Nieuwsbrief - Hervormd Reeuwijk

Nieuwsbrief
H erv o r md e
g e meent e
t e
Re euw ij k
Zondag 12 oktober 2014
Jaargang 7 Nummer 3
De kerkenraad heet u van harte welkom in de Ichthuskerk.
Diensten
Voorbeden en dankzegging
De voorganger in de morgendienst is ds.
M.J. Tekelenburg.
De Bijbellezing is: Jesaja 1: 1 t/m 20.
-De heer Piet van der Wolf (Oudeweg 29, 2811 NN) is woensdag geopereerd in het
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam en verblijft daar.
-Mevrouw J.A.J. Versluis-Stange (Rembrandtstraat 44, 2811 XC) kwam woensdag uit
het ziekenhuis thuis.
-Mevrouw G.J.L. van Gemeren-van Erkel (Ruigenburg 13, 2804 VL Gouda) wordt
Ds. J.A.W. Verhoeven te Leerdam zal de
avonddienst leiden.
aanstaande donderdag voor een hartoperatie opgenomen in het HagaZiekenhuis,
De Bijbellezing is: 1 Samuel 27: 1 t/m 28: locatie Leyweg in Den Haag. De operatie zal vrijdag plaatshebben.
2 en 29:1 t/m11
-Mevrouw Leida Oudshoorn-van der Smit (Nieuwdorperweg 43, 2811 LC) zal naar
alle waarschijnlijkheid komende donderdag in het LUMC een t-cel transplantatie
Tijdens de diensten zijn er twee collecten. ondergaan.
De eerste is bestemd voor het Tent-Event. -We danken God met Gerrit en Adrie Heij-Sloof (De Jongstraat 28, 2811 KS). Zij
De tweede rondgang heeft als doel
hopen aanstaande woensdag 45 jaar getrouwd te zijn. We denken uiteraard ook aan de
eredienst en pastoraat.
zorgen die er zijn rond Adrie. Zij ondergaat momenteel een serie chemokuren.
-Komende vrijdag vertrekken 14 gemeenteleden naar onze zustergemeente in Hetyen
De bussen bij de uitgang zijn bestemd voor in de Oekraïne. Een aantal van hen komt begin volgende week terug, de anderen
volgende week vrijdag of zaterdag. We bidden om een behouden en gezegende reis.
het werk van Jacoline Groenendijk Da
-André en Martin van Meijeren verbleven met een vriend in september in Kenia. Het
Nascimento onder straatkinderen in
project waaraan zij in Kenia gewerkt hebben is met succes gerealiseerd en in grote
Brazilië
lijnen afgerond. Het rivierwater heeft het hoogste punt van het dorp bereikt en 12
boeren zullen gebruik gaan maken van dit irrigatiesysteem. Naar schatting creëert dit
20 tot 30 banen. We willen God danken voor behouden terugkeer en het werk dat
gedaan kon worden.
Mededelingen
André en Martin van Meijeren laten vrijdagavond 17 oktober ieder die wil, delen in hun ervaringen in Kenya. Het wordt een
interactieve avond met foto's en film, mogelijk ook met een speciale gast (lid van lokaal project team uit Kenya) via Skype. De
avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Ichthuskerk. De bijeenkomst zal circa een uur duren. Ieder van harte welkom.
De avonddienst in Reeuwijk-Dorp begint volgende week zondag, 19 oktober, voor eenmaal om 19.00 uur in plaats van het
gebruikelijke tijdstip van 18.45 uur.
Voor enkele psalmen in de nieuwe berijming en enkele vrije liederen tijdens de diensten, zie ommezijde.
Agenda
Colofon
Datum
Activiteit
Locatie
Tijd
Di 14 okt
Di 14 okt
Wo 15 okt
Bijbelleeskring
ABC-kring
Reehorstkring
Ichthuskerk
Ichthuskerk
Reehorst
20.00 uur
21.00 uur
10.30 uur
H.A. van Gemeren, scriba,
[email protected] | 0182 – 517951
Ds. M.J. Tekelenburg, predikant,
[email protected] 0182 – 701024.
G.A. Vroegindeweij, eindredacteur,
[email protected] | 0172 615436.
Mogelijke informatie voor de Nieuwsbrief voor
vrijdag 18.00 uur mailen naar de eindredacteur.
Voor alle genoemde data in de Nieuwsbrief geldt
het voorbehoud van Jakobus 4 vers 15.
Morgendienst
Gezang 449 (Liedboek voor de Kerken)
1 God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.
2 Der sterren pracht
is voor Hem nacht,
hoe hel zij schitt'ren mogen;
en wij, bevlekt,
met schuld bedekt,
wat zijn wij in zijn ogen?
3 Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.
Lied 187 (Op Toonhoogte)
1. Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.
2. Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.
Refrein
Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.
Refrein
Avonddienst
Psalm 42 (Nieuwe berijming)
3. Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.
Psalm 31 (Nieuwe berijming)
2 Hoor toch mijn roepen, hoor mijn klagen,
snel mij te hulp, o God,
maak niet uw knecht ten spot.
De vijand dreigt en legt zijn lagen,
wees mij dan, Gij geduchte,
een burcht om in te vluchten.
3 Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen,
om uwen naam, o Heer,
toevlucht en tegenweer.
Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen.
Al spannen zij hun netten,
Gij zelf zult mij ontzetten.
4 In uwe handen, God almachtig,
beveel ik nu mijn geest.
Mijn hart is onbevreesd.
Ik ben altijd uw trouw indachtig,
mijn God, die als ik schreide
mij troostte en bevrijdde.