Programma Studiedag 17 juni 2014

Studiedag
Van arbeidsongeschiktheid naar werk
Dinsdag 17 juni 2014 | 9u00-16u00
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen
Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck stelt de resultaten voor van twee
aflopende onderzoeksprojecten rond de arbeidsintegratie van personen met een handicap
of langdurige gezondheidsproblemen. Het eerste onderzoeksproject is een FWO-project met
de focus op Arbeidsongeschiktheid en vervroegde uittrede in Vlaanderen. In het artikel dat
op deze studiedag gepresenteerd zal worden, staat de arbeidsmarktpositie van
arbeidsongeschikten centraal en wordt er onderzocht hoe de individuele arbeidsmarktkansen van arbeidsongeschikten zich vertalen naar de huishoudwerkintensiteit door middel
van een polarisatie-index. In het tweede onderzoeksproject staan de inactiviteitsvallen
centraal. In opdracht van VIONA werd een online rekeninstrument ontwikkeld dat de
financiële implicaties berekent van transities van ziekte of invaliditeit naar werk voor
specifieke gezinssituaties. Dit instrument bouwt verder op het MOTYFF-model dat
gerealiseerd werd in het kader van het IWT-project FLEMOSI. Op deze studiedag zullen we
de eerste resultaten over meer- en minder-opbrengsten van werk na uitkeringsafhankelijkheid toelichten. In de namiddag organiseren we bovendien een introductiesessie
in het vernieuwde MOTYFF-model voor iedereen die zelf aan de slag wil gaan met het
simulatiemodel.
I NSC H RI JV E N
Deelname aan de studiedag is gratis. Mogen wij u evenwel vragen om uiterlijk vóór 12 juni 2014 in te
schrijven bij Tine Hufkens. Graag met vermelding van uw naam, functie en organisatie. Gelieve aan te
geven of u enkel de voormiddag, enkel de namiddag of de hele studiedag wenst bij te wonen.
Een toegankelijkheidsplan van de Universiteit Antwerpen vindt u hier.
P ROGRAMMA
Voormiddag: F. De Tassiszaal (Hof van Liere, 2de verd., Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen)
9:00-9:20
Registratie en koffie
9:20-9:30
Verwelkoming
9:30-9:45
Inleiding
Patricia Vroman (Vlaamse overheid - Departement Werk en Sociale
Economie)
9:45-10:15
De ongelijke verdeling van werk over huishoudens in België
Vincent Corluy (CSB, Universiteit Antwerpen)
10:15-10:45
Determinanten van lage werkintensiteit in huishoudens met
arbeidsongeschikte gezinsleden – Empirische analyses voor de EU-15
Annemie Nys en Leen Meeusen (CSB, Universiteit Antwerpen)
10:45-11:15
Koffie
11:15-12:00
Arbeidsgehandicapten en inactiviteitsvallen: simulaties met MOTYFF
Tine Hufkens (CSB, Universiteit Antwerpen)
12:00-12:15
Vragen en discussie
12:15-13:15
Broodjeslunch
Namiddag: lokaal P.117 (Scribani, Prinsstraat 10, 2000 Antwerpen)
13:30-16:00
Introductiesessie MOTYFF: de werking van MOTYFF aan de hand van
praktijkvoorbeelden