Stichting Project HOPE

Stichting Project HOPE
Nieuwsbrief juni 2014
Achter in het dal ligt Mbueni
Op de voorgrond Sister Hilda met haar koeien.
De Stichting project HOPE verleent al 14 jaar hulp aan een aantal projecten in
Kameroen.
Het bestuur bestaat uit:
o
Peter van Leerdam
voorzitter
o
Hedi Walravens
secretaris
o
Linda Bouw
penningmeester
De stichting heeft het ANBI-keurmerk. Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn van de
inkomstenbelasting.
Honderd procent van de giften besteden wij aan de projecten.
Dat betekent dat degenen die op werkbezoek gaan hun reis- en verblijfkosten niet uit
de giften betalen.
Jaarlijks bezoeken tenminste één en een of meer vrijwilligers de projecten om de
voortgang te bekijken en om ideeën op te doen voor nieuwe projecten.
Stichting Project HOPE
ANBI keurmerk
contactadres
P.M.M. van Leerdam
Kerkstraat 1 B
3927 BR Renswoude
telefoon
0318 – 571876
email
[email protected]
banknummer
NL 05 RABO 0133 4386 94
KVK-nummer
58 104 852
Stichting HOPE
Nieuwsbrief juni 2014 1
Missie naar Kameroen in april 2014
Wie gingen er mee?
o
o
o
o
o
o
Leo Brugman
Peter van Leerdam
Willem Lommen
André Schoonhoven
Rob Vollmer
Gerard Walravens
onderhoud medische afdeling
projecten gezondheidszorg
technische ondersteuning en sociale zaken
stagebegeleider Da Vinci College, Dordrecht
onderhoud medische afdeling
technische ondersteuning, ziekenfonds en sociale zaken
Hospital St Martin de Porres Njinikom Kameroen
Leiding
Het hospitaal heeft een nieuwe directeur: Sister Olive Nga. Sister Olive is jong,
energiek en heeft een goede opleiding.
Het ziet er naar uit dat zij, in samenwerking met de andere zusters, het hospitaal
goed zal organiseren.
Een non heeft een dubbele taak: zij is non in een klooster en leeft daar volledig mee
in het dagritme en zij heeft een taak buiten het klooster.
De meeste nonnen hebben dus een heel druk leven en werken bijzonder hard.
Zij volgt Sister Xaveria Ntenmusi op. Sister Xaveria heeft het hospitaal in de
afgelopen 15 jaar uitstekend geleid. Onder haar leiding is het hospitaal het beste
hospitaal van Kameroen geworden.
Sister Xaveria gaat zich nu bezighouden met alle gezondheidszorgprojecten van de
Sisters Francis in Kameroen.
Het operatiegebouw
Een orthopedisch team uit Nederland zet jaarlijks ongeveer 150 kinderen ‘recht’ op de
benen. Ook opereren artsen uit Italië, Zwitserland en België in
het hospitaal in Njinikom.
Om het operatiegebouw en de inrichting er van op peil te
houden, zijn verbeteringen noodzakelijk.
Tijdens de missie inspecteerden acht personen na 10 jaar het
hospitaal op medische- en technische punten. Hun adviezen en
aanbevelingen worden uitgewerkt.
Wellnes
Sinds enkele maanden is Sister Marie Therese actief in het
hospitaal, in scholen en in de omgeving. Deze zuster studeerde
in Amerika en had daar onder ander zorg door wellnes in haar
pakket.
Zij zet zich in voor wellnes, gezondheidszorg, hygiënisch koken,
milieuvriendelijk stoken, verbouwen van voedsel en dergelijke.
Met wat extra hulp van organisaties, scholen, kerken en
vrienden uit Nederland kunnen wij hier veel aan bijdragen.
Hierdoor krijgen de inwoners van Njinikom en wijde omgeving
een betere en meer gezonde toekomst.
een proefpaneel
voor zonne-energie
Stichting HOPE
Nieuwsbrief juni 2014 2
We denken bij die hulp aan:
o
extra drinkwater;
o
verbeteren van de sanitaire voorzieningen;
o
zonne-energie voor verlichting;
o
koken met gebruik van een minimale hoeveelheid hout en een goede afvoer van
rookgassen;
o
horren tegen de malariamuggen;
o
gebruik van een kooktoestel op zonne-energie.
Extra drinkwater voor het hospitaal.
Op het eind van het droge seizoen is er niet genoeg water in het hospitaal. Hierdoor
kan de zorg niet optimaal geboden worden.
We hebben een bron in de omgeving gevonden waaruit voldoende water naar boven
komt. Hier willen we een extra watertank van 25 m³ ( = 25000 liter) op aansluiten.
Verlichting op zonne-energie
Tijdens onze missie kwamen wij ook in Mbueni. Dit dorp ligt ver weg in de wildernis.
Wij brachten er in een health-centre een installatie die stroom op zonne-energie op
wekt.
De installatie bestond uit twee grote
zonnepanelen, een aansluiting voor een
microscoop en onderzoekslamp, acht
LED-staaflampen, een koelbox en een
contactdoos voor het opladen van een
mobiele telefoon.
We hebben geheel compleet met een
grote accu, bekabelingen schakelaars
gemonteerd. De installatie werkte
perfect.
Het plaatsen van het zonne-paneel
De mensen uit Mbueni waren razend
enthousiast.
Het aanleggen van de bekabeling
Voor het eerst in de geschiedenis licht in hun dorp. Het werkte en kostte niets.
Het leek of het rechtstreeks uit de hemel kwam
Stichting HOPE
Nieuwsbrief juni 2014 3
onderzoekslamp oude situatie
onderzoekslamp nieuwe situatie
De Fon, de koning uit de regio, kwam ons speciaal bedanken
Hier zit hij te midden van de werkgroep
Containers
Zowel in 2012 als in 2013 konden we twee containers met
goederen sturen.
De inhoud bestond uit medische apparatuur, inrichting van
een werkplek voor een tandarts, koelkasten, wasmachines en
goederen die voor blindenzorg nodig zijn.
Ook stuurden wij een tractor met maishakselaar en ploeg.
Alle goederen waren bijzonder welkom.
Wel is jammer dat de douane in de haven van Douala
Een privé kist
Stichting HOPE
Nieuwsbrief juni 2014 4
de inklaringskosten steeds verhoogt.
Hospitaal Bafut.
In samenwerking met de staf van het Gezondheidscentrum in Bafut en met Sister
Xaveria - Hoofd gezondheidszorg van de
Congregatie van Sisters Francis –
Kameroen, is het bestaande complex beoordeeld.
Hierbij was het uitgangspunt dat er in Bafut een hospitaal moet zijn voor
veertigduizend inwoners.
Als we kijken naar de staat van het bestaande health-centre is de conclusie dat we dit
gebouw het beste kunnen slopen en een nieuw hospitaal bouwen. Het plan hiervoor
wordt de komende maanden gemaakt.
Water uit een kraan!
Het drinkwatercomité uit Bafmeng. 40.000 inwoners vragen om hulp
Sociale zaken
Ook nu boden we weer hulp aan de school voor kansarme kinderen, aan het
weeshuis, aan de hulp voor blinde mensen, aan andere gehandicapten, aan mensen
die (daar!!) in armoede leven en aan nog vele anderen.
De werkers
Tot slot
Regelmatig verbazen wij ons over de hoeveelheid hulp die wij kunnen bieden. We zijn
immers maar met een paar mensen.
We bedenken dan steeds dat
o we dit alleen kunnen doen omdat veel organisaties (scholen, kerken) en veel
mensen (vrienden, bekenden en onbekenden) ons altijd weer helpen;
o de mensen die ons helpen in hoge mate betrokken en enthousiast zijn voor hulp
die wij bieden en begaan zijn met het leven dat velen in Kameroen leiden;
o we al het geld dat we ontvangen voor 100% besteden aan hulp voor Kameroen;
Voor alle hulp en ondersteuning danken wij u hartelijk.
Namens de overige bestuursleden en heel veel mensen in Kameroen,
Stichting HOPE
Nieuwsbrief juni 2014 5
(Peter van Leerdam)
Speerpunten voor 2014
o
o
o
o
o
o
Uitbreiding van de mogelijkheden met zonne-energie
Watertanks
Ontwikkelen van kookpotten
Health Centre Mbetta
Hospital Bafut
Drinkwater Bafmeng
Stichting HOPE
Nieuwsbrief juni 2014 6