download

G.J.P. Bénit
Mevr. A.C. Sneep
Brahmslaan 12
2324 AM Leiden
Praktijkinformatie
De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00-12.30 en 13.30-17.00 uur.
Voor alles belt U naar telefoonnummer 071-5765400
 optie 1: voor spoed binnen kantooruren
 optie 2: herhaalrecepten
 optie 3: U krijgt de assistente aan de lijn en U kunt
 Afspraken maken voor een consult
 Een terugbel afspraak maken
 Een visite aanvragen
 Uitslagen opvragen
Wij verzoeken u vriendelijk voor optie 3 zo veel mogelijk tussen 8.00-10.30 en
tussen 14.00-15.00 uur te bellen.
Voor spoed buiten kantooruren belt u altijd met de huisartsenpost
0900-5138039
Voor actuele informatie kunt u ook altijd terecht op onze website
www.praktijkzuidwest.nl