Nieuwsbrief 30 - HSV Sint Petrus

nr. 30
‘t Vleegvesserke
INfORMAtIeBLAD VVA St. PetRUS
Uitgegeven onder auspiciën van het bestuur van de afdeling vliegvissen van Hengelsportvereniging St. Petrus Weert e.o.
PROGRAMMA 2014
Vrijdag 31 oktober: B+C avond
Zaterdag 8 november: Forelvissen
Vrijdag 14 november: B+C avond
Vrijdag 28 november: B+C avond
Vrijdag 12 december: B+C avond
Mededeling:
Peter van Gils heeft een nieuw
emailadres:
[email protected]
Clubavonden
De clubavonden zijn in het voorjaar
en najaar. In principe om de 14
dagen. Te beginnen om 19.30 uur.
De locatie is: het botenhuis aan de
Kazernelaan 113 te Weert.
Tel. 0495-546069.
Contributie vliegvisvereniging
€ 23,- per jaar. Om lid te kunnen
zijn van de vliegvisclub moet het
nieuwe lid ook lid zijn van de hengelsportvereniging St. Petrus. De
kosten hiervan zijn afhankelijk
van het aantal gewenste visvergunningen.
De nieuwe leden dienen nog aanvullend, eenmalig het inschrijfgeld
van € 5,- te voldoen.
Ook alle betalingen voor de evenementen kunnen op deze rekening betaald worden.
Overmaken op bankrekening:
15.18.52.537 t.a.v. St. Petrus.
IBAN: NL35 RABO 0151 8525 37
BIC: RABONL2U Budel
Vliegvissen op forel
Op zaterdag 8 november gaan we wederom naar de vijvers van de Watermolen te Reppel (België). We hebben 2 vijvers afgehuurd alwaar we ca.
200 forellen gaan uitzetten. Om 9.15 uur starten we met de koffie, die jullie
wordt aangeboden door de VVA. Nadat er geloot is gaan we naar de vijvers. We schuiven regelmatig door, om zodoende voor iedereen gelijke
kansen te scheppen. Om 12.00 uur staan er Belgische frites en 2 snacks
gereed. Tevens zal er 1 normale consumptie( dus geen speciaalbieren e.d.)
worden aangeboden tijdens dit eten door de VVA. Omstreeks 15.00 uur
zullen de gevangen forellen worden verdeeld. Hierna kan er nog worden
doorgevist door degenen die dit wensen. Aanmelden kan tot donderdag 30
oktober, door € 12,50 over te maken aan de penningmeester, onder vermelding van vissen Reppel. Hierna sluit de aanmelding! Heb je behoefte
aan een top forellenstreamertje? Kom dan naar de bind- en contactavond
van 31 oktober. Frans Dirks is bereid om een goed vangend forellenstreamertje voor te binden. Wil je meebinden, dan kan dit ook. De VVA heeft
voor de meebinders het juiste materiaal aangeschaft en dit wordt gratis ter
beschikking gesteld.
Wil je mee gaan vissen, aarzel dan niet en geef je direct op.
Vorig jaar zijn bijna alle forellen gevangen.
HANÁK Cup voor Horvers, Koops en
fly Out Nederlands Kampioen
Voor de tweede keer dit seizoen streek het NK-circus
neer op de Boven-Merwede. Ditmaal was dit sublieme
vliegviswater het decor voor de grote finale, de
HANAK-Cup.
De tussenstand voor aanvang van de finale was buitengewoon spannend, omdat de top 4 op slechts enkele punten van elkaar verwijderd stond. Frans Dirks
stond al het hele jaar aan de leiding en moest zorgen
dat hij maximaal één plaats achter René Koops en debutant Mike Oldhoff bleef in deze wedstrijd. Daarnaast
stond Bert Schmidt (vaak ijzersterk op dit water) ook
slechts enkele plekken achter dit drietal, dus het kon
nog alle kanten op. De virtuele posities op het eindpodium wisselden de hele dag en de laatste 10 minuten
van deze wedstrijd bepaalden de einduitslag van dit
NK.
De HANÁK cup
De Wedstrijdcommissie was zeer vereerd toen het
Tsjechische topmerk Hanák zich aandiende om de
finale van het NK te sponsoren. Hakenbuiger Franta
Hanák was dusdanig geïmponeerd door de progressie
die Team Holland tijdens het laatste wereldkampioenschap in Tsjechië had laten zien, dat hij onze laatste en
belangrijkste wedstrijd voor zijn rekening wilde nemen.
De 6e manche bleek een regelrechte thriller te worden.
De 3 overgebleven medaillekandidaten stonden toevallig alle drie tegelijk in hetzelfde kribvak en konden
elkaar dus precies in de gaten houden. Koops ving al
snel een paar visjes (totaal 20) en liep dus wat uit op
Dirks. Dirks ving z’n 16e en 17e en ging Schmidt voorbij (Frans Dirks dus virtueel kampioen op dat moment).
Om 18.02 ving ‘Goldschmidt’ echter een vette brasem
en ging daarmee Dirks weer voorbij (later tijdstip 17e
vis) en stond z’n teammaat Koops weer virtueel op
‘Goud’. Twee minuten voor de toeter griste Dirks echter nog een pontische stroomgrondel uit het zand en
ging hij Schmidt dus weer voorbij. Frans Dirks dus
slechts één plaats achter Koops, wat voldoende zou
zijn voor de titel……… Echter.
Bij binnenkomst in ‘het Rondeel’ in Woudrichem waar
de standen worden berekend, bleek dat Martin ‘Hammertime’ de Hamer op het andere deel van het parcours ook 20 vissen had gevangen. Net zoveel als
Koops. Het tijdstip van Martin’s laatste vis was echter
vroeger op de dag dus Martin eindigde op plaats 4 en
Koops op plaats 3. Frans Dirks werd met 18 vissen
vijfde en Schmidt zesde met 17 vissen.
Een Merwede-wedstrijd zou geen Merwede-wedstrijd
zijn wanneer Edwin Horvers niet op het podium zou
staan. Ook vandaag was hij weer oppermachtig op
‘zijn’ water. Wanneer je 33 vissen weet te vangen en
de nummer twee, John ‘Largemouth’ Arens slechts 22,
kun je met recht spreken van het verpletteren van de
concurrentie. Gelukkig voor de concurrenten laat
Edwin het tijdens forelwedstrijden consequent afweten,
anders hadden we elk jaar dezelfde kampioen.
Voor de plaatsen drie t/m zes in deze wedstrijd werd
het een Alfred Hitchcock-achtig scenario. Voor aanvang van de 6e en laatste manche waren de kaarten
voor het eindpodium nog steeds niet geschud. Mike
‘Palomino’ Oldhoff (vanwege z’n weelderige paardenstaart) was gaandeweg de dag afgehaakt voor het podium.
Na de vijfde manche had René Koops 17 vissen, Bert
Schmidt 16 vissen en Frans Dirks 15 vissen. Voor
Koops genoeg voor de titel, want er zaten 2 plekken
tussen hem en Dirks.
eindstand kampioenschap individueel
Door het tijdstip van de laatste vis van Martin stonden
Frans Dirks en René dus exact gelijk in klassementspunten, ieder 29. In dat geval treedt het reglement in
werking en dat zegt dat de visser met de meeste gevangen vissen gedurende het seizoen voorrang heeft.
En René had er een handvol meer dan Frans.
Wederom ‘The Legend’ dus als Nederlands Kampioen
vliegvissen!! De veelvraat qua titels weet momenteel
van geen ophouden en de regerend Nederlands en
Masters-wereldkampioen krijgt er gewoon weer een
gouden medaille bij.
Frans Dirks had tijdens het Eurovisie Songfestival eerder dit jaar hoop geput uit het feit dat zelfs vrouwen
met een baard (Conchita Wurst) titels kunnen winnen.
Na de teleurstelling van het nipt missen van de titel,
zal hij zijn eerste zilveren medaille waarschijnlijk toch
het hele jaar omhouden. Voordeel van het missen van
de titel is dat hij nu in ieder geval niet het hele jaar
‘Frans Wurst’ genoemd gaat worden.
Oud kampioen Bert Schmidt, alias Goldschmidt, wordt
derde dit jaar en toont met zijn vierde podiumplek in
een paar jaar tijd eens te meer aan dat hij een stabiele
allrounder is, die altijd meedoet om de prijzen.
Voormalig tweevoudig kampioen Peter Elberse wist
met een eindsprint in de finale toch nog een paar deelnemers te passeren. Met zijn vierde plaats dwingt Elbi,
naast een hoop respect, ook weer een plaats af in het
WK-team voor Bosnië in 2015.
Semih ‘Attatrout’ Egemen blijkt na zijn goede ranking
van vorig jaar een blijvertje in de Nederlands top. Ook
zijn vijfde plaats is goed voor WK-deelname volgend
jaar.
Kampioenschap bij de verenigingsteams
In het kampioenschap voor teams deden dit jaar een
dozijn teams mee voor de titel. Vorig jaar wist HSV de
Bilt de titel op de slotdag nog weg te kapen voor Fly
Out 1. Dit jaar was iedereen kansloos tegen Grootemaat en de zijnen.
Fly Out 1, met naast ‘Bompa’ Grootemaat ook Mike
Oldhoff, Nico Dekker, Bert Schmidt en René Koops
(zucht…. ja, hij weer) onder de wapenen, had eigenlijk
voor aanvang van de finale de titel al binnen. Slechts
80 klassementspunten uit 5 wedstrijden is een indrukwekkend laag aantal. Na 2012 dus weer een titel voor
de Kop van Noordholland.
179 klassementspunten lijkt dan een heleboel, maar
de veteranen van Sint Petrus uit Weert hengelden er
de beker voor plaats 2 mee binnen. Natuurlijk dankzij
het superseizoen van Frans Dirks, z’n kleine broertje
Willy, Wouter Herrmann en Harrie ‘the Mummie returns’ Meusen. Het feit dat het aantal van 179 klassementspunten exact evenveel is als de gemiddelde
leeftijd van de teamleden is louter toeval.
Ontspanning Vaassen 1 bleek sterk genoeg om aanspraak te mogen maken op de beker voor de 3e
plaats. Met 205 klassementspunten bleven Sapu en
z’n mannen ‘de Buzzer’ (219 punten) nipt voor.
Volgend jaar gaat het kampioenschap bij verenigingsteams geheel op de schop. Vanaf 2015 worden er ook
teams toegelaten die niet aan een vereniging verbonden zijn. Hiermee moet het vissen in teamverband, dat
tijdens EK en WK van vitaal belang is, versterkt worden.
Teams als ‘Team Rich Flyfishing’ en ‘Elbi’s Angels’ zijn
inmiddels al geformeerd en slijpen de haken om volgend seizoen het wedstrijdvliegvissen in Nederland
naar een nog hoger plan te tillen.
!
"#$$%&!#&!'())*+,-!.+-+$/+$!0123!
45!6..&7.-!3!.+-+$/+$!8%,/,%99%&!0!8#$$%,$!8.&+#/!:.,)%;<#=/%)>!?&7%,!7%!,??9!8.&[email protected]%)6?&7>!,#AB/#&-!
'())*+,-!#&!C+#/$).&[email protected]%/!E#F&!8.7%,!%&!E??&!G%/%,!%&!HF?%,7!8.&!7%!I%/%,#&-D!C%!,#/!&..,!'())*+,-!
-../!8#.!"%&)?>!7%!:J2!?5!,#AB/#&-!7%!K#L%)D!C%!,#/!8%,)??5/!%,-!8)?/>!E%)L$!?5!7%!.+/?M%-!N2!-../!B%/!
8)?/F%$D!I..,?6!7%!/?6/?6!7%E%!,?+/%!-%9?E%&!B%%L/!M%/%&!M%!&#%/>!B%/!E.)!M%)!%,-!7,+9!-%M%%$/!
E#F&!,?&7!O..$/,#AB/!M.&/!7./!#$!/?AB!7%!6%%$/!-%9?E%&!,?+/%D!!
K%&6..)!#&!'())*+,-!-..&!M%!6%/%%&!?&E%!8%,-+&&#&-!8??,!8.&7..-!?5B.)%&!%&!-..&!8#$$%&!*#F!B%/!
$/./#?&!%&!7%!$+5%,6.,9/D!:)8?,%&$!%,!-%8#$/!M?,7/!)?5%&!M%!%8%&!7??,!7%!$+5%,6.,9/!?6!#%/$!/%!
9?5%&!8??,!7%!)+&AB!$/,.9$D!C..,&.!#$!B%/!M..75.99#%!.&!%&!..&!7%!-.&-D!C%!-%)+#7%&!M.,%&!&#%/!%,-!
-?%7>!?5!#&/%,&%/!$/?&7%&!8%,B.)%&!8.&!B+#)%&7%!8?)M.$$%&!9%,%)$!7#%!+#/!5+,%!.,6?%7%!&..,!B+#$!
M.,%&!-%-..&!?67./!E%!&#%/$!-%8.&-%&!B.77%&D!C%E%!#&L?,6./#%!*%,%#9/%!?&$!5.$!&.7./!M%!-%*?%9/!
B.77%&!#&!'())*+,-D!C+$!6%/!M./!9&#99%&7%!9&#%P&!)?5%&!M%!,#AB/#&-!B%/!M./%,D!!
Q%#7%&!9#%E%&!M%!8??,!7%!7+?!?5E%/>!%%&!7,?-%!8)#%-!6%/!7..,*#F!%%&!
&#6L!..&!%%&!7,?55%,/F%D!C%!7,?-%!8)#%-!7#%!M%!*%#7%&!9#%E%&!#$!%%&!
.//,.A/?,!8)#%-!&..,!5./,??&!8.&!R?B.&/B.&!Q.,&%$D!!C%!&#6L!7#%!M%!
9#%E%&!#$!%%&!$#65%)!5./,??&!8.&!M./!B.E%&7+**#&->!%%&!-?+79?5F%!
%&!%%&!5./,#F$8%,%&!B.A9)%D!!C%E%!B%**%&!M%!#&!8%,$AB#))%&7%!9)%+,%&!
*#F!?&$D!O..,!8??,.)!7%!*%#-%!B.E%&7+**#&-!M%,9/!-?%7D!!
K&!M./!$AB%/$/!?&E%!8%,*.E#&-SSS!I%!8.&-%&!.)$!%%&!/#%,%)#%,D!C%!%&%!&.!7%!.&7%,%!8#$!M?,7/!
-%8.&-%&D!"??,.)!?5!7%!&#6L>!6..,!??9!7%!7,?-%!8)#%-!M?,7/!,%-%)6./#-!8.&!B%/!M./%,?55%,8).9!.L!
-%5)+9/D!R?&-%&$!M./!%%&!$5?,/D!I..,!B%**%&!7#%!B+#)%,$!$/..&!/%!8#$$%&T!U#%/!B#%,>!7%&9!#9D!I%!
8.&-%&!7%!B%)%!7.-!-?%7!8#$!%&!??9!,%-%)6./#-!-,?/%V!L?,%))%&!8.&!,?&7!7%!0N!A6!6%/!%&#-%!
,%-%)6../D!4?9!8.&-%&!M%!9)%#&%,%!8#$!%&!7#%!*)#F9/!?&-%8%%,!.&7%,B.)8%!M%%9!-%)%7%&!+#/-%E%/!/%!
E#F&D!49W>!#9!B??,!%%&!..&/.)!8.&!F+))#%!7%&9%&>!X/F.!-%%&!M?&7%,!7./!F%!7.&!8#$!8.&-/Y>!6..,!M%!
8.&-%&!*#F&.!%8%&8%%)!-,?/%!.)$!9)%#&%!L?,%))%&!%&!7#%!-,?/%!E#F&!.&7%,B.)8%!M%%9!-%)%7%&!&#%/!
+#/-%E%/D!!
HF?%,7!*)#F9/!%,-!*%7,%8%&!#&!B%/!&#6L%&>!
E?&7%,!8%%)!+#/)%-!8.&-/!B#F!8%%)!8#$D!Z??#%&!
-../!B%6!??9!-?%7!.LD![9!E#%!B%6!??9!
,%-%)6./#-!*.A9B.&7!A.$/$!6.9%&>!?67./!B#F!
7.&!6#&7%,!$&%)!#&!7%!*?6%&!%&!5).&/%&!
/%,%AB/9?6/[email protected]%/!M.7%&!#$!%#-%&)#F9!??9!#%/$!
M./!B#F!8??,!B%/!%%,$/!7?%/>!%&!E?&7%,!8%%)!
8,%%$!)??5/!B#F!7??,!%%&!,%7%)#F9%!
$/,??68%,$&%))#&-!&..,!%%&!5)%9!M..,8.&!B#F!M%%/!7./!%,!8#$!E#/D!Q#F!B%/!..&!9?6%&!,#F7%&!B.7!B#F!7..,!
%%&!B%)%*?%)!8#$.A/#8#/%#/!-%E#%&D!K&!8??,!#9!B%/!M#$/!#$!B#F!7%!$/,??68%,$&%))#&-!8??,*#F!%&!$/../!M..,!
B#F!M#)!$/..&D!C.&!M?,7/!B%/!/#F7!?6!/%!)+&AB%&D!".&!.AB/%,!+#/!7%!M.-%&!M?,7%&!7%!-%9?AB/%!
A,?#$$.&/$!%&!5+77#&-*,??7F%$!?5-%-%/%&!?&7%,!B%/!-%&?/!8.&!%%&!)%99%,!7,.&9F%D!U.!7%!)+&AB!-..&!
M%!M%%,!$&%)!7??,!6%/!8#$$%&!%&!M%!*)#F8%&!7%!B%)%!7.-!-?%7!8#$!
8.&-%&D!
C%!8?)-%&7%!7.-!M#)!#9!HF?%,7!%#-%&)#F9!%%&!9%%,!6%%&%6%&!&..,!%%&!
/,.F%A/!8%,7%,!$/,??6.LM..,/$!#&!%%&!.&7%,!7?,5D!O..,!M./!$AB%/$/!7%!
8%,*.E#&-!.)$!M%!7..,!..&9?6%&D!C%!8%,-+&&#&-%&!E#F&!*#F&.!?5D!C%!
%#-%&.,%$$%!8.&!B%/!)?9.)%!A.LW!6.-!&?-!6..,!/M%%!8%,-+&&#&-%&!5%,!
M%%9%&7!+#/-%8%&!%&!..&-%E#%&!B%/!7#&$7.-!#$!6.-!E%!8.&7..-!7+$!
-%%&!8%,-+&&#&-%&!+#/$AB,#F8%&D!I%!9%,%&!7..,?6!6..,!/%,+-!&..,!
'())*+,-!%&!-..&!7..,!8#$$%&D!!
C%!X/,.7#/#%Y!8.&!B%/!$B?55%&!#&!7%!$+5%,6.,9/!M?,7/!8.&7..-!8??,-%E%/D!K8%&!M./!A,?#$$.&/$>!M./!
7,#&9%&!%&!#%/$!)%99%,$!B.)%&D!I.&/!B%/!#$!&./++,)#F9!M%)!8.9.&/#%!%&!7%!#&M%&7#-%!6%&$!6?%/!-?%7!
?&7%,B?+7%&!M?,7%&D!\,?+M%&$>!B%/!#$!%%&!#&/%&$#%8%!$5?,/!7#%!M%!*%7,#F8%&!%&!7+$!6?%/!F%!E?,-%&!
7./!F%!%&%,-#%&#8%.+!?5!5%#)!*)#FL/D!!
I%!*%-#&&%&!6%/!7%!/.A/#%9!M..,6%%!M%!-#$/%,%&!-%$/?5/!
E#F&D!:))%%&!8.&7..-!M%,9/!B%/!6#&7%,!-?%7D!C#/!B%%L/!
M..,$AB#F&)#F9!/%!6.9%&!6%/!B%/!L%#/!7./!B%/!8.&&.AB/!
-%,%-%&7!B%%L/[email protected]%/!M./%,!$/../!#%/$!B?-%,!%&!7%!,#8#%,!#$!
M./!*,+#&%,!%&!7+$!6#&7%,!B%)7%,!7.&!-#$/%,%&D!I%!$/.55%&!
.))%*%#!?8%,!?5!.))%%&!6..,!&#6L%&!%&!8.&-%&!M%%,!%%&!
6??#!..&/.)!L?,%))%&>!%&!??9!M%%,!-,?/%,%D!O%/!
8%,-%)#F9*.,%!&#6L%&!.)$!-#$/%,%&D!I%)!-?%7!8%,EM..,7!6%/!
/+&-$/%&!9?5F%$!M.&/!E%!6?%/%&!M%)!&..,!7%!*?7%6D!:.&!
B%/!?55%,8).9!M?,7/!&#9$!-%8.&-%&!8.&7..-D!!
C%!7.-%&!%,&.!8%,.&7%,%&!M%!,%-%)6./#-!8.&!)?A./#%!6..,!9?6%&!
/?AB!.)/#F7!M%%,!/%,+-!*#F!B%/!$/./#?&!%&!7%!$+5%,6.,9/D!:)!M.$!B%/!
.))%%&!6..,!8??,!7%!)%99%,%!*,??7F%$>!6+LL#&$>!.55%)9,+#6%)9?%9%&!
%&!7%!5+77#&-*,??7F%$D!R.!B%/!#$!.LE#%&!E?]&!8)#%-8#$M%%9!#&!'())*+,-D!
HF?%,7!8#&7/!?5!%%&!-%-%8%&!6?6%&/!%%&!&#6L!#&!7%!*??6!6%/!%%&!
L%)!,??7!9?5F%>!8%,7%,!#$!7%!&#6L!-%6..9/!8.&!EM.,/%!7+**#&-!%&!%%&!
EM.,/!$/..,/F%[email protected]#F!*#&7/!B%6!..&!E#F&!)#F&!%&!8.&-/!E%8%&!8#$$%&!
.AB/%,!%)9..,D!'#F9!7./!#$!%%&!5./,??&/F%!?6!/%!?&/B?+7%&!%&!&.!/%!
6.9%&D!:.&-%E#%&!#9!6#F&!*#&7$5+))%&!*#F!6%!B%*!7?%&!M%!7./!??9!
%&!8.&-!#9!6%/!%%&!8%,-%)#F9*..,!%=%65)..,!6#F&!-,??/$/%!L?,%)!8.&!
7%!M%%9>!^^!A6D!!
")#%-8#$$%&!#$!8??,!%%&!7%%)!..&5.$$%&!..&!7%!$#/+./#%!%&!B%/!M./%,[email protected]%/!)#%L$/!8#$!#9!7,??->!%&!?5!7%!
7,?-%!8)#%-!_M#//%!$%7-%>!.//,.A/?,!8)#%-!%&!9)#&9B.6%,`!B%*!#9!E%9%,!8#$!-%8.&-%&D!O..,!7%!7.-%&!7./!
%,!-%%&!8#$!$/%%-!M.$!#9!/?AB!*)#F!7./!M%!7%!&#6L%&!*#F!?&$!B.77%&D!O#$$AB#%&!M.,%&!M#F!.&7%,$!??9!
B+#)%&7!&..,!B+#$!-%-..&D!!
I./!??9!)%+9!#$!?6!/%!6%,9%&>!#$!7./!7%!8.$/%!,?)8%,7%)#&-!8.&!8.7%,!%&!E??&!*%-#&/!/%!8%,8.-%&!#&!
E?]&!M%%[email protected]%/!M?,7/!6%%,!%&!6%%,!/M%%!8#$$%,$!7#%!$.6%&!..&!B%/!8#$$%&!E#F&D!K,!M?,7/!?8%,)%-!
-%5)%%-7!?8%,!M%)9%!9)%+,!&#6L!B%/!*%$/%!M%,9/!%&!M..,!7%!8#$$%&!)#--%&D!K%&!L#F&%!?&/$5.&&%&!$L%%,!
/+$$%&!8.7%,!%&!E??&>!/M%%!8#$$%,$D!C#/!M%,7!#&!7%!M%%9!E%)L$!*%)??&7!7??,!,%-%)6./#-!-%)#F9/#F7#-!
*%%/!/%!B%**%&D!K%&!L#F&%!%,8.,#&-!8??,!?&$!.))%*%#D!!!
!
!
a#/E#AB/!8.&+#/!B%/!5%&$#?&D![&!7#/!M./%,!)#--%&!7%!6%%$/%!%&!-,??/$/%!8#$$%&D!C%E%!8#$$%&!,%.-%,%&!?5!
.))%$!M./!?5!B%/!M./%,!8.)/[email protected]%)..$!B#%,!6.-!U[K\!-%8#$/!M?,7%&S!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
HF?%,7>!8#$!?&S![&!?&E%!L.8?,#%/%!5??)!8.&!7%!M%%9D!Q#F!B%/!$/./#?&!%&!$+5%,6.,9/D!!
Bardienstrooster 2014
Mocht je onverwacht een avond niet
kunnen, zorg dan zelf dat iemand
anders jouw dienst overneemt en
wacht hier niet mee tot de laatste
dag! Tenzij dat het gaat om een
noodgeval zoals bv. bij ziekte of een
ander calamiteit.
De beginnelingen worden natuurlijk
van te voren geïnstrueerd, en dienen
om 19.00 uur aanwezig te zijn om
alles klaar te zetten en om alles uitgelegd te krijgen door een ervaren
iemand.
Vrijdag 31 oktober: Marcel Noorbeek
Vrijdag 14 november: J. v. Lieshout
Vrijdag 28 november: Peter van Gils
Vrijdag 12 december: Ton Dijkhuis
Harrie v.d. Rieth
Henk Kneepkens
Wiel Haex
John van Lieshout
Bas Meusen
Marcel Noorbeek
Peter van Gils
Ton Dijkhuis
06-27482480
0495-524203
06-15523209
0493-322333
06-11714734
06-54930224
06-22289744
06-18602257
Nieuwe ronde nieuwe kansen
Voor het jaar 2014-2015 is er een "nieuw" wedstrijdteam geformeerd, dat
meedoet aan het NK Vliegvissen.
Jarenlang, was het team incompleet, en bestond dus niet uit 5 personen.
Nu is er combinatieteam gevormd, met 3 vliegvissers van VVA St. Petrus
en 2 vliegvissers namens de Flymph, uit Veldhoven.
Het team, onder de naam St. Petrus staat ingeschreven, bestaat uit de volgende 5 vliegvissers.
Namens VVA st. Petrus:
Frans Dirks
Bas Meusen
Harrie Meusen
Namens de Flymph:
Wouter Hermann
Jeroen Blok
De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, is al gelijk een thuiswedstrijd.
Deze wordt gehouden op zondag 2 november op de vijvers van de Ronde
Bleek te Sterksel.
Het is een forellenwedstrijd.
Er doen ca. 50 Belly boten aan deze wedstrijd mee. Een waar spektakel
dus!!
Supporters zijn van harte welkom.
Bestuur
Voorzitter/contactpersoon:
H. Meusen
Email: [email protected]
effA flycastinstructor/bestuurslid:
H. v.d. Rieth
Email: [email protected]
Penningmeester:
F. Berkvens
Email: [email protected]
Redactie/bestuursleden:
G. Siezenis
Email: [email protected]
F. Dirks
Email: [email protected]
Bestuurslid/webmaster:
J. v. Goor
Email: [email protected]
Bestuurslid/Chef-kok
R. Verhees
Email: [email protected]