Brief aan ouders_Privacy en digitale leerlinggegevens

Stichting Nuwelijn
Postbus 152
5120 AD Rijen.
Betreft: Privacy van de digitale gegevens van uw kind
Rijen, 3-12-2014
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Als ouder of verzorger moet u ervan uit kunnen gaan dat de school van uw kind
verantwoord omspringt met zijn of haar privégegevens en dat de privacy van uw zoon of
dochter bij de school in goede handen is. Ook wij vinden die privacy van grote waarde en
we doen er dan ook zoveel mogelijk aan om die te beschermen.
Het goed regelen van die bescherming wordt steeds belangrijker. In de huidige digitale
samenleving maakt ook de Brakken namelijk steeds meer gebruik van digitale
leermiddelen. Dat doen we om uw kind zo goed mogelijk op zijn of haar toekomst voor te
bereiden. Bovendien groeien hiermee de mogelijkheden om hem of haar op maat les te
geven.
In de media hebben de laatste weken diverse berichten gestaan over de veiligheid van
de leerlinggegevens die bij het gebruik van bijvoorbeeld digitale lesboeken en apps
betrokken zijn. Hoewel op onze school op dit moment geen problemen zijn, willen wij u
met deze brief graag informeren om welke gegevens het precies gaat, wat er met deze
gegevens gebeurt en hoe wij de privacy van uw kind bewaken.
Uitgeverijen van digitale lesboeken en apps hebben hun digitale lesmateriaal achter slot
en grendel staan. Om oefeningen te kunnen maken op de computer en ook om de leraar
inzicht te geven in hoe leerlingen hun opdrachten maken en wat hun vorderingen zijn,
wordt van ieder kind digitaal informatie verwerkt. Het gaat daarbij om voor- en
achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, geslacht en de klas van het kind. Maar ook
om enkele gegevens over onze school zelf. Hierbij zijn uitgeverijen betrokken en ook
Basispoort, een soort digitale toegangspoort tot al het lesmateriaal dat wij op school
gebruiken. Scholen hebben volledige zeggenschap over die persoonsgegevens en dat
moet ook zo blijven. Een uitgeverij en Basispoort mogen er natuurlijk niet mee ‘aan de
haal gaan’. We hebben geen aanwijzingen dat dit nu wel gebeurt.
In de afgelopen week bleek wel dat er een kwetsbaarheid in het systeem van Basispoort
heeft gezeten waardoor kwaadwillenden in theorie op bepaalde scholen toegang tot
enkele leerlinggegevens zouden kunnen hebben. Dat geldt alleen voor scholen die met
een verouderd systeem werken (Windows XP). Voor onze school geldt dat niet.
Dat neemt niet weg dat wij alles in het werk stellen om het risico op dergelijke situaties
en misbruik van gegevens zo klein mogelijk te houden, zodat we de privacy van uw kind
ook in de toekomst kunnen waarborgen.
De PO-Raad, de vereniging van de scholen in het primair onderwijs, overlegt op dit
moment over plannen om de gegevens voortaan zo te verwerken dat ze moeilijker tot
individuele kinderen te herleiden zijn. Daarnaast worden er met de uitgevers en andere
dienstverleners centrale afspraken, gedragsregels en overeenkomsten gemaakt over het
gebruik van persoonsgegevens. Dat moet zorgen voor meer inzicht in en controle over de
informatie.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
G.J.C. Miltenburg
Voorzitter College van Bestuur
J. Kamp
Directeur De Brakken