2014-02 - Een financiële kijk op langer leven.

uw magazine boordevol financiële informatie en voordelen
Nr. 2 juni 2014
Een financiële kijk
op langer leven
Ontdek de online
mogelijkheden
van AXA
Voorkom financiële
problemen bij kanker­
diagnose met think2protect
www.axa.be
HAPPY YOU juni 2014
Zorgeloos
de zomer tegemoet
Uw happy you
voordelen
happy you voordeelcheques
Een gratis abonnement op het
happy you magazine
De Tijd Digitaal + weekend:
slechts 1 euro per maand
gedurende 2 maanden
Een heel jaar lang
Plus Magazine voor
slechts 11,35 euro per
trimester
In dit nummer:
04 Een financiële kijk op langer leven
08 AXA Digital
Ontdek de online mogelijkheden
van AXA
11 Wist u dat!
12 Voorkom financiële problemen bij
kankerdiagnose met think2protect
14 De Oekraïense crisis tempert
de macro-economische vooruitzichten
Beste happy you klant,
U hebt het misschien al gemerkt. Met de zomer
in zicht hebben we het happy you magazine in een
nieuw kleedje gestoken.
In deze editie ontdekt u onder meer hoe AXA
meegaat met het digitale tijdperk door heel wat
services online aan te bieden.
AXA helpt u ook graag met uw langetermijn­
planning. In dit nummer leest u welke stappen u
kunt ondernemen om uzelf na uw beroepscarrière
van een mooi pensioeninkomen te verzekeren.
Maar vergeet nu vooral niet te genieten van de
zomermaanden.
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!
Prettige vakantie!
Uw Verzekeringsmakelaar
Colofon:
Ofschoon de gegevens in dit magazine (en in de bijlage) uit betrouwbaar geachte bronnen worden geput en prognoses gebaseerd zijn op zorgvuldige analyses, worden zij louter
bij wijze van informatie verstrekt en kan de bank de juistheid ervan niet garanderen. Ze
kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien sommige gegevens of prognoses
achteraf onjuist, of sommige aanbevelingen onterecht blijken te zijn. U wordt aangeraden
om de in dit tijdschrift vermelde beleggingsproducten steeds te toetsen aan het risico
dat u bereid bent te nemen en aan uw beleggingshorizon. U geniet de voordelen van het
programma happy you aangezien uw beleggingsportefeuille bij AXA gemiddeld meer dan
50 000 euro bedroeg in 2013. Niets uit dit magazine mag worden gebruikt, gepubliceerd
of verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
2
Werkten mee aan dit nummer:
Frida Deceunynck, Anne Roggen, Debby De Ridder,
Diane de Villenfagne, Roland de Wergifosse, Ilse Oorts en Daniël Gielen.
Verantwoordelijke uitgever:
Xavier Gys
Redactie afgesloten op 19/05/2014.
Suggesties en opmerkingen kunt u mailen naar [email protected]
Lay-out & realisatie:
www.propaganda.be
3
HAPPY YOU juni 2014
Zal uw wettelijk
pensioen later volstaan
om al uw plannen te
realiseren? Hierbij alvast
een handvol tips voor
mensen die zelf hun
pensioentoekomst in
handen willen nemen.
Een financiële kijk
op langer leven
We worden alsmaar ouder. De statistieken liegen er niet om. De kans
om 100 jaar oud te worden was
in 1994 nog bijna nihil voor een
65-jarige (0,9%), terwijl die nu al
2% bedraagt. En ook de kans om
de meer realistische leeftijd van
80 jaar te halen, is er gevoelig op
vooruit gegaan. Terwijl een 65-jarige
in 1994 nog maar 60% kans had
om 80 jaar te worden, was dat in
2011 al 71%.
Prijskaartje
van het ouder worden
We hebben
60%
kans dat we voor een beperkte
periode afhankelijk zullen
worden. Er is 20% kans
dat we zwaar en langdurig
afhankelijk zullen worden.
4
Tijdens de eerste jaren van het
pensioen zijn de meeste mensen
nog fit en gezond en is het
pensioenspaarpotje nog volledig
intact. Dat is de periode waarin
gepensioneerden graag tijd en geld
spenderen aan de leuke dingen
van het leven, zoals reizen, de
kleinkinderen, vrienden, renovatie
van de eigen woning … Wie het
geluk heeft ouder te worden dan
80 jaar moet er echter rekening
mee houden dat daar later ook
zorg- en rusthuiskosten kunnen
bijkomen. Uit onderzoek door het
Nederlandse planbureau blijkt
dat ouderen 60% kans maken om
gedurende een beperkte periode
afhankelijk te worden en 20%
kans hebben op een zware en
langdurige afhankelijkheidsperiode.
Cijfers van het Onderzoeksen Informatiecentrum van
de Verbruikersorganisaties
(OIVO) geven een indicatie van
het prijskaartje dat daar aan
vasthangt. Gemiddeld kost een
rusthuisopname 1400 à 2000 euro
per maand terwijl het gemiddeld
wettelijk pensioen voor een
werknemer slechts 1077 euro per
maand bedraagt.
Vraag een
pensioenraming aan
Om in te schatten of u dat alles zal
kunnen bekostigen met uw pensioen kan een geïndividualiseerde
pensioenraming handig zijn. Vanaf
55 jaar krijgt u ook automatisch
een pensioenraming thuisgestuurd.
In grote lijnen kunt u ervan uitgaan
dat het wettelijk pensioen voor mensen met een ‘gemiddeld’ inkomen
goed is voor een ‘vervangratio’ van
ongeveer 60% van het laatst verdiende nettoloon. Voor mensen met
een hoog inkomen is die inkomens­
terugval echter een stuk groter: zij
moeten het na hun pensionering
gemiddeld doen met slechts 40%
van hun laatst verdiende nettoloon.
Willen zij hun levensstandaard op
5
HAPPY YOU juni 2014
Met een gemiddeld inkomen zal u ongeveer
60%
van uw laatst verdiende nettoloon als vervangratio overhouden.
Met een hoog inkomen is dat ongeveer 40%. Met een laag
inkomen is dat ongeveer 80%.
peil houden en een zorgspaarpotje
opzij zetten voor hun oude dag, dan
nemen zij best tijdig hun voorzorgen. Hierbij alvast 5 nuttige tips die
u daarbij van pas zullen komen.
Werkt u na de minimumleeftijd voor
het vervroegd pensioen nog zes jaar
door, dan levert de pensioenbonus
u een maandelijks pensioensupplement op van ruim 300 euro.
1 Krik uw wettelijk
pensioen omhoog
2 Maximaliseer
uw aanvullend
bedrijfspensioen
Voor mensen die de inkomensterugval na hun pensionering willen
beperken, is het een goed idee om
zo lang mogelijk aan de slag te blijven. Hoe langer uw carrière – tot
een maximum van 45 loopbaanjaren – hoe meer pensioenrechten
u immers opbouwt. Blijft u na de
minimumleeftijd voor het vervroegd
pensioen nog minstens een jaar
aan het werk, dan begint u bovendien een pensioenbonus op te
bouwen. Dit levert u 40 à 60 euro
extra pensioen per maand op voor
elk jaar dat u langer hebt gewerkt.
Ook voor uw aanvullend bedrijfspensioen is langer werken een
goede zaak. Hoe langer u werkt,
hoe langer immers ook uw aanvullende pensioenopbouw doorloopt.
Dat kan aan het einde van de rit
een slok op de borrel schelen.
Werkt u door tot uw 65ste, dan
wordt het opgebouwde pensioenkapitaal bovendien belast tegen de
voordelige belastingvoet van 10% in
plaats van tegen het normale tarief
van 16,5%. Uw pensioen vervroegd
opnemen voor uw 62ste wordt
daarentegen fiscaal extra gepenaliseerd. Bij opname op 60- of
61-jarige leeftijd valt u onder de verhoogde belasting van 20 of 18%.
komt bij de verkoop van de woning
kan op latere leeftijd ook dienen om
de kosten van een rusthuis op te
vangen. Zo hoeft u uw spaargeld –
of dat van uw kinderen – niet aan te
spreken als uw wettelijk pensioen
niet volstaat om de kosten van het
rusthuis te dragen. Keerzijde van de
medaille is dat u op die manier ook
de erfenis voor uw kinderen mee
opsoupeert. Gebruikt u het kapitaal
van uw woning om de kosten van
uw oude dag te betalen, dan is het
geld voor hen verloren.
Goed om te weten. Om de aankoop van een eigen woning aan te
moedigen, kent de wetgever een
belastingvermindering toe aan
gezinnen die een woonkrediet aflossen. Concreet kan een woonkrediet u een belastingvermindering
opleveren van 45% van de jaarlijkse
leningaflossing, weliswaar beperkt
tot een welbepaald plafond. De fiscale besparing die u op die manier
realiseert, kan met de aflossingen van dit jaar oplopen tot maximaal 1404 euro per persoon (of
2808 euro per gezin).
Houd er wel rekening mee dat de
woningfiscaliteit vanaf volgend jaar
overgenomen wordt door de gewesten, waardoor dit fiscale plaatje
mogelijk zal wijzigen.
4 Pensioensparen:
een must voor jong en oud
5 Pensioensparen
voor gevorderden
Onder het motto ‘vroeg begonnen,
is half gewonnen’ is het gereglementeerd pensioensparen populair
bij jong en oud. Inmiddels doet al
ongeveer 2,7 miljoen van de Belgen
op deze manier aan aanvullende
pensioenopbouw. Als pensioenspaarder beschikt u in dit kader
over een keuze uit verschillende
spaarformules. Die laten toe om op
lange termijn een aardig spaarpotje
op te bouwen.
Spaart u via één van deze formules
een kapitaal bij elkaar van 40 000
euro, dan kan u vanaf uw 65ste tot
uw 80ste rekenen op een aanvullend inkomen van +/- 230 euro per
maand. Wil u tot uw 90ste toekomen met het kapitaal, dan moet u
dat extraatje beperken tot 135 euro
per maand.
De volgende stap voor uw pensioenopbouw is het langetermijnsparen.
Is uw woonkrediet terugbetaald,
dan kunt u daarmee ook fiscaal uw
voordeel doen. Pensioenstortingen
in het kader van het langetermijnsparen kunnen dan aanleiding
geven tot een belastingvermindering van 30%. De maximale storting
hiervoor is afhankelijk van het netto
beroeps­inkomen van de spaarder en bedraagt dit jaar maximum
2280 euro per persoon.
Goed om te weten. Het fiscaal
maximumbedrag om aan pensioensparen te doen, bedraagt voor dit
jaar 950 euro, wat overeenkomt
met een maandelijkse storting van
+/- 80 euro. Via de belastingvermindering voor pensioensparen kunt
u bovendien 30% van het gestorte
bedrag het jaar nadien recupereren.
Dat wil zeggen dat de netto kostprijs van uw jaarstorting van 950
euro beperkt blijft tot 665 euro.
Daarnaast raden we u aan om via
spaarformules zonder fiscaal voordeel nog een bijkomende reserve op
te bouwen voor een zorgeloze oude
dag. Een spaarplan met vaste, maandelijkse stortingen is de beste manier
om hieraan te werken. Hoe eerder
u begint te sparen, hoe sterker het
sneeuwbaleffect van rente op rente
en hoe groter het kapitaal dat u kunt
opbouwen door consequent te sparen. Een bescheiden maandelijkse
storting kan op die manier tot zeer
mooie resultaten leiden.
Wenst u een berekening op maat,
dan zal uw verzekeringsmakelaar
graag een gepersonaliseerde simulatie voor u uitwerken. 
3 Eigen haard is goud waard
Investeren in een eigen huis is een
goed idee om uw pensioentoekomst veilig te stellen. Eenmaal
de lening afbetaald is, valt de
maandaflossing immers weg. Dat
kan het huishoudbudget gevoelig
verlichten als de pensioenleeftijd
in zicht komt. Bovendien vertegenwoordigt een eigen huis ook een
mooi reservekapitaal dat te gelde
kan worden gemaakt als de beslissing wordt genomen om kleiner te
gaan wonen. Het kapitaal dat vrij-
6
We hebben, vergeleken met 20 jaar geleden,
10%
meer kans om 90 jaar te worden.
In 1994 had een 65-jarige 18,7% kans om 90 te worden,
in 2011 was dat opgelopen tot 28,7%.
7
HAPPY YOU juni 2014
AXA klantenzone: uw onlineverzekeringsmap
Hebt u ook nog een hele reeks ringmappen in de kast met daarin al
uw verzekeringsdocumenten? Echt handig zijn die mappen niet, want
wat doet u als u iets over uw verzekeringspolis wilt opzoeken en u op
kantoor of met vakantie bent? De klantenzone op axa.be helpt u mee
om online het overzicht te bewaren van uw verzekeringscontracten.
De voordelen van de klantenzone
• Met uw klantenzone hebt u uw verzekeringscontracten altijd
bij de hand, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
• U hebt altijd toegang tot de nieuwste versie van uw
documenten in een strikt beveiligde onlineomgeving.
• Vragen of opmerkingen over uw polissen? Neem via de klantenzone
meteen contact op met uw verzekeringsmakelaar.
AXA:
lees verder op volgende pagina
klaar voor de digitale wereld
Onze verzekerings­ Maar wist u dat u ook heel wat informatie kunt
makelaars staan altijd bekijken en zelf transacties kunt uitvoeren op elk
voor u klaar. moment van de dag en zelfs vanuit uw luie zetel?
Verzekeringen en beleggingen elektronisch beheren kan natuurlijk
ook bij AXA: we zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.
Online woonverzekering voor uw appartement
van maximaal 100 m²
Als bewoner van een appartement zoekt u in uw woonverzekering
specifieke kenmerken. [email protected] beantwoordt aan deze
kenmerken… en dit voor een aantrekkelijke prijs.
Dit product combineert de snelheid van een afsluiting online
met de service van een verzekeringstussenpersoon.
Voer uw simulatie uit in enkele klikken op axa.be en sluit uw
verzekering online af in slechts enkele minuten. Snel en eenvoudig!
8
9
HAPPY YOU juni 2014
Nieuws
AXA:
klaar voor de digitale wereld
Einde Proton
in zicht
axa.be: een schat
aan informatie
Op elk moment de
inventariswaarde van
uw fondsen opzoeken
met AXA Fund Finder
• U weet niet of een bepaalde
dekking al dan niet inbegrepen
is in uw woningverzekering?
• U denkt eraan om een nieuwe
auto te kopen en u vraagt
zich af welke financieringen
AXA voor u heeft?
Dan gaat u vandaag misschien al
op zoek naar antwoorden op
axa.be. Onze website bevat
een schat aan informatie over
alle producten en diensten
die AXA u aanbiedt. Sommige
producten kunt u zelfs meteen
online aanvragen. Zo vindt u heel
gemakkelijk de contactgegevens
van uw verzekeringsmakelaar
terug. Via “Waar vindt u ons?”
kunt u zelfs rechtstreeks een mail
sturen met eventuele vragen.
10
Altijd toegang
tot de nieuwste
versie van uw
documenten
in een strikt
beveiligde
onlineomgeving
Voor een belegger is het
belangrijk om op elk moment de
inventariswaarde van zijn fondsen
in portefeuille te kunnen opzoeken.
Daarom is de AXA Fund Finder
een interessante toepassing.
Hiermee ziet u immers elke dag de
inventariswaarde van uw fondsen:
u kunt uw zoektocht starten via
de ­efficiënte selectiemethode
(bijvoorbeeld aandelen of
obligaties, regio, munt). Op zoek
naar het rendement van de laatste
jaren? De maandelijks bijgewerkte
fiche van een fonds? De AXA
Fund Finder helpt u op weg. U
kunt ook de rendementen en
kenmerken van uw verschillende
fondsen met elkaar vergelijken.
Het aanbod beleggingen is vandaag
de dag zo enorm dat het niet
makkelijk is om door de bomen het
bos nog te zien. Daarom vindt u op
axa.be verschillende mogelijkheden
om ons aanbod te ontdekken.
Twijfelt u of een bepaalde
beleggingsoplossing wel past
bij uw risico­profiel? Of wilt u
toch graag eens overleggen
over een verzekeringsproduct?
Neem dan zeker contact op
met uw verzekeringsmakelaar:
hij staat altijd voor u klaar met
(beleggings-)raad en daad. 
Proton, de elektronische portefeuille voor kleine
bedragen, houdt eind 2014 op te bestaan. Deze
betaalwijze raakte de afgelopen jaren in onbruik en zal
plaats ruimen voor andere systemen.
Zo ontwikkelde Bancontact/Mister Cash voor kleine
betalingen tussen twee smartphones of tablets de han­
dige BCMC app. Het gebruik van de app is heel eenvoudig: de ontvanger geeft op zijn toestel het bedrag in dat
hij wil ontvangen. Daarop maakt de app een QR-code
aan. De betaler scant vervolgens deze QR-code met zijn
smartphone of tablet in. Tot slot vraagt de app de betaler om een pincode, zodat alleen hij de toepassing kan
gebruiken. Het bedrag gaat dan rechtstreeks van zijn
zicht­rekening af.
Roamingkosten
bijna verleden tijd
Vanaf 15 december 2015 zullen geen roamingkos­
ten meer worden aangerekend in de Europese Unie.
U zult dus geen extra vergoeding meer moeten betalen
voor het bellen, sms’en en mobiel surfen in het buitenland. Dit is onder meer goed nieuws voor al wie reeds
bancaire verrichtingen uitvoert met zijn smartphone of
tablet. Weg dus met extra kosten als u online toegang
tot uw bankgegevens wilt, ook wanneer u in het buitenland met vakantie bent.
Uw persoonlijke gegevens
zijn veilig bij AXA
Bij AXA Bank en Verzekeringen in België hebben we
altijd het grootste respect opgebracht voor de per­
soonsgegevens van onze klanten. We houden ons
daar zeer nauwgezet aan. In een wereld die persoonlijke gegevens steeds vaker als koopwaar beschouwt,
kiezen wij resoluut voor een andere visie en een andere
benadering. Wij verkopen geen persoonlijke gege­
vens die onze klanten ons hebben toevertrouwd. Deze
gegevens worden enkel en alleen gebruikt om onze
­klanten de juiste producten en diensten aan te bieden.
We beschouwen deze aanpak als een fundament voor
de vertrouwensband en de langetermijnrelatie met onze
klanten.
11
HAPPY YOU juni 2014
Think2protect behoedt
u voor financiële
zorgen bij overlijden of
kankerdiagnose
AXA VERZEKERT
UW INNERLIJKE
RUST
Iedereen kan van de ene dag op de andere
geconfronteerd worden met overlijden, al dan
niet door een ongeval, of met kanker. Wanneer
dat gebeurt, is het een geruststelling als men kan
terugvallen op een financieel vangnet. Wie bij
AXA intekent op think2protect, kan rekenen op
een gewaarborgd kapitaal in geval van overlijden
of kankerdiagnose.
Een voortijdig overlijden weegt niet alleen emotioneel
op de nabestaanden, het kan ook financiële zorgen veroorzaken. De dagelijkse kosten blijven immers gewoon
doorlopen. Daarnaast kunnen onvoorziene uitgaven
voor extra problemen zorgen. Dankzij think2protect
ontvangt uw gezin een kapitaal indien u overlijdt, zodat
een klein deel van hun zorgen al wegvalt. Dit kapitaal
wordt verdubbeld bij overlijden door een ongeval.
Dekking bij kanker
Daarnaast biedt think2protect een specifieke dekking bij kanker. Hoewel recente ontdekkingen in de
strijd tegen kanker hoopgevend zijn, is het nog steeds
één van de grote uitdagingen in onze maatschappij.
Dat heeft deels te maken met de vergrijzing. Doordat
oudere mensen statistisch gezien meer risico lopen
om de ziekte te ontwikkelen, vergroot ook het aantal
kankergevallen onder de bevolking. In België krijgen
jaarlijks 60.000 mensen voor de leeftijd van 75 jaar
die diagnose te horen. Ongeveer 1/3 van de mannen
en 1/4 van de vrouwen loopt het risico om ooit door de
ziekte getroffen te worden.
Focus op herstel
Dankzij de medische vooruitgang kan kanker gelukkig
steeds beter behandeld worden en nemen de overlevingskansen toe. Toch blijft kanker een zeer ingrijpende diagnose. De ziekte heeft een grote impact op
het leven van de patiënt en op dat van zijn familie, vaak
ook financieel. Behalve de medische kosten die flink
12
In België krijgen jaarlijks 60 000
mensen voor de leeftijd van 75 jaar
de diagnose 'kanker' te horen
kunnen oplopen, gaan veel patiënten minder werken
om zich volledig te kunnen toeleggen op een goed herstel. Ook partners of familieleden zetten hun actieve
loopbaan soms op een lager pitje om mee te kunnen
zorgen voor hun geliefde. En op het moment waarop
alle aandacht moet gaan naar genezing en herstel,
­kunnen financiële kopzorgen echt wel gemist worden.
Drievoudige dekking
Waarom zou u iets aan het toeval overlaten? Door in
te tekenen op de overlijdensverzekering think2protect
van AXA beschermt u niet alleen uw familieleden, maar
ook uzelf. Think2protect is in de eerste plaats een
overlijdensverzekering. Indien u overlijdt, ontvangen
uw nabestaanden ongeacht de overlijdensoorzaak het
door u bepaalde kapitaal. Bij overlijden door ongeval,
een extra dekking, wordt dit kapitaal zelfs verdubbeld.
Daarnaast verzekert u uzelf van 50% van het overlijdenskapitaal indien u met een kankerdiagnose te
maken krijgt. Zo hoeft u niet wakker te liggen van de
financiële gevolgen van de ziekte en kunt u zich volop
concentreren op uw herstel.
Een think2protect verzekering
hebt u zo afgesloten …
Bovendien is think2protect een heel eenvoudig contract. Intekenen is reeds mogelijk na een gewone
verklaring van goede gezondheid. Al wie tussen 18
en 65 jaar oud is kan intekenen op think2protect.
De maximumleeftijd bij afloop van het contract is
70 jaar. Dit betekent dat u met uw verklaring van goede
gezondheid gedekt bent tot 70 jaar. Het overlijdenskapitaal bepaalt u zelf. Dit kapitaal kan minimum 5000
euro en maximum 75 000 euro bedragen. Verder duidt
u uw begunstigden bij overlijden aan.
… een kleine moeite
voor een grote gemoedsrust
Als u intekent op think2protect, betaalt u jaarlijks een
vaste premie. Die premie wordt berekend op basis van
de leeftijd waarop u intekent op think2protect en op
basis van het door u gekozen overlijdenskapitaal.
Hier vindt u een overzicht van de vaste jaarlijkse premies voor think2protect. Ze houden rekening met de
leeftijd van de verzekerde en met het niveau van het
overlijdenskapitaal, gekozen bij intekening.
verzekerd overlijdenskapitaal
25 000 euro 50 000 euro 75 000 euro
kapitaal overlijden door ongeval
50 000 euro 100 000 euro 150 000 euro
kapitaal kanker 12 500 euro 25 000 euro 37 500 euro
35 jaar 117,56 euro 40 jaar 155,04 euro 45 jaar 214,71 euro 209,61 euro 284,58 euro 403,92 euro 301,67 euro
414,12 euro
593,13 euro
Alle vermelde premies zijn inclusief 2% belasting. Het
verzekerde overlijdenskapitaal moet minimum 5000
euro en maximum 75 000 euro bedragen. 
Wenst u meer informatie over de
modaliteiten en algemene voorwaarden van
think2protect, dan kunt u zich wenden tot uw
AXA Verzekeringsmakelaar. Daar zullen ze u
graag nadere inlichtingen verschaffen.
Ook op axa.be vindt u meer informatie.
13
HAPPY YOU juni 2014
Diane de Villenfagne
fund range manager bij AXA
Investment Managers Benelux
GEVOLGEN VOOR BELEGGERS
De Oekraïense crisis tempert
de macro-economische
vooruitzichten
De krachtmeting tussen Rusland en Oekraïne en de betere economische gegevens brengen
de markten aan het schommelen. De conjuncturele verbetering lijkt momenteel de geopolitieke
onzekerheid te compenseren. Dat blijkt ook uit de prestaties van de wereldwijde aandelen
en staatsobligaties.
ALGEMENE ECONOMISCHE SITUATIE
In de VS is het eindelijk lente
Na een eerste verwachte gematigde groei van het bbp in het
eerste kwartaal, zijn de recente
voorlopende indicatoren beter. Het
lijkt erop dat de industrie opnieuw
op gang komt en de consument
opnieuw vertrouwen heeft. Hoewel
het werkloosheidspercentage nog
altijd hoger is dan de langetermijntrend (tussen 5,2 en 5,6%), stijgen
de lonen sneller dankzij een gunstigere arbeidsmarkt. Een opleving
van de macro-economie kondigt
zich de komende maanden aan. De
Fed zal bovendien de maandelijkse
aankoop van activa afbouwen en
overgaan tot een renteverhoging
vanaf de tweede helft van 2015.
Voor 2014 behouden we dus onze
hypothese van een groei van ongeveer 2,8% in het tweede kwartaal.
Eurozone: daar is het herstel
Ondanks de gematigde voorlopende
indicatoren in april bevestigt het
herstel van de eurozone zich. Voor
dit jaar zijn we nog altijd van mening
dat het herstel heel geleidelijk aan
14
gebeurt, ondanks de positieve verrassing van het Spaanse bbp, dat
in het eerste kwartaal zijn sterkste
stijging kende sinds 2008. De inflatie bedraagt 0,7% in april, nog altijd
ver onder de target van de ECB.
Toch zouden meerdere maanden
van zwakke maar stabiele inflatie
de vrees voor deflatie moeten wegnemen. Wat de lidstaten betreft,
ziet Portugal licht aan het einde van
de tunnel en zal het net als Ierland
het steunprogramma volledig verlaten. Met de uitgifte van een obligatielening van 5 jaar heeft ook
Griekenland een belangrijke stap
naar de markten gezet.
Japan: er is vooruitgang,
maar de weg is nog lang
De Bank van Japan heeft zijn engagementen om de yen te verzwakken, de inflatie te stimuleren en de
belasting op de consumptie te verhogen, nageleefd. Toch wordt het
moeilijk om de inflatiedoelstelling
op middellange termijn te behalen
zonder aanzienlijke stijging van de
lonen. Bovendien zet Japan enkele
structurele hervormingen in: versoepeling van de maatregelen tegen
broeikasgassen, de reactivering van
de onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden in de APAC-regio
met de EU en een nieuwe vennootschapsbelastingverlaging.
Groeimarkten: geopolitieke
onzekerheid en zwakke
macro-economische
dynamiek
De economische situatie, de
industriële productie en de detailhandel blijven zwak, terwijl de
inflatie verder toeneemt. De daling
van de valuta lijkt globaal af te
zwakken. De centrale banken
zouden dus inschikkelijker moeten worden, met uitzondering van
Rusland. De groeilanden zouden
een boost moeten krijgen, ondersteund door de verwachte verbetering in China, in het tweede
semester. Die verbetering zou de
activiteit in de groeilanden nog
moeten versterken. De spanningen tussen Rusland en Oekraïne
zouden wel voelbaar blijven.
Beleggingsstrategie:
een pro-risicopositie
handhaven
Behalve als het geopolitieke
schouwtoneel roet in het eten
gooit, zou de verbetering van de
macro-economie moeten zegevieren en zo risicovolle activa begunstigen, ondersteund door Mergers
& Acquisitions. Alle voorlopende
indicatoren wijzen op een versnelling van de wereldwijde productie,
wat ons scenario van het winstherstel onderbouwt. Dat is broodnodig voor de verdere groei van de
aandelenmarkten. Parallel daarmee
ondersteunt de trage stijging van
arbeidskosten de winstmarges van
bedrijven die algemeen financieel
gezond zijn. Dat alles zou de globale winst met 5 tot 10% moeten
doen stijgen.
De wereldwijde aandelenmarkten
zijn verre van goedkoop. Maar de
vele waarderingen vormen in geen
geval een obstakel voor normale
rendabiliteit, die volgens onze berekeningen tussen 5 en 10% zou
moeten liggen, in lijn met de winst.
Resten er nog twee negatieve factoren waarvoor we waakzaam moeten
blijven: de crisis in Oekraïne en de
recente stijging van de aandelen.
Obligaties
De rente zal afhangen van het monetaire beleid. In de VS zou de lange
rente de huidige moeten overschrijden. We bevestigen onze negatieve aanbeveling/underweight.
Daarentegen kan zwakke inflatie die
langer duurt dan voorzien, in combinatie met de mogelijkheid dat de ECB
bepaalde nieuwe monetaire beleidsopties kan gebruiken, de rente van
de Duitse bunds op 10 jaar op een
uiterst laag niveau houden.
De spreads van de perifere landen
van de eurozone zijn nog nauwer
geworden. De geslaagde terugkeer
van Griekenland op de markten
en de negatieve reële rente van
Italiaanse geïndexeerde obligaties
op korte termijn, tonen aan dat de
vraag naar obligaties nog altijd heel
groot is.
De fundamentals van corporate credit (bedrijfsobligaties) blijven solide,
maar de spreads worden almaar
strakker. De rendementen zullen dit
jaar dus lager liggen.
Aandelen: houd de koers aan
Gezien de bescheiden economische heropleving zal de omzetstijging niet spectaculair zijn in
de eurozone, maar de verbetering
van de marges zou wel aanzienlijk
zijn. De winst zou dit jaar met 10
tot 15% moeten stijgen. De small
caps zouden nog beter moeten
presteren. De Amerikaanse winst
daarentegen zou hoofdzakelijk
afkomstig zijn van de omzetstijging omdat de loonsverhoging de
groei van de marges en de winst
beperkt.
Daarom suggereren we om overweight te blijven in de eurozone,
vooral voor kleine kapitalisaties, en underweight voor grote
Amerikaanse kapitalisaties.
We blijven neutraal over de groeimarkten waar twee tegenstrijdige
krachten zich laten voelen: de waarderingen zijn aantrekkelijk, maar de
winst is fragiel.
We blijven voorzichtig wat Japanse
aandelen betreft. De deflatie is
halfweg, maar het moeilijkste moet
nog komen. 
Kernpunten
•D
e krachtmeting tussen Rusland en Oekraïne en de betere
macro- en micro-economische gegevens doen de markten
schommelen.
•D
e nieuwe economische activiteiten in de VS en Europa zijn
geruststellend. De Japanse regering moet vastberadenheid
aan de dag leggen om de structurele hervormingen tot
een goed einde te brengen. De economische situatie in de
groeimarkten blijft futloos.
•D
e macro-economische situatie, het monetaire beleid dat nog
altijd zeer inschikkelijk is, de tekenen van opstuitende winst
en de krachtige Mergers & Acquisitions-activiteiten (M&A) zijn
zoveel factoren in het voordeel van een pro-risicotoewijzing.
• Terwijl de Fed zijn exitstrategie heeft ingezet, zou de ECB de
versoepeling moeten voortzetten. We blijven ervan overtuigd
dat de lange rente in de VS de huidige rente zal overstijgen en
we bevestigen onze underweight-aanbeveling. De rente van
de Duitse bunds zou niet in dezelfde verhouding
mogen stijgen.
Redactie beëindigd op 13 mei 2014
15
beleggingsverzekering
ik wil mijn rendementsvooruitzichten
optimaliseren
door van het potentieel van
gerenommeerde fondsen te profiteren
Life opportunity selection 4 is een tak23 levensverzekeringsproduct van AXA Belgium gekoppeld aan een intern beleggingsfonds van AXA Belgium (EMTN). Minimumstorting: 5.000 euro (kosten en taks inbegrepen). Het
financiële risico van de verrichting wordt volledig door de intekenaar gedragen. Risicoklasse van het interne fonds: 3 op een schaal van 0 tot 6 (waarbij 6 het hoogste risico is). De beleggingsdoelstelling van het interne
fonds is om op een bepaald moment dat overeenstemt met het einde van de EMTN (zijnde na 9 jaar en 6 maanden) bij leven van de verzekerde, het netto belegde kapitaal (storting na aftrek van de taks van 2% en
maximum 3,5% instapkosten), verhoogd met 100% van de meerwaarde die zou kunnen ontstaan door een eventuele stijging van een korf die voor gelijke delen bestaat uit twee beleggingsfondsen: DNCA Invest Eurose
(Class A) en Ethna-Aktiv E (T) te storten in een monetair fonds, behalve in geval van in gebreke blijven of faillissement van de emittent (AXA Belgium Finance (NL)) en/of de garant (AXA Bank Europe nv) van de Euro
Medium Term Note waarin het interne fonds uitsluitend belegt. AXA Belgium is niet verantwoordelijk voor de faling vanwege de garant en/of de emittent, waarvan de gevolgen door de intekenaars worden gedragen.
Iedere opneming van een deel van de eenheden van het contract leidt tot een onmiddellijke en proportionele vermindering van deze rendementswaarborg. Aan het einde van de EMTN, dat wil zeggen 7 februari 2024,
wordt 100% van het netto belegde kapitaal (storting na aftrek van de taks van 2% en van de instapkosten) gestort in een monetair fonds, behalve in geval van in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of
de garant van de EMTN.
De eventuele gerealiseerde meerwaarde wordt ook gestort in het monetaire fonds bovenop de herbelegging van 100% van het netto belegde kapitaal. Vanaf 7 februari 2024 is de belegger vrij om de terugbetaling van
zijn reserve te vragen of te herbeleggen in een ander product van de verzekeringsmaatschappij, zonder enige uitstapkosten.
Instapkosten: maximaal 3,5% van de storting (na taks op de stortingen). Uitstapkosten: op de einddatum: nihil, en in geval van opneming voor de einddatum: 1% gedurende de eerste 4 jaar. Meer informatie over life
opportunity selection 4 vindt u in de infofiche en in het beheersreglement, gratis hier verkrijgbaar of op www.axa.be.
AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen
(KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) - Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België)
www.axa.be
AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel
• Tel. : 02 678 61 11 • Fax : 02 678 93 40 • Internet : www.axa.be • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel
7.19.0197
intekenperiode van 5 juni 2014 tot 31 juli 2014 - vervroegde afsluiting is mogelijk.
7.06.5129 - 0614 V.U. : Olivier Lamarque, AXA Belgium NV, Vorstlaan 25 - 1170 Brussel
life opportunity selection 4 - AXA Belgium Finance (NL)