Antecedentenformulier

In behandeling bij
_ ________________________________
Formulier persoonsgegevens
Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan gevolgen hebben voor uw kandidaatstelling voor de woning.
betreft:
Akkoord: Datum:
Vragen volledig en duidelijk beantwoorden. Aankruisen wat van toepassing is.
Persoonsgegevens hoofdaanvrager
Persoonsgegevens medeaanvrager
Naam
____________________________________________________
Naam ____________________________________________________
____________________________________________________
Voornamen ____________________________________________________
____________________________________________________
Adres ____________________________________________________
____________________________________________________
Postcode + woonplaats ____________________________________________________
privé
Telefoonnummer
privé
Voornamen
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Burgerservicenummer _ ____________________________________________
zakelijk
____________________________________________________
E-mailadres ____________________________________________________
____________________________________________________
Geboortedatum ____________________________________________________
man
:
zakelijk _ _________________________________________
Geslacht Nationaliteit
_ ____________________________________________
vrouw
Geslacht _________________________________________
man
vrouw
____________________________________________________
Nationaliteit ____________________________________________________
____________________________________________________
Burgerservicenummer ____________________________________________________
Woont u in de provincie Utrecht?
Woont u in de provincie Utrecht?
(in te vullen door kandidaten
voor Bunschoten en Baarn)
ja, sinds
nee
_____________________________________
Bent u werkzaam in de provincie Utrecht?
(in te vullen door kandidaten
voor Bunschoten en Baarn)
ja, sinds
nee
ja, sinds
nee
ja, sinds
nee
_____________________________________
Bent u werkzaam in de provincie Utrecht?
_____________________________________
Woont u langer dan één jaar in de regio Gooi en Vechtstreek?
(in te vullen door kandidaten
voor Bunschoten en Baarn)
(in te vullen door kandidaten
voor Bunschoten en Baarn)
ja, sinds
nee
_____________________________________
Woont u langer dan één jaar in de regio Gooi en Vechtstreek?
_____________________________________
Inkomensgegevens
ja, sinds
nee
_____________________________________
Inkomensgegevens
Inkomen verzamelinkomen* € _______________
Inkomen verzamelinkomen* € _______________
Inkomstenbron: loondienst A.O.W./pensioen
Inkomstenbron: loondienst A.O.W./pensioen
zelfstandige studiebeurs
zelfstandige studiebeurs
overig uitkering nl.
overig uitkering nl.
_______
_______
Naam werkgever ____________________________________
Naam werkgever ____________________________________
Adres werkgever ____________________________________________________
Adres werkgever ____________________________________________________
____________________________________________________
Datum indiensttreding
Datum indiensttreding
Telefoonnummer werkgever
____________________________________________________
Telefoonnummer werkgever
____________________________________________________
____________________________________________________
* Verzamelinkomen is het inkomen dat u jaarlijks opgeeft bij De Belastingdienst
z.o.z.
(Toekomstige) samenstelling huishouden
Burgerlijke staat
alleenstaand
getrouwd, sinds
geregistreerd partnerschap, sinds
samenwonend, sinds ___________________________________
gescheiden, sinds _______________________________________
getrouwd geweest
gaan samenwonen
_________________________________________
__________________
Gegevens inwonende kinderen:
geb. datum
_________________
geb. datum
_________________
geb. datum
_________________
geb. datum
_________________
Zijn er andere inwonenden, behalve partner en/of kinderen die meeverhuizen?
Naam
___________________
geb. datum
_________________
verzamelinkomen € _______________
Naam
___________________
geb. datum
_________________
verzamelinkomen € _______________
Naam
___________________
geb. datum
_________________
verzamelinkomen € _______________
Huidige woonsituatie
thuiswonend
eengezinswoning
inwonend
flat
op kamers
overig, nl. _____________________________________________________________________________________________
aantal kamers (woon- en slaapkamers): _______________________________________________________________________________________________________________
U heeft afgelopen jaar een woning verkocht
U woont in een: Overwaarde huurwoning: naam verhuurder ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
huur per maand, netto ________________________________________________________________________________________
servicekosten ________________________________________________________________________________________
Waarom wilt u (andere) woonruimte?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend, _ ________________________________________________________________________________________________________ (datum)
Handtekening aanvrager ________________________________________________ Handtekening mede-aanvrager _ _____________________________________________________