Gemeente Den Haag, Friso Penninga

Gemeente Den Haag
3D Den Haag: stand van zaken
dr.ir. Friso Penninga
senior adviseur Geo-informatie
Gemeente Den Haag
Structuur presentatie
1.  3D Den Haag
•  inhoud (filmpje)
2.  Toepassingen
3D Den Haag
•  huidig gebruik
•  ontwikkelingen
3. Ervaringen 3D beheer &
bijhouding
4. Vragen & discussie
Gemeente Den Haag
3D Den Haag
Een nieuwe dimensie in
topografie
2. Huidig gebruik 3D Den Haag:
bezonningsstudies
Gemeente Den Haag
2. Huidig gebruik 3D Den Haag:
Gemeente Den Haag
inpassen ontwerpen in
bestaande omgeving
2. Huidig gebruik 3D Den Haag:
Gemeente Den Haag
basis voor visualisatie
voor communicatie
2. Huidig gebruik 3D Den Haag:
Gemeente Den Haag
geschiktheid daken voor zonnepanelen
2. Huidig gebruik 3D Den Haag:
Gemeente Den Haag
e-participatie in Interactieve Warmte-Koude Kaart
2. Huidig gebruik 3D Den Haag:
"   REACT: Resilience Enhancement
Against CBRNe Terrorism
Gemeente Den Haag
Gemeente Den Haag
2. Niet gerealiseerde toepassing
3D modellering voor
trainingsdoeleinden (simulaties)
i.h.k.v. NSS 2014
2. Toekomstige toepassingen
Gemeente Den Haag
3D bestemmingsplannen, 3D Omgevingsplan?
2. Toekomstige toepassingen
Gemeente Den Haag
Oorspronkelijk idee
Gerealiseerd concept
Functiegebruikskaart o.b.v. 3D adrespunten
Gemeente Den Haag
3. 3D bijhouding in Den Haag
"   Hoe slaat Den Haag 3D model op?
"   In 3D SDI module novaFactory
"   Met welke tools wordt er gewerkt?
"   FME van Safe, ArcGIS (3D Analyst) van Esri
"   Welke beheeraanpak wordt gekozen?
"   Eerste gedachte: hybride aanpak
"   Inmiddels: 3D BGT & 3D TOP10NL afwachten
Gemeente Den Haag
Gemeente Den Haag
Gemeente Den Haag
" cgml (1).pdf
Gemeente Den Haag
Bedankt voor uw aandacht!
"   Friso Penninga
"   Contact:
[email protected]
linkedin.com/in/frisopenninga