Real-time berekening van overstromingen met social media

Real-time berekening van
overstromingen met social media
Tijdens overstromingen is het vaak lastig om een goed overzicht te krijgen van het op dat moment
getroffen gebied. Voor de crisisorganisatie zijn goede kaarten op zo’n moment noodzakelijk, maar
ook voor modelkalibratie van de overstromingsmodellen zijn deze gegevens belangrijk. De
waarnemingen die aan de basis liggen voor de overstromingskaarten komen nu van slechts enkele
specifieke bronnen.
sep2014
Met de komst van de sociale media is er een nieuwe bron bijgekomen met ontzettend veel
waarnemingen. In steden als Jakarta kan op basis van intensiteit van twitterberichten al worden
bepaald waar er zich op dat moment overstromingen voordoen, en vaak ook welke waterdieptes er
worden ervaren. Door een enkele waarneming op te leggen aan een hoogtekaart, kan al ruwweg
bepaald worden welk gebied overstroomd is. Door een grote hoeveelheid waarnemingen op te
leggen, variërend in ruimte en tijd, kan in veel groter detail bepaald worden welke gebieden er
overstroomd zijn.
Trefwoorden:
GIS, overstromingen, social media
sep2014
In dit project wordt onderzocht of de waarnemingen verkregen uit social media daadwerkelijk gebruikt kunnen worden om real-time
overstromingskaarten te genereren. Daartoe is er een database met Twitterberichten, over overstromingen in Jakarta, beschikbaar.
Deze database bevat waarnemingen van waterhoogtes, gerelateerd aan een bepaalde locatie. Als eerste stap wordt een script
gemaakt om van deze waarnemingen overstromingskaarten te maken. Vervolgens wordt onderzocht hoe ruimtelijke statistiek gebruikt
kan worden om te bepalen wat de kans is dat een gebied daadwerkelijk overstroomd is. De resulterende methode wordt in een
operationeel systeem voor hoogwatervoorspelling ingebouwd, zodat er real-time overstromingskaarten worden berekend.
Op basis van de opgedane ervaringen kunnen methoden onderzocht worden om meer informatie uit de beschikbare database te
halen, bijvoorbeeld door het zoekalgoritme te verbeteren of door analyse van met Twitter verstuurde foto’s van overstroomde
gebieden.
Profiel van de kandidaat:
Enige ervaring met en interesse in scripten/programmeren
Ervaring met GIS
Affiniteit met statistiek
Interesse in innovatie
Het onderzoek zal plaatsvinden op het kantoor van Deltares in Delft en kan direct starten. Geïnteresseerden kunnen een CV en
motivatiebrief sturen naar: [email protected]