Download PDF (935.8 KB)

België & Luxemburg
Excel-blad uploaden in trustbox
Stap voor stap
Versie 2 - Oktober 2014
www.gs1belu.org
The global language of business
Excel-blad uploaden in trustbox
Inhoud
1 Inleiding ............................................................................................................................................................ 4
2 Algemene principes voor het gebruik van het Excel-sjabloon van trustbox .................................................... 5
2.1
Excel-sjabloon ............................................................................................................................................ 5
2.2
Tips en trucs voor Excel ............................................................................................................................. 5
2.3
Veld-/gegevenstypes .................................................................................................................................. 6
3 Een product stap voor stap ingeven ................................................................................................................ 6
3.1
Doelmarkt ................................................................................................................................................... 7
3.2
GLN ............................................................................................................................................................ 7
3.3
Barcode/GTIN ............................................................................................................................................ 7
3.4
Etikettekst (vier kolommen) ........................................................................................................................ 8
3.5
Huidige status............................................................................................................................................. 8
3.6
Merknaam (vier kolommen) ....................................................................................................................... 8
3.7
Naam van de informatieleverancier ........................................................................................................... 9
3.8
Oorsprongsverklaring (vier kolommen) ...................................................................................................... 9
3.9
GPC-code................................................................................................................................................. 10
3.10
Naam van de merkeigenaar ................................................................................................................ 10
3.11
Naam van de fabrikant ......................................................................................................................... 10
3.12
Verpakkingsgrootte (netto-inhoud) ...................................................................................................... 10
3.13
URL naar thumbnail productafbeelding (vier kolommen) .................................................................... 11
3.14
URL naar productafbeelding (vier kolommen) ..................................................................................... 11
3.15
Product-URL ........................................................................................................................................ 11
3.16
Bedrijfsadres (vier kolommen) ............................................................................................................. 12
3.17
Verplichte toegevoegde etiketinformatie - Aanvullende bijzonderheden (vier kolommen).................. 12
3.18
Exploitant van het levensmiddelenbedrijf ............................................................................................ 12
3.19
Uitlekgewicht ........................................................................................................................................ 13
3.20
Omschrijving formaat ........................................................................................................................... 13
3.21
Identificatie vervangen handelsproduct (OPTIONEEL) ....................................................................... 13
3.22
Ingangsdatum (OPTIONEEL) .............................................................................................................. 13
3.23
Beschrijving productievariant en ingangsdatum (OPTIONEEL) .......................................................... 13
3.24
Identificatie variabele maat .................................................................................................................. 14
3.25
Contact GLN (OPTIONEEL) ................................................................................................................ 14
3.26
Ingrediëntinformatie invoeren (vier kolommen) ................................................................................... 14
3.27
Allergenenlijst (OPTIONEEL) .............................................................................................................. 15
3.28
Gebruiksaanwijzing (vier kolommen) ................................................................................................... 16
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
pagina 2 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
3.29
Claims invoeren (vier kolommen per claim) ........................................................................................ 16
3.30
Alcoholvolumegehalte .......................................................................................................................... 16
3.31
Gereglementeerde productnaam - Wettelijke benaming (vier kolommen) .......................................... 16
3.32
Bijzondere opslagvoorwaarden (vier kolommen) ................................................................................ 17
3.33
Allergeeninformatie invoeren ............................................................................................................... 17
3.34
Etiketten invoeren ................................................................................................................................ 17
3.35
Gezinsportie = de portie bepaald op de verpakking ............................................................................ 19
3.36
Dagelijkse referentie-inname (vier kolommen) .................................................................................... 19
3.37
Referentiehoeveelheid (per 100 g/ml) ................................................................................................. 19
3.38
Voedingsinformatie invoeren ............................................................................................................... 20
3.38.1
Hoeveelheden en percentages ..................................................................................................... 20
3.38.2
Maateenheden .............................................................................................................................. 21
4 Productgegevens uploaden in trustbox ......................................................................................................... 22
Contact .............................................................................................................................................................. 22
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
pagina 3 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
1 Inleiding
In november 2011 publiceerde de Europese Unie (EU) een nieuwe verordening over
voedselinformatie die op 13 december 2014 in werking treedt. De verordening wil
ervoor zorgen dat de consument een doordachte aankoopbeslissing kan nemen en
daartoe toegang heeft tot informatie over het product, zoals de voedingswaarde, de
ingrediënten, de gebruiksaanwijzing enz. De verordening vermeldt ook bepaalde
etiketteringvoorschriften inzake kleuren, afdrukkwaliteit en lettergrootte, en stipuleert
dat de elementaire productinformatie ook beschikbaar moet zijn voor de consument die
online voorverpakte levensmiddelen koopt (= verkoop op afstand).
Een korte samenvatting van het hoofdstuk over verkoop op afstand:
De Europese
verordening
betreffende
de verstrekking
De Europese
verordening
betreffende
de verstrekkingvan
van voedselinformatie
voedselinformatie
(1169/2011)
vereistvereist
dat een
aanzienlijke
(1169/2011)
dat een
aanzienlijkehoeveelheid
hoeveelheid voedselinformatie
voedselinformatie
beschikbaar
de consument
voordat
aankoopvan
van de
de voorverpakte
voorverpakte
beschikbaar
is voor is
devoor
consument
voordat
de de
aankoop
levensmiddelen
via
een
website,
app
of
andere
verkoopmethode
levensmiddelen via een website, app of andere verkoopmethode op
opafstand
afstand
plaatsvindt.
plaatsvindt.
Deze verplichte
informatie
moet
beschikbaar zijn
zijn op
of of
via via
de website
of een ander
Deze verplichte
informatie
moet
beschikbaar
op
de website
of een
elektronisch kanaal. Als de informatie niet beschikbaar is voordat de aankoop
ander elektronisch kanaal. Als de informatie niet beschikbaar is voordat de
plaatsvindt, mogen de voorverpakte levensmiddelen niet worden verkocht.
aankoop plaatsvindt, mogen de voorverpakte levensmiddelen niet online
Indien de merkeigenaar de relevante informatie niet in een elektronisch formaat
worden verkocht.
beschikbaar stelt aan de handelaar, zal deze laatste het moeilijk hebben om de
voedingswaren via zijn website te verkopen.
Er moet een systematische samenwerking bestaan tussen de merkeigenaar en de
handelaar om ervoor te zorgen dat de juiste, volledige en verplichte
voedselinformatie beschikbaar is voor de consument voordat de aankoop
plaatsvindt.
Dit document licht toe hoe u productinformatie kunt delen met behulp van het trustbox
uploadsjabloon voor Excel-bladen en hoe u dit sjabloon moet invullen om te voldoen aan de
verordening. De verordening zelf wordt niet in detail toegelicht in de handleiding, maar er wordt
op attribuutniveau verwezen naar specifieke delen ervan. Houd er rekening mee dat de gegevens
op het fysieke etiket de basis zijn voor de informatie die u invoert (althans voor een groot deel
van de attributen).
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
pagina 4 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
2 Algemene principes voor het gebruik van het Excel-sjabloon
van trustbox
In deze handleiding maken we gebruik van screenshots en voegen we vaak fictieve gegevens toe
om bepaalde aspecten van de gegevensinvoer via het trustbox Excel-sjabloon te illustreren.
2.1
Excel-sjabloon
De nieuwste versie van het Excel-sjabloon om productinformatie te verstrekken vindt u
op http://www.gs1belu.org/nl/projecten/trustbox/stappenplan.
2.2
Tips en trucs voor Excel
Het Excel-sjabloon bevat alle mogelijke attributen, nutriënten, mineralen en vitaminen die u kunt
invoeren in trustbox. Toch stellen we voor dat gebruikers de kolommen met informatie die ze niet
willen/moeten invoeren verbergen. Zo verloopt de invoer van de gegevens met behulp van het
Excel-sjabloon vlotter en efficiënter. We raden in het bijzonder aan om de optionele nutriënten te
verbergen, omdat deze velden bij de meeste producten niet worden weergegeven. Zo doet u dat:
selecteer de kolommen die u wilt verbergen, klik op de rechtermuisknop en kies ‘Verbergen’.
Bovendien is het essentieel dat u de gegevens in het juiste formaat invoert. Excel heeft de
neiging om velden automatisch aan te passen. Als u dat niet wilt, stel het Excel-bestand dan in
als ‘Tekst’, niet als ‘Algemeen’. In tekstmodus blijven nullen voorafgaand aan barcodes (wat van
groot belang is) en waarden met decimalen 0,0 bewaard.
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
pagina 5 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
2.3
Veld-/gegevenstypes
Voor bepaalde attributen geeft het Excel-sjabloon in rij 3 en 4 weer wat het gegevenstype
(numeriek versus alfanumeriek) en de veldlengte zijn.
Neem voor een volledig en gedetailleerd overzicht van het gegevensmodel van trustbox contact
op met [email protected]
3 Een product stap voor stap ingeven
Verplichte versus optionele informatie
Bij sommige producten is niet alle informatie nodig die op de verpakking staat. De bedoeling is
om de gereguleerde gegevens die op de verpakking staan over te nemen en
beschikbaar te maken in een digitaal formaat.
Houd er rekening mee dat voor sommige productklassen bepaalde informatie mogelijk niet
verplicht is (het voedingpaneel is bijv. niet vereist voor producten zoals vers fruit, groenten
en artikelen bestaande uit één ingrediënt (bijv. honing, koffie, specerijen) enz.)
Wanneer handelaars/e-verkopers aanvragen om uw producten in te voeren in trustbox, voer ze
dan toch in met de informatie die beschikbaar is op de verpakking. Niet meer, niet minder.
Meertalige producten
Er zijn aparte kolommen voorzien per taalgevoelig attribuut. Vul die kolommen in als de
informatie op de verpakking beschikbaar is in de betreffende taal.
Bijv.: als er geen Engelse ingrediëntenlijst op de verpakking staat, vul dan geen
gegevens in kolom ‘Ingredients_EN’ in.
Als informatie bedoeld is voor twee of meer talen, voer ze dan in verschillende
kolommen in.
Bijv.: een adres op de verpakking bedoeld voor Nederlands- en Franstalige gebruikers:
voer het adres in de kolommen ‘companyAddress_FR’ en ‘companyAddress_NL’ in
Meerdere producten
Voer één product per lijn in en laat geen rij leeg tussen 2 producten.
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
pagina 6 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
3.1
Doelmarkt
Voer de landcode in van het land waar het product zal worden gecommercialiseerd. Trustbox is
het digitale platform voor de uitwisseling van gereguleerde gegevens in België en Luxemburg.
Gebruik code BE voor producten verkocht in België en Luxemburg, en code LU voor een
product dat uitsluitend voor Luxemburg bestemd is.
Als een product wordt verkocht in België en Luxemburg, maak dan alleen een product aan voor
doelmarkt België.
Als een product alleen wordt verkocht in België: maak een product aan voor doelmarkt België.
Als een product alleen wordt verkocht in Luxemburg: maak een product aan voor doelmarkt
Luxemburg.
3.2
GLN
Voer het GLN (Global Location Number) in dat de partij identificeert die de informatie over het
handelsproduct verstrekt. Dit is het nummer voor de unieke identificatie van uw bedrijf (of een
bepaalde afdeling binnen uw bedrijf) op internationaal niveau. Het GLN is gebaseerd op een GS1
bedrijfsprefix. Gebruik het GLN waarmee uw bedrijf is geregistreerd in trustbox.
3.3
Barcode/GTIN
Elk product heeft een code van 13 of 8 cijfers.
Worden ingevoerd in het Excel-sjabloon als 05400141136425 en 00000090338236, aangezien
het verplicht is om nullen te gebruiken om het vereiste aantal cijfers te halen.
Een paar ingevoerde producten kunnen een UPC-code met 12 cijfers (Amerikaans) hebben:
Wordt ingevoerd als 0003890072478.
Databars
Databar-symbolen kunnen aanvullende informatie voor een product coderen, zoals
een lotnummer of een grootte. Aangezien de databar-code altijd een standaard-GTIN
zal bevatten, kunnen deze producttypes ook worden ingevoerd in het systeem. De 13
cijfers na de 01 en 0 zijn het GTIN en moeten worden ingevoerd in het rekenblad. De
meeste GTIN zullen beginnen met 54, de landcode voor België.
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
pagina 7 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
3.4
Etikettekst (vier kolommen)
De etikettekst, een letterlijke weergave van de tekst vermeld op het productetiket, in dezelfde
woordvolgorde als op de verpakking. Dit is NIET de wettelijke productnaam (voor dit attribuut, zie
‘LegalName’). Bijv. ‘GS1 Biscuits au chocolat 200 gr’ in het Frans.
Er zijn vier kolommen: één per taal waarvoor u informatie kunt invoeren.
We raden aan om alleen informatie die beschikbaar is op de verpakking in te voeren.
productNames_en
Label Description EN
productNames_fr
Label Description FR
productNames_de
Label Description DE
GS1 biscuits au chocolat 200gr
3.5
productNames_nl
Label Description NL
GS1 chocoladekoekjes 200gr
Huidige status
Functie/attribuut om het handelsproduct een status toe te kennen zodra het is geüpload. Kies de
status door ‘geladen’ of ‘gevalideerd’ in te voeren.


geladen: de gegevens zullen worden geüpload/bewaard in trustbox
gevalideerd: de gegevens zijn gevalideerd (goedgekeurd) door een
persoon met valideringrechten en zijn momenteel online beschikbaar voor
de gegevensontvangers. De overeenkomstige status in de webinterface is
‘GEVALIDEERD’.
Een product met de status ‘GEVALIDEERD’ is beschikbaar voor de gegevensontvangers.
3.6
Merknaam (vier kolommen)
De naam die een merkeigenaar gebruikt voor de unieke identificatie van een reeks
handelsproducten of diensten. Deze naam is herkenbaar voor de consument. Dit is een vrij
tekstveld met vier kolommen: één per taal waarvoor u informatie kunt invoeren. We raden aan
om alleen informatie die beschikbaar is op de verpakking in te voeren.
brandName_en
Brand Name EN
2014, nummer 3
brandName_fr
Brand Name FR
brandName_nl
Brand Name NL
GS1
GS1
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
brandName_de
Brand Name De
pagina 8 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
3.7
Naam van de informatieleverancier




3.8
Definitie: Beschrijvende naam van de partij die de informatie over het product verstrekt.
Dit is een vrij tekstveld.
Deze naam kan al dan niet dezelfde naam zijn als die van de merkeigenaar en/of
exploitant van het levensmiddelenbedrijf. Het kan ook de naam van de
importeur/distributeur zijn die verantwoordelijk is om deze informatie online te
verstrekken aan een bepaalde doelmarkt.
Bijv. ‘fabriek GHY’.
Oorsprongsverklaring (vier kolommen)
Een beschrijving van het geografische gebied waar het product mogelijk is ontstaan of verwerkt.
Vermeld de oorsprong, indien (en zoals) vermeld op het etiket. Dit is een verplicht attribuut om
te voldoen aan de FIC-regelgeving. Als er op het etiket geen oorsprong vermeld staat, laat dit
veld dan leeg. Dit veld kan in meerdere talen worden ingevuld. Er zijn vier kolommen: één per
taal waarvoor u informatie kunt invoeren. Gebruik dezelfde talen als vermeld op de verpakking.
Voor België en Luxemburg raden we aan om ten minste Nederlands en Frans te gebruiken.
Voorbeeld: Nederland, Noordzee enz.
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
pagina 9 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
3.9
GPC-code
Dit is een optioneel veld!
Global Product Classification code. Een code die een product in de GPC-productclassificatie
identificeert. Kies de GPC-code die het best overeenkomt met de productclassificatie (via
http://www.gs1.org/1/productssolutions/gdsn/gpc/browser/index.html) en vermeld deze (‘brick
level’) code in het Excel-sjabloon van trustbox. Bijv. ‘10000241’ voor niet-bederfelijke
pasta/noedels. Gelieve de beschrijving NIET op te nemen in dit veld.
3.10 Naam van de merkeigenaar




Definitie: Naam van de partij die eigenaar is van het merk van het
handelsproduct
Dit is een vrij tekstveld.
Vul dit veld alleen in als deze naam op het etiket staat.
Bijv. ‘bedrijf ABC’.
3.11 Naam van de fabrikant




Definitie: Beschrijvende naam van de fabrikant van het handelsproduct.
Dit is een vrij tekstveld.
Kan al dan niet dezelfde naam zijn als die van de merkeigenaar en/of exploitant van het
levensmiddelenbedrijf.
Bijv. ‘fabriek DEF’.
3.12 Verpakkingsgrootte (netto-inhoud)



De nettohoeveelheid handelsproduct in een verpakking, meestal zoals vermeld staat op
het etiket. Voer de nettohoeveelheid in een verpakking in (= excl. verpakking enz.).
Dit is een vrij tekstveld. Vermeld dus de hoeveelheden en de maateenheid.
Bijv. ‘200 ml’.
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
pagina 10 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
3.13 URL naar thumbnail productafbeelding (vier kolommen)
Voer in dit veld een URL (vrije tekst of standaard) in om een thumbnail toe te voegen (een
kleinere versie van de getoonde afbeelding, bijv. in een overzicht van bezochte producten). Dit
betekent dat de afbeeldingen online via een URL beschikbaar moeten zijn (en niet offline op een
computer of ander apparaat). BELANGRIJK: probeer het formaat van de afbeelding zo klein
mogelijk te houden met behoud van een hoge resolutie, zodat de afbeelding zuiver is en duidelijk
wordt weergegeven op de website/het mobiele apparaat/...
Er zijn vier kolommen: één per taal waarvoor u informatie kunt invoeren.
3.14 URL naar productafbeelding (vier kolommen)
Voer in dit veld een URL in vrije tekst (bijv. http://images.nutrifacts.com/messages/trustbox.png)
of een standaard-URL in om een afbeelding toe te voegen. Dit betekent dat de afbeeldingen
online via een URL beschikbaar moeten zijn (en niet offline op een computer of ander apparaat).
BELANGRIJK: probeer het formaat van de afbeelding zo klein mogelijk te houden met behoud van
een hoge resolutie, zodat de afbeelding zuiver is en duidelijk wordt weergegeven op de
website/het mobiele apparaat/...
Er zijn vier kolommen: één per taal waarvoor u informatie kunt invoeren.
productImageURL_en
URL product Image EN
productImageURL_fr
URL product Image FR
productImageURL_de
URL product Image DE
http://www.gs1belu.org/sites/all/themes/gs1_aurora/logo_nl.png
productImageURL_nl
URL product Image NL
http://www.gs1belu.org/sites/all/themes/gs1_aurora/logo_nl.png
OPMERKING: het is niet verplicht om voor elk van de vier beschikbare talen de afbeelding toe te
voegen als dit niet relevant is of er geen verschil bestaat.
3.15 Product-URL
Link naar de website van de product- of merkeigenaar. Vul dit attribuut alleen in als de
informatie ook beschikbaar is op de verpakking. Bijv. www.gs1belu.org.
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
pagina 11 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
3.16 Bedrijfsadres (vier kolommen)
Het postadres van het bedrijf dat verbonden is aan het contacttype, zoals vermeld op het etiket.
Vul het adres in van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf zoals vermeld op het
etiket.
Dit is een vrij tekstveld. Gelieve hier het volledige adres in te vullen (en indien relevant ook het
telefoonnummer).
*Maak geen gebruik van de entertoets om het adres correct in te voeren. Voeg het
volledige adres toe in doorlopende tekst, indien gevraagd alleen gescheiden door ‘,’ of ‘-’.
Er zijn vier kolommen: één per taal waarvoor u informatie kunt invoeren. Als het adres op de
verpakking bedoeld is voor meerdere talen, herhaal het adres dan in de overeenkomstige
talenkolom.
companyAddress_de companyAddress_en
contact Address DE contact Address EN
companyAddress_fr
contact Address FR
companyAddress_nl
contact Address NL
Rue Royale 76b - 1000 Bruxelles Koningsstraat 76b - 1000 Brussel
3.17 Verplichte toegevoegde etiketinformatie - Aanvullende bijzonderheden
(vier kolommen)
Een beschrijving van alle verplichte etiketinformatie over het product. Het gebruik van deze
‘aanvullende bijzonderheden’ en hoe u ze moet vermelden, staan beschreven in bijlage III en VI
van verordening 1169/2011 (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:01:NL:HTML). Alle
beschrijvingen MOETEN worden vermeld, behalve sommige vermeldingen zoals 2.1 ‘met
zoetstof(fen)’ en 2.2 ‘met suiker(s) en zoetstof(fen)’ enz.  De vermeldingen gaan samen met de
naam van het voedsel. Vrij en meertalig tekstveld (zie procedure 1.3).
Er zijn vier kolommen: één per taal waarvoor u informatie kunt invoeren.
We raden aan om alleen informatie die beschikbaar is op de verpakking in te voeren.
*Maak geen gebruik van de entertoets om de Aanvullende bijzonderheden correct in te
voeren. Voeg de gegevens toe in doorlopende tekst, indien gevraagd alleen gescheiden door ‘,’
of ‘-’.
Bijv. verpakt onder beschermende atmosfeer.
compulsoryAdditiveLabelInformation_de
Mandatory additional particulars DE
compulsoryAdditiveLabelInformation_en
Mandatory additional particulars EN
compulsoryAdditiveLabelInformation_fr
Mandatory additional particulars FR
compulsoryAdditiveLabelInformation_nl
Mandatory additional particulars NL
emballé sous atmosphère protectrice
verpakt onder beschermende atmosfeer
3.18 Exploitant van het levensmiddelenbedrijf
Voer de naam in van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf van het handelsproduct.
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
pagina 12 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
Belangrijk: kan de naam zijn van de merkeigenaar en/of fabrikant, maar ook die van de partij
die het recht heeft op de distributie/invoer van het handelsproduct.
Bijv. ‘bedrijf XYZ’. Dit is een vrij tekstveld.
Dit is een verplicht en zeer belangrijk attribuut voor EU 1169/2011.
3.19 Uitlekgewicht
Voer het gewicht van het handelsproduct in nadat het is uitgelekt (bijv. mozzarella zonder de
vloeistof in de originele verpakking). Bijv. 150 g. Dit is een vrij tekstveld. Gelieve dus de
hoeveelheden en de maateenheid te vermelden.
3.20 Omschrijving formaat
Als er naast de netto-inhoud aanvullende informatie over de samenstelling van het product is
afgedrukt op de verpakking (bijv. 5 x 20 g). Deze aanvullende informatie kunt u hier invoeren.
Dit veld kan in meerdere talen worden ingevuld. Gebruik dezelfde talen als vermeld op de
verpakking. Voor België en Luxemburg raden we aan om ten minste Nederlands en Frans te
gebruiken.
3.21 Identificatie vervangen handelsproduct (OPTIONEEL)
Geeft de identificatie van een handelsproduct weer dat definitief is vervangen door een ander
handelsproduct. Als een product wordt vervangen door een ander, kan de gebruiker in dit veld de
barcode/GTIN vermelden van het product dat wordt vervangen. Gebruik altijd 14 cijfers om de
barcode/GTIN van het vervangen product aan te duiden.
Voorbeeld: Product B vervangt product A. Op het productblad van product B kan de leverancier
de barcode/GTIN van product A vermelden (bijv. 05410000222223).
3.22 Ingangsdatum (OPTIONEEL)
De datum waarop de informatie van de stamgegevens actief wordt. U kunt de ingangsdatum
gebruiken wanneer u een nieuw handelsproduct aanmaakt of om aan te geven dat de informatie
over een bestaand handelsproduct is gewijzigd. De datum geeft dan aan wanneer de verandering
actief wordt.
Dit veld is optioneel in trustbox.
Voorbeeld: 15-10-2014
3.23 Beschrijving productievariant en ingangsdatum (OPTIONEEL)
Vrije tekst die door de fabrikant is toegewezen om de productievariant te beschrijven (bijv.
verpakking serie ‘X’, verpakking serie ‘Y’ enz.) en de startdatum ervan te vermelden. De variant
is van toepassing op producten waarbij op de verpakking een datum staat (“ten minste houdbaar
tot” of “vervaldatum”) die op of na de ingangsdatum valt.
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
pagina 13 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
Deze velden worden momenteel niet gebruikt door de Belgilux gegevensontvangers en mogen
leeg blijven. Neem voor meer informatie over het gebruik van productvarianten contact op met
GS1 België & Luxemburg.
Voorbeeld: nieuw recept X, 15-10-2014
3.24 Identificatie variabele maat
Nationale code gebruikt voor handelsproducten met variabele hoeveelheden (prefixen 295, 296
en
28).
Dit veld is voorbehouden voor producten met een variabele hoeveelheid (prijs of gewicht) die niet
worden geïdentificeerd met een standaard-GTIN maar met een nationale code die begint met het
prefix 295, 296 of 28. Op het etiket van deze producten wordt vaak het gewicht of de prijs van
het afzonderlijke product aangegeven. Aangezien er bij deze producten geen standaard-GTIN
wordt afgedrukt op de verpakking, moet de leverancier het product een ‘administratief GTIN’
toekennen en dit invoeren in het veld ‘Barcode/GTIN’. Het nationaal nummer (met prefix 295,
296 of 28) dat op het product is afgedrukt, moet in het veld ‘Identificatie variabele maat’ worden
vermeld. De posities voor de variabele prijs/het variabele gewicht worden daarbij opgevuld met
nullen.
Voorbeeld: 2951234500003.
3.25 Contact GLN (OPTIONEEL)
Het nationale/lokale GLN van een groot bedrijf/holding. Gebruikt voor interne datarouting.
Dit optionele veld mag alleen worden gebruikt als het GLN van de gegevensleverancier (zie 3.3)
niet gelijk is aan het GLN van de lokale contactpersoon. In dit geval kan het lokale 13-cijferige
GLN worden vermeld, zodat de handelaars weten met wie ze lokaal contact moeten opnemen.
Voorbeeld: 5410000999993
3.26 Ingrediëntinformatie invoeren (vier kolommen)
In de ingrediëntenkolom moet de informatie over de wezenlijke ingrediënten waaruit het product
bestaat worden vermeld in doorlopende tekst. Dit is een vrij en meertalig tekstveld.
Bijvoorbeeld: ‘ingrediënten: spuitwater, suiker, kleurstof: E150d, voedingszuur: E338, natuurlijke
aroma’s (plantenextracten) waaronder cafeïne’
Dit moet een exacte kopie van de ingrediëntenlijst op de verpakking zijn. Gebruik
dezelfde schrijfmethode als op het etiket (bijv. komma’s als scheidingsteken, alleen hoofdletters
voor de eerste letter van vitaminen en nummers). U kunt ook percentages opnemen in deze lijst.
Bijv. tomaten (20 %), water, zout. Dit geldt ook voor categorieën.
Er zijn vier kolommen: één per taal waarvoor u informatie kunt invoeren.
We raden aan om alleen informatie die beschikbaar is op de verpakking in te voeren.
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
pagina 14 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
BELANGRIJK: Informatie over allergenen moet u aanduiden in HOOFDLETTERS in de
ingrediëntenlijst boven op de vermelding van de aanwezigheid van bepaalde allergenen bij de
allergeenattributen in trustbox (zie 2.5).
Dit etiket bij wijze van voorbeeld: U moet de ingrediëntenlijst als volgt
online in trustbox (of via het Excel-sjabloon) invoeren:
‘ingrediënten: water, suiker, AMANDELEN (2 %), tricalciumfosfaat, zeezout,
stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, gellangom), emulgator (zonnebloem,
lecithine), vitaminen (riboflavine (B2), B12, E, D2).’
! Merk op dat amandelen in hoofdletters staat, omdat dit een allergeen is
en EU-verordening 1169/2011 voorschrijft dat u allergenen op een manier naar keuze
(vetgedrukt, onderstreept, in hoofdletters enz.) in de verf moet zetten in de ingrediëntenlijst.
ingredients_de
Ingredients DE
ingredients_en
Ingredients EN
ingredients_fr
Ingredients FR
ingredients_nl
Ingredients NL
Ingrédients: sucre, farine de BLE, LAIT Ingrediënten: suiker, TARWEbloem, MELK
3.27 Allergenenlijst (OPTIONEEL)
Beschrijving in doorlopende tekst van de aan- of afwezigheid van allergenen, zoals bepaald door
lokale
regels
en
voorschriften.
Voer hier de ingrediënten of hulpstoffen in (vermeld in bijlage II van de EU-verordening 1169 of
afgeleid van stoffen of producten uit die bijlage) die allergieën of intoleranties veroorzaken, en die
zijn gebruikt bij de vervaardiging of bereiding van een levensmiddel en in het eindproduct
aanwezig zijn, zelfs in een andere vorm dan aangegeven in de ingrediëntenlijst.
Scheid de allergenen van elkaar met een ‘,’. Het is de bedoeling om een exacte kopie te maken
van de ingrediënten die allergenen bevatten of van de eigenlijke allergenen die in vet, cursief of
hoofdletters in de ingrediëntenlijst worden vermeld. Hierdoor kunnen handelaars de
ingrediëntenlijst afstemmen op de informatie over allergenen en deze informatie markeren in de
ingrediëntenlijst op hun website (bij voorkeur in vet).
Het gebruik van de allergenenlijst is optioneel!
Er zijn vier kolommen: één per taal waarvoor u informatie kunt invoeren.
We raden aan om alleen informatie die beschikbaar is op de verpakking in te voeren.
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
pagina 15 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
3.28 Gebruiksaanwijzing (vier kolommen)
Aanwijzingen over hoe het product moet worden bereid voor het opdienen.
Er zijn vier kolommen: één per taal waarvoor u informatie kunt invoeren.
We raden aan om alleen informatie die beschikbaar is op de verpakking in te voeren.
*Maak geen gebruik van de entertoets om gebruiksaanwijzingen correct in te voeren.
3.29 Claims invoeren (vier kolommen per claim)
Vrij (meertalig) tekstveld dat u kunt gebruiken voor gezondheids-, voedings- of marketingclaims
(de
goedgekeurde
EU-lijst
is
te
vinden
op
http://ec.europa.eu/nuhclaims/).
Vul de gepaste claims in (op het vlak van gezondheid, voeding of marketing) in alle
vereiste/relevante talen. Als er verschillende claims in verband met gezondheid, voeding en/of
marketing zijn, vermeld deze dan in doorlopende tekst, gescheiden door bijv. ‘,’ of ‘-’.
3.30 Alcoholvolumegehalte
Voer het volumepercentage alcohol in een drank in (verplicht om te voldoen aan de FICregelgeving indien van toepassing en > 1,2 % vol). Vrij tekstveld. Bijv. ‘5’.
Vermeld alleen de waarde en niet het symbool ‘%’.
3.31 Gereglementeerde productnaam - Wettelijke benaming (vier kolommen)
De voorgeschreven, gereguleerde (wettelijke) of generische productnaam of benaming die de
aard van het levensmiddel beschrijft en voldoende nauwkeurig is om het te onderscheiden van
andere levensmiddelen, overeenkomstig de landspecifieke richtlijnen. Er zijn vier kolommen: één
per taal waarvoor u informatie kunt invoeren. We raden aan om informatie die beschikbaar is op
de verpakking in te voeren.
regulatedProductName_de
Legal Name DE
2014, nummer 3
regulatedProductName_en
Legal Name EN
regulatedProductName_fr
Legal Name FR
regulatedProductName_nl
Legal Name NL
Biscuit au beurre
Koekjes met boter
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
pagina 16 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
3.32 Bijzondere opslagvoorwaarden (vier kolommen)
Legt uit hoe de consument het product moet bewaren en gebruiken. Tekst die normaal op het
etiket staat of bij het product wordt gevoegd.
*Maak geen gebruik van de entertoets om de opslagvoorwaarden correct in te voeren.
Er zijn vier kolommen: één per taal waarvoor u informatie kunt invoeren.
We raden aan om alleen informatie die beschikbaar is op de verpakking in te voeren.
specialStorageConditions_de specialStorageConditions_en specialStorageConditions_fr
specialStorageConditions_nl
Special Storage Conditions DE Special Storage Conditions EN Special Storage Conditions FR Special Storage Conditions NL
conserver au sec
droog bewaren
3.33 Allergeeninformatie invoeren
Gelieve de aan- of afwezigheid van stoffen te vermelden die behoren tot de 14
allergeencategorieën in de EU-regelgeving (gluten, noten, schaaldieren enz.).
De allergenen op het etiket duiden aan of het allergeen ‘aanwezig’, ‘mogelijk aanwezig’, ‘niet
aanwezig’ is in het voedingsproduct is of dat de aanwezigheid ervan ‘onbekend’ is. Dit wordt
vastgesteld met de volgende allergeencodes:
 BEVAT:
het
product
bevat
een
stof/ingrediënt
die/dat
tot
deze
allergeencategorie behoort.
 VRIJ_VAN: er staat duidelijk op het etiket vermeld dat het product geen
bepaalde stof/bepaald ingrediënt bevat die/dat tot deze allergeencategorie
behoort.
 KAN_BEVATTEN: het product kan een stof/ingrediënt bevatten die/dat tot deze
allergeencategorie behoort.
 ONBEKEND: gebruik deze code als er geen informatie op het etiket staat.
Kies de waarde ‘VRIJ_VAN’ alleen als ze ook op het etiket staat. Als er niets op
het etiket staat over één of meer allergenen, vul dan ‘ONBEKEND’ in.
allergenEggs
Eggs
allergenFish
Fish
allergenGluten
Gluten
allergenLupin
Lupin
allergenMilk
Milk
CONTAINS, FREE_FROM, or UNKNOWN CONTAINS, FREE_FROM,
CONTAINS,
or UNKNOWN
FREE_FROM, or UNKNOWN CONTAINS, FREE_FROM,
CONTAINS,
or UNKNOWN
FREE_FROM, or UNKNOWN
FREE_FROM
CONTAINS
CONTAINS
3.34 Etiketten invoeren
Attributen die het mogelijk maken om bepaalde kenmerken waaraan het handelsproduct voldoet
te identificeren (bijv. Oxfam, halal, koosjer, Fairtrade enz.). Vul alle attributen met WAAR of
ONWAAR in.
Dit is geen verplicht veld om te voldoen aan de EU-reglementering.
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
pagina 17 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
claimHalal
Halal
moet ingevuld zijn
TRUE of FALSE
claimOxfam
Oxfam
moet ingevuld zijn
TRUE of FALSE
claimMeesterlyck
Meesterlyck
moet ingevuld zijn
TRUE of FALSE
claimMeritus
Meritus
moet ingevuld zijn
TRUE of FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
pagina 18 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
3.35 Gezinsportie = de portie bepaald op de verpakking
3.36 Dagelijkse referentie-inname (vier kolommen)
Dit is een meertalig attribuut dat de basis vermeldt waarop de dagelijkse referentie-inname per
nutriënt is berekend. Bijvoorbeeld: ‘Gebaseerd op een dieet van 2000 kilocalorieën.’ Instructie:
Indicatie van de referentie-inname, zoals vermeld op het etiket.
Er zijn vier kolommen: één per taal waarvoor u informatie kunt invoeren.
We raden aan om alleen informatie die beschikbaar is op de verpakking in te voeren.
3.37 Referentiehoeveelheid (per 100 g/ml)
Referentiehoeveelheid = referentiewaarde waarin de voedingsinformatie MOET worden
uitgedrukt op het etiket: kies 100 g of 100 ml.
Gezinsportie = de portie gedefinieerd op de verpakking (kan worden ingevuld in verschillende
talen en indien van toepassing). We raden aan om dit alleen in te voeren voor de talen die op het
etiket staan.
householdServingSize_en
Portie EN
householdServingSize_fr householdServingSize_de
Portie FR
Portie DE
householdServingSize_nl
Portie NL
one glass (20cl)
un biscuit (34g)
un verre (20cl)
een koekje (34g)
een glas (20cl)
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
dailyValueIntakeReference_en
dailyValueIntakeReference_fr
dailyValueIntakeReference_de
dailyValueIntakeReference_nl
servingsPerContainer_en
reference_amount
Dagelijkse
Dagelijkse
Dagelijkse
Referentie
Dagelijkse
Referentie
Aantal
Referentie
Inname
referentie
Referentie
porties
Inname
EN
Inname
per
portie
FR
Inname
verpakking
DE NL
100g of 100ml
100g of 100ml
100g
100ml
pagina 19 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
Een ander voorbeeld van voedingsinformatie invoeren voor portiegrootte en referentiewaarde:
3.38 Voedingsinformatie invoeren
3.38.1 Hoeveelheden en percentages
Een voedingspaneel en/of voedingssleutel kan worden uitgedrukt in hoeveelheden of
percentages.
Dit komt overeen met de kolommen in het rekenblad. Bijvoorbeeld: voor de nutriënt ‘vet’
vermeldt het rekenblad de hoeveelheid (in gram) die en ‘% vet’ als het referentieinnamepercentage dat op het etiket staat. Voeg alleen de waarden voor de hoeveelheden
toe, niet de maateenheden. Voer dus niet de maateenheid (g of %) in het rekenblad in.
Bijvoorbeeld:
totalFat_amount totalFat_dailyPercent totalFat_refrence_amount
Vetten
waarde per portie zonder %
waarde per 100g/100ml
g
%
g
3
34
21
Het is mogelijk om de voedingsinformatie in te voeren voor de bereide status van het product
(hiermee bedoelen we bijvoorbeeld na toevoeging van melk, water of andere componenten):
prepTotalFat_amount prepTotalFat_dailyPercent prepTotalFat_refrence_amount
Vetten BEREID
waarde per portie
zonder %
waarde per 100g/100ml
g
%
g
4
56
26
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
pagina 20 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
BELANGRIJK: De meeste producten zullen alleen ‘onbereide’ voedingsinformatie bevatten. Vul
in dat geval alleen de kolommen ‘totalXXX’ (XXX=nutriënt) in en laat de kolommen ‘prepXXX’
(XXX=nutriënt) leeg.
3.38.2 Maateenheden
Alle vereiste hoeveelheden worden uitgedrukt in g (behalve natrium in mg, en de energiewaarden
KJ en kcal). De hoeveelheden vitaminen en mineralen worden als volgt uitgedrukt (denk aan de
waarden uitgedrukt in µg!):
Vitamine A
(μg)
Foliumzuur
(μg)
IJzer (mg)
Vitamine D
(μg)
Vitamine
(μg)
Vitamine E
(mg)
Biotine (μg)
Koper
(mg)
Vitamine K
(μg)
Pantotheenzuur
(mg)
Mangaan
(mg)
Vitamine C
(mg)
Kalium (mg)
Fluoride
(mg)
Thiamine
(mg)
Chloride (mg)
Selenium
(μg)
Riboflavine
(mg)
Calcium (mg)
Chroom
(μg)
Niacine
(mg)
Fosfor (mg)
Molybdeen
(μg)
Vitamine
B6 (mg)
Magnesium
(mg)
Jodium
(μg)
B12
Zink (mg)
Op sommige etiketten zijn vitaminen en mineralen uitgedrukt in maateenheden die niet
overeenkomen met de Europese maateenheden.
Bijvoorbeeld: niacine wordt uitgedrukt in µg. Deze hoeveelheden moeten worden omgezet: 1
milligram (mg) = 1000 microgram (μg of mcg). De maateenheden worden weergegeven in de
vierde rij van het trustbox Excel-sjabloon:
energyKJ_amount
energyKJ_refrence_amount
energyKcal_amount
energyKcal_refrence_amount
totalFat_amount
totalFat_dailyPercent
totalFat_refrence_amount
saturatedFat_amount
saturatedFat_dailyPercent
saturatedFat_refrence_amount
monounsaturatedFat_amount
monounsaturatedFat_dailyPercen
monounsaturatedFat_re
Energie KJ
Energie kcal
Vetten
Verzadigd
Enkelvoudig onverzadigd
waarde per waarde
portie per waarde
100g/100ml
per waarde
portie per waarde
100g/100ml
per zonder
portie % waarde per waarde
100g/100ml
per
zonder
portie
%waarde per
waarde
100g/100ml
per
zonder
portie
%waarde per 100g/100m
kcal
kcal
kJ
kJ
g
%
g
g
%
g
g
%
g
35
70
130
280
3
34
21
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
pagina 21 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
4 Productgegevens uploaden in trustbox
Zodra u de productgegevens hebt ingevuld in het Excel-rekenblad, kunt u het uploaden in het
systeem. BELANGRIJK: gelieve uw bestand voorlopig nog naar [email protected] te
sturen om het te laten controleren door het gegevensteam van GS1 Belgilux. We brengen u
op de hoogte zodra de automatische verwerkingsfunctie beschikbaar is.
Contact
Neem voor hulp en bij vragen contact op met het gegevensteam van GS1 België & Luxemburg via
[email protected] Ga voor een trustbox-opleiding naar www.gs1belu.org en selecteer de
rubriek ‘Training’. Daar kunt u zich inschrijven voor de volgende (gratis) workshop over trustbox.
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
pagina 22 van 23
Excel-blad uploaden in trustbox
2014, nummer 3
Volledige inhoud copyright © GS1 2014
GS1 België & Luxemburg
Koningsstraat 76 b1
BE – 1000 Brussel
pagina 23 van 23
T +32 (0) 2 229 18 80
F +32 (0) 2 217 43 47
E [email protected]
www.gs1belu.org