11 november 2014 pagina 28

‹
www.huisaanhuis.net
Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 11 november 2014 · 28
Zorgechtpaar wil een ‘thuis’ creëren
door José Oosthoek
’T HARDE - Echtpaar Bruin
en Marijke Feijen heeft er
enorm veel zin in; de start
van ‘hun’ Thomashuis in
’t Harde. De bouw is volop
bezig en naar verwachting
zal eind maart 2015 de sleuteloverdracht plaatshebben.
Ondertussen hebben Bruin
en Marijke gesprekken met
mogelijke bewoners en bereiden ze zich voor om van
het Thomashuis een goede
woonplek en een thuis te
maken. “Met veiligheid,
warmte en respect voor elkaar”, aldus Bruin.
Thomashuizen -er zijn er
ruim honderd in Nederlandzijn kleinschalige wooninitiatieven voor mensen met
een verstandelijke beperking
vanaf 18 jaar. “Het Thomashuis bestaat elf jaar”, legt
Bruin uit. “Hans van Putten
is de oprichter. Hij kon voor
zijn zoon, die een niet-aangeboren
hersenafwijking
heeft, geen geschikte woonruimte vinden en vond dat
de reguliere zorg vaak in
communicatie tekort schoot.
En dat er teveel bureaucratie
is, dat ten koste gaat van het
budget van de zorg. In een
Thomashuis is meer sprake
van een groot gezin. In het
Thomashuis in ’t Harde
gaan wij ook wonen, in een
privégedeelte binnen het
huis. Er is plek voor negen
bewoners. Dit is kenmerkend voor het Thomashuis;
de ondernemers die het huis
beheren, vormen een stel.
We willen doen wat nodig
is voor de bewoners, dat
hoeft niet altijd hetzelfde te
zijn als wat de gewoonte is.
Zoveel mogelijk het gewone
gezinsleven in ere houden.”
“We houden erg van koken
en bakken en de maaltijden
vinden we belangrijke mo-
Sleuteloverdracht
Thomashuis in ‘t
Harde in maart 2015
menten van de dag”, vult
Marijke aan. “Om gesprekken te voeren; hoe was je
dag? Wat heb je gedaan of
geleerd? We hopen een tuin
te kunnen aanleggen met
groente en kruiden. Om de
bewoners ook te laten meebeleven en beweging is voor
hen heel belangrijk.”
Bruin Feijen heeft naast ervaring in het onderwijs ook
jaren aan het CIOS in Goes
gewerkt en op Landstede
Harderwijk, waar hij onder
meer functies in de tweedelijnszorg Coaching & Supervisie vervulde. Marijke
is afkomstig uit Harderwijk
en heeft na de MMZ-opleiding ook in de zorg gewerkt,
onder meer op ’s Heerenloo.
“We wilden graag samen
iets doen en centraler in Nederland gaan wonen”, licht
ze toe. “En in de zorg werken. We hebben verschillende lokaties van Thomashuizen bekeken, maar ’t Harde
“We hebben verschillende lokaties van Thomashuizen bekeken, maar ’t Harde is het helemaal. De voorzieningen zijn optimaal;
de voetbalclub heeft een G-elftal, er is een zwembad, vlakbij het winkelcentrum en bij de bossen. Ideaal.” foto: José Oosthoek
is het helemaal. We houden
van deze omgeving en de
voorzieningen in ’t Harde
zijn optimaal; de voetbalclub heeft een G-elftal, er
is een zwembad, we zitten
vlakbij het winkelcentrum
en bij de bossen. Ideaal.”
Via de site www.thomashuis.nl is het mogelijk om
een gesprek aan te vragen
wanneer je als ouder je
kind wilt aanmelden voor
het Thomashuis, bellen kan
ook. “We nemen dan contact
op, we zijn al in gesprek met
mogelijke bewoners en hun
ouders”, aldus Bruin. “De
klik is heel belangrijk en de
groep moet goed bij elkaar
passen, er moet een wisselwerking zijn.”
Verbinding maken
Ondernemerspaar Feijen is blij met de lokale aannemer
Prins Bouw en met Uwoon. “Mooi dat we rechtsreeks
kunnen overleggen”, aldus het echtpaar. “We willen
graag verbinding maken met het dorp, hierin kunnen
we een sociale rol vervullen. We doen nu vervangingen
in andere Thomashuizen en daar leren we veel van. We
hebben er erg veel zin in!”
Heeft u
een bouwkavel ?
De Adviesraad Sociaal Domein is per 1 januari 2015 een nieuw onafhankelijk adviesorgaan binnen gemeente Oldebroek en is een vervolg op de bestaande WMO
raad. Dit adviesorgaan is ingesteld door het gemeentebestuur en geeft gevraagde en ongevraagde adviezen met betrekking tot regie- en uitvoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.
Vanaf 1 januari 2015 is de Wmo uitgebreid met de beleidsgebieden Jeugdzorg
en Participatiewet (arbeidsparticipatie). Voor deze adviesraad zijn wij op zoek naar
meerdere
Vraag vrijblijvend onze documentatie aan van
vrijstaande-
en
twee onder één-kap woningen
Wij bouwen met WONINGBORG-garantie!
Raadsleden Adviesraad Sociaal Domein
Bent u de persoon die:
•
bekend is met de bevolking en situatie van Oldebroek?
•
praktisch en beleidsmatig kan denken, communiceren en adviseren?
•
een brede belangstelling en specifieke kennis heeft van de Wmo,
arbeidsparticipatie of Jeugd? (Jeugdzorg en Arbeidsparticipatie zijn
daarin een vereiste)
•
gemotiveerd is om zich in te zetten voor de zwakkeren in onze samenleving
•
in staat is netwerken te onderhouden en contacten met de achterban te leggen en hierin kan optreden vanuit het perspectief van de inwoner en de doelgroepen?
Nieuwbouw
Verbouw
Mach. timmerwerken
Dan zijn wij op zoek naar u!
Procedure:
Op de website van de Wmo-raad (www.wmoraadoldebroek.nl) vindt u alle informatie over de Wmo-raad en toekomstige Adviesraad Sociaal Domein. Op de website
kunt u een profielschets downloaden. Ook kunt u daar de Verordening Burgerparticipatie vinden, waarin alle taken en bevoegdheden zijn opgenomen.
MULDER
ELSPEET
B O U W B E D R I J F
Tel. : 0577 - 49 17 03
Internet: www.bbme.nl
Heeft u nog vragen? Mail dan naar [email protected] en wij nemen contact
met u op. Vermeld daarom op welk telefoonnummer u bereikbaar bent. Wij zien
uw sollicitatie graag uiterlijk 18 november 2014 tegemoet. In de brief staat wie u
bent, wat u doet, wat uw motivatie is en waarom juist u geschikt bent voor deze
Adviesraad.
Uw (reclame)drukwerk
verder dan de deurmat!
De sollicitatiegesprekken staan gepland op 24 en 25 november ’s avonds.
U kunt uw brief richten aan: Wmo-raad Oldebroek, t.a.v. de voorzitter,
dhr. R. Scholten. per e-mail naar [email protected]
Met uw (reclame)drukwerk écht opvallen in uw eigen regio?
Verspreid uw boodschap met de huis-aan-huiskranten van Wegener.
Uw drukwerk wordt exclusief verspreid met een beperkt aantal
folders. Hierdoor bent u verzekerd van uitstekende bezorgkwaliteit
en bovendien: optimale aandacht!
Meer weten?
www.FolderVerspreidingWegenerMedia.nl
Telefoon: 088 - 013 88 90
E-mail: [email protected]