31 december 2014 pagina 2

kernpunten
Wekelijks informatieblad van de gemeente Dalfsen
13e jaargang nr. 1
woensdag 31 december 2014
Contactinformatie
Gemeentehuis Dalfsen
• Bezoekadres
Raadhuisstraat 1
7721 AX Dalfsen
• Postadres
Postbus 35,
7720 AA Dalfsen
• Telefoon
14 0529
• E-mail
[email protected]
• Internet
www.dalfsen.nl
• Openingstijden
Dalfsen
Maandag: doorlopend van
8.30 uur tot 19.00 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
doorlopend van 8.30 uur tot
15.00 uur.
Op de vrijdagmiddag is
alleen de afdeling
Publiekszaken geopend.
De afdelingen Sociale Zaken /
Wmo en Milieu
& Bouwen zijn alleen
‘s ochtends open tussen
8.30 uur en 12.30 uur;
‘s middags op afspraak.
• Voor spoedgevallen en
calamiteiten buiten
kantooruren: (06) 24 73 34 11.
Servicepunt Nieuwleusen
• Bezoekadres
‘t Olde gemientehuus
Westeinde 2
7711 CK Nieuwleusen
• Telefoon
140529
• Openingstijden
Maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen:
8.30 uur tot 12.30 uur.
Dinsdagavond:
18.00 uur tot 20.00 uur.
Servicepunt Lemelerveld
• Bezoekadres
Kroonplein 62
8151 ZA Lemelerveld
• Openingstijden
Dinsdag- en donderdagmiddag: 13.30 uur tot 16.30 uur.
www.dalfsen.nl
Openingstijden
feestdagen
Tijdens de feestdagen gelden voor
het gemeentehuis in Dalfsen en de
servicepunten in Nieuwleusen en
Lemelerveld beperkte openingstijden.
Donderdag 1 januari en
vrijdag 2 januari
In verband met Nieuwjaarsdag en
een collectieve vrije dag zijn het
gemeentehuis en de servicepunten
gesloten.
Maandag 5 januari
In verband met een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis
in Dalfsen op maandag 5 januari
vanaf 15.00 uur gesloten. Ook de
gemeentelijke servicepunten zijn die
middag gesloten.
pagina 1
WET MILIEUBEHEER
Het gemeentebestuur
van Dalfsen nodigt u
van harte uit voor de
nieuwjaarsreceptie
Om het nieuwe jaar goed te
beginnen nodigen wij alle inwoners
van de gemeente Dalfsen van harte
uit om dinsdag 6 januari 2015 op de
nieuwjaarsreceptie te komen.
De nieuwjaarsreceptie is van
19.00-21.00 uur in het gemeentehuis.
Op de eenheid Publiekdienstverlening
liggen vanaf 5 januari 2015 op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en
verder na telefonische afspraak, ter
inzage:
De volgende melding(en)
Activiteitenbesluit (artikel 8.40 Wet
Milieubeheer)
Dalfsen
- Koepelallee 2 (Melkveebedrijf
Smokey G.J.A. Smook). Er is
een melding ingediend voor het
veranderen van de inrichting.
- Kanaaldijk-Noord 2 (W. Linthorst
en F. Ekkelkamp). Er is een melding
ingediend voor het veranderen van
de inrichting.
Nieuwleusen
- Staphorsterweg 12 (H. Boer). Er
is een melding ingediend voor het
veranderen van de inrichting.
Voor informatie of vragen over
de Wet milieubeheer kunt u
contact opnemen met de eenheid
Publiekdienstverlening.
Tijdens deze avond worden ook
de sportkampioenen van 2014
gehuldigd.
Gebruik de parkeerschijf in de blauwe zone!
Voorkom een boete van € 90
De parkeerschijfzone (blauwe zone)
in de kern Dalfsen geldt op maandag
t/m zaterdag van 09:00 - 18:00 uur en
op de vrijdagavond van 18.00 – 21.00
uur. U mag binnen de parkeerschijfzone maximaal 2 uur parkeren met
een geldige parkeerschijf. Deze moet
dan wel goed zichtbaar achter de
voorruit worden geplaatst.
Stadswachten en de politie consta-
teerden in de
afgelopen
maanden dat
veel auto’s binnen de
parkeerschijfzone zonder parkeerschijf geparkeerd stonden. U riskeert
hiermee een boete van € 90 !
Aan de blauwe markering op de straat
en de borden kunt u zien waar de
parkeerschijfzone begint en eindigt.
Inleveren Kerstbomen
Ook nu krijgt u weer de
mogelijkheid om kerstbomen
in te leveren bij de drie
gemeentewerven in
de gemeente Dalfsen.
Voor kinderen
die kerstbomen
in komen
leveren,
levert het
nog een
extra
zakcentje op.
Voor elke
ingeleverde
boom ontvangen ze € 0,20.
Op woensdagmiddag 7 januari van
13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag
10 januari van 09.00 – 12.00 uur
kunnen de kerstbomen worden
ingeleverd.
Dat kan bij de gemeentewerven:
• Dalfsen,
Pr. Hendrikstraat 2;
• Nieuwleusen,
Westeinde 19c;
• Lemelerveld,
Nijverheidsstraat 8.
Huldiging sportkampioenen tijdens
nieuwjaarsreceptie
Het gemeentebestuur van Dalfsen nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 6 januari. Van 19.00 – 21.00 uur bent u welkom in het
gemeentehuis in Dalfsen om samen met ons te proosten op het nieuwe jaar.
Burgemeester Han Noten houdt zijn nieuwjaarstoespraak en daarna worden de
sportkampioenen van 2014 gehuldigd.
Vaststelling wijziging mandaatstatuut
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 23 december
2014 de 12e wijziging van het mandaatstatuut vastgesteld. De wijziging
betreft een technische omzetting van
functiebenamingen aan de nieuwe
organisatiestructuur per 1 januari
2015. De wijziging treedt in werking
op 1 januari 2015.
Rechtsgeldige bekendmaking van de
wijziging van de regeling vindt plaats
in het elektronisch Gemeenteblad van
de gemeente Dalfsen. Dit gemeenteblad is te raadplegen via
www.officielebekendmakingen.nl
en op de website van de gemeente
(www.dalfsen.nl). Hierin staat de tekst
van de wijziging van de regeling. Op
verzoek kan een ieder, tegen betaling
van de kosten, een papieren afschrift
van de wijziging van de regeling
verkrijgen. De geldende tekst van het
mandaatstatuut, inclusief de wijziging,
is vanaf de datum van in werking
treding tevens te raadplegen in de
regelingenbank op de website
www.dalfsen.nl (onder beleid en
regelgeving) en www.overheid.nl
(onder lokale wet- en regelgeving).
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen de afdeling Bestuurszaken
& Communicatie van de gemeente
Dalfsen via +14 0529.
Nieuwe Afvalkalender 2015
Let op: de inzameling van afval kan voor uw buurt zijn gewijzigd.
De online afvalkalender van ROVA
voor het jaar 2015 staat klaar. U
kunt deze eenvoudig bekijken door
postcode en huisnummer in te vullen
op www.rova.nl/afvalkalender. In één
oogopslag kunt u zien wanneer de
eerstvolgende inzameling is en waar
de dichtstbijzijnde verzamelcontainers
staan. U kunt hier ook de oranje
zakken bestellen.
De kalender wordt niet meer
ongevraagd toegezonden. Heeft u
geen toegang tot internet dan kunt u
de kalender aanvragen via het ROVA
Klantcontactcentrum (038) 427 37 77.
Een papieren kalender wordt dan
kosteloos toegezonden via de post.
Naast de online afvalkalender is
de gratis ROVA-app beschikbaar.
Hiermee heeft u het overzicht van
de inzameldagen altijd binnen
handbereik. Op de ROVA-app kunt
u een herinnering instellen. Op deze
manier krijgt u een seintje wanneer de
container aan de weg kan. Ook kunt u
lezen waar de afval- en grondstoffen
naar toe kunnen.
De ROVA-app is er voor iPhone
en Android-toestellen en is gratis
te downloaden in de Appstore of
Playstore.