21 november 2014 - Gereformeerde Kerk Den Ham

KERKBLAADJE
VAN DE
GEREFORMEERDE KERK
Ommerweg 27, 7683 AV, Den Ham
www.gkdenham.nl
Mededelingen van de Gereformeerde Kerk te Den Ham
Redactie: Mw. G.J.W. Bootsveld – Hietkamp
62e Jaargang no. 15; 21 november 2014
KERKDIENSTEN
ZONDAG 23 NOVEMBER 2014
NO 2014
10.00
uur: Ds. R.D. van Hornsveld
Gedenken overledenen
Ouderlingen: Groep B
Lied voor de dienst: NL 1008
Koffie drinken na de dienst
Koffie schenken:
Johan en Eef Kolkman
Kindernevendiensten
Peuters: Leonie Dubbink
Groep 1/2: Herma Timmer
Groep 3/4: Germien Olsman
Groep 5/6: Yvonne Huisken
Groep 7/8: José Stokvis
Kinderoppas tijdens de morgendienst: - Zaal 7: 0 t/m 2 jaar
- Zaal 6: 3 t/m 5 jaar
Mw. A. Kanis, Schoolstraat 60
Mw. D. Kleinjan, Magelerweg 32
Gineke Withaar, Slenke 3a
19.00 uur: Ds. A.W. Estié, Lutten
Lied voor de dienst: NL 1008
Collecte: Algemeen Kerkelijke Arbeid
Deurcollecte: Kerk
1
ZONDAG 30 NOVEMBER 2014
* * * EERSTE ADVENT * * *
10.00 uur: Ds. C.B. Elsinga
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ouderlingen: Groep D
Lied voor de dienst: NL 449:1,5,7
Kindernevendiensten
Peuters: Nathalie Hofsteede /
Annemiek Rosman
Groep 1/2: Nanda Schaap
Groep 3/4: Mirjam Kolkman
Groep 5/6: Riët van Dijk
Kinderoppas tijdens de morgendienst: - Zaal 7: 0 t/m 2 jaar
- Zaal 6: 3 t/m 5 jaar
Mw. J. Kleinjan, Vr’hoopseweg 17
Mw. T. de Haan, Smitstraat 26
Rik Eshuis, Pinnekershoek 4
19.00 uur: Ds. B.J. Heusinkveld,
Daarle
Lied voor de dienst: NL 449:1,5,7
Collecte: Diaconie
Deurcollecte: Kerk
Kindernevendiensten
Peuters: Gerja Hemmink /
Henriët Bouwhuis
Groep 1/2: Jessica Withaar
Groep 3/4: Marianne Kremer
Groep 5/6: Jenet Marsman
Groep 7/8: Heleen Elsinga
Kinderoppas tijdens de morgendienst: - Zaal 7: 0 t/m 2 jaar
- Zaal 6: 3 t/m 5 jaar
Mw. I. Kolkman, Heemsteres 39
Mw. T. Reinink, Molenstraat 23a
Sandra Blekkenhorst
ZONDAG 7 DECEMBER 2014
Elvera Groothalle
* * * TWEEDE ADVENT * * * 10.00 uur: Ds. H. de Haan
10.00 uur: Ds. R.D. van Hornsveld Viering H.A. in ‘t Liefferdinck
19.00 uur: Ds. R.D. van Hornsveld
Viering Heilig Avondmaal
Ouderlingen: Groep C
Viering H.A. en Dankzegging
Lied voor de dienst: NL 393
Lied voor de dienst: NL 393
Koffie drinken na de dienst
Collecte: Protestantse Stichting
Koffie schenken:
Diaconaal Vakantiewerk (PSDW)
Gerard en Ineke de Hoop Deurcollecte: Kerk
DELTA-FM
Zondagmorgen
Dinsdagavond
FM 105.3
DELTA-FM
08.00 tot 09.30 gewijde muziek / geestelijke liederen
09.30 tot 11.00 kerkdienst uit een kerk in Twenterand.
19.00 tot 20.00 gewijde muziek / geestelijke liederen
20.00 tot 21.00 gospelmuziek.
Woensdagavond 19.00 tot 20.00 kerklokaal: gewijde muziek,
mededelingen, bijbelverhaal voor de kinderen, interview.
Inlichtingen: G. Prenger, tel: (0546) 671747; e-mail: [email protected]
UIT DE GEMEENTE
ADVENT
Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en
advenire (= naartoe komen). In de kerk betekent advent: God komt naar ons toe. En
zo is het geworden de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus
Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden. Elke kerst vieren we
Jezus’ komst in de wereld als een baby in een kribbe. We realiseren ons opnieuw
hoeveel God van ons houdt om bij ons te komen en om ons bij Hem te laten komen.
God wacht niet tot wij naar Hem toekomen maar andersom.
Drieëndertig jaar later, vlak voor Jezus naar de hemel ging, beloofde Hij met ons te
zijn - en met elke generatie - tot het einde der tijden. Hij doelde daarmee niet op zijn
2
lichamelijke aanwezigheid, maar geestelijk, d.w.z. door zijn Geest wil Jezus onder
ons zijn. En Hij beloofde op die manier zijn liefde over ons uit te storten en ons te
troosten in ons verdriet, en dat Hij ons altijd zijn genade en leiding zou geven om
ons te beschermen tegen de boze, elke dag opnieuw.
Zo is advent iets van het verleden en het heden maar ook van de toekomst. Want
het is ook de periode van verwachting, dat we de terugkomst van de Here Jezus
hopen mee te maken in de eindtijd. Eens zal God alles in allen zijn en ondanks
zoveel spanning in de wereld, maar ook in de kerk en thuis is er het vooruitzicht van
Gods vrede die eeuwig zal zijn.
HdH
Voorzangers gezocht
In het nieuwe liedboek staan naast bekende ook veel onbekende liederen. Om deze
nieuwe liederen aan te leren zingen we elke zondag voor de dienst een nieuw lied.
Soms gaat het aanleren van zo'n nieuw lied veel makkelijker als deze een keer
voorgezongen wordt. Daarnaast bevat het nieuwe liedboek liederen met wisselzang
tussen een voorzanger en de gemeente.
We zijn daarom opzoek naar mensen af en toe een lied willen voorzingen en/of de
voorzang bij wisselzang liederen willen verzorgen. Uiteraard zullen de organisten
hierbij ondersteunen. Reageren kan via mail en telefoon:
Bram Jaspers, [email protected], 0624223553
Art Muis, [email protected], 673294
Catechisaties 12-16 jaar.
We zijn al weer een tijdje bezig met de catechisaties en we doen ons best om elke
week samen met de jongeren iets van God te ontdekken. Samen met de jongeren
hebben we er voor gekozen om dit seizoen zendingsgeld in te zamelen voor
Compassion en met dit geld een kindje te steunen dat niet zoveel geluk heeft gehad
als onze jongeren.
12-14 jarigen:
 De week van 24 november gaat het over Gods plan met jouw leven. Kan en mag
God jou gebruiken om andere mensen over Hem te vertellen?
 De week van 1 december gaat het over vervolgde christenen. De jongeren leren
dat ook in deze tijd mensen moeten lijden omdat zij een kind van God zijn.
 De week van 8 december gaat het over wat we in de hemel zullen doen. De
hemel is een plaats waar echt geleefd wordt en waar we naar mogen verlangen.
Een vriendelijk verzoek van onze kant: zou u zo vriendelijk willen zijn om uw
zoon/dochter af te melden voor de catechisatie als hij/zij een keer niet kan komen?
U kunt bellen, sms-en, whats-appen of mailen naar Henrieke Remmink. Haar
gegevens: 0546-672961 of 06-15902928 of [email protected]
15-16 jarigen:
 De week van 24 november gaat het over uitverkiezing. God heeft al voor jou
gekozen, nog voordat jij voor hem kiest. Maar toch zul je zelf heel bewust voor
God moeten kiezen.
 De week van 1 december gaat het over het woord ‘hoop’. Wat betekent hoop in
de Bijbel, en wat heb je daar aan in je eigen leven met God?
 De week van 8 december gaat over volhouden. Het is niet altijd gemakkelijk om
te (blijven) geloven, maar toch moet je volhouden – wat betekent dit en hoe doe
je dat?
Namens het catecheseteam, Henrieke Remmink.
3
Bedankje
Verschillende ouderlingen hebben de laatste tijd groothuisbezoeken georganiseerd
voor hun wijk in partycentrum De Zandstuve. Zij zijn hier naar uitgeweken, omdat in
het verleden meerdere keren geen zaal in onze kerk beschikbaar was. De
Zandstuve heeft toen besloten om gratis ruimte en een consumptie beschikbaar te
stellen. Op die manier wil zij bijdragen aan het samen gemeente zijn. Ook
restaurant/zalencentrum De Beuk heeft op deze manier een zaal beschikbaar
gesteld. Wij danken de Zandstuve en De Beuk voor deze mogelijkheid.
RDvH
EENDRACHTIG BIDDEN EN DANKEN
In deze rubriek dragen we (naast de zaken die 'in de wijken' genoemd
worden) punten aan voor gebed en dankzegging. Wanneer u bepaalde
zaken hier graag genoemd wilt zien, dan kunt u die doorgeven aan ds.
de Haan of ds. van Hornsveld.
Gebedspunten:
 Danken voor de fijne diensten die we de afgelopen tijd samen mochten vieren,
zoals met de Spoorzoekers, de gezinnen, de kinderen, de jeugd en jongeren in
speciale diensten.
 Danken voor de goed verlopen kerkvisitatie waarbij gemeenteleden, afgevaardigden van commissies en verenigingen, kerkenraadsleden en predikanten de
gelegenheid kregen om te vertellen van hun werk en inzet voor de kerk.
 Bidden voor de eeuwigheidszondag waarop we hen gedenken die ons ontvallen
zijn in het afgelopen jaar.
 Bidden voor goede Advent- en Kerstvieringen de komende tijd.
 Bidden voor de viering van het Heilig Avondmaal om samen als gemeenteleden
er zoveel mogelijk bij te zijn zowel in de kerk als in het Liefferdinck.
 Danken voor de toezeggingen die zijn gedaan voor het verkrijgen van nieuwe
ambtsdragers.
 Bidden dat er nog 1 ouderling en 2 diaken en eventuele pastorale medewerkers
toegevoegd mogen worden.
 Bidden om vrede in een wereld van onvrede en spanningen op allerlei gebied.
VAN HARTE WELKOM
We heten van harte welkom in ons midden dhr. Jan Schutte, die van de Protestante
Gemeente te Gramsbergen is overgekomen, Daan Lamberink, die van de Gereformeerde Kerk te Vroomshoop is overgekomen en met voorkeurslidmaatschap zijn
overgekomen Elroy Dubbink en Daniëlle Geertman. Wij hopen dat u allen zich goed
thuis mag voelen in onze kerk.
RONDOM DE EREDIENST
Laatste zondag kerkelijk jaar, 23 november
e
De laatste zondag van het kerkelijk jaar is de zondag voor de 1 advent. Op deze
zondag staan wij in de morgendienst stil bij hen die dit afgelopen kerkelijk jaar van
ons zijn heengegaan. Hun namen zullen worden genoemd, kaarsen worden
aangestoken en een gedicht wordt voorgedragen. Ook de familieleden van onze
gestorven broeders en zusters worden uitgenodigd om bij het gedenken van hun
geliefden in de eredienst aanwezig te zijn. Aansluitend aan de dienst is er
4
koffiedrinken in de grote zaal.
De zondag daarna, 30 november begint de adventstijd. We mogen ons als
gemeente voorbereiden op Kerst: Gods Zoon die mens werd om ons terug te
brengen aan het Vaderhart van God!
Viering Heilig Avondmaal zondag 7 december
e
Zondag 7 december, de 2 advenstzondag hopen we als gemeente samen het
Heilig Avondmaal te vieren in beide erediensten en in het Liefferdinck. ‘s Avonds is
ook de dankzegging. De Here wil ons geloof versterken door de tekenen van brood
en wijn. Jezus zelf is onze gastheer aan zijn tafel. Daar wil je toch bij zijn? En heeft
hij zelf ook niet gezegd: ‘Doet dit tot mijn gedachtenis?’. De zondag hiervoor, 30
november, bereiden we ons op het Avondmaal voor.
Middagdienst 15.00 uur
In haar laatste kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad besloten dat de
middagdienst om 15.00 uur, die gehouden wordt op een zondag dat er ’s avonds
een gospeldienst is, vervalt. De opkomst is de laatste tijd minder geworden. Zo
waren er op zondagmiddag 5 oktober 21 kerkgangers. Op het gezamenlijk moderamen met de Hervormde Gemeente is afgesproken om op deze zondagen naar
elkaars diensten te verwijzen. Zo kunt u binnenkort op zondagavond 14 december
kiezen tussen de gospeldienst bij ons in de kerk of de ambtelijk geleide kerkdienst in
de Hervormde kerk. Andersom geldt dit ook: is er een bijzondere samenkomst op
zondagavond in de Hervormde kerk, dan kunnen Hervormde gemeenteleden
eventueel ook bij ons terecht.
RDvH
Gospelzangdienst
Op zondagavond 14 december (19.00 uur) a.s. staat er weer een gospelzangdienst
gepland. Voor deze speciale adventsgospeldienst hebben we ‘His Masters Voice’ uit
Enter uitgenodigd. Samen met ds. Arjan Berensen en bijbehorend kinderkoor gaan
zij hun bijzondere adventsproject ten gehore brengen. Het thema wordt: ‘Jesus
what a wonderful child’ en het belooft een mooie avond te worden. U bent van harte
welkom en neem gerust iemand mee!
Tot dan, hartelijke groeten van de gospeldienstcommissie
5
KERKELIJKE STAND
Overleden
- 25-10-2014 Gerritdina Bijlstra-Lensen, 22-06-1937, 77 jaar, dep.”Heemsteresch”,
Kosterskamp 4, wijk 19.
- 27-10-2014 Jennigje Bartels-Reefhuis, 07-10-1926, 88 jaar, Assenhoek 5, wijk 14.
- 05-11-2014 Teunis Johannes Schrotenboer, 18-08-1957, 57 jaar, LinderdamZuid 3, wijk 10.
Getrouwd
- 14-10-2014 Jeroen van Duijn en Elise van Duffelen, Roggestraat 23, wijk 6.
Gedoopt
- 02-11-2014 Loïs Daantje, 19-09-2014 Almelo. Dochter van P. Jurjens en
H.J. Noeverman, De Mute 40, wijk 3.
- 02-11-2014 Job, 20-09-2014 Den Ham. Zoon van H. Jurjens en M. Laarman,
Roggestraat 71, wijk 5.
Ingekomen
- met bel.att. van de Protestantse Kerk te Gramsbergen, Dhr. J. Schutte
25-06-1939, “Het Liefferdinck” Kamer 3, Kosterskamp 4, 7683 VV, Den Ham,
wijk 19.
- met doopatt. Van de Gereformeerde Kerk te Vroomshoop, Dhr. D. Lamberink
03-02-1989, Geerdijk 22a, 7683 SP, Den Ham, wijk 18.
- met voorkeurslidmaatschap van de Gereformeerde Kerk te Vroomshoop,
Dhr. E. Dubbink, 27-09-1988 en Mw. D. Geertman, 15-08-1990, Dreef 19,
7681 CR, Vroomshoop, wijk 16.
Verhuisd
- Dhr. D.M. Dubbink, 05-07-1971, van Meersendijk 36, wijk 8, naar Roggestraat 39,
7683 AE, Den Ham, wijk 6.
- Mw. T. Reinink, S. Postma en I. Postma, van De Kottergoren 12, wijk 2, naar
Molenstraat 23a, 7683 VD, Den Ham, wijk 12.
Vergeet u niet het kerkelijk bureau te berichten bij geboorte, doop, verhuizing en
overlijden? Adres kerkelijk bureau: zie laatste pagina.
VAN DE DIACONIE
De avondmaalscollecte van zondag 7 december is bestemd voor PSDV (Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk). Het Vakantiebureau van de PSDV organiseert vakantieweken voor mensen met een handicap, ouderen, éénoudergezinnen
en mensen met een visuele beperking. Voor hen is het vaak niet zo eenvoudig om
zelfstandig op pad te gaan. Via de PSDV kunnen ze toch genieten van een heerlijke
vakantie in een prachtige omgeving. Alle vakantieweken hebben een protestants
christelijk karakter. Elk jaar verwelkomt de PSDV ruim 2500 gasten in het F.D.
Roosevelthuis in Doorn, De Blije Werelt in Lunteren en andere accommodaties Meer
dan 1400 vrijwilligers zetten hun beste beentje voor om de gasten een onvergetelijke vakantie te bezorgen. De diaconie wil graag een bijdrage leveren aan dit
project. Daarom wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen.
Uw diakenen
6
ZENDING
Beste gemeenteleden,
De zendingscommissie wil het volgende nog eens onder uw aandacht
brengen. Al jarenlang worden er in het hele land door vrijwilligers
postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in
Actie. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en
vervolgens weer verkocht. Alle postzegels zijn welkom.
Ook alle ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan enkele richtlijnen waarmee u
rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels
en kaarten:
1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel met als
zonder postzegel.
2. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst
3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op
4. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op zoals:
Anton Pieck, Rien Poortvliet, Marjolein Bastin, Rie Kramer, Anne Geddes,
Unicef, Removos, Hartjeskaarten “Voor het kind’ (met hartje achterop), De
Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij en Geboortekaartjes.
U kunt de postzegels en kaarten inleveren bij de melkbus in de garderobe van de
kerk
Om u een idee te geven over de opbrengsten van de postzegels: In 2013 brachten
de postzegels en kaarten € 23.275,- op (landelijk). Het is dus zeer de moeite waard.
Tevens kunt u vanaf nu ook oude cartridges en toners inleveren in de daarvoor
bestemde groene doos. Ook bestaat er vanaf nu de mogelijkheid om uw oude
mobieltjes in te leveren. Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast terwijl ze
geld waard zijn. Kerk in Actie krijgt voor veel mobieltjes maximaal € 3,50. Geld dat
we goed kunnen gebruiken om mensen in nood (dat zijn er helaas veel tegenwoordig) een nieuwe toekomst te geven. Ook deze kunt u vanaf nu inleveren in de kerk.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik het graag.
Namens de zendingscommissie, Ronald Kolkman
Tel 0546-672996 of email: [email protected]
VERENIGINGSNIEUWS + ALGEMENE BERICHTEN
Vrouwenvereniging afd. A
We hopen te vergaderen op 3 december om 10.00 uur. Het onderwerp is uit het blad
‘Elisabeth’: ‘Wachten op een nieuw begin’. De groep van Mien Koldewé bereidt dit
voor.
H.B.
Vrouwenvereniging afd. C
Op woensdag 3 december hopen we weer bij elkaar te komen in de Gereformeerde
kerk. Het onderwerp van deze avond is: "De machten ontwapend" uit ons blad 'In
Gesprek' (november). Aanvangstijd is 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom!
Jansje, Jo en Jannie
Mannenvereniging afd. B
Wij hopen te vergaderen op dinsdag 9 december. Het onderwerp komt uit ‘Groei’,
zomer 2014, blz. 51: “Groeien in vertrouwen”. Arie Sluijer hoopt dit onderwerp voor
te bereiden
G.Kr.
7
Kerstavond mannen- en vrouwenvereniging
Op D.V. 16 december a.s. ’s avonds om 20.00 uur hopen wij samen kerstfeest te
vieren. Wij volgen dan de kerstliturgie uit het blad ‘In Gesprek’. Gasten zijn uiteraard
ook van harte welkom en ook hopen we dat de kerktelefoonluisteraars het feest met
ons meevieren. Het wordt vast een fijne avond.
Het bestuur
Gemeente groeigroep 25-30 jaar
Hallo, wij zijn een jonge gemeente groeigroep (25-30 jaar) en zijn op zoek naar
enthousiaste mensen die onze groep willen versterken. Wij komen 1 x in de 4 à 6
weken op een avond bij elkaar.
Wil jij ook iets meer bezig zijn met God en het geloof op een leuke laagdrempelige
manier, dan nodigen wij je uit om met ons mee te doen!
Groeten, Annemieke Veurink, Dorien Kleinjan, Erik en Heleen Bosch.
(meer info: [email protected])
HOJ / WOJ
Hallo jongens en meisjes, woensdagmiddag 10 december 2014 is er voor de kinderen uit groep 1 t/m 2 een knutselmiddag. We gaan winterlichtjes maken. Komen
jullie allemaal? Graag zelf een potje meenemen. Het is van 14.00 uur tot 15.30 uur
in de gereformeerde kerk. De kosten bedragen €1,00 p.p.
Zeesterren
Dit is het thema van de VakantieBijbelClub (VBC) die in de
voorjaarsvakantie, van woensdag 25 februari t/m vrijdag 27
februari, gehouden wordt in de Gereformeerde kerk, Ommerweg
27 in Den Ham. Tijdens drie ochtenden horen we verhalen van
een visser die ons zijn wonderlijke vangst toont. We vissen
samen met Petrus uit hoe het is om een volgeling van Jezus te zijn.
Helaas kunnen we niet iedereen persoonlijk benaderen, dus bij deze ook een
uitnodiging via het kerkblad. We gaan mooie liedjes zingen, waarbij we begeleid
worden door het VBC-combo. Er is toneel, we gaan knutselen en voor de jongste
kinderen is er poppenkast. Speciaal voor de oudste groepen (7/8) hebben we dit
jaar iets bijzonders. Wat het precies is, is nog een verrassing….
We beginnen om 10.00 uur en eindigen om 12.15 uur. De kosten zijn € 1,00 per
morgen. Op vrijdagavond 27 februari is van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur de
slotavond. Dan kunnen ook ouders en andere belangstellenden komen kijken en
luisteren naar wat de kinderen op deze dagen allemaal hebben gehoord en gedaan.
Er kunnen ook overgebleven werkjes gekocht worden. Het VBC-combo is deze
avond ook van de partij zodat we de geleerde liedjes fijn samen kunnen zingen. De
entree is vrij, bij de uitgang zal er wel een collecte worden gehouden.
Alle kinderen van de basisscholen en het speciaal onderwijs, zijn van harte
uitgenodigd. Ook ouders zijn welkom. Tevens hierbij de oproep om je aan te melden
als vrijwilliger. Dit kan bij Christel Seigers, 0546-673730 of bij Jenine Slot, 0546674213 of stuur een mailtje met je naam en telefoonnummer naar:
[email protected] De jongeren die meehelpen kunnen deze uren
laten meetellen voor hun maatschappelijke stage. De vrijwilligers helpen de kinderen
bij het maken van de werkjes en dergelijke. Het is niet verplicht om alle ochtenden te
helpen, alle hulp is welkom, ook één ochtend. Er is oppas aanwezig. Welkom,
welkom, we hopen dat er veel mensen komen!
8
TORCH-AGENDA
Hallo jongeren,
Hieronder lees je, welke activiteiten er voor jou, als jongere van 11
tot en met 15 jaar, wordt georganiseerd.
We hopen je te mogen ontmoeten tijdens de TORCH-activiteiten. Natuurlijk zijn ook
vriend(inn)en welkom bij de TORCH.
- 22 november
jongerencafé - relaxen
- 28 november (vrijdag)
schaatsen bij De Scheg in Deventer.
We vertrekken om 19.00 uur vanaf de Basement. Als je mee gaat, dan graag op tijd
(18.45 uur) bij de Basement zijn. Als je met deze activiteit mee wilt, dan vragen wij
een bijdrage van 5 euro per persoon. Dit bedrag is voor het vervoer, het entreegeld
en patat/snack na afloop. Als je bij De Scheg schaatsen wilt huren, dan is dit voor
eigen kosten. Als je mee wilt, graag dit vooraf aan ons doorgeven. Dit kan tijdens de
TORCH-avond of per mail naar [email protected]
- 13 december
jongerencafe “pimp your nails”
KERSTKAARTEN-BEZORG ACTIE
Zoals elk jaar, organiseert het TORCH-team ook dit jaar een kerstkaartenbezorgactie. Dit jaar in samenwerking met de clubs. Dus heeft u/heb jij kerstkaarten
die bezorgd moeten worden in de kern Den Ham en nabije omgeving, steun TORCH
en de clubs dan door mee te doen met deze actie. Meer informatie hierover leest u
elders in dit kerkblad.
NIEUWE TORCH-ACTIVITEIT?
Een aantal jongeren heeft ons laten weten dat ze het leuk zouden vinden om eens
naar de Sterrenwacht Hellendoorn in Nijverdal te gaan.
We hebben gekeken of dit mogelijk is. Voor een programma, inclusief het kijken
naar de maan en de sterren door speciale kijkers, “op maat” is een
groepsreservering op een door-de-week-se dag noodzakelijk. Hierbij wordt er een
speciaal programma gemaakt voor jongeren van 11 tot en met 15 jaar.
Hiervoor is een groepsgrote van minimaal 10 en maximaal 20 personen gewenst.
Dus, als jij ook eens naar de Sterrenwacht wilt en je bent in de leeftijd dat je naar
TORCH kunt, stuur dan een e-mail naar [email protected] Als deze activiteit
doorgaat, zul je t.z.t. een e-mail ontvangen met nadere informatie.
Groet van het TORCH-team:
Benjamin; Lianne; Egbert Jan; Dianne; Eelke; Dirk en Jeroen
9
Mannenkoor Vroomshoop zingt samen met Projectkoor voor Glazen Café
Eind dit jaar wordt in Vroomshoop bij café Kremer weer het Glazen Café geopend.
Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de acties van Serious Request van Radio
3FM. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn
van seksueel geweld in conflictgebieden.
Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop draagt ook een steentje bij aan dit initiatief
met een benefietconcert, het Glazen Caféconcert, in kerkelijk centrum Irene te
Vroomshoop op zaterdag 29 november 2014 van 17.00 tot 18.00 uur. Het koor laat
zich daarbij vergezellen door een groot, speciaal projectkoor van liefst 90 leden.
Meer dan 170 mannen zingen samen voor hun plezier en voor het goede doel. Als
medewerkenden aan dit concert treden op: bariton Albert Wessels en Rogier Bonte
met drums/percussie. En de bekende Vroomshoopse ondernemer Dennis Jongeneel fungeert als ceremoniemeester.
Dirigent en pianist Gezinus Veldman heeft een mooi programma samengesteld. We
lichten een tipje van de sluier op: Kum ba yah (een Afro-Amerikaanse traditional), If
I had words ( thema Saint-Saens thema 3e orgelsymfonie, ook bekend van Yvonne
Keeley, Conquest of Paradise en Chariots of fire (van Vangelis), Mull of Kyntire (van
Paul McCartney), en Heal the world (van Michael Jackson).
De entree voor het concert bedraagt slechts € 5,- die geheel naar het goede doel
gaat. Wij nodigen u allen hartelijk uit voor dit speciale concert.
Kerstconcert Chr. Mannenkoor Vroomshoop en Noortje van Middelkoop
Donderdag 11 december vanaf 20.00 uur geeft het Christelijk Mannenkoor
Vroomshoop een sfeervol Kerstconcert in de Hervormde kerk in Daarle, samen met
de bekende Noortje van Middelkoop op panfluit.
Uit het eigen koor komen Henjo Lemans op trompet en Albert Wessels als bariton in
actie. De algehele leiding is in handen van dirigent/pianist Gezinus Veldman.
Traditiegetrouw zal het concert worden geopend met ´Al wie dolend in het donker´
en ook zal het Stille Nacht aan het eind van de avond fluisterend zacht hoorbaar
zijn. Naast een aantal traditionele kerstliederen staan ook enkele Zuid-Amerikaanse
liederen op het programma.
De entree bedraagt in de voorverkoop bij de bibliotheek Daarle € 8,-, aan de zaal €
10,- en voor kinderen € 3,-. Kaarten zijn ook verkrijgbaar via de koorleden of per
mail/telefoon te reserveren: [email protected], telefoon 0546-642191
10
11
Vriend.
Heeft de Heer dat nu verdiend,
dat wij ons steeds zorgen maken,
over alledaagse zaken,
heeft Hij dan gefaald als Vriend?
Het doet Jezus vast verdriet,
als wij alles beter weten.
Hem vaak helemaal vergeten.
Is Hij onze Vriend dan niet?
Jezus zegt: ,,Ik houd van jou!”
Mensen laten vrienden vallen,
en dat doen we met z'n allen.
Deze Vriend blijft altijd trouw!
uit: Dicht bij het licht. Johanna W. van Eelen.
COLLECTE MUNTEN
Elke eerste en derde donderdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur af te halen
in de consistorie, Ommerweg 27, Den Ham
Betalen met de pinpas, dan heeft u altijd een betaalbewijs voor aftrek van de
belasting.
SPREEKUUR KERKELIJK BUREAU
Elke donderdagavond van 19.00 tot 19.30 uur
* Huwelijks-, geboorte- en overlijdensberichten aan:
ds. H. de Haan, Smitstraat 25, tel.672964; of aan ds. R.D. van Hornsveld,
Ommerweg 29, tel. 603829 én aan het Kerkelijk Bureau.
* Bij verhuizing binnen en buiten de gemeente graag opgave van het
nieuwe adres aan het Kerkelijk Bureau.
* Adres Kerkelijk Bureau: Mw. G.Haandrikman-Meijer, Magielshoek 3,
7683 CC Den Ham, tel.(0546-)673733.
KOPIJ
Het eerstvolgende kerkblaadje verschijnt vrijdag 12 december a.s. en is voor
een periode van 4 weken.
Kopij kan tot vrijdag 5 december a.s. 20.00 uur als volgt worden ingeleverd:
- Per e-mail naar: [email protected]
- In het daarvoor bestemde postvakje in de hal van de kerk of in de
brievenbus van de Gereformeerde Kerk, Ommerweg 27.
12