn en wat
we de komende jaren nog verder zullen uitbreiden. Op pagina 24 en 25 vindt u meer informatie over onze KNX-trainingen.
Hager Domoticapartners
Hager heeft een landelijk netwerk van gecertificeerde Hager Domoticapartners, waarmee
u kunt samenwerken in een project waarin domotica een rol speelt. Het partnernetwerk
bestaat uit system integrators, paneelbouwers en installateurs die zich onderscheiden
op kennis- en serviceniveau op het gebied van KNX huis- en gebouwautomatisering.
Zij bieden desgewenst ondersteuning aan zowel de opdrachtgever als de installateur
die nog extra kennis kan en wil gebruiken.
Kijk op www.hager.nl/partners voor meer informatie.
Online informatie
Uitgebreide technische informatie over alle KNX-producten en -systemen van Hager
vindt u op www.hager.nl, in onze e-catalogus.
Verder vindt u informatie over KNX-software op www.hager.nl/software.
Informatie over KNX-programmeermethode quicklink vindt u via www.hager.nl/quicklink.
En aanvullende informatie over visualisatiesoftware domovea vindt u op onze domovea-minisite: www.hager.nl/domovea met o.a. een domovea-film.
Hager: gecertificeerd
KNX-trainingsinstituut
Het toepassen van gebouwenbeheersystemen heeft de laatste jaren een flinke groei laten
zien. Die groei zal de komende jaren doorzetten. De installateur die zich op deze techniek toelegt,
zal zich in positieve zin onderscheiden als belangrijke partner en adviseur voor de opdrachtgever.
Hager wil haar klanten hierin maximaal ondersteunen en kan dit ook, doordat zij door de KNXorganisatie geaccrediteerd is als officieel KNX-trainingsinstituut voor de KNX-basiscursus en
KNX advanced course.
22
Hager was de eerste fabrikant in Nederland die zelf een
gecertificeerde KNX-opleiding mocht geven en geeft deze
nog steeds. Hager Nederland beschikt in Den Bosch over
een demoruimte Hager Expo, een showroom van 1000 m²
en diverse trainingsruimtes. De kennis binnen het Hager
domoticateam is groot en de trainers, in dienst van Hager,
hebben jarenlange ervaring in gebouwautomatisering. Zij
hebben voor nagenoeg iedere vraag en/of probleemstelling
een antwoord of oplossing.
Basiscursus KNX Easy
Hager biedt diverse domotica-opleidingen die variëren van
1 dag tot 6 dagen. Voor kleine tot middelgrote installaties,
of als startende domotica-installateur, is de basistraining
KNX Easy (deel A) een goede start. Met een kleine investering en een opleiding van slechts één dag, bent u in staat
een professionele gebouwautomatiseringsinstallatie op basis
van het KNX-bussysteem te maken.
Doorgroeien met KNX System
Wilt u direct uw basiskennis vergroten en ook al een aantal
geavanceerde oplossingen leren toepassen, dan adviseren
wij u aansluitend op deel A van de basistraining meteen
deel B te volgen. Wilt u doorgroeien en ook grotere en meer
complexe systemen voor woningen, scholen, winkels en
kantoorpanden automatiseren, dan kunt u dit doen door
een training KNX System ETS4 (basiscursus en de KNX
Advanced Course) te volgen.Tijdens deze cursus leert u
programmeren met de ETS-software van de KNX Associatie.
Hiermee kunnen KNX-producten van alle KNX-fabrikanten
aan elkaar gekoppeld worden tot één installatie. Bij de KNX
System trainingen van Hager heeft iedere cursist een eigen
werkplek en kan dus zijn eigen praktijkopdracht maken.
Overige trainingen
Naast de KNX basiscursussen en advanced course bieden
we een kennismakingstraining KNX Easy of System, diverse
applicatietrainingen (KNX RF, lichtregelingen en HVAC) en
trainingen voor visualisatiesoftware domovea.
Boeiende cursusdagen
De cursussen bij Hager zijn een afwisseling van theorie
en praktijkopdrachten waarin de opgedane theoretische
kennis direct toegepast kan worden. Door de eigen goed
geoutilleerde trainingsruimtes van Hager, maar vooral door
de directe, laagdrempelige en persoonlijke benadering van
de trainer, zult u zich in deze cursus thuis voelen en de
geboden kennis goed tot u kunnen nemen. Persoonlijke
aandacht vinden wij bij Hager erg belangrijk. De trainer
maakt dan ook waar nodig extra tijd voor u vrij om te zorgen
dat iedereen het examen optimaal voorbereid kan afleggen.
Goede interactie tussen cursist en trainer is hierbij uiteraard
onmisbaar.
Interesse of vragen?
Op onze website vindt u meer informatie over de trainingen.
Kijk op www.hager.nl/trainingen voor het actuele trainingsaanbod. Daar kunt u zich ook direct inschrijven voor de diverse trainingen. Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact
op met onze afdeling Customer Sales Support via telefoonnummer 073 642 85 84.
23
Berker by Hager
Design en intelligentie
De schakelaars van Berker by Hager behoren tot het mooiste en beste wat u een huis kunt gunnen op het
gebied van schakelen en besturen. Dat mooiste wordt niet alleen bevestigd door onze klanten, maar ook
door de jury's van internationale awards. Diverse designs van Berker by Hager hebben meerdere keren
belangrijke awards gewonnen. Maar niet alleen het design, ook de achterliggende techniek is innovatief te
noemen. Het gaat tenslotte niet alleen om een fraai uiterlijk, de inhoud moet ook spreken. Berker by Hager
schakelmateriaal is technisch gezien van topkwaliteit. Kortom, Berker by Hager is functionaliteit en intelligentie in een mooi jasje.
Op de volgende pagina’s ziet u een impressie van onze schakelaars. Alle volledige informatie over ons
schakelmateriaal vindt u terug in de separate catalogus Schakelmateriaal Berker by Hager 2014 - 2015.
24
25
Impressie
Berker by Hager designs
Standaardschakelmateriaal in drie designs
S.1 (kunststof)
Q.1 (kunststof)
Q.3 (kunststof)
B.3 (rood geëloxeerd
aluminium)
B.7 (glas)
B.7 (edelstaal)
K.1 (kunststof)
K.5 (aluminium)
Arsys (aluminium,
lichtbrons gelakt)
R.1 (kunststof)
R.1 (aluminium)
R.3 (glas)
Luxe designs
26
R.1 (beton)
Ronde schakelaars
Serie 1930 (kunststof)
Serie 1930 Porzelan
(porselein)
Serie Glas
Serie R.classic
TS
TS Crystal
TS Crystal Ball
KNX-Touchsensor
TS Sensor
KNX-Touchsensor R.1
B.IQ (glas)
Touch- en tastsensoren
Dit is een beknopte impressie van ons schakelmateriaal. Voor de volledige informatie over ons schakelmateriaal verwijzen we u graag naar onze separate catalogus ‘Schakelmateriaal Berker by Hager’.
27
Lichtbesturing
Jaloeziebesturing
Klimaatbeheersing
Rook- en hittemelding
Energiemeting
Bedieningen
Grafische bedieningen
Systeemmodules
Overige modules, toebehoren
Technische bijlage
Bestelnummerindex
Schakelaars (o.a. Berker.Net), schakelactoren,
dimmers, bewegingsmelders Berker.Net, aanwezigheidsmelders, schakelklokken, schemerschakelaars
30
Rolluik- en jaloezie-actoren (o.a. Berker.Net),
schakelklokken Berker.Net, sensoren,
schakelaars
64
Sensoren, thermostaten, aansturing en
regeling, stelaandrijvingen
78
Rookmelders, hittemelders
96
Energieverbruiksmeter, kWh-meters
104
Berker B.IQ, Berker Touchsensoren, KNX-tastsensoren (ook met thermostaat), impulsdrukkers, schakelaars (incl. vlakkewandmodules)
110
Visualiseringssysteem domovea, Berker Master
Control, Berker IP Control, KNX-infodisplays,
touchscreens, tebis KNX-visualisering
138
Voedingen, interfaces, koppelaars
152
Programmeermiddelen, schakelingangen, combi-actoren, busaankoppelaars, analoge modules, schakelklokken, gateways
162
Algemene technische informatie over KNX,
KNX-bussystemen, KNX-configuratiemethoden;
technische toepassingsinfo, aansluitschema’s
184
Technische bijlage
In dit gedeelte vindt u aanvullende technische informatie over de producten in deze catalogus.
Ook is algemene achtergrondinformatie opgenomen over KNX-bussystemen en de
verschillende configuratiemethoden: quicklink, Easy mode en System mode.
Uitgebreide montagehandleidingen worden met de producten meegeleverd en zijn tevens te
downloaden vanuit de Hager e-catalogus. Ga hiervoor naar www.hager.nl, zoek het gewenste
product en ga vervolgens naar het tabblad 'Documentatie en Software'.
Productdatabanken en bijbehorende applicatiebeschijvingen zijn te downloaden vanuit de Hager
e-catalogus, zoals hierboven beschreven, en via www.hager.nl/software
184
Technische wijzigingen voorbehouden
Bestelnummerindex
Bestelnummeroverzicht met verwijzingen
256
256
Technische wijzigingen voorbehouden