Age Hulder en Jan Teade Nauta lijden eerste nederlaag

03 juli 2014, pag. 50
Age Hulder en Jan Teade Nauta lijden eerste nederlaag
EDWIN FISCHER
IJLST In de eerste acht competitie-
wedstrijden bleven Age Hulder en
Jan Teade Nauta ongeslagen. Beide
fierljeppers grepen in IJlst echter
naast de zege.
Het leek bij zowel de junioren als in
de jongenscategorie een dodelijk
saai seizoen te worden. Age Hulder
heerste in de talentengroep, terwijl
Jan Teade Nauta oppermachtig was
bij de jongens. Aan die hegemonie
kwam gisteravond een einde.
De vorig jaar bij de jongens dominerende Bobby Zwaagman bracht
Hulder op zijn thuisschans in IJlst de
eerste nederlaag in de FLB-competitie toe. De IJlster eerstejaars-junior
ljepte naar 18.03 meter en hield Nauta (17.74) achter zich.
De winst van Freark Kramer bij de
jongens was nog opvallender. De
Heidenskipper noteerde in de finale
een nieuw persoonlijk record (17.25),
een van de vijf die gisteravond gesprongen werden.
Nauta moest genoegen nemen
met een tweede stek. De thuisspringer kwam tot 16.81. Zijn zus Klaske
pakte wel de zege bij de goed bezochte ljepperij in IJlst. Zij sprong al in
haar eerste poging met 15.77 de winnende afstand.
De meeste aandacht ging uiteraard uit naar de topklassers. De beste
Friese springers maakten er een
spannende strijd van, met Oane Galama uiteindelijk als sterke en te-
Oane Galama, hier op archiefbeeld, won bij de topklassers.
FOTO JILMER POSTMA
rechte winnaar. Galama kwam in de
voorronde al tot 20.78. Geen van zijn
concurrenten kwam daar nog bij in
de buurt.
Voor Galama was het de vierde zege in de competitie en alweer de vijfde 20-metersprong voor het klassement. Dat was voor de springer uit
Wiuwert nog wel het belangrijkste.
,,Ik ha noch mar twa foarrondesprongen fan oer de tweintich meter
nedich om de earste ljepper te wêzen
dy’t syn klassemint fol hat mei allegear tweintich meters”, legde Galama uit. ,,Dat hat Bart Helmholt noch
nea klear spile, wylst it dochs elts jier
syn grutte doel wie. It is moai dat ik
dat dit jier wol helje, al moatst altyd
foarsichtich bliuwe mei sokke útspraken.”