PDF, 53.36 KB - Energie van E.ON

Regulier flexibel tarief
Huishoudelijk en kleinzakelijk per 1 januari 2015
Tarievenoverzicht inclusief BTW
Elektriciteit per kWh
Excl. Energiebelastingen
Incl. Energiebelastingen
Leveringskosten < 3*25 Ampère
Enkeltarief
€ 0,0862
Excl. Energiebelastingen
Incl. Energiebelastingen
T 0900-0601 (€0,45 per gesprek
+ gebruikelijke belkosten)
F +31 40 257 77 55
www.eon.nl
www.eon.nl/contact
Leveringskosten ≥ 3*25 t/m 3*80 Ampère
€ 0,2353
Dubbeltarief
Enkeltarief
€ 0,0838
€ 0,2329
Dubbeltarief
Hoog/plateau (07:00-21:00)
€ 0,0939
€ 0,2430
Hoog/plateau
€ 0,0960
€ 0,2451
Laag/dal (21:00-07:00)
€ 0,0718
€ 0,2209
Laag/dal
€ 0,0696
€ 0,2187
Hoog/plateau (07:00-23:00)
€ 0,0933
€ 0,2424
Laag/dal (23:00-07:00)
€ 0,0699
€ 0,2190
Gas per m3
Excl. Energiebelastingen
Incl. Energiebelastingen
Excl. Energiebelastingen
Incl. Energiebelastingen
Regio 1
Regio 2
€ 0,4435
€ 0,4548
€ 0,6837
€ 0,6950
Regio 1
Regio 2
€ 0,4390
€ 0,4503
€ 0,6792
€ 0,6905
Regio 3
€ 0,4465
€ 0,6867
Regio 3
€ 0,4423
€ 0,6825
Regio 4
€ 0,4386
€ 0,6788
Regio 4
€ 0,4342
€ 0,6744
Regio 5
€ 0,4504
€ 0,6906
Regio 5
€ 0,4461
€ 0,6863
Regio 6
€ 0,4525
€ 0,6927
Regio 6
€ 0,4480
€ 0,6882
Regio 7
€ 0,4525
€ 0,6927
Regio 7
€ 0,4480
€ 0,6882
Regio 8
€ 0,4401
€ 0,6803
Regio 8
€ 0,4355
€ 0,6757
Regio 9
€ 0,4485
€ 0,6887
Regio 9
€ 0,4440
€ 0,6842
Regio 10
€ 0,4473
€ 0,6875
Regio 10
€ 0,4428
€ 0,6830
Leveringskosten G1
IBAN NL98 INGB 0001 0745 68
KvK Eindhoven 17143137
Leveringskosten G2
Vastrecht per product per maand  2,99
Toelichting tarieven
Deze tarieven zijn geldig bij contracten met een regulier flexibel tarief. Reguliere flexibele tarieven wijzigen
twee keer per jaar bij de halfjaarlijkse tarievenwijziging. Alle tarieven zijn in euro’s en inclusief BTW. De gastarieven zijn inclusief regiotoeslag. In de tabel ‘Overzicht gasregio’s’ is per provincie en netbeheerder de gasregio
aangegeven. Voor deze tarieven zijn de ‘Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan
kleinverbruikers’ van toepassing. Deze leveringstarieven zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in
wet- en regelgeving. Aan dit tarievenblad kunnen geen rechten worden ontleend. Typefouten voorbehouden.
Overzicht gasregio's
20141221
Provincie
Netbeheerder
Gasregio
Provincie
Netbeheerder
E.ON Benelux Levering B.V.
Dr. Holtroplaan 2-28
Postbus 2402
5600 CK Eindhoven
Gasregio
Zuid-Holland
Liander
1
Utrecht
Alle netbeheerders
3
Zuid-Holland
Stedin
3
Overijssel
Enexis
4
Zuid-Holland
Westland Infra
10
Overijssel
Cogas
8
Flevoland
Liander
1
Friesland
Alle netbeheerders
4
Flevoland
Enexis
4
Groningen
Alle netbeheerders
Gelderland
Liander
1
Limburg
Enexis
Gelderland
Stedin
3
Limburg
Stedin
Zeeland
Alle netbeheerders
2
Noord-Brabant Enexis
5/6
Drenthe
Enexis
4
Noord-Brabant Endinet
9
Drenthe
Rendo Netbeheer
8
Noord-Holland Alle netbeheerders
1
4
5/7
9
Correctiefactoren gas
De gastarieven per m³ op dit tarievenblad zijn gebaseerd op de levering van gas met een standaard verbrandingswaarde van 35,17 megajoule per m³. Calorische waarde: dit is de hoeveelheid energie per m³ aardgas.
De netbeheerder van het landelijk gastransportnet stelt maandelijks de calorische waarde vast. Temperatuur:
het gasvolume is afhankelijk van de temperatuur in uw gasmeter. Als uw meter niet automatisch corrigeert,
corrigeren wij het met een standaardfactor. Hoogte: het gasvolume is afhankelijk van de hoogteligging van uw
gasmeter. Als uw meter hoger hangt dan 85 of 170 meter boven NAP corrigeren wij met een standaardfactor.
Administratiekosten betalingsverkeer/Betalingsverplichting
U kunt als betaalwijze kiezen voor acceptgiro of automatische incasso. De administratiekosten betalingsverkeer bedragen  1,21 per maand. Indien u gebruikmaakt van automatische incasso, ontvangt u  1,21 korting
per maand op uw jaarafrekening. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting worden kosten in rekening gebracht. Voor een aanmaning bedragen deze kosten  15,-. Daarna hanteren wij de wetgeving omtrent
incassokosten volgens onderstaande tabel:
Overzicht incassokosten
Hoofdsom
Incassokosten: % van het bedrag
van de hoofdsom
Hoofdsom
Incassokosten: % van het bedrag
van de hoofdsom
0 — € 2.500,-
15 % (minimum 40,-)
€ 5.000,- — € 10.000,-
5%
€ 2.500,- — € 5.000,-
10 %
> € 10.000,-
1 % (maximum 6.775,-)
Energiebelastingen
E.ON is verplicht namens de overheid Energiebelasting te innen. Dat zijn de REB (Regulerende Energie Belasting) en de ODE (Opslag Duurzame Energie). U krijgt van de overheid € 377,33 heffingskorting per elektriciteitsaansluiting die wordt verrekend via uw elektriciteitsnota. Voor een elektriciteitsaansluiting zonder
verblijfsfunctie is de heffingskorting per 1 januari 2015 komen te vervallen. Zowel voor elektriciteit als gas
wordt op basis van het werkelijke verbruik het juiste Energiebelastingtarief in rekening gebracht.
Energiebelastingen
Verbruik elektriciteit REB per kWh ODE per kWh
Verbruik gas REB per m3 ODE per m3
0 — 10.000 kWh € 0,1447 € 0,004356 0 — 170.000 m3 € 0,2312 € 0,008954
10.000 — 50.000 kWh € 0,0567 € 0,005566 170.000 — 1 mln. m3 € 0,0819 € 0,003388
50.000 — 10 mln. kWh € 0,0151 € 0,001452 Indicatie van de onderverdeling van uw energietarief in procenten
Naast de leveringstarieven van E.ON en de Energiebelastingen en BTW van de overheid, bent u ook netwerkkosten verschuldigd. De netwerkkosten zijn voor een gemiddeld verbruik voor gas en elektriciteit en een
gemiddelde capaciteit in Nederland ongeveer € 400,84 per jaar. Hierbij wordt uitgegaan van de kosten van
de grootste netbeheerder. Afhankelijk van uw verbruik, daadwerkelijke capaciteit en uw netbeheerder zult
u hiervan afwijken. De netwerkkosten kunnen door de netbeheerder aangepast worden. Bij een gemiddeld
jaarverbruik van 3.300 kWh en 1.800 m3 is uw totale energietarief als volgt onderverdeeld:
Elektriciteit Gas
Leveringskosten
39%
Leveringskosten
Netwerkkosten
30%
Netwerkkosten
10%
Overheidsbelastingen
31%
Overheidsbelastingen
42%
20141221
Totaal
100%
Totaal
48%
100%
E.ON Benelux Levering B.V.
Dr. Holtroplaan 2-28
Postbus 2402
5600 CK Eindhoven
T 0900-0601 (€0,45 per gesprek
+ gebruikelijke belkosten)
F +31 40 257 77 55
www.eon.nl
www.eon.nl/contact
IBAN NL98 INGB 0001 0745 68
KvK Eindhoven 17143137