Sponsorpakketten - Harmonie Gaudete in Domino

Opgericht 1 december 1900
Kon. goedgekeurd 1 september 1970
Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen
Rekeningno.: NL51 RABO 01105.05.514
SPONSORPAKKETTEN
1.
Postadres: Lavendel 495 5432 CZ CUIJK
( per kalenderjaar )
internet: www.harmoniegid.nl
email: [email protected]
ADVERTEERDER IN HET VERENIGINGSBLAD “DE RESONANCE “.
Het sponsorschap adverteerder in het verenigingsblad Resonance betekent:
o Plaatsing van uw advertentie in ons verenigingsblad. ( plaatsing 2 x per jaar )
o
1/16 pagina
€ 12,50
o
1/8
pagina
€ 25,00
o
1/4
pagina
€ 50,00
o
2.
1/2
pagina
€ 100,00
INTERNETSPONSOR
Het sponsorschap Internetsponsor betekent:
o
Vermelding van het sponsorlogo op de website van Harmonie Gaudete in Domino.
Sponsorbijdrage internetsponsor € 35,00
3.
INTERNETSPONSOR EXTRA
Het sponsorschap internetsponsor extra betekent:
o Vermelding van het sponsorlogo op de website van Harmonie Gaudete in Domino.
o Hyperlink naar de eigen website.
Sponsorbijdrage internet extra € 50,00
4.
EVENEMENTSPONSOR ( meerdere sponsoren mogelijk )
Het sponsorschap evenementsponsor betekent:
o
Vermelding van uw sponsorlogo op de evenementenpagina van de website van G.i.D.
o
Vermelding van uw sponsorlogo op de uit te geven flyer.
o
Plaatsing van een sponsorbord ( banier/vlag door sponsor zelf aan te leveren ).
Gratis 2 x entreekaarten evenement.
Sponsorbijdrage evenementsponsor € 150,00
5. INSTRUMENTENSPONSOR. ( vaste jaarlijkse bijdrage aan het instrumentenfonds )
Het sponsorschap instrumentsponsor betekent:
o
Vermelding van het sponsorlogo op de website van Harmonie Gaudete in Domino.
o
Hyperlink naar de eigen website.
o
Plaatsing van uw advertentie in ons verenigingsblad. (½ pagina, plaatsing 2 x per jaar )
o
Per evenement 2 x gratis toegangskaart.
Sponsorbijdrage instrumentensponsor € 250,00
6. HOOFDSPONSOR
Het sponsorschap hoofdsponsor betekent:
o
Vermelding van het sponsorlogo op de website van Harmonie Gaudete in Domino.
o
Hyperlink naar de eigen website
o
Plaatsing van uw advertentie in ons verenigingsblad. (½ pagina, plaatsing 2 x per jaar )
o
Vermelding van uw sponsorlogo op de uit te geven flyers bij evenementen.
o
Per evenement 2 x gratis toegangskaart.
Sponsorbijdrage Hoofdsponsor minimaal € 500,00 Sponsorbedrag: € ……………,00
7. Lid worden van “Stichting Vriendenkring Harmonie Gaudete in Domino“ is ook mogelijk.
De Stichting ondersteunt Harmonie Gaudete in Domino jaarlijks door het beschikbaar stellen van gelden voor
aanschaf van kleding of schenkt muziekinstrumenten aan de harmonie.
Uw financiële bijdrage bedraagt in principe € 45,00, maar een lagere of hogere bijdrage is ook mogelijk.
Indien gewenst neemt de Stichting contact met U op.
Ondergetekende:………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………. Postcode: ……………………………
Woonplaats:.............................................Telefoon:.............................................
Emailadres:...........................................................................................................
Kiest tot wederopzegging voor mogelijkheid no :…………………….
Aldus overeengekomen te Cuijk, d.d. ………………………………………………………………..
Handtekening:……………………………………………………………………………………………………