Folder symposium (256 KB)

THE LANCET
MIDWIFERY SERIE,
WAT BETEKENT
DIE VOOR U?
Donderdag 20 november 2014
Toelichting
PAO Heyendael organiseert samen met de ‘Lancet groep’ en het Tijdschrift voor Verloskundigen
op 20 november 2014 het minisymposium:
THE LANCET MIDWIFERY SERIE, WAT BETEKENT DIE VOOR U?
Midwifery, in het Nederlands verloskundigenzorg, betekent meer dan alleen de zorg door
verloskundigen. Deze serie van vier artikelen waaraan meerdere jaren is gewerkt door
onderzoekers uit de hele wereld, gaat in op de rol die verloskundigenzorg kan hebben op
het terugdringen van maternale en perinatale sterfte. Veel van het onderzoek dat de basis
is voor deze artikelen, gaat over zorg door verloskundigen en ook anderen in lage en
middeninkomenslanden. Landen waar de meeste maternale en perinatale mortaliteit en
morbiditeit optreedt.
Doelen en opzet van dit minisymposium
Hoe kan deze serie dan toch voor de Nederlandse verloskunde van belang zijn? Waarom is het
zo belangrijk om hier niet alleen met verloskundigen en gynaecologen over te discussieren,
maar ook met opleiders, beleidsmakers en vooral ook met de vrouwen om wie het gaat? De
mening en behoeften van vrouwen was immers het uitgangspunt van deze artikelenreeks.
Wij zijn bijzonder vereerd, dat Petra ten Hoope-Bender, verloskundige, auteur van een van de
artikelen en coördinator van de artikelenreeks naar Nederland komt om de achtergronden
en inhoud van de serie toe te lichten. Daarnaast zijn we enorm blij dat Koos van der Velden
deze reeks wil beschouwen in het licht van het rapport “Een Goed Begin” van de stuurgroep
Zwangerschap en Geboorte.
In de workshops, geleid door een verloskundige en een gynaecoloog, gaat u verder in op de
betekenis van deze artikelen voor de Nederlandse verloskunde en voor uw dagelijkse praktijk.
De organiserende groep:
Mariet van Diem MSc
Dr. Jeroen van Dillen
Joyce Hoek-Pula
Dr. Suze Jans
Dr. Marianne Nieuwenhuijze
Dr. Marlies Rijnders
Prof. dr. Sicco Scherjon
Programma
13.00 Ontvangst en registratie
13.30 Welkom en programmatoelichting
voorzitter
13.40 The Lancet Midwifery serie
toegelicht
14.10 The Lancet Midwifery serie
en Een Goed Begin
14.40 Naar workshopzalen
(koffie en thee in workshopzaaltjes)
14.50 Start workshops:
wat betekent de Lancet
Midwifery Serie voor:
Workshop 1:
de zorgverlener in de spreekkamer
Workshop 2:
de opleiding van de verschillende
beroepsgroepen
Workshop 3:
de organisatie van zorg en
beleidsmakers
Workshop 4: de zwangere en
haar partner
Bij de inschrijving geeft u uw
voorkeur op voor de workshops.
16.00 Plenaire terugkoppeling en
discussie
17.00 Afsluiting en borrel
Sprekers/voorbereidingscommissie
Mariet van Diem MSc
verloskundige
redacteur Tijdschrift voor Verloskundigen
Dr. Jeroen van Dillen
gynaecoloog Radboudumc, Nijmegen
Dr. Ayten Elvan-Taspinar
gynaecoloog, UMCG, Groningen
Dr. Suze Jans
verloskundige
redacteur Tijdschrift voor Verloskundigen
Dr. Ank de Jonge
verloskundige, coördinator Midwifery
Science, AVAG/EMGO, VUmc Amsterdam
Joyce Hoek-Pula
geboortebegeleider
GeboorteBeweging NL, Amsterdam
Petra ten Hoope-Bender
verloskundige
directeur ICS Integrare, Spanje
Dr. Anneke Kwee
gynaecoloog, UMCU, Utrecht
Dr. Marianne Nieuwenhuijze
verloskundige
voorzitter van de vakgroep Midwifery
Science, AVM, Maastricht
Prof. dr. Joris van der Post
hoogleraar Verloskunde AMC, Amsterdam
Dr. Marlies Rijnders
verloskundige, onderzoeker TNO, Leiden
Prof. dr. Sicco Scherjon
hoogleraar Verloskunde UMCG, Groningen
Simone Valk
verloskundige, Nieuwerkerk aan den IJssel
Prof. dr. Koos van der Velden
hoogleraar Public Health
Radboudumc, Nijmegen/voorzitter
stuurgroep Zwangerschap en Geboorte
Rachel Verwey
voorzitter vereniging Het Ouderschap, Boxtel
Drs. G.C.M. Claessen
Projectmanager PAO Heyendael, Nijmegen
Informatie
Doelgroep
Contact
Verloskundigen (en student verloskundigen),
gynaecologen (i.o.), opleiders, huisartsen,
beleidsmakers en natuurlijk de belang­
hebbenden: zwangeren met hun partners.
Radboudumc
PAO Heyendael
Birgit Rissenbeek
Projectmedewerker
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Locatie
Het minisymposium vindt plaats in het
Auditorium van het Radboudumc in Nijmegen.
Accreditatie
Accreditatie wordt bij de KNOV en NVOG
aangevraagd. PAO Heyendael heeft een
instellingsaccreditatie voor bij-en nascholing
voor huisartsen.
Informatie en registratie
• Het inschrijftarief bedraagt € 120,• U kunt zich inschrijven en uw betaling
regelen via onze website:
www.paoheyendael.nl/lancet
• Op al onze events zijn onze algemene
voorwaarden van toepassing.
T (024) 361 76 88
E [email protected]
I www.paoheyendael.nl
PAO Heyendael werkt volgens de door het NIAZ
vastgestelde norm voor medische bij- en nascholing.
Deze mailing is verzorgd door PAO Heyendael.
Indien uw gegevens onjuist zijn of u in de toekomst
geen post meer van PAO Heyendael wenst te
ontvangen, kunt u dit aan ons doorgeven.
ALV KNOV
Op 20 november ’s ochtends, voorafgaand aan het minisymposium, zal de Algemene
Ledenvergadering van de KNOV plaatsvinden, eveneens in het Radboud Auditorium.
Via www.knov.nl vindt u meer informatie hierover.
volg ons: @paoheyendael