reference case gemeente Den Haag

Den Haag
draait veilig en stabiel in
datacenters van KPN
De klant
De gemeente Den Haag telt een half miljoen inwoners. Om al
deze bewoners van dienst te zijn, werken er zo’n 8.000 mensen
bij de gemeente. Dat doen zij bij de verschillende diensten van
de gemeente zoals de Bestuursdienst, de dienst Publiekszaken,
Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten.
De vraag
Recent centraliseerde de gemeente haar IT-organisatie. De
circa dertien locaties waar de gemeente haar applicaties had
draaien, werden ondergebracht in één centraal datacenter.
Daarnaast moest er een tweede datacenter bijkomen voor
uitwijk en groei.
De gemeente Den Haag groeit. Onlangs verwelkomde de
gemeente haar half miljoenste inwoner. Om al die inwoners zo
goed mogelijk van dienst te zijn, staan steeds meer diensten en
informatie online. Het aantal applicaties bij de gemeente
verandert ook door veranderend beleid en taakaanpassingen bij
de (lokale) overheid. Om die groei en krimp op te vangen én om
een uitwijkmogelijkheid te hebben bij calamiteiten, ‘houst’ de
gemeente bij KPN. Glenn Lutke Schipholt, manager
infrastructuur bij de gemeente Den Haag, kan het aanbevelen.
Waarom zijn datacenters zo belangrijk voor jullie?
‘De wereld digitaliseert. Den Haag wil als moderne gemeente
zoveel mogelijk diensten en informatie online aanbieden. Bijna
alles wat de gemeente doet, kun je op onze website vinden. En
daarnaast kun je steeds meer zaken zelf online regelen, nu
makkelijk vanuit je eigen huis. Denk aan het maken van een
afspraak voor het vernieuwen van je rijbewijs of het aanvragen
van een vergunning. Om al deze diensten mogelijk te maken,
draait er een flink aantal applicaties. Een goed en veilig
datacenter is dan ook onmisbaar.’
De aanpak
In het verlengde van een bestaande overeenkomst, koos de
gemeente Den Haag ervoor om het tweede datacenter onder
te brengen bij een datacenter van KPN. In nauw overleg werd
bepaald hoeveel vierkante meters, welke technische
voorzieningen en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor
nodig waren.
Het resultaat
De gemeente Den Haag maakt gebruik van een veilig en stabiel
datacenter voor groei en uitwijk. De continuïteit van applicaties
is geborgd, de processen zijn helder ingericht en de
operationele contacten verlopen soepel.
Waarom kozen jullie ervoor om jullie servers deels bij een
extern datacenter onder te brengen?
‘We werkten eerder met tientallen servers verspreid over
verschillende locaties. Met de organisatorische centralisatie
kwam de noodzaak om ook de datacenters te centraliseren.
Door deze centralisatie werden ook de kwaliteitseisen aan de
datacenters verzwaard. We zijn toen van dertien locaties naar
één datacenter gegaan. Daarnaast wilden we een extern
datacenter voor uitwijk- en groeimogelijkheden. Zodat we altijd
continuïteit kunnen bieden. Stel dat er brand komt in ons eigen
datacenter, dan kunnen we nu geruisloos over op het externe
datacenter. De burger merkt daar niks van. Gelukkig hoeven we
niet vaak terug te vallen op onze uitwijkmogelijkheid, want we
hebben nog geen calamiteiten meegemaakt. Wél was het erg
nuttig bij een verhuizing van één van onze vestigingen. Alles
bleef stabiel.’
'We draaien prima en stabiel'
Den Haag
En wat als er nieuwe applicaties bij komen?
‘Voor groei maken we continu gebruik van het externe
datacenter. Als moderne gemeente willen we steeds meer
online informatie verstrekken en producten aanbieden, dus het
aantal applicaties blijft groeien. Het mooie is dat het datacenter
van KPN met ons ‘meegroeit’. Hebben we meer ‘kastruimte’
nodig voor onze applicaties, dan is dat zo geregeld. En mochten
we krimpen, dan huren we gewoon minder ruimte.’
Over KPN
KPN biedt wereldwijd telecommunicatie- en ICT-diensten. Met
2,2 miljoen werkplekken in beheer zijn wij marktleider in
werkplekbeheer in de Benelux. We bedienen meer dan 42,2
miljoen klanten met mobiele en vaste telefoonaansluitingen,
internet en televisie. In de zakelijke markt ondersteunen we
onze klanten met volledig beheerde telecommunicatie- en
ICT-oplossingen.
draait veilig en stabiel in
datacenters van KPN
Wat zijn de belangrijkste eisen aan een datacenter?
‘Een van de belangrijkste eisen is informatieveiligheid. We
werken immers veel met privacygevoelige gegevens. Die mogen
niet zomaar op straat komen te liggen. Dat betekent niet alleen
gegarandeerd veilige verbindingen, maar ook een goed
beveiligde fysieke omgeving waar niet iedereen zomaar in en
uit kan lopen. Andere voorwaarden die we aan een datacenter
stellen zijn continuïteit en stabiliteit. Onze applicaties moeten
24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar zijn voor
bewoners, bedrijven en anderen. Onbereikbaarheid door
storingen kunnen we ons niet permitteren. En we vinden
flexibiliteit belangrijk. Het is prettig dat we de ruimte die we in
het datacenter huren, kunnen aanpassen aan de krimp of groei
van onze organisatie.'
Virtual datacenter concept
KPN bewaakt en bewaart informatie in zwaarbeveiligde en
gecertificeerde datacenters, die zijn opgezet volgens het
virtual-datacenter-concept. Dit houdt in dat data worden
opgeslagen op meerdere, fysiek gescheiden, locaties. De
datacenters zijn door een glasvezelverbinding over gescheiden
tracés met elkaar verbonden. Het virtual-datacenter-concept
waarborgt de beschikbaarheid van systemen, applicaties en
data, ook bij calamiteiten. Altijd en overal. Met dit concept
biedt KPN maximale zekerheid als het gaat om de continuïteit
van uw ICT-omgeving.
Veiligheid
‘Dankzij KPN kunnen we groeien en
uitwijken bij calamiteiten’
Waarom kozen jullie voor KPN?
‘Het valt onder onze bestaande overeenkomst met KPN,
waarover we tevreden zijn. We hebben er alle vertrouwen in
dat hun datacenter aan al onze eisen voldoet.’
Hoe werkt het in de praktijk met zo’n extern datacenter?
‘In overleg met KPN hebben we bepaald hoeveel vierkante
meters we nodig hebben. Simpel gezegd huren we
archiefkasten waar we onze servers in kwijt kunnen. KPN zorgt
voor goede, beveiligde faciliteiten en technische ondersteuning.
Via snelle glasvezelverbindingen kunnen wij op afstand onze
servers en applicaties gebruiken en ook beheren. Ter illustratie
van het laatste: nieuwe software updaten we zelf op afstand.
Kleine hardwarematige veranderingen, bijvoorbeeld een
kabeltje verleggen of een knop omzetten doen de technici van
KPN voor ons. Dat werkt prima.’
Tevreden over de samenwerking?
‘Ja, zeker. Er is een goede match met onze verwachtingen. Bij
KPN krijgen we wat we verlangden. Ze werken met strakke
processen, bieden goede, beveiligde faciliteiten en sturen ons
heldere en degelijke rapportages. We draaien prima en stabiel!’
kpn.com/corporatemarket
Naast het beschikbaar houden van systemen, applicaties en
data is het noodzakelijk de toegang hiertoe te beveiligen. KPN
zorgt voor: fysieke beveiliging met toegangspassen, online
beveiliging met certificaten en het extra beveiligd opslaan van
data met digital vault.