Levenswerk, opgebouwd vanaf de vroege jaren

www.heemsteder.nl
5
Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69
AFHAAL
SAM-SING
MENU
€19,50
Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf
3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)
Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u
www.mandarin-heemstede.nl
Doe mee!
Tuinenwedstrijd De Oosteinde
Levenswerk, opgebouwd
vanaf de vroege jaren zeventig
Heemstede - Deze tuin in natuurlijke rustgevende kleuren is van Henk en Fien Koelemeijer. De tuin heeft sinds de jaren zeventig al
vele veranderingen en stijlen ondergaan. Begonnen met een grasveldje en een border met de
toen zeer moderne oranje afrikaantje langs de
rand en bakken met rode geraniums aan de zichtbare schutting. Op het grasveldje de spelende
kinderen, die moesten opletten dat de bal niet in
de plantjes terechtkwam.
Intussen is het een mediterrane, natuurlijke
tuin geworden, waar je ook mede door de kleuren heerlijk kan relaxen en tot rust kunt komen.
Henk en Fien werken samen in de tuin, maar
Fien zwaait de scepter. Henk denkt te weten
hoe alles bijgehouden moet worden, maar door
Fien komt het uiteindelijk echt goed. Anders heb
je kans dat er opeens wat planten ‘gewied’ zijn
door Henk. Ieder jaar wordt er weer bepaald en
bedacht waar en wat er nog bij kan, en wat er
eventueel plaats moet maken voor nieuwe ‘tuinbewoners’. De heg wordt wel zeer goed bijgehouden door Henk, hoewel er wel weer opgelet wordt dat er niet teveel heggentakken op
de planten vallen.
Deze tuin is ook een echt thuis voor Henk en
Fien. Henk kan er lekker in zonnen in zijn strandstoel, en Fien loopt de hele dag alle ‘foute’ uitgebloeide knopjes weg te plukken. Helaas 1 minpuntje, de zeer grote spinnen die er wel eens
hangen ‘s ochtends, als je niet oplet moet je zo’n
tuinbewoner van je af slaan.
Deze tuin is dus een echt levenswerk en opgebouwd vanaf de vroege jaren zeventig. Van een
stijf recht-toe-recht-aan tuintje, naar een heerlijke mooie natuurlijke sfeervolle mediterrane tuin.
Wonderwel niemand gewond…
Ravage bij inhaalactie op Zandvoortselaan
Regio - Een automobilist heeft
in de nacht van donderdag op
vrijdag voor veel schade gezorgd
bij een inhaalactie in Zandvoort.
De man reed rond half een over
de Zandvoortselaan richting
Haarlem toen hij een bus inhaalde.
Vanuit de richting Aerdenhout
kwam er net een taxi die richting Zandvoort reed. De chauf-
feur trapte nog op de rem maar
kon een aanrijding niet voorkomen. De inhalende wagen raakte de auto en botste ook nog
tegen de zijkant van de bus.
Brandweer, ambulance en politie
kwamen ter plaatse om hulp te
bieden. Wonderwel raakte niemand gewond maar de schade was erg groot. Volgens een
ademanalyse had geen van de
bestuurders teveel gedronken.
Door het ongeval was de Zandvoortselaan lange tijd in beide richtingen gestremd voor het
overige verkeer. Deze moesten
via de Zeeweg omrijden.
De chauffeur van de inhalende
wagen verklaarde de bus te willen inhalen over de doorgetrokken streep omdat er plotseling
een dier op de weg zou staan.
Heeft u een tuin die gezien
mag worden? Vertel er iets
over en stuur een foto mee.
Dat kan naar: [email protected]
heemsteder.nl.
Uw tuin of balkon of terras
wordt sowieso op de Facebookpagina van de Heemsteder geplaatst en wie weet
ook in de krant!
Dan dingt u tevens mee naar
de mooie prijs die Tuincentrum De Oosteinde beschikbaar stelt: 125 euro aan waardebonnen. Kijk ook eens op:
www.deoosteinde.nl.
**
STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809
Heerlijke
Yakitori
spiesjes
(gekruide kip)
4 voor
2.75
v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.
**
Foto: Michel van Bergen
Chinees Restaurant
TroTs van de keurslager
Tel. 023-8200170
30 juli 2014
02 de Heemsteder
• 30 juli 2014
Voor de tuinliefhebbers…
Herfststijloos
Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmatige basis de nieuwe rubriek van de Heemsteder ‘Voor de tuinliefhebbers’. U leest daarin handige wetenswaardigheden over
alles op het gebied van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u
een tuinvraag, mail dan naar [email protected]
Vaak ontstaat er verwarring in de
herfst wanneer men de Herfststijloos (Colchicum) ziet bloeien
omdat men denkt dat de eerste
krokussen al boven de grond komen. Mensen denken dat de natuur volledig van slag is. De plant
lijkt op de herfstbloeiende krokus maar er is o.a. verschil in het
aantal meeldraden.
De in het najaar bloeiende
Herfststijloos is een zogenaamde droogbloeier. De bollen van
Colchicum kunnen in augustus geplant worden in een iets
vochthoudende en voedzame
grond, liefst in de zon. De knollen worden ongeveer 10-20 cm
diep geplant op een onderlinge afstand van 15-20 cm. Het
mooiste is om ze in groepjes te
planten, bijvoorbeeld een oneven aantal van drie, vijf of zeven stuks. Hoe langer ze op dezelfde plek staan, des te rijker ze
bloeien. De planten zijn winter-
Basiscursus ‘koken voor mannen’ (55+)
Heemstede - In deze cursus
‘Koken voor mannen’ 55+ leren
mannen goed en lekker koken
van allerlei gerechten om gevarieerd te kunnen eten. Ook
het inkopen, bewaren en koken
voor meerdere dagen komen
aan bod. U krijgt alle recepten
in een map mee naar huis. Met
elkaar eten de mannen meteen
na de les gezamenlijk wat ze bereid hebben. De Basiscursus Ko-
hard. Een nadeel kan zijn dat het
(forse) blad, dat zich in het voorjaar ontwikkelt, niet zo gemakkelijk weg te werken is tussen de
vaste planten. Met de vaste tuingeranium is het een prima combinatie. In juni wordt het blad lelijk maar het moet toch helemaal afsterven om een volgende bloei mogelijk te maken. De
kleur is meestal lila of roze maar
er is ook een witbloeiende variant. De meeste tuincentra hebben een goede sortering.
Zonder tuin kan de Herfststijloos ook in de vensterbank
bloeien. De bollen bloeien zonder vocht of aarde en zijn apart
op een mooie schaal. Voeding
is niet nodig maar ze willen wel
graag een lichte standplaats.
Na de bloei kunnen de knollen
altijd nog weggegeven worden
aan iemand met een tuin want
het zou toch jammer zijn om ze
zomaar in de vuilnisbak te laten
verdwijnen.
Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland
ken voor mannen is bij Casca in
de professionele leskeuken van
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Aanmelden kan via www.
casca.nl. Hier vindt u ook meer
informatie. Of belt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur: tel. (023)
548 38 28 kies 1.
COLOFON
van 1930
Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID
Adventskerk
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout
Zondag 3 augustus, aanvang
10:00 uur. Voorganger Ds. H.
Binnenmarsch (Alphen a/d
Rijn).
Zondag 10 augustus, aanvang
10:00 uur. Voorganger K. Blei
(Haarlem)
Zondag 17 augustus, aanvang
10:00 uur. Voorganger mevrouw Ds. G. Morsink (Zeist)
www.adventskerk.com
Inderdaad, de kerk staat in Haarlem, maar behoorde toe aan de
Protestantse Gemeente Heemstede. De protestantse gemeente is in 2006 ontstaan uit een fusie tussen de gereformeerde en
hervormde kerk van Heemstede.
De Kapel Nieuw Vredenhof is gereed gekomen in 1927 en is een
Nieuw Vredenhof, 10 april 2009.
Nieuw Vredenhof, 25 juli 2014.
aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
[email protected]
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Kerken toen en nu deel 11:
‘Kapel Nieuw Vredenhof’
ontwerp van architect Harm Korringa. Heel opvallend is de houten toren. In 1967 wordt de kerk
ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid. In 2009 wordt de kerk
niet meer als zodanig gebruikt
en wordt te koop gezet. De Gemeente Haarlem heeft de kerk
op een monumentenlijst staan.
Vanaf 2010 heeft Muilenburg
Theater Techniek de Kapel in gebruik als Theater en repetitieruimte.
In 2012 is het in 1928 gebouwde orgel door de Protestantse
aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
[email protected]
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Onbekend Heemstede
In de serie over de Heemsteedse kerken gaan we verder met
“Kapel Nieuw Vredenhof” aan de
Van Oldenbarneveltlaan te Haarlem.
Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169
Het Trefpunt
gemeente Heemstede geschonken aan de prot. Marienkirche in
Prenzlau (D).
De toenfoto is redelijk recent (uit
2009) van Job van Nes met nog
kale bomen. De nu foto van Harry Opheikens van juli 2014 onttrek de kerk door een volle bomengroei. Kijk op Facebook ‘Je
bent een Heemstedenaar… of
‘Nostalgisch Heemstede’ voor
een foto van de kerk uit een andere hoek.
Heeft u nog meer foto’s of informatie dan kunt u ook mailen
naar de Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek ([email protected]) of foto’s inleveren bij het kantoor van De
Heemsteder, Camplaan 35. Wij
zorgen er dan voor dat de foto gescand wordt, u krijgt het
origineel terug. Vertel uw verhaal erbij en misschien hebben
andere lezers wel aanvullingen.
Voor meer informatie over de
HVHB kunt u terecht op onze website www.hv-hb.nl. Hier
kunt u ook – als u die heeft – uw
vragen stellen.
Regio - Op zondag 3 augustus houdt Het Trefpunt Bennebroek een viering met ds.
A. Mak (Haarlem). Het betreft een gezamenlijke dienst
met PKN Heemstede, in de
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein, die van start gaat om
10.00 uur.
Zie ook www.pkntrefpunt.nl.
PKN Heemstede
Zondag 3 augustus is er in
de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein een gezamenlijke dienst. ds. A. Mak gaat de
dienst voor. Aanv. 10.00 uur.
www.kerkpleinheemstede.nl
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
OplagE: 15.375
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden
ingestuurd, dus voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze
gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden
niet in behandeling genomen.
De redactie behoudt het recht
om brieven in te korten of niet
te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.Nl
04 de Heemsteder
• 30 juli 2014
De Zomercolumn
Vakantiekind even uit de narigheid
van Eric van Westerloo
“We missen haar al”
Regio – Europa Kinderhulp
bezorgt iedere zomer ongeveer 2000 kinderen die opgroeien in zorgelijke situaties
een fijne vakantie in Nederland. Drie weken lang even
gewoon kind zijn in een gewoon gezin, daar draait het
om. Een van die kinderen uit
landen als Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk kwam terecht in Zandvoort. Het gezin
van Marieke Hazewinkel (38)
ontfermde zich over de 8-jarige Mathilde uit Frankrijk.
Hen maakte het niet zoveel uit
wat voor kindje ze zouden krijgen, volgens Marieke. Samen
met haar vriend had ze zich vorig jaar aangemeld bij de organisatie en na een gedegen
screening kwam hun vakantiekind op 6 juli aan in Zandvoort. “Mathilde bleek een lief
en rustig meisje. Ze schikte zich
heel natuurlijk in ons gezin. Eigenlijk een heel gewoon kind,
net als onze 5-jarige Rufus en
ons dochtertje van 5 maanden.”
Meedraaien in een normaal gezin is een ervaring die voor deze
zorgkinderen niet vanzelfsprekend is, maar die de kinderen zelf
als prettig ervaren. Dat betekent
ook dat je het logeetje op dezelfde manier behandelt als je eigen
kinderen, volgens de vakantiemoeder. “Op tijd naar bed, niet te
lang achter de computer en rustig aan tafel blijven zitten tijdens
het eten horen bij onze huisgewoontes”, lacht ze. “De taal was
geen belemmering - ik heb nog
altijd mijn schoolfrans om op terug te vallen - en voor de rest
staat de gezelligheid voorop.”
Het vakantiegezin had vooraf
geen vaste uitstapjes gepland.
“We keken het even aan wat Mathilde zelf leuk vond. Dat bleek
niet zoveel te verschillen van de
wensen van onze kinderen. Ze
hield van zwemmen en van fietsen, dus zijn we ’n paar keer naar
het zwembad geweest en het
strand is dichtbij .”
Fietsje mee naar huis
Van een buurmeisje kwam een
overtallig fietsje waarvan Mathilde gebruik mocht maken en
met medewerking van de buschauffeur met haar meekon naar
huis. Dat was in Mathilde’s geval
een kindertehuis. Marieke: “We
hebben het niet veel gehad over
haar thuissituatie. Ze liet wel blijken haar moeder erg te missen,
maar meer dan dat vertelde ze
niet. Haar tweelingzusje die tegelijkertijd in een vakantiegezin
in Heerhugowaard verbleef miste ze daarentegen niet echt. Gewoon spelen met onze kinderen
vond Mathilde het fijnst. Stoeien met Rufus, ’n beetje kibbelen
en daarna weer lief in een hoekje spelen, net als een echte grote zus.”
Afgelopen donderdag vertrok
de kleine Française weer met de
bus naar huis. De familie Calvert-Hazewinkel hoopt dat ze
Mathilde volgend jaar weer kunnen begroeten. Marieke: ‘Het is
’n beetje leger in huis en Rufus
benadrukt dat ik moet zeggen
dat hij haar heel erg mist. En ik
ook trouwens. We hebben een
band gekregen en daarom is dit
meisje altijd welkom bij ons.”
Europa Kinderhulp zoekt nog
gezinnen voor volgend jaar. Informatie en voor aanmelding:
www.europakinderhulp.nl.
Mirjam Goossens
Regio – Bij een verkeersongeval in Zandvoort zijn vrijdagmiddag twee geparkeerde voertuigen beschadigd geraakt. Een automobilist reed over de Haarlemmerstraat richting het centrum toen het even na half
vier mis ging. De man kwam
uiteindelijk schuin tegen een
van de wagens tot stilstand.
Naast zijn eigen voertuig liepen ook de twee geparkeerde wagens aanzienlijke schade op. Ambulancepersoneel
heeft zich over het slachtoffer ontfermd. Na de nodige
zorg in de ambulance hoefde de man niet mee naar het
ziekenhuis. Naast de wagen
van de bestuurder raakten de
twee personenwagens dermate beschadigd dat ook deze door een bergingsbedrijf
moesten worden opgehaald.
Het is nog onbekend wat de
exacte toedracht van het ongeval was. Door het ongeval is
de Haarlemmerstraat afgesloten geweest voor het verkeer.
Foto: Michel van Bergen
Schade in
Zandvoort
Burgerlijke Stand
Heemstede
(11 t/m 28 juli 2014)
Huwelijken:
Martijn Cordes & Laura M. Kollaard
Jose J. Naranjo Castellanos & Marion Kunstman
Peter Stroet & Elba L. Hunfeld
Partnerschap:
Jacob A. Bijmold & Angelique M.E. Hooglugt
Geboorteaangiften:
Giel A.E. Groot zoon van A.J.M. Groot en A.E. Burggraaff
Koen A. van Zanten zoon van H. van Zanten en E.R.W. Elfrink
Brugklassers straks eindelijk
uitgerust op school
Zo hoort het te zijn. Burgers die zelf met ideetjes komen om een
stad of dorp leefbaar te houden. Zo zijn er in Heemstede mensen die geheel vrijwillig gemeentelijk groen onderhouden. Een
heel opvallende vond ik de voorstellen die vanuit het Buurtcomité Nova (BCN) kwamen. Voor de vervanging van de Kwakelbrug bedachten zij een ontwerp dat op het eerste gezicht zo
gek nog niet lijkt. De karakteristieke brug over het Heemsteeds
kanaal moet vervangen worden en het geld ligt al klaar. Niet de
ambtenaren op het gemeentehuis, maar het zijn de inwoners
zelf die met op het oog haalbare voorstellen komen. Nu zullen
er misschien bezwaren komen dat dit niet kan of dat niet mag
maar toch, het initiatief valt te prijzen. Het zou bijzonder zijn als
de voorstellen van BCN worden overgenomen door de dames
en heren op het stadhuis. Waarom ook niet, zou je zeggen. Als
inwoners hun eigen omgeving graag zien ingericht op een wijze waarbij zij er plezier aan beleven of het simpelweg mooi vinden, waarom dan niet. Leerlingen van het College Hageveld zullen wat blij zijn als de brug een kopje lager wordt uitgevoerd.
Vooral de brugklassers met hun 10 kilo zware boekentassen
komen dan eindelijk uitgerust op school. De dagelijkse klim
met de fiets aan de hand vergt een flinke conditie. Een conditie die je natuurlijk wel van jongens en meisjes van een jaar of
13 mag verwachten. Bij aanvang van dit schooljaar zal de brug
nog steeds in zijn volle (hoge) glorie op de vertrouwde plek
staan. Als men aan het renoveren slaat is er nog iets om over
na te denken. Voor je het weet bezoekt Sint Nicolaas Heemstede weer. Een ongehinderde doorvaart voor de goedheiligman is
wel het minste dat wij voor hem kunnen doen. Of de aannemer
er maar rekening mee wil houden. Het BCN-initiatief is wat mij
betreft een mooi voorbeeld van een participatiemaatschappij, al
bedoelt het kabinet daar iets anders mee.
Tai Chi/Chi Kung voor senioren
Heemstede - Het belangrijkste bij Tai Chi is de ontspanning die u ervaart tijdens het uitvoeren van de bewegingen. De
Tai Chi-vorm die bij Casca door
docent Roy van den Bergh wordt
gegeven is de Korte (Yang) vorm
van 60 houdingen voor beginners. Het is een serie van bewegingen/houdingen, die vaak
geënt zijn op die van dieren en
op elementen vanuit de natuur,
en die traag (slowmotion), zonder onderbrekingen (flow) en zo
relaxed mogelijk worden uitgevoerd.
U leert stapsgewijs de bewegingen en houdingen met individuele aanwijzingen en correcties. Tai Chi Chuan of Tai Chi is
een veelzijdig systeem van bewegingstechnieken en ademha-
lings- en meditatieve oefeningen. Tijdens het oefenen hiervan worden lichaam én geest
getraind. Het zenuwstelsel wordt
geïntensiveerd. U zult zien dat
uw lichaamshouding verbetert en bloedsomloop, kalmere ademhaling en meer flexibiliteit ontstaan. Tegelijkertijd groeien uw zelfvertrouwen, uw innerlijke rust, doortastendheid en
concentratievermogen.
Deze cursus start op vrijdag 5
september van 11.45 tot 13.15
uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Aanmelden kan via www.casca.nl. Hier
vindt u ook meer informatie. Of
belt u op werkdagen tussen 9.00
en 12.00 uur: tel. (023) 548 38 28
kies 1.
06 de Heemsteder
• 30 juli 2014
Landelijke telling op 1,2 en 3 augustus
Vlinders spotten in Heemstede: de distelvlinder
tober trekt de distelvlinder naar
Nederland. Veel exemplaren komen na de lange reis verfomfaaid in Nederland aan. De distelvlinder op de foto, aangetroffen in een tuin in Heemstede, is
echter een mooi gaaf exemplaar
en dat is redelijk uniek. Nadat
de distelvlinders in Nederland
zijn gearriveerd, zetten ze hun
eitjes af op distels. Doordat de
eitjes afzonderlijk worden afgezet, zijn de rupsen moeilijk waarneembaar. De rupsen verpoppen
aan het eind van de zomer, waarna de uitgekomen vlinders naar
Foto: Bart Jonker Productions
Heemstede – Met het overwegend warme zomerweer bevolken diverse vlinders de vlinderstruiken in de Heemsteedse tuinen en bermen. Er zijn al
veel kleurrijke exemplaren waargenomen, zoals de atalanta, de
dagpauwoog en de kleine vos.
Deze fraaie dagvlinders zijn een
lust voor het oog en net dansende bloemen. Ook de distelvlinder is gespot. Bijzonder, aangezien deze vlinder een trekvlinder
is uit het Middellands Zeegebied
en het ene jaar talrijker is dan
het andere. Vanaf april tot ok-
Zomerfoto:
Trompetklimmer
het Middellands Zeegebied trekken. De distelvlinder overwintert dus nooit in Nederland. De
vlinder, met een vleugelspanning van 60 mm, is gemakkelijk
te herkennen aan de opvallende
zwart, wit oranje tekening en behoort tot de schoenlapperfamilie. Hiertoe behoren eveneens
de grote en kleine vos, de atalanta en de dagpauwoog.
Vlinders tellen
Op 1, 2 en 3 augustus organiseert de Vlinderstichting voor de
zesde keer een landelijke tuinvlindertelling, om de vlinderstand te meten. Ook u kunt daaraan meedoen. De dagvlinders
zijn erg gevoelig voor milieu- en
klimaatveranderingen. Door de
vlinders te tellen, kan gemeten
worden hoe het met onze natuur gaat. Er is zelfs een app te
downloaden voor deze vlindertelling, waarmee de vlinderstand
het gehele jaar doorgegeven kan
worden. Leerzaam en leuk om te
doen.
Kijk voor meer informatie en de
app op www.vlindermee.nl of
neem contact op met de Vlinderstichting op tel.nr. 0317-467346.
Bart Jonker
Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht
in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit emailen naar [email protected]
yahoo.com. Per post kan
ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede. Inzendingen van
foto´s kunnen niet worden
geplaatst.
MH17
Foto: Marenka Groenhuijzen.
Heemstede – Dit is de Campsis: de Trompetklimmer
‘Mme Galen’. “Dit Jaar is het jaar van de Trompetklimmer”,
schrijft Marenka Groenhuijzen, “er is een tros met wel dertig bloemen!” Deze heester is nu tien jaar, maar dit Jaar
spant de kroon met 45 trossen. Een walhalla voor de vliegjes en miertjes en een genot om naar te kijken. Marenka legt uit dat de plant nu vroeger bloeit dan normaal in
augustus en september. Het blad komt laat in bloei.
Overmand door emoties...
...onbemand thuisfront
Bart Jonker
Anton Pieck inspiratie
voor Marc van Zuiden
Heemstede - Marc van Zuiden is een bekend persoon geworden in Heemstede. Onder meer als bezorger van deze krant en
als hulpverlener bij de Stichting De Zonnebloem komt men hem
geregeld tegen. Een geheel andere en minder bekende kant
van Marc is dat hij zich al van jongs af aan heeft toegelegd op
het maken van schilderijen.
Als achtjarig ventje raakte hij in de ban van Anton Pieck. Het
werk van Pieck fascineerde hem en deze stijl is dan ook op onderdelen van Marc zijn werk terug te vinden. Op de Hartenlustschool in Bloemendaal volgde hij in de avonduren tekenlessen van Anton Pieck. Van Zuiden werkt met verschillende
technieken van potlood tot olieverf. Ook zijn onderwerpen lopen sterk uiteen. Zee, strand en schepen schildert hij tijdens
zijn vakanties aan exotische kusten. Op zijn reisjes als hulpverlener bij de Stichting De Zonnebloem gaat de tas met schildergerij mee. Dan ontstaan er op zijn doeken stadsgezichten, kerken en gebouwen.
Op de Volks Universiteit kreeg Marc later les van Ger Daniels.
Uit zijn beroep als tandtechnicus haalde hij weinig inspiratie,
dus deed hij zijn ideeën op in de natuur dorpen en steden. Van
Zuiden, die opgroeide in Zandvoort en Haarlem, vindt het belangrijk dat zijn schilderijen iets voorstellen. Zo schilderde hij
de Bavokerk aan de Herenweg en de plaats Rhodos op het gelijknamige eiland. Heel herkenbaar net als zijn portretten die
een één op één weergave zijn van de mensen die hij schildert.
Dit jaar gaat hij exposeren in De Luifel in Heemstede en bij
Mark Keppel in Haarlem. Van Zuiden werkt vanuit zijn flat aan
de Meijerslaan. Marc van Zuiden is een van de vele amateurskunstenaars die Heemstede rijk is. Door zijn stijl van schilderen geeft hij zijn onderwerpen een geheel eigen dimensie.
“Ik verkoop mijn werk voor heel weinig geld”, zegt Marc. “Ik
vind het veel belangrijker dat de mensen mijn werk thuis hebben hangen en er plezier aan beleven, dan dat ik er rijk van
word”. Om zijn werk te bekijken kunt u een afspraak maken
[email protected] of hem even bellen op 0235310953.
Listening, speaking and reading English
Heemstede - Modern Engels is
de meest gebruikte taal ter wereld, in Nederland is het voor veel
mensen hun tweede taal. Ook is
deze taal de voorkeurstaal van
vele internationale organisaties.
Een goede kennis van het Engels is een vereiste in een aantal
werkgebieden en beroepen zoals geneeskunde en informatica.
Het kan dus heel goed van pas
komen om goed Engels te leren
spreken. Bij Casca starten vanaf
dinsdag 2 september twee jaarcursussen van 28 lessen: English
Advance Learners Course, dinsdagmorgen van 9.15 tot 10.45
uur. De lessen zijn volledig in
het Engels en voor mensen die
al vloeiend Engels spreken. De
spreekvaardigheid wordt uitgebreid geoefend door discussies
te voeren en presentaties te geven. Grammatica, leesvaardigheid en literatuur komen uitgebreid aan bod, en ook uitspraak
en schrijfvaardigheid.
Engels basis, dinsdagmorgen
van 10.45 tot 12.15 uur.
Alle lessen zijn gericht op Engels dat u in het dagelijks leven zult tegenkomen, vooral gericht op het ontwikkelen van
de woordenschat en de luis-
ter- en spreekvaardigheid. Beide cursussen worden gegeven
bij Casca in activiteitencentrum
de Molenwerf, Molenwerfslaan
11, Heemstede. Voor hen die al
vloeiend Engels spreken. De lessen zijn volledig in het Engels.
De spreekvaardigheid wordt uitgebreid geoefend onder andere
door tijdens de les discussies te
voeren over teksten en door presentaties te geven. Daarnaast
komen grammatica, leesvaardigheid en literatuur uitgebreid aan
bod. Ook wordt er wat tijd besteed aan uitspraak en schrijfvaardigheid.
08 de Heemsteder
• 30 juli 2014
Bijzondere
Bijzondere beroepen
beroepen
Foto: Bart Jonker Productions
KOM IN MIJN TUIN!
“Parkeercontroleurs schrijven niet
alleen maar bonnen en boetes uit”
Heemstede – De komende weken brengt de Heemsteder enkele bijzondere beroepen voor het voetlicht. Bijvoorbeeld deze week het beroep van parkeercontroleur in Heemstede.
Maar wat houdt parkeercontroleur zijn eigenlijk in?
“Ron en Hellen zijn parkeercontroleurs. Hun beroep valt onder
de gemeentelijke paraplu van
Bureau Handhaving met Buitengewoon Opsporingsambtenaren,
afgekort BOA’s genoemd”, legt
coördinator Handhaving Cees
de Schipper uit. Er zijn BOA’s
die op verschillende werkterreinen bevoegd zijn, zoals verkeer, openbare ruimte, milieu
en flora en fauna. “De parkeercontroleurs tref je dagelijks aan
op hun werkterrein, dat onder
meer de Binnenweg, de Raadhuisstraat, het winkelgebied op
de Zandvoortselaan en het Vogelpark bestrijkt. Dit zijn fiscale gebieden die onder de gemeentebelastingen vallen. Het
fiscaal gebied waarin ze werkzaam zijn is gelinkt aan hun bevoegdheden. Ze hebben dezelfde bevoegdheden die de burger
heeft op het gebied van aanhoudingen. De parkeercontroleurs
werken nauw samen met de politie en hebben regelmatig overleg. Op de portofoon van de parkeercontroleur hebben ze rechtstreeks contact met de meldkamer. Er zit ook een noodknop op
in geval van levensbedreigende
situaties.
De beleving van veel mensen en
ondernemers is dat de parkeercontroleurs alleen maar bonnen en boetes uitschrijven. Dit is
echter een misvatting. Natuurlijk
zit de fiscale controle, lees parkeercontrole in hun takenpakket. Bovenal zijn parkeercontroleurs preventief aanwezig en kij-
ken goed om zich heen. Ze verlenen service door vragen van de
burgers te beantwoorden. Maar
ze hebben tevens een signaleringsfunctie: bijvoorbeeld als
straatmeubilair stuk is of als er
fietswrakken staan. Hun aanwezigheid op bijvoorbeeld de Binnenweg en Raadhuisstraat is
vooral de verkeersregulering en
de doorstroming garanderen.
En ze spreken natuurlijk burgers aan als regels worden overtreden. De parkeercontroleurs
checken of er een geldig parkeerkaartje in de auto ligt. Is dit
niet het geval, dan kijkt de controleur eerst goed bij de automaat of daar mensen bezig zijn.
Bij de parkeerautomaten kan
op alle manieren betaald worden: contant, met de PIN of de
chipknip. Of via de mobiele telefoon, kun je ‘belparkeren’, door
een app te downloaden van bijvoorbeeld Parkmobile of Yellowbrick. Je voert dan de aankomsttijd van het parkeren in met je
kenteken. De parkeercontroleur heeft een handheld scanner,
die de parkeertijden van de ingevoerde kentekens controleert.
Geeft de handheld bij een kenteken rood aan, dan is de auto bij
het parkeren niet aangemeld of
is de maximum parkeertijd overschreden. Geeft het echter groen
aan, dan is het in orde. Door de
controle met de handheld ontstaat daarom dus de beleving
en het beeld bij mensen dat de
parkeercontroleurs alleen maar
boetes aan het uitschrijven zijn.
Dat is dus niet zo. Het is ook niet
zo dat de parkeercontroleur een
soort boeman is: hij of zij hanteert een zekere mate van coulance. Veel gezinnen hebben 2
auto’s. Bij het belparkeren kan
het dus voorkomen, dat ze daarom per abuis het verkeerde kenteken invoeren. Of ouderen nemen per ongeluk hun kaartje
mee, in plaats van het in de auto achter de voorruit te plaatsen.
In zulke gevallen zijn de controleurs echt wel coulant. Bij twijfel wenden ze zich tot de coördinator Handhaving, die een uiteindelijke beslissing neemt. Wij
streven naar contact met de burgers in een goede verstandhouding en hen goed te informeren. De parkeercontroleurs worden daarom 1 keer per jaar op
gespreks- en benaderingstechnieken getraind, met onder meer
een rollenspel met een acteur.
Zo kunnen wij de service verlenen waar de burger behoefte
aan heeft”, aldus Cees de Schipper.
Bart Jonker
Vaders en moeders,
opa’s en oma’s
De schoolvakantie is ruim 4 weken oud en ook de lessen van
‘Kom in mijn tuin’ (KIMT) zijn opgeschort. De bloemen en de
groenten in de tuintjes houden geen rekening met schoolvakanties en bloeien en groeien maar door. Vrágen om geplukt of geoogst te worden. Nou ja, vragen.
Planten kunnen natuurlijk niet praten. Van de ene kant maar
gelukkig, want stel je voor dat ze dat wel zouden kunnen. Stel
je voor miljarden en miljarden pratende planten… Zou dat niet
een ongelooflijk lawaai opleveren? Of juist een prachtig concert waar ze bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest jaloers op
zouden zijn.
Maar terug naar de bloeiende en groeiende bloemen en groenten. Als je bloemen niet op tijd plukt, gaan ze zaad vormen. Goed
natuurlijk voor nieuwe planten in het volgende jaar. Jammer voor
nu, want als de uitgeboeide bloemen nu worden uitgeknipt kunnen er nieuwe bloemknoppen ontstaan.
En dan de groenten. Ook die moeten tijdig worden geoogst. Als
dat niet gebeurt, groeien ze door. Ze gaan ‘schieten’ zoals dat
heet en ze gaan zaad vormen. Ook groenteplanten willen zich
graag voortplanten.
Ja, de tuintjes. Zonder de kinderen. Ze zijn op vakantie. Of ze zijn
gewoon thuis maar hebben geen zin om naar de tuin te gaan. “Ik
heb toch vakantie?” Maar die bloemen dan? En die groenten?
“Met opa heb ik toch een generatietuin en die is toch niet op
vakantie.” Dus zijn het op de woensdagavonden vooral vaders,
moeders, opa’s en oma’s die de kindertuinen bevolken. Allen
druk in de weer. Met schoffelen en wieden. Met bloemen plukken. De mooiste dahlia’s en zinnia’s en afrikaantjes. Maar vooral met oogsten; prei, ui, bietjes, te grote radijs, andijvie. En mooi
meegenomen, op zo’n avond valt er ook iets te leren. De tuinbonen in de kindertuinen zijn nog niet plukrijp, maar de moeder
van Splinter, die graag een gezonde maaltijd op tafel zet, heeft
een tip die het doorgeven waard is.
Hierbij dan: was de tuinboonpeulen. Kook ze in ruim water met
wat vers bonenkruid en zout. Als de bonen gaar zijn, schep je
ze in een grote schaal. Zet de schaal op tafel. De tafelgenoten nemen een tuinboonpeul, breken hem open en nemen de
boontjes er uit. Smullen maar. Tuinbonen eten op zijn ‘mossels’.
Goede combinatie met barbecueën, lijkt mij.
Op de website www.kominmijntuin.com is informatie over de
tuinen beschikbaar.
Theo Duijs
Bij H.B.C. Bridgeclub ‘De Toekomst’ bridgen,
dat is pas echt gezellig!
Heemstede - Er is nog ruimte voor nieuwe leden bij bridgeclub H.B.C. de Toekomst in Heemstede. Deze zomer is er hard gewerkt om het
clubhuis, aan de Cruquiusweg, uit te breiden
en te verfraaien. Gespeeld wordt op woensdagavond van 20.00 tot 23.00 uur.
Er is een vaste arbiter aangesteld die gaat zorgen dat de speelavonden volgens de regels van
de N.B.B. soepel en rustig verlopen.
Na afloop wordt de uitslag bekendgemaakt en
er is gelegenheid om onder het genot van een
gezellige borrel te kletsen over het verloop van
de spellen.
Wilt u een of twee avonden vrijblijvend proefspelen? Dat kan! Informatie en aanmelden bij:
A. Assendelft: 06-51262628 of e-mail: [email protected]
10 de Heemsteder
• 30 juli 2014
Thema: Daggie Dierentuin
Beestenboel bij ‘Haarlem Ordinair’
Regio - Vrijdag 1 augustus ga
jij mee op safari: Rumble in the
jungle baby! Even de beest uithangen op je jaarlijkse portie ordinair doen! Het is voedertijd bij
Haarlem Culinair dus wordt er
weer een mooi schaduwfeest
opgelepeld in het Patronaat:
Haarlem Ordinair! Op de negende editie kun je je opnieuw onderdompelen in een schaamteloze avond vol vuigheid, vertier,
vrienden en vermaak.
Trek je panter- of tijgeroutfit aan
want het thema dit jaar luidt:
Daggie Dierentuin! Denk Bokito,
denk trekvogel of nachtvlinder,
kortom een beestachtige avond
vol lol!
Beestachtige spelletjes
Twerkende toekans, flamboyante flamingo’s, krolse kroegtijgers
en Haarlemse hertjes veroveren
de dansvloer van de grote zaal
terwijl Bokito toekijkt vanuit zijn
kooi on stage. Ollie de mega opblaasolifant kijkt goedkeurend
toe hoe Priscilla de Stoeipoes de
spelletjes aankondigt: banaanhappen, een paringsdans wedstrijd, wie heeft de beste bokito brul en zelfs droog modderworstelen: op Haarlem Ordinair
draait het om ouderwetsch vertier! Ook is er een heuse VJ aanwezig die met zijn dierentuin vol
beelden aan de feestvreugde bijdraagt.
Muziek
Haarlem ordinair is een verfijnd
verkeerde avondmix van een
80s & 90s party, schlager festival, oldskool houseparty, kneuterige verjaardagsfuif en bruin café waar de gezelligheid gewoon
letterlijk van de muren afdruipt!
Muziek is er van DJ’s Kes, Brad
Tipp, FlexyFrank, Rooie Hond en
twee heerlijke 90s medley’s van
de Haarlemse band Bibi en de
Nielsjes!
Ordi outfit
Wil je vrijdag 1 augustus niet
voor paal lopen en niet teveel
opvallen dan is het raadzaam
om zo ordinair mogelijk verkleed
te gaan! Want elk jaar maakt
het publiek het feestje, meteen
vanaf 22.00 als de deuren open
gaan. Nog geen outfit? Ga dan
snel (online) op zoek want overal
vind je panteroutfits, dierenpakken, maskers en tijgerslips!
Winacties
Onder de leukst verklede mensen én de mensen die het origineelste beestenattribuut meenemen worden ordinaire prijzen
verloot op de avond zelf. Ook online kun je winnen: like www.facebook.com/haarlemordinair en
post daar jouw meest beestachtige foto want dan maak je
kans op een VIP pakket wat bestaat uit 4 entreetickets, 4 tijgerstrings, zakje drankmunten en
een verrassing!
Wat is Haarlem Ordinair?
Haarlem Ordinair is al 9 jaar lang
met succes dé ondeugende tegenhanger van Haarlem Culinair, het jaarlijkse festival van
de goede smaak. Want naast de
goede smaak verdient ook de
wansmaak een podium! Locatie: Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, van 22.00 – 04.00 uur. Entree: 11,50 inclusief servicekosten via www.ticketmaster.nl/
event/129403?brand=nl_patronaat. Info: www.facebook.com/
haarlemordinair.
Haarlem Ordinair is een concept
van www.flexcitement.com.
Locatie Heemstede: Spaarne Ziekenhuis
Vaccinatieadvies voor
Hadj-reizigers naar Mekka
Heemstede - De Reispoli adviseert reizigers die voor de Hadj naar Mekka
gaan, zich te laten vaccineren tegen
meningokokkenziekte, difterie, tetanus en polio
(DTP) en eventueel hepatitis A en buiktyfus.
Saudi-Arabië stelt de vaccinatie tegen meningokokkenziekte verplicht bij het aanvragen van een
visum. Meningokokkenziekte kan hersenvliesontsteking en/of bloedvergiftiging veroorzaken,
wat levensbedreigend kan zijn. Polio is een ernstige ziekte die tot verlamming kan leiden.
Daarnaast is sinds september 2012 in SaoediArabië een uitbraak gaande van het MERS-Coronavirus (Middle East Respiratory SyndromeCoronavirus). Infectie met dit virus kan een ernstige longontsteking veroorzaken. Reizigers met
gezondheidsproblemen of chronische ziekten
worden geadviseerd om met hun behandelend
(huis)arts te overleggen of het maken van een
reis naar Mekka op dit moment wel verstandig
is. Daarnaast adviseert Saoedi-Arabië zwange-
ren, kinderen jongeren 12 jaar en personen ouder dan 65 jaar de reis uit te stellen.
Afspraak maken
U kunt een afspraak maken voor een vaccinatie of reisadvies via telefoonnummer 023-789
1616 (elke werkdag tussen 8.30-11.30 uur) of via
www.dereispoli.nl. In Heemstede kunt u terecht
in het Spaarne Ziekenhuis, Händellaan 2a.
Inloopspreekuur
Op de GGD locatie in Hoofddorp (Spaarnepoort
5) kunt u op vrijdagochtend van 09.00 tot 11.30
uur terecht bij het inloopspreekuur. Hiervoor
hoeft u geen afspraak te maken. Door eventuele
drukte zult u soms wel wat langer moeten wachten dan wanneer u een afspraak maakt.
Over de Reispoli
De Reispoli is een samenwerkingsverband tussen Travel Health Clinic Spaarne en GGD Kennemerland.
(H)oorveilig met vakantie
10 vakantietips die
goed zijn voor je oren
Regio - Oorontsteking door water, per ongeluk de zee induiken
met je hoortoestel nog in of deze kwijtraken op het strand. Dat
kan voorkomen. Bij een goede voorbereiding van de vakantie hoort ook bescherming van
de oren. Niet alleen door ze te
beschermen tegen de zon maar
ook tegen oorontsteking. Mensen met een hoortoestel, in ons
land zijn dat er zo’n 500.000, doen
er volgens hem goed aan om hun
hoortoestel summerproof te maken.
Summerproof tips
voor de oren
1. Laat uw hoortoestel vooraf nog
even checken bij uw audicien
zodat het in topconditie is als u
weggaat. Zo weet u zeker dat u
op uw vakantiebestemming niet
op zoek hoeft naar een nieuw
slangetje of filter.
2. Hoortoestellen mogen officieel niet aanstaan in een vliegtuig.
Maar dit wordt gelukkig wel toegestaan! Houdt u er wel rekening
mee dat de detectiepoortjes op
het vliegveld kunnen reageren op
uw hoortoestel.
3. Gehoorbescherming tijdens de
vliegreis. Tijdens het vliegen kan
door het luchtdrukverschil oorpijn
ontstaan. Door het opstijgen en
landen van het vliegtuig verandert de luchtdruk in de vliegtuigcabine en ook tijdens de vlucht
kan er sprake zijn van hoogteverschillen en daardoor ook van
luchtdrukverschil. Hierdoor komt
er druk te staan op de trommelvliezen. Om dit te voorkomen
kunt u gehoorbescherming gebruiken. Vliegdoppen zijn er voor
volwassenen en kinderen.
4. Neem zwemdopjes mee, zeker
voor kinderen. Kinderen zijn gevoelig voor oorontsteking. Water
dat bij hun het oor binnenkomt,
kan achter het trommelvlies terechtkomen. Hierdoor kan een
ontsteking ontstaan. Let vooral op zwembaden. Deze kunnen
een bron zijn van bacteriën omdat de chloormaatstaven in het
buitenland vaak lager zijn dan
in Nederland. Het dragen van
zwemdopjes kan oorontsteking
voorkomen. De dopjes zijn standaard en op maat te krijgen voor
volwassenen en voor kinderen.
5. Houd uw hoortoestel droog.
Vocht, zoals water maar ook
transpiratie, is vijand nummer 1
van een hoortoestel. In transpiratie zitten zouten/mineralen die
de techniek in het toestel kunnen
schaden. Mocht u gaan zwemmen en per ongeluk vergeten
het apparaat uit te doen, verwijder dan meteen de batterijen en
laat het apparaat minstens 24 uur
drogen.
6. Extra reiniging. Een hoortoestel moet vaker worden gereinigd
als het regelmatig wordt uitgedaan en bij hogere temperaturen
(transpiratie). Warmte en vocht is
een bron voor bacteriën. Neem
daarvoor extra alcoholdoekjes of
bruistabletten mee. Tip: Handig
is een elektronische droogdoos.
Deze onttrekt het vocht, doodt
alle bacteriën en is gemakkelijk
mee te nemen op reis.
7. Neem voldoende batterijen
mee voor een hoortoestel of weet
welk type u heeft. De kleur van
de batterijstickers is over de hele wereld het zelfde. Een oud, reserve paar hoortoestellen meenemen, kan ook handig zijn!
8. Slaapdoppen zijn ideaal voor
mensen met een goed gehoor die
proberen te slapen in een rumoerige omgeving.
9. Reiswekker. Voor vroege vogels
die wel gehoorproblemen hebben en die bijtijds op willen staan
voor bijvoorbeeld een excursie,
zijn er reiswekkers met trilschijf
en extra luid volume.
10. Verzekering. Check of het
hoortoestel is meeverzekerd met
uw reisverzekering of apart verzekerd is bij de audiciën.
Mocht u toch problemen ondervinden met uw hoortoestel tijdens uw vakantie in het buitenland, kijk dan op www.amplifon.
com voor een dichtstbijzijnde audicien/hoorwinkel.
12 de Heemsteder
• 30 juli 2014
Zomeractiviteit in provinciehuis:
Junior masterclass archeologie
Regio - Op woensdag 13 augustus organiseert ‘Huis van Hilde’ in het provinciehuis in
Haarlem (Paviljoen Welgelegen) twee keer
per dag een junior Masterclass Archeologie.
Voor deze leerzame en creatieve activiteit
kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar zich gratis aanmelden. Er zijn nog plaatsen vrij.
De masterclass begint met een korte les door archeologen over archeologie. Hierna volgt een rondleiding door de tentoonstelling HIERNA(NOG)
MAALS, waarbij archeologisch materiaal wordt vergeleken met moderne kunst. Vervolgens mogen de
deelnemers zelf iets nieuws maken met oude (door
archeologen opgegraven) scherven en klei. De
masterclass wordt georganiseerd door Archeoles.
Data en tijden
De masterclass vindt plaats op woensdag 13 augustus en start om 11.00 uur en om 14.00 uur. Het
programma duurt anderhalf uur is geschikt voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. Locatie: Paviljoen Welgelegen, Dreef 3, Haarlem.
Aanmelden:
Deelname is gratis.
Inschrijven kan via [email protected] en via
www.facebook.com/huisvanhilde
Vermeld bij de inschrijving de datum, tijd het aantal personen en de leeftijd.
Huis van Hilde
Noord-Holland krijgt een nieuw archeologisch depot. Huis van Hilde, archeologiecentrum NoordHolland, wordt in opdracht van de provincie
Noord-Holland gebouwd in Castricum en gaat begin 2015 open. Alle archeologische vondsten en
collecties die de provincie in de loop van decennia heeft verzameld worden er bewaard. De tentoonstelling in Huis van Hilde toont de archeologische geschiedenis van Neanderthalers tot en met
de Tweede Wereldoorlog.
De vaste tentoonstelling bestaat uit een aantal levensechte mensfiguren, waaronder Hilde en de
Steentijdman van Mienakker. In de tentoonstelling
staan veel nooit eerder getoonde archeologische
topvondsten. Het centrum verzorgt ook educatieve activiteiten, tijdelijke tentoonstellingen en evenementen.
Meer informatie op www.huisvanhilde.nl, facebook
en twitter.
In de zomer vliegen ze tot aan het strand
Vleermuizengedrag in het Nationaal Park
Regio - Uit onderzoek blijkt dat
de duinen van Nationaal Park
Zuid-Kennemerland een belangrijk jachtgebied zijn voor vleermuizen. Er zijn 10 soorten waargenomen door onderzoekers van
Ekoza.
Het onderzoek leverde meer inzicht in vleermuizengedrag in de
zomer op. Zo blijken de vleermuizen veel verder duininwaarts
te jagen dan verwacht.
Ga zelf op onderzoek uit tijdens
een van de vleermuisexcursies
op 11, 15, 22 en 29 augustus op
Landgoed Elswout. Aanmelden
kan op www.np-zuidkennemerland.nl
Boombewoners en
gebouwbewoners
Er leven diverse soorten vleermuizen in Nederland die allemaal hun eigen gedrag en leefwijze hebben. Watervleermuizen
en rosse vleermuizen zijn boombewonende vleermuizen.
Andere soorten staan bekend
als gebouwbewonende soorten. Voorbeelden zijn laatvliegers, gewone dwergvleermuis en
meervleermuizen. Andere vleermuizen worden in zowel bomen
als bebouwing worden aangetroffen.
Vleermuizen leven in een netwerk van kraamverblijfplaatsen,
voerd in 2013) blijkt dat de duinen met name belangrijk zijn als
jachtgebied voor de vleermuizen die in bebouwing verblijven.
Vooral langs de randen bij Santpoort, Bloemendaal en Overveen
is volgens de onderzoekers duidelijk waar te nemen dat vleermuizen vanuit de bebouwde kom
aan het begin van de avond het
park intrekken en tegen de ochtend weer naar de bebouwing
vliegen. Ze hebben vaak vaste
routes en favoriete plekken.
Watervleermuis.
paarverblijfplaatsen en winterverblijfplaatsen. Alle soorten die
in Nederland voorkomen zijn insecteneters. Daarom moeten de
dieren een strategie hebben om
de winter door te komen. Een
aantal soorten trekt deels iets
naar het zuiden (rosse vleermuis) maar alle andere soorten
gaan in winterslaap in gebouwen, bunkers, ijskelders, groeven en boomholtes.
Jacht in de duinen
Uit een door Ekoza uitgevoerde
verkennend onderzoek (uitge-
Opvallend was het belang van
het natuurgebied voor de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger uit het stedelijke gebied.
Een groot deel van deze dieren
heeft de verblijfplaats binnen de
bebouwde kommen en komt jagen in het Nationaal Park. Als
het hard waait blijven ze meer
in de beschutting maar als het
windstil is jagen ze tot bijna op
het strand. De hele zomer door
zijn er water en –meervleermuizen in het park te vinden.
Ga mee op excursie
In augustus worden weer vleermuisexcursies georganiseerd op
Landgoed Elswout op 11,15, 22
en 29 augustus. Voor meer informatie en aanmelden kijk op
www.np-zuidkennemerland.nl.
Taxatiemiddag oude
boeken, ansichten en bijbels
Regio – In Overveen vindt zaterdag 9 augustus van 13.00
tot 16.00 uur een taxatiemiddag plaats. Dit gebeurt in restaurant Klein Centraal, aan de Tetterodeweg 4. Taxateur en
veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam is dan te gast.
Hij zal deze dag oude en zeldzame boeken, handschriften,
kloosterboeken en of oude bijbels voor het publiek op hun
waarde schatten.
Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie.
Hij organiseert twee keer per jaar een veiling van oude of antieke boeken en was organisator van diverse boekenmarkten in
den lande, zoals de Veluwse boekenmarkten.
Verder kan advies worden gegeven tot verkoop of restauratie
van oude boeken en bijbels.
Ook het opstellen van een taxatierapport voor de verzekering is
mogelijk.
Taxatie gebeurd zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit
recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling
van de waarde van boeken is afhankelijk van de druk en van de
staat waarin het boek verkeert. Met enige regelmaat komen er
op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag
en soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op.
Regelmatig taxeert Molendijk op uitnodiging in musea, bibliotheken, kerken en op monumentendagen. De belangstelling is
overwegend groot op dergelijke dagen.
Inmiddels heeft Arie Molendijk meer dan 1200 taxatiedagen op
zijn naam staan.
Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving en de koffie staat klaar.
Taxatie kost 5 euro ongeacht het aantal te beoordelen boeken.
Info Klein Centraal: 023 5258158.
Andere inlichtingen: Antiquariaat A.C. Molendijk. [email protected] of [email protected] (niet voor
taxaties).
Houtbewerking voor kinderen
Heemstede - In de cursus ‘houtbewerking’ leren kinderen het
echte timmermansgereedschap
goed te gebruiken. Het gereedschap bestaat o.a. uit: zagen, hamers, beitels, raspen, handboren, timmermanspotloden, duimstokken en nog veel meer.
Fred van der Pols, de docent,
heeft een leuk en leerzaam programma voor je samengesteld.
Je maakt bijvoorbeeld een auto,
een boot, een trein enz.
Wil je na afloop van deze cursus nog beter leren houtbewerken, dan kan je meedoen aan
de vervolgcursus houtbewerking. De cursus is voor zowel
meisjes als jongens geschikt en
de prijs is inclusief materiaal.
De cursus voor 7 t/m 10 jaar is
van 15.30 tot 17.00 uur en die
voor 11+ en gevorderden is van
17.30-19.00 uur. Beide cursussen (12 lessen) worden gegeven
vanaf donderdag 18 september
bij Casca in activiteitencentrum
de Molenwerf, Molenwerfslaan
11, Heemstede. Opgeven kan via
www.casca.nl, of telefonisch op
werkdagen tussen 9 en 12 uur:
tel. 023-548 38 28 kies 1.
14 de Heemsteder
• 30 juli 2014
AgendA
30
Woensdag
juli
t/m zondag 10 augustus
16 leden van KZOD exposeren in gebouw De Waag.
Titel: Boven is het Zomer. 50,
veelal kleinere werken, worden te koop aangeboden.
Max. 250,- p.werk. O.a. werk
van Vera Bruggeman en Jose
van Waarde. Open: do.t/m zo.
13.00-17.00 uur. www.kzod.nl.
30
Saskia Draijer van Tante Saar.
Het is rustig in Heemstede,
maar niet bij... Ta nte S a a r
Heemstede – Het is stil in Heemstede. Veel mensen hebben
de koffers gepakt en zitten ergens op een ver strand. Ook bij
de middenstand is het rustig, ze zijn er inmiddels aan gewend.
Toch, als je goed kijkt, zie je ondernemers die bepaald niet
achterover leunen. Integendeel, de zomer lacht hen toe.
Bij IJssalon Tante Saar aan de
Binnendoor loopt het als een
trein. Tante Saar, het klinkt zo
ouderwets gezellig. Zo van: kom
maar hier, kind, vertel het maar
eens aan je tante.
Maar Tante Saar is bepaald niet
van gisteren. De populaire ijssalon draait al 5 jaar succesvol
aan het Spaarne in de Haarlemse binnenstad en sinds 2012 ook
in Heemstede. Eigenaar Pieter
Reijnders en medewerkster Saskia Draijer weten alles van Tante
en haar ijs.
Wie is Tante Saar?
TS: “Tante Saar is een ijssalon die
gezelligheid uitstraalt en het is er
schoon. Dat zie je direct aan onze frisse en vrolijke kleuren. Ze
is daarnaast erg milieubewust,
want het ijs wordt gekoeld door
zonnecollectoren die op het dak
staan. In Haarlem zijn we zelfs
het oudste duurzame pand van
de stad.”
Hoe zit het met het ijs van
Tante Saar?
TS: “Tante Saar schept uitsluitend ambachtelijk ijs van Otelli uit Haarlem. Tante schenkt ook
koffie van de Haarlemse koffiebranderij Brandmeesters. Ze
houdt het dus dicht bij huis.”
Wie komt er zoal langs bij
Tante Saar?
TS: “Echt iedereen van jong tot
oud, veel scholieren met name
van de Haemstede-Barger Mavo,
College Hageveld en het Coornhert Lyceum. De winkeliers in
de buurt halen graag een kopje koffie of gaan gezellig even op
ons terras zitten. Verder – echt
Heemsteeds misschien- au pairs
die elkaar hier treffen voor ’n espresso of een ijsje. Tante Saar
gaat er ook op uit, naar scholen
als er iets te vieren valt of bij zomerfestivals zoals Parksessies.”
Wat zijn de populaire
smaken?
TS: “De boerenjongens, het advocaatijs, maar ook de hazelnoot-praliné. Natuurlijk het toppertje voor kinderen: smurfenijs met Smarties. Nieuw deze zomer is het marshmellowijs. Voor
mensen met een melkallergie is
sorbetijs heel geschikt. Ook de
citroenlimoen, de mokka en ons
speciale vanille-ijs zijn hardlopers. Ach, Tante Saar vindt alle
24 smaken gewoon heel lekker.”
Wanneer heeft Tante Saar het
extra druk?
TS: “In de zomer is een ijsje natuurlijk extra lekker, maar eigenlijk kan ijs altijd. Eerlijk gezegd
zijn april, mei en juni de piekmaanden. In Haarlem is nu topdrukte vanwege de hordes toeristen en dagjesmensen. In de
winter maakt Tante trouwens
oliebollen, daar was ze vorig jaar
in rap tempo doorheen. Tante
Saar is dus van alle seizoenen,
maar met dit weer eenvoudig
onweerstaanbaar.”
bliotheekzuidkennemerland.nl.
De workshop duurt van 13 tot 15
uur. Stop-motion is een digitale
animatietechniek waarbij je met
een heleboel foto’s of afbeeldingen een verhaal vertelt. Als je al
de afbeeldingen heel snel achter
elkaar vertoont, dan lijkt het net
of ze bewegen.
Tijdens de workshop leer hoe
stop-motion werkt, wat je er mee
kunt en maak je uiteindelijk je eigen animatie. De eerste middag
30
juli
Woensdag
t/m donderdag 16 oktober
Expositie werk Winnie van
Soest bij Sanquin Bloedvoorziening, Boerhaavegebouw, terrein KG locatie Zuid, Haarlem. 3e verdieping. Bomen, bossen met veel
kleur. Open ma-di-do avond
van 20.15 tot 21.00 uur. Of in
de ochtend, dan tussen dinsdag en vrijdag 11.15 tot 12.00
uur.
Zondag
3 augustus
30
juli tot
Woensdag
woensdag 17 september
Tentoonstelling ‘Arctic’ in
bibliotheek Heemstede.
Julianaplein 1. De schoonheid
van verschillende landschappen in o.a Spitsbergen, Ijsland, Canada en Japan. Gratis te bezoeken. www.andregilden.nl en www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.
30
juli
Woensdag
t/m zondag 12 oktober
Foto-expositie ‘109 jaar
Rumah Ngobrol, Indisch
getinte middag in woonzorgcentrum Schalkweide,
Floris van Adrichemlaan 15
Haarlem. 14.15-16.15 uur.
Met o.a muziek en Rad van
Fortuin. Gratis toegang.
IJssalon Tante Saar is gevestigd
aan Binnendoor 6 in Heemstede
en alle dagen geopend.
Mirjam Goossens
Workshop ‘Stop-motion’
voor kinderen vanaf 7 jaar
Heemstede - Op donderdag 7
en vrijdag 8 augustus kunnen
kinderen vanaf zeven jaar meedoen aan de workshop ‘Stopmotion’. In twee middagen maken ze zelf een stop-motion animatie over wilde dieren in de online CinekidStudio! De workshop wordt gegeven in de Bibliotheek Heemstede, Julianaplein
1 te Heemstede. De toegangsprijs bedraagt 15,- euro; niet-leden betalen 20,- euro. Reserveer
je toegangskaartje via www.bi-
juli
Woensdag
t/m dinsdag 2 september
Expositie werk Marijke van
Lammeren-Dogterom in
voormalig gemeentehuis
Bennebroek, Bennebroekerlaan 5. Vrij toegang, 8.3012.30 uur. Woe: 13.30-16.30
uur. Stillevens en dieren.
Sport in beeld’ in museum
Cruquius. Informatie:
www.museumdecruquius.nl.
Foto: Michel van Bergen
Beenletsel na botsing
kies je een dier uit en bedenk je
een kort verhaal met het dier in
de hoofdrol. Dit verhaal ga je uitwerken en in de tweede middag
wordt het een echte stop-motion film!
Meer informatie via: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.
Heemstede - Een jonge vrouw is dinsdagmiddag 22 juli gewondgeraakt bij een verkeersongeval. Rond tien voor vijf kwam
het slachtoffer in botsing met een auto op de hoek van de
Valkenburgerlaan met de Herfstlaan. De vrouw kwam daarbij
lelijk ten val.
Ambulancepersoneel heeft haar gestabiliseerd waarna ze met
onder meer beenletsel naar het ziekenhuis is overgebracht voor
verdere behandeling. Gezien het letsel is de verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie opgeroepen om onderzoek te doen
naar de exacte toedracht van ongeval.
Het kruispunt was daardoor lange tijd deels afgesloten voor het
verkeer.
Nieuws
informatie van de gemeente Heemstede, 30 juli 2014
Heemstede
Vacature
De gemeente Heemstede zoekt een schoolverlater/starter voor de functie medewerker
uitkeringsadministratie. Geïnteresseerd? Kijk op www.werkenbijheemstede.nl!
Omgevingsvergunningen
In deze uitgave:
In deze zomereditie deze week
alleen de bekendmakingen
van de gemeente
Volg ons via Facebook
en Twitter!
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: [email protected]
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Res Novaplein 12 het plaatsen van een dakkapel
op het voorgevel dakvlak Wabonummer 13446,
ontvangst 7 juli 2014
- t.h.v. Van der Veldekade 1 en 7 en Vondelkade 5
het kappen van 3 kastanjebomen Wabonummer
13479, ontvangst 7 juli 2014
- Raadhuisstraat t.h.v. nr. 83 t/m 97 het kappen
van 2 lindes en verplaatsen van 11 lindes
Wabonummer 13490, ontvangst 8 juli 2014
- Offenbachlaan 4 het doorbreken van een muur
Wabonummer 13490, ontvangst 8 juli 2014
- Coby Riemersmalaan 21 het kappen van een spar
Wabonummmer 13553, ontvangst 10 juli 2014
- Herfstlaan 22 het kappen van een beuk
Wabonummer 13552, ontvangst 10 juli 2014
- Cruquiusweg 118 het verwijderen van een deel
van een dragende muur Wabonummer 13651,
ontvangst 8 juli 2014
- Burgemeester Van Doornkade 4 het kappen van
een esdoorn Wabonummer 13656, ontvangst 14
juli 2014
- Herenweg 135 plegen onderhoud aan
monument Wabonummer 13657, ontvangst 14
juli 2014
- Reggelaan 18 het bouwen van een erker aan de
voorgevel Wabonummer 13658, ontvangst 15 juli
2014
- Dr. Schaepmanlaan 10 het uitbreiden van een
woonhuis Wabonummer 13719, ontvangst 17 juli
2014
- Rijnlaan 124 het kappen van een conifeer
Wabonummer 13720, ontvangst 17 juli 2014
Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedure)
- Jan Miense Molenaerplein 16 het kappen van
2 berken, 1 hulst en 1 conifeer Wabonummer
12551, verzonden 25 juli 2014
Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedure)
- Raadhuisstraat t.h.v. nr. 83 t/m 97 het kappen
van 2 lindes en verplaatsen van 11 lindes
Wabonummer 13480, verzonden 25 juli 2014
Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.
Aankondiging bestuursdwang
verwijdering fietsen
De buitengewoon opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede
hebben in de openbare ruimte de volgende fietsen
in onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Een grijze damesfiets, merk Gazelle, met lekke
achterband, ter hoogte van Raadhuisstraat 14;
- Een blauwe damesfiets, merk Gazelle, met lekke
achterband, ter hoogte van Raadhuisstraat 16;
- Een zwarte herenfiets, merk On the road, met lekke achterband, ter hoogte van Raadhuisstraat 19;
- Een zwarte damesfiets, merk Limit, met lekke
achterband, ter hoogte van Binnenweg 7;
- Een grijze damesfiets, merk Gazelle, met lekke
achterband, ter hoogte van Binnenweg 11;
- Een zwarte damesfiets, merk Delia, met lekke
achterbanden, ter hoogte van Binnenweg 170;
- Een zwarte fiets, merk Redy Amsterdam, met
lekke achterband, op de IJzeren Brug tussen
Raadhuisstraat en Kerklaan;
- Een groene driewieler, zonder merkaanduiding,
met lekke rechter achterband, achter de bushalte
Herenweg-Willem Klooslaan.
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) staat dat het is verboden een
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde
toestand verkeert, op de weg te parkeren.
Bestuursdwang
De eigenaren van de hierboven genoemde fietsen
krijgen tot en met woensdag 6 augustus 2014
de gelegenheid hun fiets van de weg te verwijderen
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in rijtechnische
staat verkeert. Als de betreffende fiets binnen
deze termijn niet van de weg is verwijderd of nog
steeds in een onvoldoende rijtechnische staat
verkeert, wordt de fiets in opdracht van het college
van burgemeester en wethouders verwijderd. De
fiets wordt dan voor een periode van maximaal
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte
kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.
Aankondiging bestuursdwang verwijdering aanhangwagens
De buitengewoon opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede
hebben in de openbare ruimte de volgende
aanhangwagens aangetroffen:
- Een tandem-aanhangwagen, met Pools kenteken
GLE 06FY , ter hoogte van Joke Smitlaan 26;
- Twee aanhangwagens, met een kettingslot aan
elkaar verbonden, beide zonder kentekenplaat,
ter hoogte van Glipper Dreef 71.
In artikel 5:6, eerste en tweede lid, van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het
verboden is een voertuig dat voor recreatie of
anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden
wordt gebruikt:
1. langer dan op drie achtereenvolgende dagen te
plaatsen of te hebben op een door het college
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel
buitensporig is met het oog op de verdeling van
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor
het uiterlijk aanzien van de gemeente;
2. op een door het college aangewezen plaats te
parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente..
2014 de gelegenheid hun aanhangwagen
van de weg te verwijderen. Als de betreffende
aanhangwagen binnen deze termijn niet van de
weg is verwijderd, wordt deze in opdracht van
het college van burgemeester en wethouders
verwijderd. De aanhanger wordt dan voor een
periode van maximaal 13 weken opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zijn aanhanger
ophalen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47
tegen betaling van de gemaakte kosten.
Bestuursdwang
De eigenaren van de hierboven genoemde
aanhangwagens krijgen tot en met 16 augustus
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.
Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 7 augustus 2014 in het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur bezwaar tegen het opleggen van een
dwangsom vanwege het plaatsen
van een toegangspoort aan de
Spaarnzichtlaan 2 A - openbaar 20.30 uur bezwaar tegen het opleggen van een
dwangsom vanwege het verwijderen en
verwijderd houden van een overkapping
op het zij-erf van Eemlaan 10
- openbaar 21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van subsidie
voor isolatiemaatregelen - openbaar Bovenstaande betreft een voorlopige agenda.
De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via de website
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten)
beschikbaar zijn.
Neem voor meer informatie contact op met
de afdeling Algemene & Juridische Zaken,
telefoonnummer 023-548 56 07.
Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via
[email protected],
dan ontvangt u ze per e-mail.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart
gepubliceerd.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.
Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader
‘Beroep’.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan:
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.
Nieuws uit de provincie:
Groot onderhoud Aalsmeerderbrug (N196)
Regio - De provincie Noord-Holland is op 7 juli gestart met
groot onderhoud aan de Aalsmeerderbrug (op de grens van
de gemeente Haarlemmermeer en Aalsmeer in de provinciale
weg N196). De tweede fase van het werk gaat per 18 augustus 2014 in uitvoering. Hierbij wijzigt de verkeerssituatie en is
alleen de brede brug beschikbaar is voor het verkeer. Het verkeer moet ook dan, net als nu, rekening houden met ernstige
verkeershinder.
Adviesroute
Door de beperkte verkeerscapaciteit bij de Aalsmeerderbrug,
als gevolg van de werkzaamheden, zijn de afgelopen weken
dagelijks vertragingen tot 20 minuten ontstaan bij de brug. De
werkzaamheden brengen ook
in de tweede fase ernstige verkeershinder met zich mee. Im-
mers na de zomervakantie zal de
hoeveelheid verkeer weer toenemen. Doorgaand autoverkeer
wordt dringend geadviseerd de
adviesroute te volgen via de provinciale weg N201.
Planning
Tot en met maandag 18 augustus
2014 is de brede brug afgesloten
voor het verkeer. Vanaf 18 augustus werkt de aannemer aan
de smalle brug. De brede brug is
dan met een beperkte capaciteit
in beide richtingen beschikbaar
voor het verkeer.
De werkzaamheden zijn naar
verwachting op 26 september
2014 afgerond.
Meer informatie
Zie: www.noord-holland.nl/haarlemmermeer.
Voor vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers
gratis bellen naar het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800- 0200600.
Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Op landgoed Leyduin
’t Woud Ensemble
speelt ‘Naar Moskou…!’
Regio - Deze zomer speelt ’t
Woud Ensemble op Landgoed
Leyduin in Vogelenzang Naar
Moskou....! op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus om 19.00
uur en zondag 31 augustus
om 15.00 uur. Kaartverkoop
loopt via Toneelschuur Haarlem, www.toneelschuur.nl of
aan de kassa op de locatie.
Naar Moskou…! vertelt het
verhaal van Olga en haar broer
Andrej die, ooit beland op het
platteland, niets liever willen
dan terugkeren naar hun mon-
daine geboorteplaats Moskou.
Maar Andrej trouwt halsoverkop met Natasja, de plaatselijke schone, en Olga wordt hopeloos verliefd op de getrouwde Wersjinin. Moskou blijkt
slechts een vervlogen ideaal te zijn dat hen had moeten bevrijden van de beklemming en de sleur van een vergooid bestaan. Tegen de achtergrond van bijzondere locaties en landgoederen speelt ‘t
Woud Ensemble haar nieuwe
voorstelling Naar Moskou…!