LvK160 Komt ons in",diepe,nacht ter ore

1b-:l
5
LvK160 Komt ons in",diepe,nacht ter ore
...,;J!iA" "'/'
Soprano
I' ~
4 1 ~ ~ ~ ~;
#
~ ~ ~ Jr
j • J
geen licht in 'on-ze duis-ter-nis
jr p r J
2. Geen lan-der te-ken ons ge - ge-ven
1 1J
~
J
Tenor
1J Jl
1
1
"
I
om mee te Ie - yen
JJ
1
I
I
I
1
.
Zingt voor uw God, Hij
I
I
~
1 1
u
IS.
~J
I
17
1
ens-lie - 'vend-heid.
0
I
i
r
I;
j
j
111
r
I
I
I
I
I
I
Zo wordt de we-reId nieu-we aar-de
J
~11
· r
en tal-Ie vlees
j
I
I
1
Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
'God zal ons redden' is zijn naam.
Opent uw hart, gelooft uw ogen,
.~vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
.lOe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.
r
:­
J
J
-,
~an-schouwt het
-,
I
Gez. 160
I·
1 J
I
1\
roe- Ider
een 'God
Gez. 160
<>
heil.
<>
3
Zoals de zon komt met zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede ­
voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot mond .
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.