Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen (Fins-Chinees)

bab.la Uitdrukkingen: Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en
Fins-Chinees
Diagrammen
Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen : Beschrijving
Kaavio osoittaa, että ... aloitti
tasaisen nousun, nousi
huippulukemiin ..., ja tasoittui
... tasolla.
该图表显示,...开始稳定上升
,最高达到...,并在...水平保持
平稳。
Beschrijving van een tendens
in een grafische voorstelling
Pylväsdiagrammi osoittaa,
että ... lukumäärä nousi ... ja
... välillä, ja laski jälleen
alkuperäiselle tasolleen.
据此图表,...的量在...和...期间
急剧上升,后回落到原来的水
平。
Beschrijving van een tendens
in een grafische voorstelling
Kuvaajat näyttävän
tasaantuvan ... kohdalla...
图表显示...水平的稳定量。
Beschrijving van een tendens
die zich stabiliseert
Tässä kuvassa näkyy...
图片中包含...
Beschrijving van een
afbeelding
Kaavio osoittaa, että ... oli
enemmän, kuin ...
该图表显示,...和...期间有越来
越多的...
Beschrijving van de inhoud in
een grafische voorstelling
Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen : Interpretatie
Tämä kaavio esittää ... ja siksi
osoittaa, että...
图表表明...,因此显示...
Diepgaande interpretatie en
verklaring van een grafische
voorstelling
Kuvaajan muoto näyttää,
että...
图表的形状表明...
Diepgaande interpretatie en
verklaring van een grafische
voorstelling
Kuvaaja myötäilee selvästi
tiettyä kaavaa, ja sen
perusteella voimme olettaa,
että...
该图有明确的界定模式,这意
味着...
Diepgaande interpretatie en
verklaring van een grafische
voorstelling
Kuvaaja voi siten ennustaa...
因此,该图表可以用来预测...
Veronderstelling van een
toekomstige tendens in een
grafische voorstelling
Kuvaajaa voi tulkita monin eri
tavoin. Ensinnäkin se
näyttää...
有多种方式可以解释此图表,
首先,它表明...
Beschrijving van verschillende
interpretatiemogelijkheden
van een grafische voorstelling
Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen : Onderschrift
Kaavio ... edustaa...
数字...代表...
Beschrijving van een tekst
onder een grafische
voorstelling
Kuva ... näyttää...
数字...表示...
Beschrijving van een tekst
onder een grafische
voorstelling
Kaavio ... tarkastelee...
示图...表示...
Beschrijving van een tekst
onder een grafische
voorstelling
Kaavio ... esittää...
示图...描绘...
Beschrijving van een tekst
onder een grafische
voorstelling
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)