Brugge, Damme, Knokke-Heist, Maldegem

Situering van de historisch permanente graslanden binnen
de landbouwstreek de Polders
±
Weergave van de basis waarop een grasland aangeduid
werd als historisch permanent grasland
kaart 5 van 6
Legende:
Reliëf: aanwezigheid laantjes, depressies, poel(en), etc.
Soortenrijkdom: aanwezigheid kamgras, veldgers, scherpe boterbloem,
reukgras of waterbies
Fauna: gelegen binnen BWK-fauna afbakening
Soortenrijkdom & Fauna
Reliëf & Fauna
Reliëf & Soortenrijkdom
Reliëf & Soortenrijdom & Fauna
Geen historisch permanent grasland: deze percelen stonden verkeerdelijk
ingetekend op de ontwerpkaart en worden geschrapt
Brugge
Knokke-Heist
Situering
Blankenberge
De Haan
De Haan
Zuienkerke
Brugge
Jabbeke
Maldegem
Bronvermelding:
CADMAP, toestand 01/01/2012, (AGIV)
Digitale versie van de topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit, NGI, opname 1991-2008 (GIS-Vlaanderen)
Rasterversie van de Topografische kaart op schaal 1/100.000, NGI, opname 2001-2006 (GIS-Vlaanderen)
0
250
500
Damme
1.000
1.500
2.000
Meter
Jabbeke