4 september - Sondervick College

Mededelingenblad
Jaargang 20 schooljaar 2014/2015
M
Voor leerlingen en ouders
Volgende editie: donderdag 2 oktober 2014
Aflevering:
Donderdag:
01
4 september 2014
Kopij aanleveren: 30 september dinsdag 2014
vóór 12.00 uur
 [email protected]
28.6
ALGEMEEN
VRAAG EN ANTWOORD
Onderstaande vraag is via [email protected] binnen gekomen.
Vraag:
"Wanneer is de herfstvakantie"?
Antwoord:
De herfstvakantie is van maandag 20 t/m vrijdag 24 oktober.
VAKANTIE 2014 - 2015
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
20 t/m 24 oktober 2014
22 december 2014 t/m 2 januari 2015
16 t/m 20 februari 2015
6 april 2015
27 april t/m 8 mei 2015
14 en 15 mei 2015
24 en 25 mei 2015
17 juli t/m 30 augustus 2015
OPROEP VOOR DEELNAME AAN SESSIE MERKIDENTITEIT SONDERVICK COLLEGE
Beste Ouders,
Het oudertevredenheidsonderzoek van 2013 is voor het Sondervick College aanleiding met een aantal
ouders in gesprek te gaan over de beeldvorming van het Sondervick College en de wijze van communicatie,
zowel intern als extern. Samen met twee deskundigen op gebied van communicatie en marketing zijn we op
zoek naar de ‘merkidentiteit van het Sondervick College’.
Een aantal vragen staan hierbij centraal: Is het Sondervick College wat we denken dat we zijn? Hoe zien
anderen ons? Hoe denken we over onszelf? Hoe denken anderen over ons?
Kortom, we gaan op zoek naar de identiteit van het Sondervick College en vervolgens op zoek naar de wijze
waarop we ons daarin profileren en communiceren. Dit alles binnen de context van de strategische lijn dat
we werken vanuit vier verticale opleidingen met bijbehorende doelgroepen en de daarbij behorende
onderwijsconcepten.
Graag komen we in contact met een aantal ouders per opleidingen om over bovenstaande te praten. Dit
doen we op dinsdag 23 september van 16.00 tot 18.00 uur op het Sondervick College.
Wilt u aan deze boeiende sessie deelnemen, dan kunt u dat voor vrijdag 12 september kenbaar maken via
onderstaand mailadres. Uit alle aanmeldingen nodigen we een aantal ouders per opleiding uit om deel te
nemen aan de bijeenkomst. Vermeld in uw mail a.u.b. uw naam, naam van de leerling en zijn/haar klas.
Mevrouw S. Krath: [email protected]
www.sondervick.nl
-1-
MB-01
INFORMATIEFILMPJE PASSEND ONDERWIJS
Het schooljaar is begonnen en alle scholen zijn van start
gegaan met passend onderwijs. Dit jaar wordt duidelijk wat
dit precies betekent op school en in de klas. Nog even alles op
een rij? Het ministerie van OCW ontwikkelde een animatie die
in drie minuten uitlegt wat passend onderwijs inhoudt.
Onder andere de zorgplicht voor scholen, de
samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen
en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen
aan bod.
Bekijk HIER animatie.
SPONSORPROJECT DECEMBER 2014
Na alle voors en tegens tegen elkaar weggestreept te hebben, heeft de sponsorcommissie van het
Sondervick College besloten dat er in december geld opgehaald wordt voor een project in Oeganda.
Meer informatie in het volgende mededelingenblad.
SCHOOLGIDS VIA WEBSITE
Onze digitale schoolgids kunt u vinden op de Sondervickwebsite.
INFORMATIEAVONDEN
Informatieavonden voor ouders met leerlingen op het Sondervick College staan gepland op:

4 september
vmbo Techniek leerjaar 3 en 4

8 september
vmbo BB/KB Domein leerjaar 2 (DT2c is verzet naar een later tijdstip)
vwo leerjaar 3 en 4

9 september
mavo XL leerjaar 4

15 september
havo/vwo/tto leerjaar 1

16 september
havo/vwo/tto leerjaar 2

24 september
havo leerjaar 3

30 september
havo leerjaar 4

2 oktober vwo
leerjaar 5 en 6

7 oktober havo
leerjaar 5
Tenzij anders vermeld in de brief verzonden naar het thuis(e-mail)adres, is de aanvangstijd 19.00 uur.
TEAMDAG SONDERVICK COLLEGE
Op donderdag 18 september is er voor alle medewerkers van het Sondervick College een teamdag
georganiseerd. Er zijn dan lessen t/m het vijfde lesuur.
DIGITALE BRIEVENBUS VOOR OUDERS
Onder het menu 'Ouders' op onze website vindt u een digitale brievenbus.
Er staan brieven (vmbo, mavo XL, havo en vwo) in die verzonden zijn naar het
thuisadres.
www.sondervick.nl
-2-
MB-01
PROCEDURE ‘VERKLARING AFWEZIGHEID’
Alle leerlingen/ouders uit het mavo/vmbo1-gebouw (E) en vmbo2-gebouw (F) hebben van de mentor drie
kaartjes “Verklaring afwezigheid” ontvangen. De leerling moet dit kaartje, ondertekend door een van de
ouders, bij terugkomst op school na een ziekmelding, inleveren bij de conciërge van het gebouw waar hij/zij
de lessen volgt.
Let wel: dit kaartje ALLEEN gebruiken voor hersteld melding na ziekte.
VERKLARING AFWEZIGHEID SONDERVICK COLLEGE
Kaart inleveren op de 1e dag van terugkomst
NAAM: ………………………………………………
KLAS: ………………………………….
AFWEZIG GEWEEST OP: ……………
LESUUR: …….
T/M: …………………………………………
LESUUR: …….
REDEN AFWEZIGHEID: …………………………………….
……………………………………………………………………….…
HANDTEKENING OUDER/VERZORGER:
……………………………………………………………………….
INFORMATIEAVOND ’UIT MET OUDERS’
Als uw kinderen regelmatig op stap gaan, vraagt u zich misschien af wat er zich afspeelt
tijdens het uitgaan van uw kind. Uitgaan is namelijk heel gezellig maar er spelen ook
gezondheids- en veiligheidsaspecten mee.
Op 6 oktober van 19.00 uur tot ± 21.30 uur wordt er een informatieavond
georganiseerd in Partycentrum Manhattan, Veldhoven.
Meer informatie vindt u in de bijlage.
INFORMATIEAVONDEN VOOR OUDERS GROEP 8
Op dinsdag 28 oktober (vmbo en mavo XL) en donderdag 30 oktober (havo/vwo) om 19.00 uur vinden
in de aula van het centrale gebouw, voorlichtingsavonden plaats over het onderwijs op het Sondervick
College voor ouders met leerlingen in groep acht.
Vanaf 18.45 uur staat de koffie/thee klaar in de aula van het centrale gebouw.
Na het algemene gedeelte volgen er speciale informatierondes over bijvoorbeeld tweetalig onderwijs,
dyslexie, sport of kansklassen. Op onze website staat t.z.t. informatie over de informatierondes die er
gegeven worden. Na de informatierondes krijgen ouders nog alle gelegenheid tot het stellen van vragen.
FILMPJE VAN BRUGKLASLEERLING
Het Sondervick College heeft een brugklasleerling een dagje gevolgd met de filmcamera. Het filmpje is te
zien op onze website bij Groep 8.
Het laat zien hoe een schoolse dag van een brugklasleerling hier op school eruit ziet
TWITTERBERICHTEN
Benieuwd naar berichtjes van school. Volg ons op Twitter: www.twitter.com/sondervick
www.sondervick.nl
-3-
MB-01
VERSCHIJNINGSDATA MEDEDELINGENBLAD
01.
02.
03.
04.
05.
06.
4 september 2014
2 oktober 2014 07.
6 november 2014
11 december 2014
8 januari 2015 10.
5 februari 2015
07.
08.
09.
10.
11.
5 maart 2015
2 april 2015
23 april 2015
4 juni 2015
2 juli 2015
TOERCLUBNIEUWS
Na de vakantie is de toerclub weer van start gegaan. Zondag 24 augustus is de
Tour d’Eindhoven gereden en op 31 augustus de befaamde 20 Dorpentocht.
Tijdens deze tochten hebben twee nieuwe jeugdleden meegefietst.
Elke zondag is er een tocht waarbij er een keuze is tussen verschillende afstanden.
Het fietsseizoen wordt 2 november afgesloten met de Slotrit en een bord snert. Voor het najaar staan er nog
een paar leuke tochten op het programma, met als hoogtepunt de Herfsttocht die vertrekt vanuit Slenaken.
Deze tocht wordt op de woensdag 22 oktober (herfstvakantie) gereden.
Lijkt het je wel leuk om een keer mee te fietsen met de Toerclub?
Beginners (brugklassers, maar ook anderen) kunnen elke zondag
voor een kortere afstand kiezen. Het tempo waarin gereden wordt
hoeft geen probleem te zijn. We formeren drie groepen: een
snelle groep, een normaal plus groep en een normale groep.
Tijdens de tocht is er een pauze in een café waarbij je zelf fris,
koffie of thee kunt kopen. De club is een toerclub en zeker geen
race-club! Je fietst een dergelijke afstand toch wel het fijnst op
een racefiets. Dus kom op en ga eens mee! Jongens én meisjes
beleven plezier aan deze schoolclub. Wil je het wel eens
proberen, maar je hebt geen racefiets? De club heeft leenfietsen
en leenkleding. Voor meer informatie kun je contact opnemen
met de heer F. van den Boomen (LO en sportcoördinator) of aan
je eigen gymdocent. Hierbij kun je ook de Toerclubgids opvragen,
waarin alle wetenswaardigheden staan over de toerclub.
Daarnaast kun je actuele informatie vinden op de website van de toerclub (www.toerclubsondervick.nl). De
Toerclub is gratis, je betaalt geen contributie. Denk wel aan je identiteitsbewijs/paspoort, want veel tochten
gaan de grens over. Je fietst altijd onder begeleiding van volwassenen.
Het programma voor de komende weken:
De startplaats is altijd aan de voorkant van het centrale hoofdgebouw (D) op de Kempen Campus (tenzij
anders vermeld).
Datum
Naam tocht
Afstand
Zondag 7 september
Zondag 14 september
Zondag 21 september
Zondag 28 september
Zondag 5 oktober
Zondag 12 oktober
Zondag 19 oktober
Woensdag 22 oktober
Zondag 26 oktober
Zondag 2november
Coppa Campina
Meierijtocht
Postelsegrensland route
Smokkelaarsroute
AntonvanDuinkerkenroute
Omloop der Kempen West
Kneusjestocht
Herfstocht Slenaken (De Gileppe)
Herfsttocht
Slotrit/Snerttocht
95 en 75 km
89 en 77 km
79 en 62 km
90 en 74 km
83 en 62 km
73 en 58 km
78 en 62 km
110, 100, 88 en 80 km
66 en 56
55
VertrekTijdstip
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
8.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
Frenk Skrabanja
www.sondervick.nl
-4-
MB-01
HAVO/VWO
INFORMATIEAVONDEN START SCHOOLJAAR
Per e-mail ontvangen ouders een uitnodiging voor de informatieavonden, met daarin de plaats en het tijdstip
van aanvang. Via de link in de brief kunnen zij zich digitaal inschrijven voor de betreffende avonden.
OPROEP GGD
Alle tweedejaars leerlingen van havo/vwo/tto ontvangen van de GGD een oproep voor
een gezondheidsonderzoek. Scholieren zijn voor het laatst "gezien" door de GGD toen
ze 10 jaar oud waren.
Leerlingen worden op school onderzocht en krijgen daarvoor een uitnodiging thuis
gestuurd.
JUNIOR CERTIFICATE GRADUATION
Dinsdag 23 september vindt voor TTO leerjaar 3 de uitreiking plaats van de “Junior certificate
graduation”. Tevens vindt de uitreiking plaats van de “CPE graduation” voor TTO leerjaar 6.
EUROPESE DAG VAN DE TALEN TTO-2
Deze wordt gehouden op maandag 29 september.
VMBO
AANVANG TIJDSTIP INFORMATIEAVONDEN
Maandag 8 september
Dinsdag 9 september
18.45 uur
19.00 uur
Domein en BB/KB leerjaar 2
Mavo XL leerjaar 4
ontvangst met koffie/thee in het centraal gebouw
start officieel gedeelte
EXCURSIE
Maandag 15 september gaan de vierdejaars leerlingen Uiterlijke Verzorging en Zorg & Welzijn Breed naar
de ‘Beauty Trade Special’ in de Jaarbeurs in Utrecht.
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:
09.30 uur
verzamelen in het schoonheidslokaal E 0.14
09.45 uur
vertrek met de bus naar Utrecht
15.00 uur
verzamelen bij de vijver in de hal van de Jaarbeurs
15.15 uur
vertrek met de bus naar school
±16.30 uur
aankomst op school
www.sondervick.nl
-5-
MB-01
INSCHRIJFFORMULIER FLORENCE 2015
Tijdens de informatieavond mavo XL leerjaar 3 van woensdag 3 september jongstleden is het
inschrijfformulier reis Florence 2015 uitgereikt. Voor de ouders die op deze avond verhinderd zijn geweest,
is het formulier als bijlage toegevoegd.
PRAKTISCHE ZAKEN OP ONZE WEBSITE



De brieven verstuurd naar ouders met betrekking tot excursies, klassendag, enzovoorts zijn terug te
vinden in de brievenbus vmbo of mavo XL.
Maandelijks verschijnt op de eerste donderdag van de maand het mededelingenblad.
Dit staat onder de kop ouders.
Het overzicht van de schoolkosten staat onder praktische zaken – schoolkosten vmbo/mavo XL.
JAARPLANNER
16-09-2014
18-09-2014
23-09-2014
25-09-2014
29-09-2014
30-09-2014
30-09 t/m 03-10-2014
20:00
Vergadering ouderraad SC
Team SC
Junior certificate graduation TTO leerjaar 3
CPE graduation TTO leerjaar 6
Sondervick in Bedrijf (groep 8)
Europese dag van de talen
Sondervick in Bedrijf (groep 8)
bezoek bibliotheek brugklassen havo/vwo
19:00
21:15
09:20
09:20
09:30
TWITTER
www.twitter.com/sondervick
* Daar waar ouders staat mag u ouders/verzorgers lezen.
www.sondervick.nl
-6-
MB-01
UITNODIGING
Als uw kinderen regelmatig op stap gaan, vraagt u zich
misschien af wat er zich afspeelt tijdens het uitgaan van uw
kind. Uitgaan is namelijk heel gezellig maar er spelen ook
gezondheids- en veiligheidsaspecten mee.
Op 6 oktober a.s. van 19.00 uur tot ± 21.30 uur wordt er over
deze onderwerpen een informatieavond georganiseerd in
Partycentrum Manhattan, Kruisstraat 2 in Veldhoven.
Tijdens deze “uit met ouders” krijgt u drie presentaties
van de GGD, Novadic-Kentron, en de politie en horeca.
In deze presentaties komen o.a. aan bod de risico’s van
alcohol en drugs, experimenteren met alcohol en drugs,
opvoedtips en politie- en horecatoezicht.
Deelname aan deze avond is gratis!
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich aanmelden via
www.cjgveldhoven.nl. Onder het kopje "agenda" vindt u een
aanmeldformulier.
Hopelijk tot ziens op 6 oktober!
Aan de ouders/verzorgers van de
leerlingen mavo xl leerjaar 3
DATUM
3 september 2014
REFERENTIE
26.4/03092014/GDF/vlm/1415 reis Florence
BETREFT
Inschrijfformulier reis naar Florence 2015
Inschrijfformulier reis Florence 2015
Ik wil graag deelnemen aan de Florence reis van 16 tot en met 20 maart 2015. (Deze data
kunnen nog veranderen naar aanleiding van vluchttijden).
Ruim voor vertrek zal er op school nog een informatieavond zijn waarin met ouders en
leerlingen de details van deze reis worden besproken. Als je wil deelnemen aan deze reis is
deze informatieavond verplicht.
Maximaal aantal deelnemers voor deze reis is 30 personen. Als er meer inschrijvingen zijn,
gaan we loten.
De kosten voor deze reis zijn € 550,Bij deze inschrijving voeg je toe:
 Kopie van ID (voor en achterkant) of paspoort
 Kopie van ziektekostenverzekering (pasje)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Voornaam: _________________ Achternaam: ____________________________ Klas:______
Bijzonderheden die bij de begeleiders bekend moeten zijn (ziektes, medicijnen dieet, etc.)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Datum:______________ Handtekening ouder/verzorger:______________________________
Inleveren bij je mentor vóór 25 september 2014
B. Godfried
International Activities