Inschrijvingsformulier Jeugd 2014-2015

Aan de ouders en jonge enthousiaste sporter
Onderstaand vinden jullie alle inlichtingen om jullie zoon/dochter aan te sluiten
bij onze club.
Trainingsinformatie en lidgelden
Groep
Leeftijd
Dag
Uur
Sporthal
Lidgeld
Badminiton
6 – 9 jaar
(geb. ’08, ’07, ’06)
zaterdag
9 – 10 u
De Witte Molen
(Sint-Niklaas)
€ 70
Groep 1
9 – 12 jaar
(geb.05,’04,’03,’02)
Woensdag
14u30 – 16u
De Witte Molen
(Sint-Niklaas)
€ 85
Groep 2
9 – 12 jaar
(geb.05,’04,’03,’02)
Woensdag
15u – 16u30
De Klavers
(Belsele)
€ 85
Groep 3
13 – 16 jaar
Woensdag
(geb.’01, ’00,’99,’98)
16u30 – 18u
De Klavers
(Belsele)
€ 85
De Witte Molen
(Sint-Niklaas)
€ 110
De Witte Molen
(Sint-Niklaas)
€ 110
Groep 4
Groep 5



Geselecteerd door
trainers
Geselecteerd door
trainers
Woensdag
16u – 18u
Zaterdag
10u –
11u30
Woensdag
18u – 20u
Zaterdag
11u30 –
13u
Alle lidgelden zijn inclusief aansluiting B.V./verzekering en shuttles
Jeugdspelers die competitie spelen betalen € 130
Bij inschrijving van drie of meer kinderen uit het zelfde gezin geniet je van een
korting van € 15 voor het 3° of meer van de kinderen
Alle groepen starten het nieuwe seizoen op woensdag 03/09/2014 en dit is tevens
de eerste trainingsdag.
Elke groep krijgt bij de eerste training een kalender, check deze vooraleer je komt!
Op het bijhorende inschrijvingsformulier hebben de trainers voor jou de keuze gemaakt
tot welke groep je behoort. Hierbij hebben ze rekening gehouden met je leeftijd en je
eigen kunnen.
Als je echter een gemotiveerde reden hebt om tot een andere groep te behoren, laat het
ons weten en indien mogelijk komen wij hieraan tegemoet.
De Mintons VZW
secretaris Franky Weyn – Camiel Huysmanslaan 26 – 9100 Sint-Niklaas
tel. en fax. 03 777 52 03 – [email protected] – www.de-mintons.be
Gelieve onderstaande gegevens te bezorgen aan:
Weyn Franky
Cam.Huysmanslaan 26
9100 St-Niklaas
 03/777.52.03 e-mail: [email protected]
Administratieve gegevens (invullen in drukletters aub)
NAAM: ..............................................................................................................
VOORNAAM: .....................................................................................................
STRAAT: ...........................................................................................................
NUMMER:..........................................................................................................
POSTCODE: .......................................................................................................
GEMEENTE: .......................................................................................................
TELEFOON: ....................................... GSM: ......................................................
GEB.DATUM: .....................................................................................................
GROEP WAAR JIJ TOE BEHOORT: ..... LIDGELD: ................................................
MAIL OUDERS...................................................................................................
MAIL JEUGDLID ................................................................................................
Toelating ouders:
Wij, .......................................................... ouders van .........................................
hebben kennis genomen van wat vooraf gaat en verklaren ons hiermee akkoord
en geven toestemming dat onze dochter / zoon zich aansluit bij De Mintons VZW.
Datum: ............................................. Handtekeningen: .....................................
Betaling
.................................................. wenst zich in te schrijven voor de
jeugdtraining van De Mintons in groep :
en mijn ouders storten hiervoor
€ 70/€ 85/€ 110/ € … op rekeningnr: BE97 7512 0157 6649
N.B.: Bij betaling via overschrijving gelieve naam van dochter / zoon te
vermelden!!
De Mintons VZW
secretaris Franky Weyn – Camiel Huysmanslaan 26 – 9100 Sint-Niklaas
tel. en fax. 03 777 52 03 – [email protected] – www.de-mintons.be