Lector supply chain management en transportbegrippen (m/v) – 65

Externe vacature
Directie HR en Communicatie  Generaal Amstrongweg 1 B-2020 Antwerpen
Dienst HR  T +32 3 613 13 41
De Karel de Grote-Hogeschool is met meer dan 12 000 studenten en 1 000 medewerkers
een van de grootste hogescholen in Vlaanderen. Via een innovatief beleid spelen we
voortdurend in op veranderingen en waarborgen we excellent onderwijs, diepgaand
onderzoek en een professionele dienstverlening. In onze organisatiecultuur staan
resultaatgerichtheid, student georiënteerd handelen en in vertrouwen samenwerken
centraal.
Ter vervanging van een collega binnen de opleiding Logistiek Management van de
onderwijsgroep Management & Technologie zoeken we een deeltijdse
Lector supply chain management en transportbegrippen (m/v) – 65%
ad interim
Je functie
-
-
-
-
-
Je geeft (inleiding) supply chain management in diverse jaren van de opleiding
Logistiek Management. Je leert de studenten logistieke basisbegrippen en concepten
zoals voorraadbeheer, inkooplogistiek, productielogistiek en reverse logistics. Je
begeleidt oefeningen en coacht een logistiek spel.
Je geeft transportbegrippen aan de eerstejaarsstudenten van de opleiding Logistiek
Management. Dit betreft de inleidende begrippen van de transportmodi.
Je begeleidt studenten tijdens hun stage en bij hun bachelorproef in de logistieke en
transportsector.
In de ECTS-fiches (European Credit Transfer System) vind je gedetailleerde
informatie over de opleidingsonderdelen: www.kdg.be/praktisch/reglement-enstudiegids.
Je bent flexibel inzetbaar in andere opleidingsonderdelen binnen je expertisedomein.
Je werkt lessen praktisch uit, ontwikkelt, begeleidt en evalueert leerprocessen. Je
integreert hierbij moderne onderwijstechnieken en -middelen.
Samen met je collega’s werk je aan de inhoud van het curriculum en de verdere
uitbouw van de opleiding.
Je stimuleert en ondersteunt studenten om zich te ontplooien en de gewenste
competenties te behalen. Je zoekt naar oplossingen om resultaatgericht om te gaan
met diversiteit binnen studentengroepen.
Je neemt je verantwoordelijkheid op in onderwijs- en organisatie-ondersteunende
taken in functie van je talenten en interesses zoals deelname aan opendeurdagen,
inschrijvingen, leertrajectbegeleiding, enz.
Je onderhoudt een effectief netwerk met bedrijven en vakgenoten.
Je werkt aan je eigen professionalisering, zowel vaktechnisch als pedagogischdidactisch, en draagt actief bij tot de kennisontwikkeling binnen de organisatie.
Je rapporteert aan het opleidingshoofd van de opleiding Logistiek Management.
Je profiel
-
Je behaalde een master- of bachelordiploma, bij voorkeur in het domein van logistiek
en transport. Een pedagogisch diploma vormt een pluspunt.
Je hebt praktijkervaring in de logistieke en/of transportsector en bent op de hoogte
van de recente ontwikkelingen in je vakgebied. Onderwijservaring vormt een troef.
Je bent een gepassioneerd lesgever en coach en je kan je inleven in de leefwereld
van studenten.
Je formuleert open en gerichte feedback.
Je bent creatief, veranderingsbereid en innovatief.
Je bent bedreven in het gebruik van de courante ICT-toepassingen.
2014/175/MNT/LOM– publicatiedatum: 17/11/2014
1/2
Externe vacature
-
Je bent zeer contactvaardig, zowel met het beroepenveld, collega's als met
studenten.
Je bent een teamspeler. Je motiveert en inspireert collega’s. Je stimuleert
samenwerking.
Je stelt de juiste prioriteiten en houdt focus op de doelstellingen.
Ons aanbod
-
-
Een ad interim aanstelling als lector in een deeltijds dienstverband (65%).
Je opdracht start in principe op 19 januari 2015 (i.f.v. afwezigheid van de collega) en
loopt tot de terugkomst van de collega (voorzien rond eind augustus).
Een loon in functie van je kwalificaties en ervaring (lector = master, barema 502 –
praktijklector = bachelor, barema 316).
Meer informatie over de weddeschalen en barema’s, vind je op
www.ond.vlaanderen.be > Werken in het onderwijs > Solliciteren en loopbaan >
Weddeninfo > Weddenschaal > huidige versie. Bewezen nuttige beroepservaring kan
in aanmerking genomen worden.
Een dynamische omgeving met een aangename werksfeer waarin je ruimte en
vertrouwen krijgt om je talenten maximaal in te zetten en verder te groeien.
Volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of een
fietsvergoeding van 0,15 euro/km.
Een lerarenkaart met verschillende educatieve en commerciële voordelen en
uitnodigingen voor lerarendagen en gezinsdagen.
Solliciteren?
Solliciteren kan enkel online via onze website www.kdg.be. Ga naar de vacaturetekst in
de rubriek “Vacatures / Werken bij KdG / Externe vacatures”. Activeer de vacature.
Klik op 'Solliciteer nu' onderaan de pagina. Vul het formulier aan en voeg een
uitgebreide motivatie & je cv toe als bijlage.
De sollicitatieperiode loopt tot en met 30 november 2014. De 1ste selectieronde
gebeurt op basis van de ingezonden kandidaturen. De 2de ronde bestaat uit een selectieinterview, mogelijk aangevuld met een selectieproef.
Meer informatie?
Meer informatie over deze vacature kan je bekomen bij Inge Heirbaut, Opleidingshoofd
Logistiek Management, via telefoon 03 613 16 53 of via e-mail inge.heirba[email protected]
Heb je assistentie nodig bij het posten van je kandidatuur? Aarzel niet en contacteer
Ikram Daoudi, Assistent Personeelsadministratie, via 03/613 12 48 of
[email protected]
2014/175/MNT/LOM– publicatiedatum: 17/11/2014
2/2