Gemeentelijke Basisschool Veldstraat 1 – 2845 Niel tel

Gemeentelijke Basisschool
Veldstraat 1 – 2845 Niel
tel 03 888 25 22
fax 03 844 68 63
[email protected]
Niel, 27 mei 2014
Beste ouders
Wij werken al een aantal jaar met het digitaal platform
Smartschool (o.a. rapport + opvolging leerlingen + communicatie
personeel).
Omdat de werking op punt staat, willen wij ook de ouders en de leerlingen de mogelijkheid bieden om
met Smartschool te werken.
Wat houdt dit concreet in?
 Briefjes van school naar ouders worden hierop geplaatst
 Berichten voor de leerlingen worden via Smartschool doorgegeven
 Mededelingen van de leerkrachten aan de leerlingen worden hierop geplaatst (agenda wordt
ook nog gebruikt)
 Rapport wordt ook via Smartschool doorgegeven (er wordt nog steeds een papieren versie
meegegeven met de kinderen)
Om dit te concretiseren, vragen wij u om via onderstaande strook te laten weten of u de info van de
school via Smartschool wil ontvangen of traditioneel op papier. Gelieve ook uw e-mailadressen door
te geven; deze zijn nodig om te kunnen communiceren.
(strook ten laatste binnenbrengen op vrijdag 13 juni 2014)
Er zal eerst een proefperiode worden ingelast tijdens het 1ste trimester van volgend schooljaar.
Met dank voor uw medewerking.
Kathleen Van Mechelen
Directie
Ondergetekende ..............................................................................................................................
Ouder van ...........................................................................................
Klas: ..........................
laat hiermee weten dat hij/zij
 WEL gaat werken met Smartschool
 NIET gaat werken met Smartschool en de info van de school verder wil ontvangen op papier
 E-mailadres mama: ……………………………………………………………………………………
 E-mailadres papa: ……………………………………………………………………………………..
Handtekening: ...................................................................
Datum: ...............................................................................